Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penulisan Tahun 5- set 1

25,024 views

Published on

Published in: Education

Penulisan Tahun 5- set 1

  1. 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________012BahasaMelayuJUSASet 51 jam 15 minit JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL JUSA 2009 012 - BAHASA MELAYU Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kod Pemeriksa :1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian No. Soalan Markah Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. A3. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3. B4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak C mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tembahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar Jumlah Markah bersama-sama buku soalan. 60 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak012
  2. 2. SULIT 2 012 Bahagian A [10 markah] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.
  3. 3. SULIT 3 012 BAHAGIAN A Nombor SoalanJangan tulisapa-apa diruang ini. 10
  4. 4. SULIT 4 012 Bahagian B [Masa yang dicadangkan : 40 minit] [30 markah]Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnyatidak kurang daripada 80 patah perkataan.1. Kegiatan kokurikulum banyak mendatangkan kebaikan kepada murid-murid. Tulis karangan tentang kebaikan menyertai kegiatan kokurikulum. ATAU2. Sekolah kamu telah mengadakan program Hari Kantin. Tulis laporan tentang program Hari Kantin itu selengkapnya. “ ATAU3 Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah. ... Benarlah kata ayahku, “Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya”.
  5. 5. SULIT 5 012 BAHAGIAN B Nombor SoalanJangan tulis Jangan tulisapa-apa di apa-apa diruang ini. ruang ini
  6. 6. SULIT 6 012Jangan tulis Jangan tulisapa-apa di apa-apa diruang ini. ruang ini. 30
  7. 7. SULIT 7 012 Bahagian C [ Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah]Tulis empat nilai yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisjawapan kamu dalam satu perenggan. Kamarul murid Tahun Enam Seroja. Dia merupakan Pengawas Pusat Sumber di sekolahnya. Dia dilantik oleh guru pusat sumber kerana sikapnya yang ringan tulang. Sudah tiga tahun Kamarul menyandang jawatan tersebut. Pada setiap hari Rabu, Kamarul bersama-sama enam orang rakannya bertugas di pusat sumber. Sebaik sahaja tiba di sekolah, Kamarul terus ke pusat sumber untuk membuka pintu dan mengemas buku. Dia mendapati banyak buku berselerak di atas meja. Dia meminta bantuan daripada rakan-rakannya yang lain menyusun semula buku tersebut supaya kelihatan kemas. Dia terdengar salah seorang daripada pengawas pusat sumber itu merungut. Kamarul menasihatinya agar melakukan tugas yang diberikan dengan ikhlas. Pengawas pusat sumber itu akur dengan nasihat yang diberikan oleh kamarul.
  8. 8. SULIT 8 012 BAHAGIAN C Nombor SoalanJangan tulis Jangan tulisapa-apa di apa-apa diruang ini. ruang ini. 20

×