peta pemikiran C

8,190 views

Published on

 • Be the first to comment

peta pemikiran C

 1. 1. KURSUS PROGRAM i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom2
 3. 3. 3
 4. 4. PETA PEMIKIRANSIMBOL TANGAN DAN BADAN
 5. 5. CIRCLE MAP
 6. 6. Describing BUBBLE MAP
 7. 7. Comparing and Constrasting DOUBLE BUBBLE MAP
 8. 8. Classifying TREE MAP
 9. 9. Part-whole relationship BRACE MAP
 10. 10. Sequencing FLOW MAP
 11. 11. Cause and Effect MULTI-FLOW MAP
 12. 12. Seeing analogies ( similar relationship, finding relating factors ) BRIDGE MAP
 13. 13. 6 TITIK PERMULAAN Rangkaian Peta Visual Kolaborasi Kemahiran Berfikir Membangunkan Kecenderungan Peribadi Penyoalan Reflektif Membentuk persekitaran13
 14. 14.  Paradigma globalisasi menyatakan bahawa sesuatu maklumat dapat disebarkan dengan luas dalam masa yang singkat  Namun, yang paling penting adalah bagaimana maklumat itu diterima melalui penglihatan dan pendengaran seseorang yang diproses oleh bahagian otak David Brooks “The Cognitive Age” New York Times Friday, May 2, 200814
 15. 15.  Adakah seseorang individu berupaya untuk memahami maklumat yang diterima?  Adakah seseorang individu dapat mengeksploitasi maklumat yang diperolehi?  Adakah budaya membentuk corak pemikiran individu? David Brooks “The Cognitive Age” New York Times Friday, May 2, 200815
 16. 16.  Vygotsky yakin bahawa minda kita adalah dipengaruhi oleh alat yang digunakan. Semasa kita melakukan aktiviti fizikal seperti menanam pokok atau menggosok gigi, aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan alat yang sesuai  Kita perlu menyedari bahawa alat yang kita gunakan semasa berfikir juga penting James Hiebert, et. al. Making Sense16
 17. 17. GAMBARAN SECARA UMUM Soalan Proses pemikiran Peta pemikiran (gambar peta) Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini? Mendefinisikan mengikut Apakah konteksnya? Apakah rujukan kamu? konteks Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah Menerangkan kualiti kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini? Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana Membanding beza satu yang akan kamu pilihi?Kenapa? Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan Membuat pengelasan tentang informasi ini? Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek Hubungan bahagian- fizikal ini? seluruh Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa Urutan yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya? Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Sebab dan kesan Apakah yang mungkin berlaku? Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung) as17
 18. 18. Peta Pemikiran Proses Kata Kunci Pemikiran Mendefinisikan mengikut Konteks/ Senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu, Bulatan konteks sumbangsaran, kenal pasti, kaitkan dengan pengetahuan sedia ada, meneroka makna/ maklumat Menerangkan kualiti Terangkan, Jelaskan, Gunakan 5 pancaindera untuk menerangkan Buih sesuatu, kualiti, sifat, ciri-ciri Membanding beza Bandingkan, bezakan,carikan persamaan dan perbezaan, bezakan Peta Buih antara A dengan B Berganda Membuat pengelasan Kelaskan, Asingkan, Kategorikan, Kenalpasti antara idea utama dan Pokok penjelasannya Hubungan bahagian- Sebahagian daripada….., tunjukkan struktur…., ambil sebahagian Dakap seluruh daripada…., kenalpasti struktur, komponen fizikal, anatomi Urutan Susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan/ kira semula, kitaran, Alir tunjukkan proses, selesaikan masalah…., mengkaji corak (trend) Sebab dan Akibat Sebab dan akibat, bincangkan akibatnya/ pengajaran, apakah yang Pelbagai Alir akan berlaku sekiranya…., jika….maka….., terangkan perubatan…., kenalpasti pengajarannya, kenalpasti keputusan daripada…., apa yang berlaku jika… Analogi (hubungan yang Kenalpasti perkaitan, meneka peraturan, simbol, analogi, kesetaraan Titi sama, mencari faktor penghubung)18
 19. 19. Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat: Mendefinisikan dan menggunakan 8 peta pemikiran Menghubungkaitkan peta pemikiran dengan teknik menyoal serta pemikiran murid Mengintegrasikan bidang kandungan Memperkenalkan 8 peta pemikiran kepada murid19
 20. 20. MENGGUNAKAN PETA BULATAN  Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta bulatan sepatutnya digunakan untuk meningkatkan keberkesanan p & p?  Pada masa yang akan datang, adakah anda akan menggunakan peta bulatan semasa mengajar sesuatu topik?20
 21. 21. MENGGUNAKAN PETA BUIH BERGANDA Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta buih berganda sepatutnya digunakan untuk meningkatkan keberkesanan p&p? Pada masa yang akan datang, adakah kamu akan menggunakan peta buih berganda semasa mengajar sesuatu topik?21
 22. 22. TUGASAN1. Setiap kumpulan akan diperuntukkan dengan satu peta pemikiran2. Setiap kumpulan dikehendaki merancang satu sesi pengajaran yang menggunakan peta pemikiran tersebut dalam bidang anda3. Setiap kumpulan dikehendaki memilih seorang wakil untuk membentangkan hasil perbincangan
 23. 23. Fleksibel Reflektif PETA PEMIKIRAN Perkembangan Integratif23
 24. 24. PETA PEMIKIRAN ®Perlu dilaksanakan atas dasarsekolah secara keseluruhan.Perlaksanaan terdiri daripadaperkembangan staf dan bahan-bahan latihan bagi setiap guru.

×