Pemahaman BM kertas 1

7,857 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pemahaman BM kertas 1

 1. 1. Modul JUSA Set 1Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________021/031BahasaMelayuJUSA2009Set 150 minit JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL JUSA 2009 BAHASA MELAYU SJK SET 1 Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.021/031 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak 1
 2. 2. Modul JUSA Set 1Arahan AmTiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, adasatu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai hurufyang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih.Soalan 1 hingga Soalan 20Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.1. “_______________ lah riwayat hidup Sultan Mahmud Shah yang mangkat dijulang,” kata Hasrul. A Itu B Ini C Begitu D BeginiSoalan 2 berdasarkan gambar di bawah2. Burung itu dipelihara di dalam _______________ yang sempit. A reban B sarang C sangkar D kandang 2
 3. 3. Modul JUSA Set 1Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah3. Nenek _______________ tangan adik yang terseliuh. A memicit-micit B menekan-nekan C mengetuk-ngetuk D menarik-narik4. Puan Hasnah _______________ pakaian yang telah dibasuhnya itu di ampaian. A jemur B dijemur C menjemur D jemuran5. Cik Zaleha membasuh pakaiannya di _______________ . A bilik mandi B bilik makan C bilik rehat D bilik tidurSoalan 6 berdasarkan gambar di bawah6. Ali ketawa kegelian _______________ Si Putih menggeselkan badan di kakinya. A tetapi B apabila C manakala D sambil 3
 4. 4. Modul JUSA Set 1Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah7. Hadi _______________ Jalur Gemilang semasa sambutan Hari Kebangsaan. A menggerakkan B melambaikan C menaikkan D mengibarkan8. Rani dan Malar _______________ menjaga ibu mereka yang sakit di hospital. A bersaing-saing B bergilir-gilir C berselang-seli D berturut-turut9. Murid-murid yang aktif bersukan sering cemerlang dalam _______________. A pelajaran B mengajar C pengajar D belajarSoalan 10 berdasarkan gambar di bawah10. Emak menyimpan pisau itu di _______________ laci agar tidak diambil oleh adik. A celah B hujung C dalam D sudut 4
 5. 5. Modul JUSA Set 1Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah11. Gajah sedang mengangkat _______________ kayu balak menggunakan belalainya. A sebutir B sebuah C seketul D sebatangSoalan 12 berdasarkan gambar di bawah12. Hobi Ah Leong membaca buku. Oleh itu, dia digelar _______________ . A ringan tulang B ulat buku C otak cair D buta huruf13. Adik duduk _______________ bermain alat permainan. A semenjak B sehingga C supaya D sambil14. “ Sanggupkah _______________ menderhakai sultan dan kerajaan Melaka ? “ kata Hang Tuah kepada Hang Jebat. A patik B hamba C baginda D tuan hamba 5
 6. 6. Modul JUSA Set 115. Negara kita _______________ menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-52 tidak lama lagi. A akan B masih C sedang D telah16. Setiap hari ayah memakai _______________ ke pejabatnya A kasut roda B kasut getah C kasut sukan D kasut kulitSoalan 17 dan Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah17. Abang mengait buah mangga menggunakan mata pengait yang _______________ . A melengkung B bundar C bujur D lurus18. _______________ mengait buah mangga yang telah masak sahaja. A Engkau B Dia C Kamu D Awak 6
 7. 7. Modul JUSA Set 119. Mei Ying menyerahkan dompet itu _______________ Encik Kamal A dari B pada C kepada D daripadaSoalan 20 berdasarkan gambar di bawah20. Dinding rumah baharu yang Encik Chong diami telah mulai _______________. A retak B calar C carik D pecahSoalan 21Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.21. Murid-murid bersenam pada waktu pagi. A senja B malam C petang D subuhSoalan 22Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.22. Selepas bersara Encik Yaakob berasa bosan berehat di rumah sahaja. A rimas B malas C bingung D jemu 7
 8. 8. Modul JUSA Set 1Soalan 23Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan.23. Datuk Azhar Mansor mengambil masa selama 190 hari mengelilingi dunia. A Bilakah Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia? B Bagaimanakah Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia? C Berapa lamakah masa yang diambil oleh Datuk Azhar Mansur untuk mengelilingi dunia? D Benarkah Datuk Azhar Mansur mengelilingi dunia selama 190 hari?Soalan 24Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.24. Bilakah pertandingan bola sepak itu bermula? A Pertandingan bola sepak itu telah dibatalkan. B Pertandingan bola sepak itu merupakan pertandingan persahabatan. C Pertandingan bola sepak itu akan ditangguhkan pada minggu hadapan. D Pertandingan bola sepak itu bermula sebaik-baik sahaja pengadilnya sampai.Soalan 25 dan Soalan 26Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.25. Yang berkebaya biru dan berkaca mata itulah kakak sulung saya. A Menurutnya, kakak sulungnya berkebaya biru dan berkaca mata. B Kakak sulungnya berkebaya dan tidak memakai kaca mata. C Saya memakai baju kebaya berwarna biru manakala kakak sulung saya memakai kaca mata. D Kakak berkebaya biru dan memakai kaca mata.26. Puan Low menjual pelbagai barangan di kedai runcitnya. A Pelbagai barangan di kedai runcit dijual oleh Puan Low. B Pelbagai barangan dijual oleh Puan Low di kedai runcitnya. C Berbagai-bagai barangan dijual di kedai runcit Puan Low. D Berbagai-bagai barangan di kedai runcit Puan low dijual oleh. 8
 9. 9. Modul JUSA Set 1Soalan 27 dan Soalan 28Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.27. I Datuk saya ialah seorang bekas guru. II Almari ini adalah hasil bekas tangan Pak Mail Tukang. III Simpan buku awak di dalam bekas masing-masing. IV Lebam bekas kena pukul masih kelihatan lagi pada lengannya. A I dan II B I,II dan III C I, II dan IV D I, II, III dan IV28. I Kopi itu pahit rasanya. II Gulai lemak cili padi ikan tenggiri itu sangat pahit. III Adik enggan menelan ubat yang pahit itu. IV Bapanya seorang penghisap pahit. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C I, II, dan III sahaja D I, II, III, dan IVSoalan 29 dan Soalan 30Pilh ayat yang betul.29. A Eh, cantik sungguh hiasan balai persandingan itu! B Amboi, sudah mahir kau melayari internet! C Cis, ada jualan murah di pasar raya itu! D Aduhai, malang benar nasib budak miskin itu !30. I Ah Leng berbasikal ke sekolah. II Mereka membimbing orang buta itu melintas jalan. III Sungai itu telah tercemar sepuluh tahun yang lalu. IV Mukanya perang kerana kekurangan darah. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II, III, dan IV sahaja D I, II, III, dan IV 9
 10. 10. Modul JUSA Set 1Soalan 31 hingga Soalan 35Baca petikan berita di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.BALIK PULAU, 28 April – Semangat gotong-royong memang baik diamalkan. Tradisibekerjasama dan gotong-royong dalam melaksanakan sesuatu kerja masih diteruskanwalaupun tidak sehebat zaman dahulu. Lebih kurang tiga ratus orang penduduk sekitar dan dibantu oleh sekumpulanmahasiswa Universiti Sains Malaysia dan beberapa kaki tangan Majlis Perbandaran PulauPinang telah mengadakan gotong-royong. Mereka membersihkan kawasan masjid dantanah perkuburan orang Islam di sini. Aktiviti gotong-royong ini turut dihadiri oleh beberapa pemimpin masyarakattempatan. Majlis ini dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk ShariffOmar. Menurut Datuk Shariff, sikap kerjasama dan gotong-royong mempunyai banyakkebaikan. Selain mencantikkan dan membersihkan kawasan, amalan ini juga dapatmengeratkan hubungan sesama penduduk setempat. Gotong-royong juga boleh menyihatkan badan apabila peluh keluar ketikamelakukan sesuatu kerja.31. Di manakah gotong-royong itu diadakan? A Bandar Balik Pulau B Masjid dan tanah perkuburan Islam di balik Pulau C Berhampiran rumah Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang D Di kawasan sekitar Universiti Sains Malaysia32. Amalan bergotong-royong telah dimulakan sejak bila? A Sejak zaman dahulu B Sejak sekarang C Sejak beberapa tahun lalu D Sejak adanya masjid33. Siapakah yang merasmikan aktiviti bergotong-royong itu? A Penduduk sekitar B Pemimpin masyarakat tempatan C Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang D Mahasiswa Universiti Sains Malaysia34. Selain mencantikkan dan membersihkan kawasan, kebaikan bergotong-royong adalah seperti berikut, kecuali A merosakkan pokok B mengeluarkan peluh C berjumpa dengan pemimpin masyarakat D mengeratkan hubungan sesama penduduk setempat 10
 11. 11. Modul JUSA Set 135. Perkataan mengeratkan dalam petikan bermaksud A menyatukan B memperkuatkan C merapatkan D mencantumkanSoalan 36 hingga Soalan 40Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Koridor Raya Multimedia atau singkatannya MSC meliputi kawasan seluas kira-kira750 kilometer persegi. Kawasan ini melingkupi Kuala Lumpur City Centre (KLCC), LapanganTerbang Antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang, dan Putrajaya iaitu pusat pentadbiran baruKerajaan Persekutuan. Secara umumnya, MSC ialah projek gergasi kerajaan untuk membangunkan industriteknologi maklumat dan telekomunikasi tempatan. Hal ini sejajar dengan wawasan negarauntuk menjadi negara maju menjelang 2020. Projek MSC ini akan memberikan faedah yang banyak dan kemudahan kepada kitasebagai rakyat Malaysia. Salah satu daripada kemudahannya ialah membolehkan penggunamembayar bil seperti bil telefon atau bil elektrik secara elektronik. Kita hanya perlu menekanpapan kekunci komputer dari rumah sahaja untuk menjelaskan bil berkenaan. Selain itu, kita juga dapat menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dengansesiapa sahaja melalui komputer peribadi yang disambungkan ke internet. Melalui cara inikita dapat berhubung dengan rakan-rakan atau ahli keluarga tanpa perlu bertemu muka.Malahan mungkin suatu hari nanti ada pekerja tidak perlu ke pejabat setiap hari. Kerja-kerjadapat dilakukan di rumah dan dihantar kepada majikan melalui komputer sahaja.36. Berapa luaskah kawasan yang dilitupi oleh Koridor Raya Multimedia? A 75 km persegi B 750 km persegi C 7500 km persegi D 705 km persegi37. Mengapakah projek MSC dikatakan projek gergasi kerajaan? A Projek ini merangkumi kawasan seluas kira-kira 750 kilometer persegi B Projek ini akan merealisasikan wawasan 2020 C Memudahkan kerja menghantar dan menerima maklumat D Projek ini akan memajukan bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi negara 11
 12. 12. Modul JUSA Set 138. Rangkaian kata-kata tanpa perlu bertemu muka bermaksud... A tidak payah berbincang B tidak perlu berjumpa C tidak perlu bergesel muka D tidak payah berselisih di jalan39. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan tadi. A Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur terletak di Sepang B Pengguna dapat membayar bil telefon secara elektronik melalui projek MSC ini C Dengan internet kita dapat berhubung antara satu dengan yang lain dengan cara yang canggih D MSC meliputi dua kawasan utama di Kuala Lumpur40. Berikut merupakan manfaat yang boleh dinikmati daripada kemudahan MSC yang disediakan oleh projek ini kecuali A Membayar bil B Menyebarkan maklumat C Menyediakan kemudahan awam D Menjimatkan masa dan tenaga orang ramai KERTAS SOALAN TAMAT 12

×