Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagianyang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMAdan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN...
Nama BetulNama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu NamaAm dan Nama Khas.          Nama AmKata Nama Am ialah kat...
Manusia  ayah, perempuan, kerani, polis, guru,, orang  doktor, askar dllbinatang  ayam, gajah, kerbau      anjin...
Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata namayang:(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang,  atau dapat dir...
Kata nama am hendaklah ditulis denganmenggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.Contoh: Dia sedang menjinakkan   ...
* Kata nama khas ialah kata nama yangkhasnya digunakan untuk menyebut namasesuatu benda sama ada benda yangbernyawa dan ya...
Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebutsesuatu yang tertentu, khusus atau khas.a)  benda; misalnya :   Seri Aman, V...
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulisdengan huruf besar. manusia        Zaidi, Mei Fong...
Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Kegunaan     Kata Nama Am    Kata Nama Khas Benda      bangunan...
* Kata nama Terbitan wujud apabila kata namaam diberi imbuhan.* Imbuhan yang membentuk kata nama terbitanboleh diletakkan ...
Sila teliti contoh-contoh imbuhan :              pe- , pem-, pen-, peng-, penge-,di awal kata        ...
Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata namaterbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :- kelas kata   ...
* Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikanperkataan NAMA. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada limabah...
Kata Ganti Diri Pertama1.Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.2...
Kata Ganti Diri Pertama         Penggunaannya             digunakan apabila bercakap dengan kawanaku ...
Gantinama Diri Bilangan Tunggal danBilangan BanyakBentuk      contoh kata nama         diri pertamatunggal  ...
Kata Ganti Diri          PenggunaannyaKeduaanda (tunggal)   digunakan untuk diri orang kedua apabila     ...
Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua1. Awak pekerja yang patuh2. Kamu semua adalah murid yang baik3. Guru me...
Kata Ganti diri ketiga* Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, b...
Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.1. Dia pegawai pendidikan.2. Mereka itu orang India.3. Beliau banyak m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kata ganti-nama1

786 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
786
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kata ganti-nama1

 1. 1. Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagianyang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMAdan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )b) Kata Nama Khasc) Kata Ganti Namad) Kata Nama Terbitane) Kata bilangan
 2. 2. Nama BetulNama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu NamaAm dan Nama Khas. Nama AmKata Nama Am ialah kata yang digunakan untukmenjelaskan nama sesuatu yang bernyawaseperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidakbernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda, dan sebagainya.Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakanbagi menyebut sesuatu secara am atau umum.
 3. 3. Manusia ayah, perempuan, kerani, polis, guru,, orang doktor, askar dllbinatang ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dlltumbuh- pokok, betik, rumput, lalang dlltumbuhanbenda pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dlltempat pejabat, pulau, sekolah, kampung, ba ndar, negeri dll
 4. 4. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata namayang:(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat(b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripadakata asal dan kata nama terbitan.Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:buai - buaiantua - ketuaraja - kerajaantahu - pengetahuan
 5. 5. Kata nama am hendaklah ditulis denganmenggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.Contoh: Dia sedang menjinakkan Pada akhir ayat seekor gajah. Gajah itu berbadan besar. Pada awal ayat
 6. 6. * Kata nama khas ialah kata nama yangkhasnya digunakan untuk menyebut namasesuatu benda sama ada benda yangbernyawa dan yang tidak bernyawa.* Benda-benda yang bernyawa ialah namamanusia dan nama binatang. Benda-bendayang tidak bernyawa ialah nama tempat, judulbuku, nama bangunan, dan sebagainya.
 7. 7. Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebutsesuatu yang tertentu, khusus atau khas.a) benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dllb) orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dllc) binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dlld) tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll
 8. 8. Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulisdengan huruf besar. manusia Zaidi, Mei Fong, Subramaniam binatang Tompok (kucing), Jalak (ayam) tempat Muar (daerah), Seremban (bandar), Jepun (negara) bangunan Pudu Raya (perhentian bas dan teksi), Menara Tun Razak (pejabat) judul buku Keluarga (majalah), Rentong (novel), Kamus Dewan ( buku) benda Proton Perdana (kereta), Pilot(pen), Seiko (jam)
 9. 9. Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Kegunaan Kata Nama Am Kata Nama Khas Benda bangunan Bangunan Tabung Haji kereta Proton Saga buku Bahasa Melayu sekolah S.K. Darau Orang doktor Doktor Efendi kerani Puan Zainun guru Cikgu Azmi budak lelaki Muhamad Fauzi Binatang kucing Si Tompok lembu Lembu Sapi katak Katak Puru ayam Ayam Belanda burung Burung Murai Tempat negeri Terengganu bandar Jerteh kampung Kampung Pasir Akar tasek Tasek Perdana Tumbuhan pisang Pisang Emas cili Cili Padi jambu Jambu Batu limau Limau Kasturi
 10. 10. * Kata nama Terbitan wujud apabila kata namaam diberi imbuhan.* Imbuhan yang membentuk kata nama terbitanboleh diletakkan : di awal kata ( awalan ) di akhir kata ( akhiran ) di awal dan di akhir kata ( apitan )
 11. 11. Sila teliti contoh-contoh imbuhan : pe- , pem-, pen-, peng-, penge-,di awal kata per-, dan ke-di akhir kata -ita, -man, -wati, -an, dan -wandi awal dan di akhir kata per- … -an, penge-…-an, peng-….- an, pen-…-an, pem-….-an, pe-….- an, dan ke-…-an
 12. 12. Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata namaterbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :- kelas kata kata dasar kata terbitan kata kerja peraga peragawati latih latihan bawa pembawaan lawan perlawanan kata sendi oleh perolehan untuk peruntukan kata nama lombong perlonbongan rumah perumahan guru perguruan kata adjektif cantik kecantikan besar pembesar tinggi ketinggian
 13. 13. * Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikanperkataan NAMA. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada limabahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, GantinamaPertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi.* Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan katanama orang2. Kata ganti diri terdiri daripada: (a) kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga); (b) kata ganti diri singkat; (c) kata ganti tanya; (d) kata ganti tempat; dan (e) kata ganti tak tentu.
 14. 14. Kata Ganti Diri Pertama1.Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.2.Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.
 15. 15. Kata Ganti Diri Pertama Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawanaku (tunggal) biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengansaya (tunggal) seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmihamba (tunggal) digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulupatik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultanbeta (tunggal) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyatkami (jamak) digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang keduakita (jamak) digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua
 16. 16. Gantinama Diri Bilangan Tunggal danBilangan BanyakBentuk contoh kata nama diri pertamatunggal beta, patik, aku, sayajamak kita, kami, kita orang
 17. 17. Kata Ganti Diri PenggunaannyaKeduaanda (tunggal) digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kitaawak (tunggal) digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kitaengkau (tunggal) digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga.tuanku (tunggal) digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja.kalian (jamak) digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.kamu (tunggal dan digunakan untuk diri orang kedua yang rapatjamak) hubungannya dengan kita.
 18. 18. Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua1. Awak pekerja yang patuh2. Kamu semua adalah murid yang baik3. Guru mencari engkau.4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.
 19. 19. Kata Ganti diri ketiga* Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.• Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk iaitu tunggal dan jamak. Kata Ganti Diri Ketiga Penggunaannya baginda (tunggal) digunakan untuk raja dan sultan beliau (tunggal digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin dia dan ia (tunggal) digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan mereka (jamak) digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang
 20. 20. Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.1. Dia pegawai pendidikan.2. Mereka itu orang India.3. Beliau banyak membantu penduduk di situ.4. Ia diburu oleh pihak polis.5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana.6. “Dia menolong bapanya”, kata Sang Murba kepada Sang Samba.7 "Sekiranya dada halangan, ……. akan berangkat esok pagi ,” kepada bendahara.8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu.9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu. jam lagi.10 " Tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya.

×