Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid

10,106 views

Published on

panduan e-daftar Tahun 1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid

 1. 1. e-DAFTAR TAHUN 1 DALAMAPLIKASI PANGKALAN DATA MURIDAPLIKASI PANGKALAN DATA MURID
 2. 2. PK HEM hendaklah log-in ke APDM menerusi id Admin Sekolah Nama Pengguna: Kod Sekolah Katalaluan: sekolah (Jika belum ditukar)
 3. 3. Klik Permohonan di Menu Aplikasi
 4. 4. Klik e-Daftar Tahun 1 di dalam Menu Permohonan
 5. 5. Klik Tambah Pengguna untukmendaftarkan Pembantu Tadbir
 6. 6. Taipkan Nama Pengguna dan No. KP Pengguna dengan betul dan tepat
 7. 7. Nama Pengguna yang telah didaftarkan akan terpapar di dalam senarai. Admin boleh daftarkan lebih daripada seorang pengguna.
 8. 8. Setelah selesai pendaftaran pengguna,Admin boleh log out daripada APDM
 9. 9. DAFTAR MASUK KE APDM OLEH PEMBANTU TADBIRPembantu Tadbir (Pengguna yang telahdidaftarkan sahaja) akan log in ke APDMmenggunakan id sendiri. Nama Pengguna: <No. KP Pembantu Tadbir> Kata Laluan : pt
 10. 10. Klik Permohonan pada Menu Aplikasi
 11. 11. Klik eDaftar Tahun 1 di menu Permohonan
 12. 12. Klik Daftar Murid untuk mendaftarkan murid Tahun 1 pada 2013 atau 2014
 13. 13. Pilih dokumen ( MyKid / No. Sijil Lahir / No. Passport ) yang digunakan untuk mendaftarkan murid. Sekiranya tiada dokumen, klik Tiada Dokumen. Setelah membuat pilihan, taipkan nombor dokumen berkenaan. Apabila selesai, klik butang Teruskan
 14. 14. Data murid tersebut akan dipaparkan. Pembantu Tadbir hendaklah mengemaskini data tersebut. A. Data Info Murid.
 15. 15. Info Bapa
 16. 16. Info Ibu
 17. 17. Data Info Permohonan. Sila pilih sekolah yang dimohon oleh murid . Nama sekolah mengikut negeri akan disenarai setelah alamat murid di kemaskini ( Klik Pilihan Negeri pada info murid)
 18. 18. Info Permohonan
 19. 19. Klik butang Daftar Murid Tahun 1 selepas kerja pengemaskinian data selesai.
 20. 20. Akhir sekali bilangan murid yang telah didaftarkan akan direkodkan pada senarai Jumlah Mendaftar Tahun 1 pada 2013 dan 2014. Untuk mendaftar murid seterusnya, kliksemula Daftar Murid dan ulangi langkah-lagkah yang sama
 21. 21. Selesai

×