Dropship

314 views

Published on

Dropship jam azan digital dan al quran read pen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dropship

  1. 1. TAWARAN KOMISYEN RAMADAHAN Assalamualaikum dan salam ramadhan. Sempena Ramadhan kali ini, saya ingin berkongsi produk jualan yang in sha Allah membantu anda meraih pendapatan sampingan. Berikut maklumat tentang produk:- 1. Jam Azan Digital ( Komisyen jualan RM30 ke atas) MAKLUMAT PRODUK JAM AZAN DIGITAL: 1. Azan untuk Bandar di seluruhdunia. 2. Azan akanberkumandangSetiap Kali masukwaktusolat 3. Peringatanmasasolat 4.ArahKiblatdari Utara 5.Paparansuhubiliksemasa 6.Paparan jam yang besardanjelas 7. KelendarHijrahdan Gregorian 8.Penggerawaktusubuh 9.Penggerabiasa 10.Dua jam locengharian 11. Bolehdigantung di dindingataudiletakkan di atasmeja 12.Panduanpengguna/ manual ( BahasaInggerisdanBahasa Arab ) 13. Jaminan 3 bulan 14.terdapatpilihanmenggunakan 4 bateri AA atau adapter ( bateridan adapter tidakdisediakan) TAWARAN :UntukhargaDropshipsayatawarkan RM100 siapposkepadapembeli. Andajual RM130 dankeatas.
  2. 2. 2. Al Quran Read Pen ( Komisyen RM50 keatas) Al-Quran lengkap 114 surah / 30 juz. ReadPenjugaberfungsisebagai MP3 untukmemainkanlagu-lagu sepertinashyid, Nama-nama Allah, Talbiahdansebagainya yang boleh di download darikomputerkedalamReadPenini. Spesifikasi Quran Digital Read Pen Beg Pouch kulit 1.Bacaan Al-Quran oleh 10 Qari 2.PembacaanQarisecaraTaranannum 3.TerjemahanBahasaMelayu/BahasaInggeris/Bahasa Arab
  3. 3. 4.BacaanIqra’, surah-surah pilihan 5. BacaanmelaluiKad Index Surah 6.Butang “MP3″ danButang “Recording” 7. Built in 4GB memory (SokonganKad SD sehingga 8GB) 8. Sambungan USB – Standard USB cable 9. Pembesarsuaradalaman (internal speaker) 10. Kawalan nada bunyi (volume control) 11. Rechargeable battery, A-Grade lithium battery built-in 12.Bacaandenganmenyentuhbahagianayat 13.Bacaandenganmenyentuhtajuk Surah 14.Bacaandenganmenyentuhmukasurat 15. Qualitibunyi yang lebihbaik, terangdanjelas. 16. Quran bersaiz “A5″ (20cm x 14cm)(panjang X lebar) 17. Terdapat control panel di tepimukasuratbagisetiaphelaiandanbolehdisentuhuntuktukarQari, terjemahan/bacaanmuqaddam, tafsir, pause, stop, play, repeat dan recording. 18. Pen membaca yang berdiameter 1.5cm dansepanjang 18cm. 19. Bolehjugadijadikansebagaipendrivedenganhanyamenambah SD card dibahagiantepi pen. Apa Yang Anda Akan Dapat: 1. Senaskhah Quran Digital 2. Pen pembaca Al-Quran. 3. Iqra’ 4. Kad Index Surah 5.Earphone 6.Charger 7.Kabel USB 8. Sebuah beg pouch kulituntukmembawa Quran Digital kemana-mana. 9. Sebuah Beg Non-Woovenygcantik KELEBIHAN PRODUK: 1. Sound lebih clear dantiadasuaraberdesir 2. Quran mendapatKelulusan KDN 3.Ada warantisetahun. 4. TerjemahandalamBahasaMelayu, Inggerisdan Arab 5. Memory card boleh di-upgrade/ditambah 6.Bacaanoleh 10 Qariterbaik 7.Bateriboleh di-charge semula, tahan 4 jam. 8. Bolehdijadikan mp3 player utkmeyimpanzikir, doadannasyid. KEGUNAAN: ~ Meningkatkanmutubacaan Al Quran ~ Untukmenghafal Al Quran ~ Sebagaihantaranperkahwinan
  4. 4. ~ Sumbangankepada Masjid / Madrasah ~ Sedekahkandanberihadiahbuatibubapa ~ Mudahdigunakan&senangdibawa. ~ Sesuaiuntuksemuagolongan. ~ Membantumenyempurnakanibadah. ~ Menambahkeyakinanapabilamembaca al-Quran. ~ Membantumelancarkanbacaan al-Quran. ~ Amatsesuaidijadikanhadiah yang sangatbermaknabuat orang yang dikasihi KENAPA ANDA PERLU MILIKINYA? MUDAH DIGUNAKAN – TERMASUK ANAK-ANAK KECIL Ya, budakkecil pun bolehgunakannya! Inimenunjukkankepadaandabetapaianyasangatsenang digunakan! Takperlutahu IT, takperlukemahiranteknikal! Start pen, buka Quran, tunjukkan pen pada mana -manaayat Quran yang andanakbaca, danianyaakanbacakanuntukanda! Sungguhsenangnak belajar! SAMA MACAM QURAN BIASA, BEZANYA ADALAH TEKNOLOGI Ianya dah lengkapsamaseperti Quran biasa yang andagunakan. MalahdisediakanIqrauntukanak-anak, danjugabukudoa yang andabolehpelajari. Guna pen bersama Quran, Iqradanbukudoaini, insyallahandasukakannya! Bolehbelajarsendiri, boleh ajar anakbacaIqra, danandasendiriboleh menghafaldoadenganmudah! TAWARAN :hargaAnda RM200. Hargajual RM250 dankeatas ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sekiranyaberminatbolehteruskanusahaanda. PM kepadasayamaklumatanda yang berikut: 1. Nama 2. Alamat 3. No. hp 4. Email 5. URL pages Terima kasih

×