Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa Melayu K 1 Upsr

4,855 views

Published on

Published in: Education

Bahasa Melayu K 1 Upsr

 1. 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________011BahasaMelayuJUSA 2009Set 150 minit JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL JUSA 2009 011 – BAHASA MELAYU SK Lima puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.011 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
 2. 2. Modul JUSA Set 1Arahan AmTiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, adasatu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai hurufyang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih.Soalan 1 hingga Soalan 20Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.1 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung. A Dia B Kita C Kami D Mereka2 Wajah perempuan tua itu menjadi __________ setelah mengetahui anaknya terselamat dalam tragedi tanah runtuh di Gua Tempurung. A manis B ceria C riang D pucatSoalan 3 berdasarkan gambar 1 Gambar 13 Air sungai itu __________ kerana sampah sarap dibuang ke dalamnya. A jernih B hitam C kotor D bersih 3
 3. 3. Modul JUSA Set 1Soalan 4 berdasarkan gambar 2 Gambar 24 Seow Lin _______________ buku cerita yang dipinjamnya kepada Farid. A memberikan B menyerahkan C memulangkan D menghulurkanSoalan 5 berdasarkan gambar 3 Gambar 35 Aminuddin __________ sebaik sahaja dia terjaga daripada tidur. A mendengkur B mendepang C menggeliat D menganga6 Pencuri memasuki rumah itu __________ penghuninya sedang tidur. A agar B ketika C hingga D setelah 4
 4. 4. Modul JUSA Set 17 Salmiah __________ tinggal serumah dengan Amirah suatu ketika dahulu. A sudah B sedang C pernah D masih8 Bangunan lama peninggalan British di pekan itu dibaiki __________ dikekalkan sebagai khazanah __________ generasi akan datang. A lalu … untuk B serta … untuk C dan … kepada D untuk … kepada9 Ibu ____________kelapa yang telah diparut untuk mendapatkan santannya. A memicit B melenyek C memerah D menindihSoalan 10 berdasarkan gambar 4 Gambar 410 Amirul _________________ buku hingga larut malam walaupun tiada bekalan elektrik. A membaca B pembaca C terbaca D dibaca 5
 5. 5. Modul JUSA Set 1Soalan 11 berdasarkan gambar 5 Gambar 511 Tidak pernah aku melihat pemandangan secantik ini. Udara __________ juga sungguh nyaman. A di dalam B di sana C di situ D di sini12 Muhammad Fakrulrazi telah __________ semua harta peninggalan bapanya kerana dia anak tunggal. A mewaris B mewarisi C mewariskan D berwariskan13 Murid-murid Tahun 6 Mawar berada di _______________ untuk melayari internet. A makmal perubatan B makmal komputer C makmal biologi D makmal sains 6
 6. 6. Modul JUSA Set 1Soalan 14 berdasarkan gambar 6 Gambar 614 Puan Hazlina membimbing Razman membuat kerja sekolah sambil __________ anak kecilnya. A mendukung B membelai C mengelek D meriba15 Penjual ikan di pasar borong __________ beberapa baldi air bersih ke lantai simen yang kotor itu. A menimba B menuang C menyiram D menyimbahSoalan 16 berdasarkan gambar 7 Gambar 716 Perkhidmatan _____________ ke Genting Highlands ditutup selama seminggu akibat kejadian tanah runtuh. A kapal terbang B kereta kabel C kereta kuda D kereta api 7
 7. 7. Modul JUSA Set 1Soalan 17 berdasarkan gambar 8 Gambar 817 Puan Jamilah menggunakan __________ pisau khas untuk mengukir beberapa __________ bawang besar untuk dijadikan hiasan makanan. A sebilah … biji B sebatang … biji C sepucuk … ulas D sebilah … bukuSoalan 18 berdasarkan gambar 9 Gambar 918 Lampu itu terletak di atas __________ di hadapan rumah Pak Cik Malek. A jejari B sesiku C kekuda D bebatang19 Cikgu Ibrahim __________ ke sekolah dengan menaiki bot penambang sejak lima tahun yang lalu. A lalu-lalang B bolak-balik C huyung-hayang D tunggang-langgang 8
 8. 8. Modul JUSA Set 1Soalan 20Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.20 Sudahkah kamu memulangkan buku cerita yang kamu pinjam di pusat sumber kelmarin? A Nantilah. Saya akan memulangkan buku cerita itu. B Alamak, saya lupa di mana buku cerita itu saya simpan! C Sudah tentu saya akan memulangkan buku cerita itu nanti. D Belum. Saya baru membaca tiga perempat daripada buku cerita itu.Soalan 21Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan.21 Amira sudah menyerahkan buku kedatangan itu kepada Cikgu Azura. A Siapakah yang mengambil buku kedatangan itu? B Bilakah Amira menyerahkan buku kedatangan itu? C Di manakah Amira meletakkan buku kedatangan itu? D Apakah yang dilakukan oleh Amira pada buku kedatangan itu?22 Sikap Farid yang begitu kedekut menyebabkan dia kurang disenangi oleh rakan- rakannya. Perkataan seerti bagi kedekut ialah A liat B lokek C culas D pemurah23 Puan Rohani akan berhijrah ke Johor Bahru pada bulan hadapan. Perkataan berlawan bagi berhijrah ialah A beralih B bertukar C berpindah D bermastautin 9
 9. 9. Modul JUSA Set 1Soalan 24 dan Soalan 25Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.24 I Para pesawah memetik hasil padi mereka dengan gembira. II Jeremy turut memetik kata-kata Sasterawan Negara yang terkenal itu. III Arisa memetik kecapi sambil menyanyikan lagu “Budi Bahasa Amalan Kita”. IV Raymond memetik minatnya dalam seni lukis semenjak dia di bangku sekolah. A I dan II sahaja B II dan III sahaja C I, II dan III sahaja D ll, lll dan lV sahaja25 I Pemberontakan itu kian melarat ke daerah-daerah lain. II Dia melarat melihat mangsa penderaan itu dibawa ke hospital. III Penyakit kulit di mukanya semakin melarat kerana tidak dirawat segera. IV Pendidikan yang sempurna mengelakkan manusia daripada hidup melarat. A I dan II sahaja B I dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahajaSoalan 26 dan Soalan 27Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.26 “Jemputlah ke majlis hari jadi saya pada minggu hadapan,” kata Faridah kepada Nora. A Faridah mempelawa Nora ke majlis hari jadinya pada minggu hadapan. B Faridah merayu Nora agar datang ke majlis hari jadinya pada minggu hadapan. C Faridah meminta Nora bertandang ke majlis hari jadinya pada minggu hadapan. D Faridah mengarahkan Nora datang ke majlis hari jadinya pada minggu hadapan.27 Novel baharu penulis terkenal itu akan dipasarkan sebelum Julai. A Sebelum Julai, novel terkenal penulis baharu itu akan dipasarkan. B Sebelum Julai, penulis baharu terkenal itu akan memasarkan novelnya. C Sebelum Julai, novel baharu penulis terkenal itu akan memasuki pasaran. D Sebelum Julai, penulis terkenal novel baharu itu akan memasuki pasaran. 10
 10. 10. Modul JUSA Set 1Soalan 28 hingga Soalan 30Pilih ayat yang betul.28 A Marlia seolah-olah kandar patah setelah diberhentikan kerja. B Kamal baru pertama kali menyertai acara boling padang. C Rantai tangannya itu diperbuat daripada putih emas dan batu mutiara. D Nur Anisa mata sakit melihat sampah bersepah-sepah di perhentian bas itu.29 I Rosdi mempunyai banyak rakan-rakan yang tinggal di kampung itu. II Lebuh raya itu sedang diperlebar oleh pekerja Lebuh Raya Malaysia. III Oleh sebab dia berkelulusan tinggi, dia diterima bekerja di firma itu. IV Semua anai-anai itu mati bila Pak Din membubuh racun di pangkal pokok durian itu. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D II dan IV sahaja30 I Shahrul tidak pemain pasukan bola sepak sekolahnya. II Mak Cik Ana memasukkan sedikit sos cili ke dalam mi goreng. III Salmi masih sedang bersiap-siap ketika rombongan pengantin lelaki tiba. IV Pusat pulih baik kereta Kenari telah mula beroperasi pada tahun lepas. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D II dan IV sahajaSoalan 31 hingga Soalan 35Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.TELUK INTAN, 12 Februari – Azmin bin Adnan murid Tahun Enam Bestari, SekolahKebangsaan Seri Mutiara, ibarat permata yang berharga kepada sekolah dan guru-gurunya. Hal ini kerana dia bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah turut memilikipelbagai bakat yang terpendam. Azmin aktif berpersatuan dan sering mendapat tempatpertama dalam peperiksaan. Dia mula mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan sejaktahun satu lagi. Antara kejayaan yang dicapainya, menjadi johan Pertandingan Bercerita BahasaMelayu Peringkat Daerah Hilir Perak dan Peringkat Negeri. Dia juga mendapat tempatpertama dalam Pertandingan Reka Cipta peringkat negeri dan menjadi johan dalamPertandingan Catur peringkat daerah. Azmin juga dipilih menjadi ketua kumpulan “ChoralSpeaking” yang berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan peringkat negeri. 11
 11. 11. Modul JUSA Set 1 Bukan itu sahaja, Azmin juga berbakat dalam bidang seni. Dia mahir dalam tariantradisional Melayu dan bermain piano. Bakatnya terserlah dalam persembahan sempenaHari Anugerah Cemerlang di sekolahnya tahun lalu. Sikapnya yang peramah dan periangdisenangi seluruh warga sekolah. Walaupun sibuk, dia juga masih mempunyai masa untukmelakukan dua lagi aktiviti kegemarannya, bermain tenis dan berenang. Azmin bercita-citamenjadi seorang juruterbang yang berjaya.31 Mengapakah Azmin bin Adnan diibaratkan sebagai permata berharga di sekolahnya? A Mendapat tempat pertama dalam peperiksaan akhir tahun. B Cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. C Mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. D Cemerlang dalam kejohanan olahraga.32 Apakah bidang yang paling diminati Azman? A Seni B Muzik C Sains D Sukan33 Berikut merupakan kejayaan yang pernah dicapai oleh Azman, kecuali A Tempat kedua pertandingan catur. B Johan pertandingan bercerita peringkat daerah dan negeri. C Johan pertandingan mereka cipta bahan sains peringkat negeri. D Tempat kedua dalam pertandingan ‘Choral Speaking’ peringkat negeri.34 Mengapakah Azman disenangi oleh guru-guru dan kawan-kawannya? A Mahir dalam tarian tradisional Melayu . B Pandai bergaul dan cepat mesra. C Terserlah dalam bidang sukan. D Pandai bermain piano.35 Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, apakah perkara utama perlu diberi perhatian? A Bijak membahagikan masa. B Aktif dalam semua kegiatan. C Berlatih dengan bersungguh-sungguh. D Mengambil bahagian dalam semua pertandingan. 12
 12. 12. Modul JUSA Set 1Soalan 36 hingga Soalan 40Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.8:00 pagiSemua murid Sekolah Kebangsaan Simpang Tiga berkumpul di tapak perhimpunan.Seorang guru Sains iaitu Cikgu Fairuzzabadi menyampaikan taklimat tentang Hari Sains danTeknologi. Hari Sains dan Teknologi diadakan untuk menarik minat mereka menerokai alamsains dan Teknologi.8:30 pagiMurid-murid beredar menuju ke dewan besar sekolah. Mereka dapat melihat pelbagai rekacipta yang dihasilkan oleh murid-murid Tahun Enam Terbilang seperti kincir angin daripadaterbuang yang dikitar semula, baja daripada bahan kitar semula dan sebagainya.10:00 pagiDi makmal sains diadakan pertandingan Kuiz Sains bagi murid-murid yang berminat.Pertandingan ini dianjurkan oleh persatuan sains. Seramai lima orang peserta yangmendapat markah tertinggi akan menerima hadiah. Pertandingan kuiz sains iniberlanjutansehingga pukul 12.30 tengah hari.12:00 tengah hariPertandingan Reka Cipta Sains bermula. Murid-murid yang berminat boleh menyertaipertandingan ini dengan menghasilkan pelbagai ciptaan daripada sumber-sumber yangdibawa sendiri. Pertandingan ini sungguh menarik sekali kerana ada pelbagai ciptaan yangkreatif. Misalnya, ciptaan kereta mainan yang telah diubah suai menggunakan kuasa tenagaair untuk bergerak, ciptaan kincir angin moden dan sebagainya.1:00 tengah hariUpacara penutup Hari Sains dan Teknologi. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SimpangTiga, Encik Anuwar bin Amir Hassan menyampaikan ucapan perasmian penutup danseterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang.36 Berapa lamakah tempoh Hari Sains dan Teknologi diadakan? A lima jam B sehari suntuk C setengah hari D tidak ditetapkan37 Apakah acara yang berlangsung pada pukul 11.00 pagi? A Taklimat Hari Sains dan Teknologi serta menjawab soalan sains B Melawat pameran sains C Reka Cipta Sains D Kuiz Sains 13
 13. 13. Modul JUSA Set 138 Tujuan Hari Sains dan Teknologi diadakan adalah untuk A menambah pengetahuan murid tentang sains. B menggiatkan murid menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. C mempromosikan mata pelajaran Sains kepada murid-murid. D mengenalkan murid-murid SK Simpang Tiga kepada guru-guru sains.39 Ciptaan murid Tahun Enam Terbilang ialah A baja dan kincir angin daripada kuasa hidro. B sistem penggera lampu menggunakan bahan terbuang. C sistem penggera kereta dan tenaga daripada arus elektrik. D kereta mainan yang diubah suai, baja dan kuasa tenaga air.40. Pilih pernyataan yang betul tentang petikan. A Hari Sains dan Teknologi dapat menyemai minat murid terhadap mata pelajaranSains B Encik Anuwar bin Amir Hassan menyampaikan ucapan perasmian pembukaan C Reka Cipta Sains bererti meniru sesuatu yang berunsur sains D Hari Sains dan Teknologi berlangsung selama seminggu 14

×