Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Awalan Me N

4,302 views

Published on

 • Be the first to comment

Awalan Me N

 1. 1. <ul><li>Telitilah contoh ayat yang berikut. </li></ul><ul><li>Pak Musa membelek-belek bola itu. </li></ul><ul><li>Budak itu mengenal Pak Musa. </li></ul><ul><li>Pak Musa tertarik melihat telatah mereka. </li></ul><ul><li>Pak Musa menimbang dan mengawal bola yang disepaknya. </li></ul><ul><li>Tugasnya membersih dan menjaga tanam-tanaman di situ sudah pun selesa i. </li></ul>Semua perkataan yang berwarna dalam ayat-ayat yang diberikan ialah kata kerja yang menerima awalan meN-.
 2. 2. Awalan meN-
 3. 3. <ul><li>Awalan meN- … ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif transitif dan kata kerja tak transitif. </li></ul><ul><li>Awalan ini mempunyai beberapa variasi bergantung pada huruf awal kata dasar yang bercantum dengannya. </li></ul><ul><li>Variasinya ialah: me-, mem-, men-, meng, menge-, meny-. </li></ul><ul><li>Contohnya: me nyanyi, mem basuh, men conteng, meng ambil dan menge cat. </li></ul>
 4. 4. Awalan meN- me- mem- men- meng- menge- meny-
 5. 5. Awalan Kata Dasar Kata kerja berawalan meN- me- masak nilai nyala nganga ratap lawat warna memasak menilai menyala menganga meratap melawat mewarna
 6. 6. Awalan Kata Dasar Kata kerja berawalan meN- mem- baca balas bawa pukul fitnah pamer proses membaca membalas membawa memukul memfitnah mempamer memproses
 7. 7. Awalan Kata Dasar Kata kerja berawalan meN- men- datang cucuk jeling tulis mendatang mencucuk menjeling menulis
 8. 8. Awalan Kata Dasar Kata kerja berawalan meN- meng- gosok hantar atur elak ikut olah ubat kepung meng gosok meng hantar meng atur meng elak meng ikut meng olah meng ubat mengepung
 9. 9. Awalan Kata Dasar Kata kerja berawalan meN- menge- meny- cat pos tin sapu menge cat menge pos menge tin meny apu
 10. 10. Soalan?
 11. 11. KUIZ Mari! Cuba uji pengetahuan kamu…
 12. 12. Latihan 1 <ul><li>Berikan kata dasar bagi perkataaan berikut: </li></ul><ul><li>merasa </li></ul><ul><li>rasa </li></ul>2) memberitahu 2) beritahu 3) mengangkat 3) angkat 4) menyimpan 4) simpan 5) mengumpul 5) kumpul 6) mencari 6) cari 7) mengacau 7) kacau 8) membungkus 8) bungkus 9) menabung 9) tabung 10) mengepung 10) kepung
 13. 13. Latihan 2 <ul><li>Bubuh imbuhan pada kata dasar: </li></ul><ul><li>tangkap </li></ul><ul><li>men angkap </li></ul>2) ambil 2) meng ambil 3) simbah 3) meny imbah 4) curah 4) men curah 5) ketuk 5) meng etuk 6) gantung 6) meng gantung 7) pegang 7) mem egang 8) usik 8) meng usik 9) hulur 9) meng hulur 10) serang 10) meny erang
 14. 14. Latihan 3 <ul><li>Ibu sedang berus kasut sekolah adik. </li></ul><ul><li>Ibu sedang mem berus kasut sekolah adik. </li></ul>2. Kakak sangkut bajunya di belakang pintu. 2. Kakak meny angkut bajunya di belakang pintu.
 15. 15. Latihan 3 <ul><li>Adik mahu petik bunga itu. </li></ul><ul><li>Adik mahu me m etik bunga itu. </li></ul>2. Air di dalam longkang itu alir dengan deras. 2. Air di dalam longkang itu meng alir dengan deras.
 16. 16. Latihan Baca petikan yang diberikan dan kenal pasti perkataan yang perlu dibubuhi imbuhan meN. Kemudian, imbuhi perkataan tersebut.
 17. 17. Salah satu permainan tradisional orang Melayu ialah sepak raga bulat. Dalam permainan ini, pemain mestilah cekap menimbang dan mengawal bola raga. Salah satu permainan tradisional orang Melayu ialah sepak raga bulat. Dalam permainan ini, pemain mestilah cekap timbang dan kawal bola raga.
 18. 18. Permainan ini menguji kecekapan pemain menyepak , menanduk , mendada dan melutut bola raga agar tidak jatuh ke tanah. Permainan ini uji kecekapan pemain sepak, tanduk, dada dan lutut bola raga agar tidak jatuh ke tanah.
 19. 19. Permainan ini dilakukan secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada enam orang pemain. Pemain membentuk bulatan dan permainan bermula dengan pemain pertama melontar bola ke arah pemain yang bersetentangan dengannya. Permainan ini dilakukan secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada enam orang pemain. Pemain bentuk bulatan dan permainan bermula dengan pemain pertama lontar bola ke arah pemain yang bersetentangan dengannya.
 20. 20. Pemain kedua sambut dengan sepak atau tanduk bola dan hantar kepada pemain lain. Permainan diteruskan selagi bola terus berada di udara. Permainan itu dikira mati apabila bola jatuh ke tanah . Pemain kedua menyambut dengan menyepak atau menanduk bola dan menghantar kepada pemain lain. Permainan diteruskan selagi bola terus berada di udara. Permainan itu dikira mati apabila bola jatuh ke tanah .
 21. 21. Sekian

×