Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Band 3 B.Melayu Tahun 2

17,192 views

Published on

Published in: Education

Band 3 B.Melayu Tahun 2

  1. 1. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Mendengar dan bertuturKEMAHIRAN BAND 3 Mendengar dan menyebutPERNYATAAN perkataan dan frasa STANDARD B3DL1E1DESKTRIPTOR Murid berupaya bercerita secara lisan tentang gambar Bercerita tentang gambar EVIDENS yang diberikan. Bahan : Kad gambar AVITIKTI Langkah pentaksiran:PENTAKSIRAN -Bercerita berdasarkan gambar secara lisan
  2. 2. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasaRujukan : B3 DL1 E1Nama : ………………………………………………………………Ceritakan susunan cara membuat ketupat daun kelapa. Menguasai / Tidak menguasai
  3. 3. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Membaca pelbagai bahanKEMAHIRAN BAND 3 Membaca kuat pelbagai bahanPERNYATAAN bacaan dengan lancar, sebutan STANDARD yang jelas dan intonasi yang betul. B3DB1E1DESKTRIPTOR Murid berupaya membaca petikan pelbagai bahan Membaca petikan yang EVIDENS disediakan. Bahan : Kad bacaan Langkah pentaksiran: AVITIKTI -Membaca petikan.PENTAKSIRAN - Bersoal jawab tentang petikan secara lisan.
  4. 4. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 22.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelasdan intonasi yang betul. Rujukan : B3 DB1 E1 Nama : ……………………………………………………………… Pada suatu hari Lenggai membuat keputusan hendak mencari buah ajaib itu . Dia kemudiannya membina sebuah kapal layar dan belayar menyeberangi lautan . Pelayaran itu sangat sukar tetapi Lenggai tetap tidak berputus asa . Walaupun telah beberapa lama belayar, namun pokok yang berbuah ajaib itu belum juga kelihatan . Akhirnya , pada suatu hari , setelah hampir tiga bulan belayar , tiba- tiba kapal Lenggai termasuk ke dalam pusaran air yang sangat kuat . Kapalnya berpusing- pusing dengan ligat sekali . Menguasai / Tidak menguasai
  5. 5. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Membaca pelbagai bahanKEMAHIRAN BAND 3 Membaca kuat pelbagai bahanPERNYATAAN bacaan dengan lancar, sebutan STANDARD yang jelas dan intonasi yang betul. B3DB1E2DESKTRIPTOR Murid berupaya membaca petikan pelbagai bahan Membaca petikan yang EVIDENS disediakan. Bahan : Kad bacaan Langkah pentaksiran: AVITIKTI -Membaca petikan.PENTAKSIRAN - Bersoal jawab tentang petikan secara lisan.
  6. 6. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasaRujukan : B3 DB1 E2Nama : ……………………………………………………………… Semut-semut penjaga pintu mengawal sarang. Mereka melakukan tugas ini dengan jayanya. Semut-semut lain juga kuat bekerja. Mereka melakukan semua kerja-kerja di dalam sarang keluarga semut juga amat besar. Contohnya, kamu mungkin mempunyai sebuah keluarga yang terdiri daripada 4-5 orang anggota. Bagaimanapun, di dalam keluarga semut, kadang kala terdapat berjuta-juta semut. Sekarang fikirkan untuk seketika, jika kamu mempunyai berjuta-juta adik beradik bolehkan kamu tinggal di dalam sebuah rumah? Sudah tentu tidak! 1. Eja dan batang perkataan yang bergaris. Menguasai / Tidak menguasai
  7. 7. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 MenulisKEMAHIRAN BAND 3 Membina dan menulisPERNYATAAN perkataan, frasa, dan ayat STANDARD dengan betul. B3DT1E1 Murid berupaya menulisDESKTRIPTOR mengenai bahan yang diberikan Menulis jawapan pemahaman mengikut EVIDENS kaedah tatabahasa yang betul. Bahan : Lembaran kerja AVITIKTI Langkah pentaksiran:PENTAKSIRAN -Menulis jawapan pemahaman yang disediakan.
  8. 8. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 23.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.Rujukan : B3 DT1 E1Nama : ……………………………………………………………… Pada suatu hari Lenggai membuat keputusan hendak mencari buah ajaib itu . Dia kemudiannya membina sebuah kapal layar dan belayar menyeberangi lautan . Pelayaran itu sangat sukar tetapi Lenggai tetap tidak berputus asa . Walaupun telah beberapa lama belayar, namun pokok yang berbuah ajaib itu belum juga kelihatan . Akhirnya , pada suatu hari , setelah hampir tiga bulan belayar , tiba-tiba kapal Lenggai termasuk ke dalam pusaran air yang sangat kuat . Kapalnya berpusing-pusing dengan ligat sekali . Jawap soalan berikut. 1. Apakah yang hendak dicari oleh Lenggai ? ....................................................................................... 2. Berapa lamakah Lenggai berlayar ? ……………………………………………………………………………………. 3. Mengapakah kapal Lenggai berpusing ligat sekali ? ……………………………………………………………………………………….. 4. Senarai 3 perkataan berimbuhan. ………………………………… ………………………………… …………………………………. Menguasai / Tidak menguasai
  9. 9. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 MenulisKEMAHIRAN BAND 3 Membina dan menulisPERNYATAAN perkataan, frasa, dan ayat STANDARD dengan betul. B3DT1E2 Murid berupaya menulisDESKTRIPTOR mengenai bahan yang diberikan Menulis jawapan mengikut EVIDENS kaedah tatabahasa yang betul. Bahan : Lembaran kerja AVITIKTI Langkah pentaksiran:PENTAKSIRAN -Menulis jawapan pada lembaran kerja yang disediakan.
  10. 10. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 23.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.Rujukan : B3 DT1 E2Nama : ……………………………………………………………… Susun semula perkataan berikut supaya menjadi ayat yang betul. 1. dan di sungai kawan-kawan saya mandi …………………………………………………………………………………………………. 2. airnya mandi di kawasan kami cetek …………………………………………………………………………………………………. 3. setiap minggu hampir kami akan disungai hari mandi ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. sungai itu jernih dan sejuk air …………………………………………………………………………………………………….. Menguasai / Tidak menguasai

×