Panduan Penulisan Folio Bhg1

24,468 views

Published on

1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
538
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Panduan Penulisan Folio Bhg1

  1. 1. PANDUAN PENULISAN FOLIO REKA CIPTA SPM 3763/2 (Untuk kegunaan Guru dan pelajar Reka Cipta) DISEDIAKAN OLEH PN. HJH NORZA MOHD. SALEH http://cikgunorza.multiply.com Panitia Reka Cipta SMK Seri Medan, 83400 Batu Pahat, Johor
  2. 2. BORANG PENGEMUKAAN PENGESAHAN BERPERINGKAT Nama : Ronal b. Dino Angka Giliran : JA066 A010 No. KP : 900101-10-6667 Tema : Penyukatan Tingkatan : Calon hendaklah melengkapkan ruangan t.t & tarikh pengemukaan Borang ini perlu dilengkapkan dengan mengisi setiap aspek yang telah dikemukakan kepada guru. Ruang T.T adalah tanda tangan calon (bukan tanda tangan guru) . BORANG INI DITAMPAL DI BAHAGIAN DALAM KULIT HADAPAN SAHAJA Mengenal pasti & analisis masalah 05.07.06 T.T Calon Perkara Tarikh T.T Calon Perkara Tarikh En. Azman 2007 En. Rahmat Salamon 2006 Nama Guru Tahun
  3. 3. ISI KANDUNGAN Susunan folio hendaklah dirujuk dalam dokumen pentaksiran yang diberikan oleh LPM Penyiasatan Produk Sedia Ada (Inovasi) @ Ciptaan Baru Pengumpulan Data / Rekaciptaan Sedia Ada @ Ciptaan Baru Menganalisis Fungsi Rekaciptaan Sedia Ada @ Ciptaan Baru Menyenaraikan Hasil Dapatan Rumusan 1.2 1.2(i) 1.2(ii) 1.2(iii) 1.2(iv) 1 2 3 Mengenalpasti dan menganalisis masalah Penyataan Masalah Pengumpulan Data & Maklumat Berkaitan Masalah Huraian Data/Maklumat Rumusan 1.1 1.1(i) 1.1(ii) 1.1(iii) 1.1(iv) i ii iii iv v vi Borang pengesahan berperingkat Isi kandungan Maklumat Am Carta Alir Individu Rekod Kerja Penghargaan M/S PERKARA BIL.
  4. 4. ISI KANDUNGAN Rujukan / Bibliografi Lampiran Lukisan Kerja 2D dan 3D 2.5 Pembinaan Rekaciptaan 1.6 1.6(i) – (iv) Merancang dan Mengorganisasi 1.5 1.5(i) – (iv) Mencipta dan Membentuk Rekaciptaan 1.4 1.4(i) – (iv) Menjana & Membentuk Pelbagai Idea Mengenal Pasti Dua Kaedah / Prinsip Menjana Idea Membuat Perbandingan Dari Segi Fungsi Rumusan 1.3 1.3(i) 1.3(ii) 1.3(iii) 1.3(iv) M/S PERKARA BIL.
  5. 5. MAKLUMAT AM <ul><li>NAMA : RONAL BIN DINO </li></ul><ul><li>ANGKA GILIRAN : JA066A010 </li></ul><ul><li>NO. K/P : 900101-10-6667 </li></ul><ul><li>TEMA : PENYUKATAN </li></ul><ul><li>NAMA ARTIFAK : EZ-FLOW </li></ul>Pelajar dinasihatkan supaya tidak lupa menuliskan NAMA ARTIFAK
  6. 6. SINOPSIS <ul><li>(penerangan ringkas tentang projek yang dihasilkan) </li></ul><ul><li>Penerangan meliputi: </li></ul><ul><li>Tujuan artifak dihasilkan (untuk menyelesaikan masalah apa) </li></ul><ul><li>Bahan yang digunakan </li></ul><ul><li>Cara artifak berfungsi </li></ul>
  7. 7. CARTA ALIR KERJA INDIVIDU <ul><li>Nota: </li></ul><ul><li>Hanya anak panah sahaja dibenarkan </li></ul>MENGENALPASTI MASALAH A YA TIDAK Simbol Permulaan Simbol Proses melakukan kerja Simbol Penilaian @ membuat keputusan Simbol Penyambungan - Jika terdapat sambungan pada mukasurat sebelah
  8. 8. SAMBUNGAN B A YA TIDAK Setiap individu mempunyai carta alir yang BERBEZA
  9. 9. SAMBUNGAN B EZ-FLOW YA TIDAK Nama artifak hendaklah ditulis di hujung carta alir Carta alir yang salah akan menjejaskan calon untuk mendapat markah dalam Aspek 1.5
  10. 10. Kesilapan pelajar MENGENALPASTI MASALAH A YA TIDAK Anak panah tidak tepat Anak panah tidak menyentuh rombus Bentuk anak panah SALAH
  11. 11. REKOD KERJA MASA TARIKH T. T. GURU BUTIRAN KERJA TEMPAT Jika calon gagal mengemukakan rekod kerja yang lengkap, bermakna rekod kerja berkenaan tidak sempurna untuk dinilai. Butiran yang lengkap sehingga terhasilnya folio & artifak Rekod Kerja & Carta Alir merupakan kriteria di bawah Aspek 1.5 – Merancang & Mengorganisasi Bengkel RC Perbincangan tema dengan guru serta ahli kumpulan 10.45 9.30 01.07.06 TAMAT MULA
  12. 12. Jadual Kerja 07 Penilaian Menguji artifak Membina artifak Menguji komponen Menyediakan komponen Susun atur kerja Pencetusan / penjanaan idea Mengenalpasti masalah Perbincangan guru - pelajar 06 05 04 02 01 12 11 10 09 08 07 2008 2007 Tarikh Item
  13. 13. 1.1 MENGENALPASTI & MENGANALISIS MASALAH YANG MEMERLUKAN PENYELESAIAN MENERUSI SATU REKA CIPTAAN
  14. 14. 1.1.1 PENYATAAN MASALAH Contoh: Ibu saya mengusahakan sebuah warong di pekan Seri Medan. Di warong beliau menjual pelbagai jenis minuman termasuk minuman bersusu. Namun begitu, beliau sering mengeluh kerana susu pekat yang disukat untuk membuat minuman tidak seragam . Sering pelanggan mengadu minuman terlalu manis atau terlalu tawar. Kerja menyukat susu pekat yang dilakukan juga sangat leceh . Ramai pelanggan lari ke warong lain. Akibatnya, ibu saya kerugian . Daripada situasi di atas, satu masalah yang ibu saya hadapi ialah sukar untuk menyukat susu pekat dengan seragam . Penyataan sesuai dengan tema Kata kunci tepat dengan tema Akibat daripada masalah Kata kunci tentang masalah
  15. 15. 1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT <ul><li>Calon hendaklah menyatakan kaedah pengumpulan data yang digunakan dengan jelas dalam bahagian ini. </li></ul><ul><li>Jika calon menggunakan kaedah soal selidik, borang soal selidik hendaklah dilampirkan selepas aspek 1.1.2 ini </li></ul>Contoh: Saya telah menjalankan satu kaji selidik berkenaan masalah …………..1………. dengan mengedarkan sebanyak ……2….. borang soal selidik kepada ………3…….. orang responden pada …….4…… dan memungutnya pada ……..5……. . Contoh borang soal selidik dilampirkan. <ul><li>Catatan: </li></ul><ul><li>Nyatakan masalah yang dikenalpasti </li></ul><ul><li>Nyatakan bilangan responden (yang logik) </li></ul><ul><li>Siapakah sampel / responden yang dipilih </li></ul><ul><li>Tarikh borang dikeluarkan </li></ul><ul><li>Tarikh borang dikumpul </li></ul>
  16. 16. 1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT (SAMBUNGAN) Data boleh dipersembahkan dalam bentuk Jadual dan Carta seperti berikut: % Peratus 10 20 60 50 40 30 90 80 70 100 Sukatan tidak seragam Jenis masalah Kerja leceh Kerugian Ingin cuba alat baru 5 95 Ingin cuba alat baru 4. 25 75 Kerugian 3. 10 90 Kerja leceh 2. 15 85 Sukatan tidak seragam 1. Tidak (%) Ya (%) Item soalan No
  17. 17. 1.1.2 PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT (SAMBUNGAN) Contoh borang soal selidik: <ul><li>Latar belakang </li></ul><ul><li>Jantina: Lelaki Perempuan </li></ul><ul><li>Pekerjaan : </li></ul><ul><ul><li>Surirumah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengusaha warong </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerajaan / swasta </li></ul></ul>B. Tandakan pada ruang yang berkenaan Anda ingin mencuba alat baru jika terdapat di pasaran? 4. Adakah anda mengalami kerugian? 3. Adakah kerja menyukat itu leceh? 2. Adakah sukatan susu pekat anda tidak seragam? 1. Tidak Ya Item soalan No
  18. 18. Kesilapan pelajar Persembahan data TIDAK TEPAT dengan soalan dalam borang soal selidik
  19. 19. 1.1.3 HURAIAN DATA Hurai data seperti yang telah diperolehi dalam hasil PENGUMPULAN DATA Contoh: Berdasarkan hasil dapatan, sejumlah 85% responden mengalami sukatan yang tidak seragam , 90% pula merasakan kerja menyukat ini melecehkan , 75% mengalami kerugian dan sejumlah 95% ingin mencuba alat baru sekiranya itu dapat mengatasi masalah mereka. Huraian berdasarkan item soalan
  20. 20. 1.1.4 RUMUSAN Contoh: Berdasarkan huraian dalam aspek 1.1.3, didapati majoriti responden (lebih 75%) memang mengalami masalah ketika menyukat susu pekat. <ul><li>Kesilapan pelajar: </li></ul><ul><li>Menyatakan SEMUA responden menghadapi masalah sedangkan peratusnya hanya sekitar 80% - 90%. </li></ul><ul><li>Perkataan SEMUA hanya mewakili nilai 100% responden menghadapi masalah. </li></ul>
  21. 21. 1.2 MEMBUAT PENYELIDIKAN & PENYIASATAN BERHUBUNG DENGAN REKA CIPTAAN
  22. 22. 1.2.1 MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT REKA CIPTAAN SEDIA ADA (INOVASI) Contoh: Saya telah menjalankan pemerhatian / kajian / dsb dan hasil dapatan adalah seperti berikut: Peringatan: Alat sedia ada adalah merujuk kepada alat yang digunakan untuk melakukan kerja yang telah ditentukan PENGELUAR. CONTOH: SUDU untuk menyenduk makanan (BUKAN untuk menyukat)
  23. 23. 1.2.1 MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT REKA CIPTAAN BARU Jika tiada alat sedia ada yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dikenal pasti di pasaran, pelajar hendaklah membuat kajian untuk PENEMUAN BARU <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Maklumat penemuan baru: </li></ul><ul><li>Subjek rujukan : sudu / senduk </li></ul><ul><li>Fungsi asal : menyenduk makanan </li></ul><ul><li>Kajian fungsi : hujung bentuk mungkum </li></ul><ul><li>Aplikasi fungsi : boleh menyukat dengan cara menghitung bilangan </li></ul><ul><li>Sumber data : pengalaman / rujukan / pada manual penggunaan </li></ul><ul><li>Teori sains : susu pekat adalah bahan cecair, ia akan mengikut bentuk dan </li></ul><ul><li> isipadu bekas yang menakungnya </li></ul>
  24. 24. 1.2.2 ANALISIS FUNGSI REKA CIPTAAN ALAT SEDIA ADA PENEMUAN BARU Subjek rujukan : sudu / senduk Fungsi asal : menyenduk makanan Kajian fungsi : hujung bentuk mungkum Aplikasi fungsi : boleh menyukat dengan cara menghitung bilangan Sumber data : pengalaman / rujukan / pada manual penggunaan Teori sains : - susu pekat adalah bahan cecair, ia akan mengikut bentuk dan isipadu bekas yang menakungnya - pengalirannya akan mengikut arah tarikan graviti - lebih tumpat daripada air oleh itu akan berada di bawah bekas ATAU (lihat pada manual pengguna) Susu pekat dicedok dan sukatan dikira dengan bilangan kali (BUKAN – menyukat / penyukatan) FUNGSI OPERASI PRODUK
  25. 25. ALAT SEDIA ADA REKA CIPTAAN BARU Rumuskan apa yang telah diiperolehi dari dapatan teori. Contoh – Lebih besar saiz bekas, lebih banyak isipadu cecair (susu) yang dapat disukat. 1.2.3 MENYENARAIKAN HASIL DAPATAN BERDASARKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI ATAU Huraian tidak berkaitan dengan fungsi X <ul><li>Susu masih boleh tercicir keluar </li></ul><ul><li>Proses menyukat leceh kerana perlu di cedok satu persatu </li></ul><ul><li>Menyukat dengan agak tepat </li></ul><ul><li>Ringan(???) </li></ul>(namakan) KELEMAHAN KEKUATAN PRODUK
  26. 26. 1.2.4 RUMUSAN ALAT SEDIA ADA Contoh: Daripada analisis yang telah dibuat, saya dapati alat penyukat yang sedia ada tidak berupaya melakukan proses penyukatan dengan bersih dan cepat . Maka satu reka ciptaan berupa alat penyukat perlu dihasilkan untuk mengatasi masalah itu. @ REKA CIPTAAN BARU Daripada hasil dapatan yang diperolehi dapatlah dirumuskan bahawa masih tiada alat sedia ada yang dikenal pasti untuk mengatasi masalah penyukatan. Oleh itu satu reka ciptaan yang baru perlu dihasilkan bagi mengatasi masalah tersebut.
  27. 27. 1.3 MENJANA & MEMBENTUK PELBAGAI IDEA YANG MENJURUS KEPADA PENYELESAIAN MASALAH YANG TELAH DIKENAL PASTI
  28. 28. 1.3.1 MENGENALPASTI DUA KAEDAH @ PRINSIP YANG BERBEZA & MENGHASILKAN IDEA DALAM BENTUKLAKARAN BERLABEL Lakaran = 2 Bentuk – PERSPEKTIF + BERLABEL Contoh: IDEA 1 Aplikasi : Menyukat Kaedah : Menyukat Butang Ruang dispenser

  ×