Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4.0 MULTIMEDIA
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.1 Prinsip-prinsip Antara muka Pengguna
4.3.1.1 Menyatakan prinsip-prinsip antara muka pengg...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.1 Prinsip-prinsip Antara muka Pengguna
4.3.1.2 Mengaplikasikan prinsip-prinsip antara muka ...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.2 Pasukan Pembangun
4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (cont...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.2 Pasukan Pembangun
4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (cont...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.2 Pasukan Pembangun
4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (cont...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.2 Pasukan Pembangun
4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (cont...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.2 Pasukan Pembangun
4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (cont...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
4.3 Pembangunan Multimedia
4.3.3 Produksi Multimedia
4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia:
Analisis / Reka b...
Bidang pembelajaran-4-3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bidang pembelajaran-4-3

290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bidang pembelajaran-4-3

 1. 1. 4.0 MULTIMEDIA
 2. 2. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.1 Prinsip-prinsip Antara muka Pengguna 4.3.1.1 Menyatakan prinsip-prinsip antara muka pengguna cara bagaimana program komputer berkomunikasi dengan individu yang menggunakannya
 3. 3. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.1 Prinsip-prinsip Antara muka Pengguna 4.3.1.2 Mengaplikasikan prinsip-prinsip antara muka pengguna yang sesuai dalam sesuatu projek pengguna boleh membina pembelajaran kendiri. membekalkan khidmat bantuan. semua label atau ikon mesti mudah digunakan dan difahami pengguna ada kemudahan meneroka sistem tanpa batasan.
 4. 4. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara)
 5. 5. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara) - Memastikan skop projek - Berbincang dengan pelanggan (keperluan) - Mencari sumber kewangan, kemudahan dan peralatan - Menguruskan kumpulan produksi
 6. 6. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara) - Melakukan penyelidikan tentang kandungan program multimedia - Mengadakan isi kandungan multimedia
 7. 7. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara) - Memutuskan strategi terbaik dalam mempersembahkan maklumat yang terdapat dalam program - Mereka elemen-elemen grafik termasuklah: latar belakang / butang / gambar / objek-objek 3d / logo / animasi
 8. 8. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara) - Bertanggungjawab untuk merekod suara / mengedit kesan bunyi - Mengedit dan merekod muzik - Menangkap , mengedit dan mendigitalkan video - Menulis kod program atau skrip menggunakan perisian persembahan yang dipilih - Menggabungkan elemen-elemen multimedia ke dalam program multimedia
 9. 9. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan
 10. 10. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Menetapkan fokus projek  Mengenalpasti projek - tajuk - masalah - objektif - penyelesaian masalah yang mungkin - keperluan pelanggan  Mengenalpasti kemahuan pelanggan  Menulis propsosal selepas mengenalpasti projek
 11. 11. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Merekabentuk pelan , Melukis carta alir, Merekabentuk papan cerita (isi kandungan, sistem navigasi)  Menggunakan prinsip casper bagi memastikan program mesra pengguna c - content a - alignment s - simplicity p - proximity e – emphasis r - repitition (Isi kandungan) (keselarasan) (kesederhanaan) (berhubungan) (penekanan) (pengulangan)
 12. 12. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Bermula setelah papan cerita dipersetujui  Merupakan proses memindahkan pelan kepada multimedia seperti - merekacipta teks - meletakkan (grafik/animasi/audio/video/ hiper rangkai)
 13. 13. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Dibuat bagi memastikan program multimedia yang dibina berjalan dengan lancar dan betul  Membetulkan program jika ada ralat berdasarkan senarai semak yang telah dibuat.  Senarai semak mengandungi (teks,grafik, animasi,audio,video,bahasa, sistem navigasi dan juga menggunakan casper)
 14. 14. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Menilai isi kandungan - Permulaan - Antara muka pengguna(konsisten, kekemasan, isi kandungan, navigasi dan fleksibiliti)  Mengambil secara rawak pengguna awal bagi menggunakannya dan diminta memberikan tindakbalas
 15. 15. 4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis / Reka bentuk / Pelaksanaan / Pengujian / Penilaian / Penerbitan  Apabila program multimedia telah siap sepenuhnya, ia akan dikeluarkan dalam 2 bentuk yang biasa iaitu ; i. Berasaskan web ii.Berasaskan CD

×