Sksa ipoh, perak          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA            DOKUMEN STANDARD PRESTASI    ...
Sksa ipoh, perak          FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke a...
Sksa ipoh, perakPENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)dibina se...
Sksa ipoh, perakTAFSIRANo  Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secar...
Sksa ipoh, perak              KERANGKASTANDARD PRESTASI     BAND                 STANDA...
Sksa ipoh, perakTAFSIRAN BAND BAND       PERNYATAAN BAND                  TAFSIRAN        ...
Sksa ipoh, perakMATLAMATStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan ...
Sksa ipoh, perakxi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.xii. membaca pelbag...
Sksa ipoh, perak   BAND                          PERNYATAAN STANDARD    1     Mengeta...
Sksa ipoh, perak  BAND       PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR               EVIDE...
Sksa ipoh, perak   BAND      PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR               EVIDE...
Sksa ipoh, perak   BAND      PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                 ...
Sksa ipoh, perak  BAND       PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR               ...
Sksa ipoh, perak   BAND      PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR              EV...
Sksa ipoh, perak   BAND      PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR               ...
Sksa ipoh, perak          B6 DT1                B6 DT1 E1          Menghasilkan penulisa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dsp BM Tahun 3

841 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
296
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsp BM Tahun 3

 1. 1. Sksa ipoh, perak KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN TIGA 1
 2. 2. Sksa ipoh, perak FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. 2
 3. 3. Sksa ipoh, perakPENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar denganpelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh manamurid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahappencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada gurutentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modalinsan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 4. 4. Sksa ipoh, perakTAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 5. 5. Sksa ipoh, perak KERANGKASTANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 6. 6. Sksa ipoh, perakTAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 7. 7. Sksa ipoh, perakMATLAMATStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan bolehberkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosialdalam kehidupan harian.OBJEKTIFMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk:i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul;iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;viii membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; 7
 8. 8. Sksa ipoh, perakxi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca;xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;xvi. menulis imlak dengan tepat.xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun;xiii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber;xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; danxxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. 8
 9. 9. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis 4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul 5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat 6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila 9
 10. 10. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1 DL1 B1 DL1 E1 Mengetahui asas mendengar- Mendengar dan menuturkan ayat Mendengar dan menyebutfrasa dan ayat Tahu bertutur, membaca dan menulis (4.4.1, 5.1.1, 5.1.2) B1 DB1 B1 DB1 E1 Membaca pelbagai ayat secara Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan mekanis yang jelas dan intonasi yang betul (5.1.7,5.2.3) B1 DB1 E2 Membaca ayattunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul (5.1.4) B1 DT1 B1 DT1 E1 Menulis ayat Menulis ayat tunggal (5.1.1, 5.1.5, 5.1.7) B1 DT1 E2 Menulis ayatmajmuk (5.1.6, 5.1.7) B1 DT2 B1 DT2 E1 Menulis imlak Menulis imlakayat yang mengandungi perkataan berimbuhan (5.2.1) 10
 11. 11. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2 DL1 B2 DL1 E1 Mengetahui dan memahami Mendengar, memahami dan Mendengar dan memberikan respons terhadapTahu perkara yang didengar-ditutur, memberikan respons arahan, soalan dan pesanandan dibaca dan ditulis (5.3.2)Faham B2 DB1 B2 DB1 E1 Membaca dan memahami perkataan Membaca dan memahami perkataan dalam ayat berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat (5.2.1, 4.1.1, 4.4.1) B2 DT1 B2 DT1 E1 Membina dan menulis ayat Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkansoalan bertumpu (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) 11
 12. 12. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3 DL1 B3 DL1 E1 Mengetahui, memahami dan Berkomunikasi menggunakan ayat Berkomunikasi menggunakan kata panggilanTahu, memberikan respons terhadap yang betul dalam pelbagai situasi dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasiFaham dan perkara yang didengar-ditutur, (5.1.3)Boleh Buat dibaca dan ditulis B3 DL1 E2 Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi (5.1.3, 5.3.2) B3 DB1 B3 DB1 E1 Membaca frasa dan ayat daripada Membaca dan memahami frasa yang pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi diftong, vokal berganding, digraf yang betul serta memahaminya dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul (5.1.7, 4.1.1, 4.4.1) B3 DT1 B3 DT1 E1 Membina dan menulis ayatdaripada Membina dan menulis pelbagai jenis ayat pelbagai bahan (5.1.7, 5.3.1, 5.3.2) 12
 13. 13. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4DL1 B4 DL1 E1 Mengetahui, memahami dan Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara denganTahu, memberikan respons terhadap perkara dengan betul tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yangFaham, maklumat yang didengar-ditutur, betul Boleh Buat dibaca dan ditulis dalam pelbagai (4.2.2, 5.1.6, 5.1.7) dengan situasi dengan betulBeradab B4 DL1 E2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengantepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4.2.2, 5.1.6, 5.1.7) B4 DB1 B4DB1E1 Membaca dan menyatakan ilmu Membaca dan memahami bahan kreatif serta dalam bahan sastera dan bahan menyatakan kosa kata umum dan kosa kata bukan sastera dengan betul istilah dengan betul (4.2.2, 4.4.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2) B4DB1 E2 Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul (5.1.4, 5.2.1) B4 DT1 B4 DT1 E1 Mengenal pasti dan mencatat Mencatat maklumat yang betul mengikut maklumatyang betul tentang sesuatu susunan daripada pelbagai sumber perkara (5.3.1, 5.3.2) 13
 14. 14. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5 DL1 B5 DL1 E1 Memahami, menaakul dan Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk menyampaikan maklumatTahu, memberikan respons/ maklumat dengan tepat yang tersurat dengan tepatFaham dan menyampaikan sesuatu perkara (4.3.1, 5.1.6, 5.3.1)Boleh Buat yang didengar-ditutur, dibacadengan dan ditulis dalam pelbagai situasi Beradab Terpuji dengan betul dan tepat B5 DB1 B5 DB1 E1 Membaca, memahami dan Membaca dan memindahkan maklumat memindahkan maklumat dengan daripada bahan grafik kepada bahan bukan tepat grafik dengan tepat (5.1.6, 5.2.2, 5.3.1) B5 DT1 B5 DT1 E1 Menyampaikan maklumat tentang Menulis untuk menyampaikan maklumat sesuatu perkara dengan tepat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan (5.1.6, 5.2.3, 5.3.1) 14
 15. 15. Sksa ipoh, perak BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6 DL1 B6 DL1 E1 Memahami, menaakul dan Berbincang dan mengemukakan Berbincang danmenyatakan pandanganTahu, menilai tentang sesuatu perkara pendapat yang dapat mempengaruhi tentang sesuatu perkara yang dapatFaham dan daripada sumber yang didengar- khalayak secara bertatasusila mempengaruhi khalayak secara bertatasusilaBoleh Buat ditutur, dibaca dan ditulis dengan (4.3.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1)dengan Beradab bertatasusilaMithali B6 DL1 E2 Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila (4.3.2, 5.1.3, 5.1.4) B6 DB1 B6 DB1 E1 Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan membuat ramalan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang dibaca secara dan tersirat untuk mempengaruhi bertatasusila khalayak secara bertatasusila (5.1.5, 5.2.1, 5.3.1) B6 DB1E2 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila (5.1.5, 5.2.1, 5.3.1) 15
 16. 16. Sksa ipoh, perak B6 DT1 B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan kreatif yang Menghasilkan penulisan kreatif secara dapat mempengaruhi khalayak berpandu yang dapat mempengaruhi secara bertatasusila khalayak dengan bertatasusila (4.1.2, 4.4.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1) B6 DT2 B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil Mengedit dan memurnikan hasil penulisan penulisan yang dapat daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan mempengaruhi khalayak secara tanda baca yang dapat mempengaruhi bertatasusila khalayaksecara bertatasusila (5.2.1, 5.2.3, 5.3.2) 16

×