SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
KERTAS 2 MASA : 1 jam 15 minit
PENGENALAN BENTUK Terbahagi kepada tiga bahagian Bahagian A – Memindahkan maklumat / Mentafsir bahan grafik Bahagian C – Membuat ulasan Masa 1 jam 15 mint Bahagian B – Menulis karangan
UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BAHAGIAN A Mentafsir Bahan Grafik 15 minit BAHAGIAN B Karangan 40 minit BAHAGIAN C Membuat Ulasan 20 minit PENULISAN
BAHAGIAN A Mentafsir Bahan Grafik ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
APA ITU BAHAN GRAFIK ?  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SOALAN BAHAGIAN A - Cadangan masa menjawab - 15 minit
PANDUAN  UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3 . Buat lima ayat sahaja , walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi. a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang  aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar .  - Maknanya calon dikehendaki menulis lima  ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata  kata kerja sahaja.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja  yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan  ejaan, tanda baca dan struktur ayat.
[object Object],[object Object],Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua. Tiga ayat daripada gambar pertama atau dua ayat daripada gambar pertama.
5. Bagi mendapat markah penuh atau  cemerlang dalam Bahagian A ini, anda  seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain
latihan Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.
BAHAGIAN B KARANGAN ,[object Object],[object Object],[object Object],Karangan Berformat Karangan Tidak Berformat
FORMAT Tiga tajuk karangan diberi. Jawab SATU soalan Pilihan soalan mungkin soalan berformat / tidak berformat Jumlah perkataan tidak kurang 80 patah perkataan Masa cadangan 40 minit BAHAGIAN B
BENTUK SOALAN Corak karangan yang diuji mungkin BERFORMAT TIDAK BERFORMAT Apa dia karangan berformat dan karangan tidak berformat ? Contoh …..?????
Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatu karangan ? Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki – Minimum TIGA (3) isi penting. Kalau lebih …… ? Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabungan beberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbangan markah yang baik walaupun tanpa huraian lanjut tentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentuk penceritaan.  Pertimbangan markah yang sesuai perlu  diberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja.
latihan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahan untuk guru kelas kamu yang akan bertukar ke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamu diminta menyampaikan ucapan pada majlis itu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya. 5. Kamu diminta untuk menyertai pertandingan Syarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahan Tersebut ialah “Cara-cara Untuk Berjaya Dalam Pelajaran”. Tuliskan syarahan tersebut.
BAHAGIAN C MEMBUAT ULASAN Cadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit
[object Object],[object Object],[object Object],Membuat Ulasan
Cara Menjawab Soalan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Contoh Soalan Membuat Ulasan ,[object Object]
Senaraikan nilai murni/pengajaran/ amalan baik yang terdapat dalam petikan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyen hingga larut malam. Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu dan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau- kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu “ Negaraku”, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.
BAHAGIAN C – Cara menulis. Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikan ini ialah ……………………………..(huraian/contoh). Seterusnya, terdapat nilai murni…………………… ...................................(huraian/contoh)……………... Di samping itu, terdapat nilai murni……………...... (huraian/contoh)……………………………………….. Selain itu, terdapat nilai murni………………………. …………………………… ..(huraian/contoh)…………. ……………………………………………………………… Akhirnya, kita……………………….(huraian/contoh) …………………………………………………………… .. Kita janganlah…………………………………………... (sekiranya perlu)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolah yang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penat menyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar. Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain- main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik. Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkan cenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedih melihat cenderamata yang diperolehi daripada sahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adik kerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasa bersalah dan meminta maaf kepada kakak. latihan
GARIS PANDUAN KEPADA PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN - UMUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ISI ( ) KESALAHAN ISI / KESALAHAN STRUKTUR AYAT KESALAHAN PENGGUNAAN PERKATAAN KESALAHAN TANDA BACA KESALAHAN EJAAN KESALAHAN EJAAN BERULANG KESALAHAN IMBUHAN KESALAHAN IMBUHAN BERULANG
BAHAGIAN A – 10 MARKAH i. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik. ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan bahan grafik. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 3 ) i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan MEMUASKAN ( 4 – 6 ) i. Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. BAIK ( 7 – 8 ) i. Menggunakan ayat yang gramatis & menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul CEMERLANG ( 9 -10 ) KRITERIA PENSKORAN
BAHAGIAN B – 30 MARKAH i. - Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai dengan tema - Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. ii. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 10 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang mudah & ringkas. - Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. - Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah koma) - Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan. MEMUASKAN ( 11 – 16 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca. - Pengolahan idea yang baik dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bersesuaian dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema. iii. Terdapat beberapa kesalahan ejaan & tanda baca tetapi tidak menjejaskan karangan. BAIK ( 17 – 23 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca. - Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan. CEMERLANG ( 24 -30 ) KRITERIA PENSKORAN
BAHAGIAN C – 20 MARKAH i. Ulasan tidak menepati bahan rangsangan. ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 5 ) i. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah & ringkas. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan MEMUASKAN ( 6 – 11 ) i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. BAIK ( 12 – 16 ) i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul CEMERLANG ( 17 -20 ) KRITERIA PENSKORAN
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon semasa menjawab soalan peperiksaan 1. 1. Tidak benar-benar memahami kehendak soalan - Kurang teliti membaca dan memahami arahan, kehendak soalan dan jawapan yang dituliskan. 2. Jawapan yang diberikan tidak terancang dan tidak tersusun dengan kemas. - tidak mempersembahkan jawapan dalam bentuk format yang teratur dan betul.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
8. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan mudah. Tidak menarik. 9. Ulasan tidak dibuat dengan ayat yang tersusun kemas. Kurang menggunakan penanda wacana. Penanda wacana yang digunakan tidak sesuai.
PETUA SEORANG GURU Kalau seorang guru mengajar sambil duduk, Murid belajar sambil mengantuk. Kalau seorang guru mengajar sambil berlakon, Murid belajar dengan tekun. Kalau seorang guru mengajar tanpa alat, Murid belajar dengan ralat. Kalau seorang guru mengajar banyak bercakap, ada murid yang bertambah gagap. Kalau seorang guru menjadi pemudah cara, ramai murid pandai berbicara. Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai, tidak akan tahu murid yang bodoh atau pandai. Kalau seorang guru berbudi bahasa, dikenang murid sepanjang masa. Sumbangan : Cikgu paklong
Disampaikan oleh:- Cikgu Pak Long

More Related Content

What's hot

TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3
TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3
TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3Rafiza Diy
 
Imbuhan tahun 3
Imbuhan tahun 3Imbuhan tahun 3
Imbuhan tahun 3Elaine0109
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisanrebakasajaya
 
Ayat Permintaan
Ayat PermintaanAyat Permintaan
Ayat Permintaankhanis
 
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1Adilah Mazli
 
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdfarasi2
 
Latihan kesalahan tatabahasa
Latihan kesalahan tatabahasaLatihan kesalahan tatabahasa
Latihan kesalahan tatabahasakevinyok01
 
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Kak Min Min
 
Teknik ansur maju faedah bersukan
Teknik ansur maju faedah bersukanTeknik ansur maju faedah bersukan
Teknik ansur maju faedah bersukanNorsuhadaShaari
 
1. bm penulisan UPSR _pasti A
1. bm penulisan UPSR _pasti A1. bm penulisan UPSR _pasti A
1. bm penulisan UPSR _pasti AShika Nara
 
269366711 contoh-soalan-ulasan
269366711 contoh-soalan-ulasan269366711 contoh-soalan-ulasan
269366711 contoh-soalan-ulasannorbakyah mohamad
 
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2Santhila's Creation
 
Kata seru
Kata seruKata seru
Kata serucsriuma
 
Gambar gambar
Gambar gambarGambar gambar
Gambar gambarJason Lao
 
Cerita haiwan sang monyet yang degil
Cerita haiwan sang monyet yang degilCerita haiwan sang monyet yang degil
Cerita haiwan sang monyet yang degilNoraini Abdullah
 
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...KelvinSmart2
 
Kesalahan tatabahasa
Kesalahan tatabahasaKesalahan tatabahasa
Kesalahan tatabahasakevinyok01
 

What's hot (20)

TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3
TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3
TAPAK PEMBELAJARAN : KATA GANDA TAHUN 3
 
Subjek & Predikat
Subjek & PredikatSubjek & Predikat
Subjek & Predikat
 
Imbuhan tahun 3
Imbuhan tahun 3Imbuhan tahun 3
Imbuhan tahun 3
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisan
 
Ayat Permintaan
Ayat PermintaanAyat Permintaan
Ayat Permintaan
 
Pp pd bm tingkatan 2
Pp pd bm tingkatan 2Pp pd bm tingkatan 2
Pp pd bm tingkatan 2
 
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1
Kecergasan fizikal bab 1 pjpk tingkatan 1
 
Nota Kata Nama
Nota Kata NamaNota Kata Nama
Nota Kata Nama
 
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf
100 SET LATIHAN BINA AYAT TAHUN 3 fb koleksibbm.pdf
 
Latihan kesalahan tatabahasa
Latihan kesalahan tatabahasaLatihan kesalahan tatabahasa
Latihan kesalahan tatabahasa
 
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
Latihan simpulan bahasa UNTUK BAHASA MALAYSIA THN 2 & 3
 
Teknik ansur maju faedah bersukan
Teknik ansur maju faedah bersukanTeknik ansur maju faedah bersukan
Teknik ansur maju faedah bersukan
 
1. bm penulisan UPSR _pasti A
1. bm penulisan UPSR _pasti A1. bm penulisan UPSR _pasti A
1. bm penulisan UPSR _pasti A
 
269366711 contoh-soalan-ulasan
269366711 contoh-soalan-ulasan269366711 contoh-soalan-ulasan
269366711 contoh-soalan-ulasan
 
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2
Kertas peperiksaan kssr bm penulisan tahun 2
 
Kata seru
Kata seruKata seru
Kata seru
 
Gambar gambar
Gambar gambarGambar gambar
Gambar gambar
 
Cerita haiwan sang monyet yang degil
Cerita haiwan sang monyet yang degilCerita haiwan sang monyet yang degil
Cerita haiwan sang monyet yang degil
 
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...
Ayat Aktif Dan Ayat Pasif By Kelvin - Latihan pengukuhan - ayat aktif kepada ...
 
Kesalahan tatabahasa
Kesalahan tatabahasaKesalahan tatabahasa
Kesalahan tatabahasa
 

Viewers also liked (20)

KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN
KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGANKATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN
KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN
 
Kata majmuk
Kata majmuk Kata majmuk
Kata majmuk
 
Petikan catatan
Petikan catatanPetikan catatan
Petikan catatan
 
Petikan syarahan
Petikan syarahanPetikan syarahan
Petikan syarahan
 
Petikan cerita
Petikan ceritaPetikan cerita
Petikan cerita
 
Petikan ucapan
Petikan ucapanPetikan ucapan
Petikan ucapan
 
Petikan surat rasmi
Petikan surat rasmiPetikan surat rasmi
Petikan surat rasmi
 
2 praktis topikal bm bhg a,b,c
2 praktis topikal bm bhg a,b,c2 praktis topikal bm bhg a,b,c
2 praktis topikal bm bhg a,b,c
 
Penulisan UPSR Bahagian C
Penulisan UPSR Bahagian CPenulisan UPSR Bahagian C
Penulisan UPSR Bahagian C
 
Petikan laporan
Petikan laporanPetikan laporan
Petikan laporan
 
Petikan fakta
Petikan faktaPetikan fakta
Petikan fakta
 
Petikan berita
Petikan beritaPetikan berita
Petikan berita
 
Petikan dialog
Petikan dialogPetikan dialog
Petikan dialog
 
Simpulan bahasa
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
 
Simpulan bahasa
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
 
Simpulan bahasa
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
 
Kuiz peribahasa
Kuiz peribahasaKuiz peribahasa
Kuiz peribahasa
 
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 1
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 1Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 1
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 1
 
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 2
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 2Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 2
Peribahasa Untuk Sekolah Rendah 2
 
Kata adjektif
Kata adjektifKata adjektif
Kata adjektif
 

Similar to Bahasa Melayu Kertas 2 Upsr

bm presentation paya ldg Victoria.ppt
bm presentation paya ldg Victoria.pptbm presentation paya ldg Victoria.ppt
bm presentation paya ldg Victoria.pptbmohan4
 
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsrmohammedms88
 
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2Megawati Jalaludin
 
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2azmega12
 
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2azmega12
 
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9IYQA
 
Bahasa Melayu 2012
Bahasa Melayu 2012Bahasa Melayu 2012
Bahasa Melayu 2012government
 
Pendedahan penulisan
Pendedahan penulisanPendedahan penulisan
Pendedahan penulisanSuhaimi Samat
 
Teknik menjawab kertas penulisan
Teknik menjawab kertas penulisanTeknik menjawab kertas penulisan
Teknik menjawab kertas penulisanEiris Hasmah Hassan
 
Pemarkahan
PemarkahanPemarkahan
PemarkahanAchet75
 
Teraju kejayaan Bahasa Melayu
Teraju kejayaan Bahasa MelayuTeraju kejayaan Bahasa Melayu
Teraju kejayaan Bahasa Melayucikgushahrul
 

Similar to Bahasa Melayu Kertas 2 Upsr (20)

bm presentation paya ldg Victoria.ppt
bm presentation paya ldg Victoria.pptbm presentation paya ldg Victoria.ppt
bm presentation paya ldg Victoria.ppt
 
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr
11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr
 
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2
Teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2
 
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
 
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2
 
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9
Bahasa melayu-kertas-2-upsr-1224901297910531-9
 
Pemarkahan penulisan
Pemarkahan penulisanPemarkahan penulisan
Pemarkahan penulisan
 
Bengkel Bahasa Melayu( K2)
Bengkel Bahasa Melayu( K2)Bengkel Bahasa Melayu( K2)
Bengkel Bahasa Melayu( K2)
 
Bengkel bahasa melayu(k2)
Bengkel bahasa melayu(k2)Bengkel bahasa melayu(k2)
Bengkel bahasa melayu(k2)
 
Upsr2014
Upsr2014Upsr2014
Upsr2014
 
Bahasa Melayu 2012
Bahasa Melayu 2012Bahasa Melayu 2012
Bahasa Melayu 2012
 
Bm penulisan upsr
Bm penulisan upsrBm penulisan upsr
Bm penulisan upsr
 
Ggar c11
Ggar c11Ggar c11
Ggar c11
 
Bahan bengkel bm
Bahan bengkel bmBahan bengkel bm
Bahan bengkel bm
 
Pendedahan penulisan
Pendedahan penulisanPendedahan penulisan
Pendedahan penulisan
 
Teknik menjawab kertas penulisan
Teknik menjawab kertas penulisanTeknik menjawab kertas penulisan
Teknik menjawab kertas penulisan
 
Pemarkahan
PemarkahanPemarkahan
Pemarkahan
 
Teraju kejayaan Bahasa Melayu
Teraju kejayaan Bahasa MelayuTeraju kejayaan Bahasa Melayu
Teraju kejayaan Bahasa Melayu
 
CERAMAHUPSR.ppt
CERAMAHUPSR.pptCERAMAHUPSR.ppt
CERAMAHUPSR.ppt
 
Bm 012 2016
Bm 012 2016Bm 012 2016
Bm 012 2016
 

More from PAKLONG CIKGU

ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.PAKLONG CIKGU
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017PAKLONG CIKGU
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017PAKLONG CIKGU
 
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3PAKLONG CIKGU
 
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang BersihLaporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang BersihPAKLONG CIKGU
 
kertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersihkertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersihPAKLONG CIKGU
 
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3PAKLONG CIKGU
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3PAKLONG CIKGU
 
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3PAKLONG CIKGU
 
Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3 Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3 PAKLONG CIKGU
 
soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4PAKLONG CIKGU
 
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.PAKLONG CIKGU
 
permainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataanpermainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataanPAKLONG CIKGU
 
Teka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayuTeka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayuPAKLONG CIKGU
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3PAKLONG CIKGU
 
Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4PAKLONG CIKGU
 
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4PAKLONG CIKGU
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4PAKLONG CIKGU
 
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016PAKLONG CIKGU
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3PAKLONG CIKGU
 

More from PAKLONG CIKGU (20)

ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
 
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
 
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang BersihLaporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
 
kertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersihkertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersih
 
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
 
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
 
Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3 Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3
 
soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4
 
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
 
permainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataanpermainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataan
 
Teka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayuTeka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayu
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
 
Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4
 
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4
ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
 
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
 

Recently uploaded

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxAmmar Ahmad
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 

Recently uploaded (20)

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 

Bahasa Melayu Kertas 2 Upsr

 • 1. KERTAS 2 MASA : 1 jam 15 minit
 • 2. PENGENALAN BENTUK Terbahagi kepada tiga bahagian Bahagian A – Memindahkan maklumat / Mentafsir bahan grafik Bahagian C – Membuat ulasan Masa 1 jam 15 mint Bahagian B – Menulis karangan
 • 3.
 • 4. BAHAGIAN A Mentafsir Bahan Grafik 15 minit BAHAGIAN B Karangan 40 minit BAHAGIAN C Membuat Ulasan 20 minit PENULISAN
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. 3 . Buat lima ayat sahaja , walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi. a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja.
 • 10.
 • 11.
 • 12. 5. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah.
 • 13.
 • 14. latihan Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.
 • 15.
 • 16. FORMAT Tiga tajuk karangan diberi. Jawab SATU soalan Pilihan soalan mungkin soalan berformat / tidak berformat Jumlah perkataan tidak kurang 80 patah perkataan Masa cadangan 40 minit BAHAGIAN B
 • 17. BENTUK SOALAN Corak karangan yang diuji mungkin BERFORMAT TIDAK BERFORMAT Apa dia karangan berformat dan karangan tidak berformat ? Contoh …..?????
 • 18. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatu karangan ? Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki – Minimum TIGA (3) isi penting. Kalau lebih …… ? Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabungan beberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbangan markah yang baik walaupun tanpa huraian lanjut tentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentuk penceritaan. Pertimbangan markah yang sesuai perlu diberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja.
 • 19.
 • 20. 4. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahan untuk guru kelas kamu yang akan bertukar ke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamu diminta menyampaikan ucapan pada majlis itu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya. 5. Kamu diminta untuk menyertai pertandingan Syarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahan Tersebut ialah “Cara-cara Untuk Berjaya Dalam Pelajaran”. Tuliskan syarahan tersebut.
 • 21. BAHAGIAN C MEMBUAT ULASAN Cadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyen hingga larut malam. Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu dan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau- kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu “ Negaraku”, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.
 • 27. BAHAGIAN C – Cara menulis. Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikan ini ialah ……………………………..(huraian/contoh). Seterusnya, terdapat nilai murni…………………… ...................................(huraian/contoh)……………... Di samping itu, terdapat nilai murni……………...... (huraian/contoh)……………………………………….. Selain itu, terdapat nilai murni………………………. …………………………… ..(huraian/contoh)…………. ……………………………………………………………… Akhirnya, kita……………………….(huraian/contoh) …………………………………………………………… .. Kita janganlah…………………………………………... (sekiranya perlu)
 • 28.
 • 29. Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolah yang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penat menyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar. Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain- main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik. Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkan cenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedih melihat cenderamata yang diperolehi daripada sahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adik kerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasa bersalah dan meminta maaf kepada kakak. latihan
 • 30.
 • 31.
 • 32. BAHAGIAN A – 10 MARKAH i. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik. ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan bahan grafik. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 3 ) i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan MEMUASKAN ( 4 – 6 ) i. Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. BAIK ( 7 – 8 ) i. Menggunakan ayat yang gramatis & menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul CEMERLANG ( 9 -10 ) KRITERIA PENSKORAN
 • 33. BAHAGIAN B – 30 MARKAH i. - Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai dengan tema - Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. ii. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 10 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang mudah & ringkas. - Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. - Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah koma) - Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan. MEMUASKAN ( 11 – 16 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca. - Pengolahan idea yang baik dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bersesuaian dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema. iii. Terdapat beberapa kesalahan ejaan & tanda baca tetapi tidak menjejaskan karangan. BAIK ( 17 – 23 ) i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca. - Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan. CEMERLANG ( 24 -30 ) KRITERIA PENSKORAN
 • 34. BAHAGIAN C – 20 MARKAH i. Ulasan tidak menepati bahan rangsangan. ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM ( 1 – 5 ) i. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah & ringkas. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan MEMUASKAN ( 6 – 11 ) i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. BAIK ( 12 – 16 ) i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul CEMERLANG ( 17 -20 ) KRITERIA PENSKORAN
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon semasa menjawab soalan peperiksaan 1. 1. Tidak benar-benar memahami kehendak soalan - Kurang teliti membaca dan memahami arahan, kehendak soalan dan jawapan yang dituliskan. 2. Jawapan yang diberikan tidak terancang dan tidak tersusun dengan kemas. - tidak mempersembahkan jawapan dalam bentuk format yang teratur dan betul.
 • 39.
 • 40. 8. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan mudah. Tidak menarik. 9. Ulasan tidak dibuat dengan ayat yang tersusun kemas. Kurang menggunakan penanda wacana. Penanda wacana yang digunakan tidak sesuai.
 • 41. PETUA SEORANG GURU Kalau seorang guru mengajar sambil duduk, Murid belajar sambil mengantuk. Kalau seorang guru mengajar sambil berlakon, Murid belajar dengan tekun. Kalau seorang guru mengajar tanpa alat, Murid belajar dengan ralat. Kalau seorang guru mengajar banyak bercakap, ada murid yang bertambah gagap. Kalau seorang guru menjadi pemudah cara, ramai murid pandai berbicara. Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai, tidak akan tahu murid yang bodoh atau pandai. Kalau seorang guru berbudi bahasa, dikenang murid sepanjang masa. Sumbangan : Cikgu paklong