Kata Kerja

3,299 views

Published on

Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Slaid ini akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri dan perbezaan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sila ke lelaman http://cikgumelayu.com untuk mendapatkan lebih matlumat. Terima kasih.

Published in: Education

Kata Kerja

 1. 1. http://cikgumelayu.comhttp://www.facebook.com/CikguMelayucomhttp://twitter.com/cikgumelayucomhttp://www.youtube.com/user/cikgumelayu
 2. 2. Kata Kerja
 3. 3. Apa itu Kata Kerja? Kata yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan orang/binatang. Contoh – Berjalan – Makan – Membaca
 4. 4. Contoh?? Example??
 5. 5. Cuba memberi Kata Bantu padaperkataan itu.akan, belum, telah, sudah, masih, pernah, sedang
 6. 6. – Makan • Sudah makan? (ada makna)– Bola • Sudah bola? (tiada makna)– Mandi • Sudah mandi? (ada makna)– Pokok • Sudah pokok? (tiada makna)
 7. 7. Kata KerjaAktif Pasif
 8. 8. KATA KERJA AKTIF • Kata Kerja yang menerima awalan meN- dengan/ tanpa akhiran -kan/ -i. • Contoh: – Mencari – Menjalani – Menggerakkan – Lari
 9. 9. CONTOH AYAT i. Samad membaca buku. (Ayat Aktif) Samad – Pelaku (Penyambut) – membaca apa? = Buku ii. Siti suka menaiki basikal. Siti – Pelaku (Penyambut) – Menaiki apa? = Basikal
 10. 10. KATA KERJA PASIF • Kata Kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif • Kata Kerja yang mengandungi imbuhan ‘di’ Contoh: Dicari Dijalani Digerakkan
 11. 11. CONTOH AYAT- Buku dibaca oleh Samad. (Ayat Pasif) Apa yang dibaca oleh Samad? = Buku Buku itu dibaca oleh? = Samad- Basikal telah dinaiki oleh Siti. (Ayat Pasif) Apa yang dinaiki oleh Siti? = Basikal Basikal itu dinaiki oleh? = Siti
 12. 12. Apa itu FRASA?Lebih dari satu perkataan.Apa itu KATA KERJA?Kata yang menggambarkan perbuatan
 13. 13. FRASAFRASA KERJAKATA KERJA
 14. 14. FRASA KERJAFrasa yangmenggunakanKata Kerja
 15. 15. membasuh baju Cmembaca buku Osedang berlari anak Ntidur nyenyak Tdihabiskan Azman O H
 16. 16. Secara berpasangan, anda dikehendakimelengkapkan komikdengan menggunakan 4 kata kerja2 kata kerja aktif 2 kata kerja pasif
 17. 17. 1. 2. 5. 3. 4. 6. 8. 9. 7. 10.
 18. 18. http://cikgumelayu.comhttp://www.facebook.com/CikguMelayucomhttp://twitter.com/cikgumelayucomhttp://www.youtube.com/user/cikgumelayu

×