Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KURSUS PROGRAM i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR1          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA          ...
Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan  berdasar nota kursus yang dikendalikan  oleh Kestrel Education, United Kingdom2
PETA PEMIKIRAN  Keseragaman Penggunaan  Peta        Pemikiran3
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya                 Pensyarah Kanan      Ibubapa  Pengalaman ...
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya        Maklumat yang        berkenaan dengan saya        ...
Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu?            Semua yang anda tahu   PETA      tentang kemahiran b...
AKTIVITI PENDEDAHAN PETA PEMIKIRAN
Bandingkan danFikirkan sendiri            kongsi ideasemua idea            bersama rakan ditentang t...
Pembelajaran yang lebih berkesan tidak  banyak datang daripada mencari kaedah  mengajar guru yang lebih baik  (INSTR...
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA10    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Berdasarkan kajian kecerdasan, Peta   Pemikiran menggabungkan proses   pembelajaran secara kognitif dan   perwakilan...
Apabila pendekatan keseluruhan sekolah   dilaksanakan, penggunaan peta pemikiran   telah menyediakan satu cara berfiki...
Peta Pemikiran bukan kurikulum yang baru,   tetapi merupakan satu set alat yang   membolehkan guru menyampaikan   ku...
Peta Pemikiran merupakan bahasa bagi 8corak visual yang setiap satunyaberdasarkan kepada proses pemikiran asas
  Apakah itu Peta   Pemikiran dan   adakah ia                  Bentuk   berbeza dengan     ...
Pengurusan Grafik   Peta Pemikiran   Sumbangsaran   berkaitan tugas     Mendefinisikan             ...
80% daripada informasi yang    diterima oleh otak adalah    dalam bentuk VISUAL           40% daripada sa...
Pengetahuan akan disimpan dalam dua   bentuk:   1. Bentuk Linguistik   2. Bentuk Bukan Linguistik   Kajian menunju...
Bentuk Visual    Digunakan      untuk            Berdasarkan   menggabung            8...
Bentuk Visual   Digunakan untuk    menggabung             Berdasarkan 8   jalin fakta yang      ...
Bentuk Visual    Digunakan      untuk              Berdasarkan 8   menggabung          ...
Bentuk Visual   Digunakan untuk   menggabung jalin           Berdasarkan 8    fakta yang        ...
23
24
25
26
27
Semua peserta      Setiap kumpulanyang mempunyai     dimintanombor yang       berbincangsama bergerak ke ...
RUMUSAN
Peta Pemikiran     Proses Pemikiran   Bulatan         Mendefinisikan mengikut               ko...
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya         Maklumat yang         berkenaan dengan saya       ...
Mempunyai enam kaki   Berbadan               Gula-gula   kecil                 Serangga ...
Penerangan MenggunakanKata/Frasa Adjektif
35
Membanding Beza
Bagaimanakah anda mengetahui apa yang anda tahu?                  Persamaan      Perbezaan     ...
Membuat Pengelasan
Hubungan Seluruh-Bahagian
45
46
Urutan
Sebab dan Akibat
55
Melihat analogi/ hubungan    yang sama
59
PEANUTS  BY: SCHULZ60
61
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
peta pemikiran A
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

peta pemikiran A

11,936 views

Published on

peta pemikiran A

 1. 1. KURSUS PROGRAM i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom2
 3. 3. PETA PEMIKIRAN Keseragaman Penggunaan Peta Pemikiran3
 4. 4. Perkara atau orang yang mempengaruhi saya Pensyarah Kanan Ibubapa Pengalaman Suka kucing Penyelaras PPG Sarimah Zulkiffly Ketua Jabatan JKH Keluarga Rakan sekerja4
 5. 5. Perkara atau orang yang mempengaruhi saya Maklumat yang berkenaan dengan saya Nama5
 6. 6. Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu? Semua yang anda tahu PETA tentang kemahiran berfikir BULATAN Kemahiran berfikir6
 7. 7. AKTIVITI PENDEDAHAN PETA PEMIKIRAN
 8. 8. Bandingkan danFikirkan sendiri kongsi ideasemua idea bersama rakan ditentang topik/tajuk sebelah anda Berkongsi idea dengan semua rakan lain di meja anda
 9. 9. Pembelajaran yang lebih berkesan tidak banyak datang daripada mencari kaedah mengajar guru yang lebih baik (INSTRUCT) …tetapi, yang lebih penting ialah memberi peluang kepada murid untuk “MEMBINA’ (CONSTRUCT) Seymore Papert, 19909
 10. 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA10 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. Berdasarkan kajian kecerdasan, Peta Pemikiran menggabungkan proses pembelajaran secara kognitif dan perwakilan visual maklumat yang boleh didapati dalam pengurusan grafik11
 12. 12. Apabila pendekatan keseluruhan sekolah dilaksanakan, penggunaan peta pemikiran telah menyediakan satu cara berfikir yang konsisten bagi guru menyampaikan maklumat, dan bagi murid belajar dan mengekalkan maklumat.12
 13. 13. Peta Pemikiran bukan kurikulum yang baru, tetapi merupakan satu set alat yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna13
 14. 14. Peta Pemikiran merupakan bahasa bagi 8corak visual yang setiap satunyaberdasarkan kepada proses pemikiran asas
 15. 15.  Apakah itu Peta Pemikiran dan adakah ia Bentuk berbeza dengan Visual Pengurusan Grafik (Graphic Digunakan Berdasarkan untuk Organizer)? menggabung 8 kemahiran kognitif jalin fakta yang Peta kompleks Pemikiran Gunakan Peta Bulatan untuk Digunakan Digunakan dalam semua mendefinisikan oleh semua bidang Peta Pemikiran guru & murid kandungan15
 16. 16. Pengurusan Grafik Peta Pemikiran Sumbangsaran berkaitan tugas Mendefinisikan mengikut konteks Peta minda Kitaran Hidup:Sains Menerangkan menggunakan kata/ ‘webbing’ frasa adjektif Kronologi: Sejarah Membanding beza Kluster Pengelasan Gambar rajah venn: Matematik Sebahagian daripada Peta konsep keseluruhan Membuat turutan Sebab dan kesan Analogi Untuk Untuk tugasan Visual pemikiran pengetahuan yang lebih yang umum individu terperinci untuk kelas dan sekolah16
 17. 17. 80% daripada informasi yang diterima oleh otak adalah dalam bentuk VISUAL 40% daripada saraf gentian dalam badan yang disambung ke bahagian otak adalah dihubungkan dengan retina 36,000 mesej dalam bentuk - Eric Jensen, visual dapat diterima oleh mata Brain Based Learning dalam masa satu jam17
 18. 18. Pengetahuan akan disimpan dalam dua bentuk: 1. Bentuk Linguistik 2. Bentuk Bukan Linguistik Kajian menunjukkan bahawa semakin banyak kita menggunakan kedua-dua bentuk di atas, semakin senang dapat kita berfikir dan ingat sesuatu.18
 19. 19. Bentuk Visual Digunakan untuk Berdasarkan menggabung 8 kemahiran jalin fakta yang Peta kognitif kompleks Pemikiran Digunakan Digunakan oleh semua dalam semua guru bidang kandungan Peta Pemikiran membolehkan murid memahami kemahiran kognitif yang abstrak melalui bentuk visual yang konkrit.19
 20. 20. Bentuk Visual Digunakan untuk menggabung Berdasarkan 8 jalin fakta yang kemahiran Peta kognitif kompleks Pemikiran Digunakan dalam Digunakan oleh semua bidang semua guru kandungan20
 21. 21. Bentuk Visual Digunakan untuk Berdasarkan 8 menggabung kemahiran jalin fakta yang Peta kognitif kompleks Pemikiran Digunakan dalam Digunakan oleh semua bidang semua guru kandungan21
 22. 22. Bentuk Visual Digunakan untuk menggabung jalin Berdasarkan 8 fakta yang kemahiran Peta kognitif kompleks Pemikiran Digunakan dalam Digunakan oleh semua bidang semua guru kandungan22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. Semua peserta Setiap kumpulanyang mempunyai dimintanombor yang berbincangsama bergerak ke tentang satu petameja yang telah pemikiran yangditetapkan telah ditetapkan Balik semula ke kumpulan asal dan berkongsi maklumat dengan ahli lain
 29. 29. RUMUSAN
 30. 30. Peta Pemikiran Proses Pemikiran Bulatan Mendefinisikan mengikut konteks Buih Menerangkan kualiti Peta Buih Berganda Membanding beza Pokok Membuat pengelasan Dakap Hubungan bahagian-seluruh Alir Urutan Pelbagai Alir Sebab dan Akibat Titi Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung)30
 31. 31. Perkara atau orang yang mempengaruhi saya Maklumat yang berkenaan dengan saya Nama31
 32. 32. Mempunyai enam kaki Berbadan Gula-gula kecil Serangga Merah32
 33. 33. Penerangan MenggunakanKata/Frasa Adjektif
 34. 34. 35
 35. 35. Membanding Beza
 36. 36. Bagaimanakah anda mengetahui apa yang anda tahu? Persamaan Perbezaan Perbezaan38
 37. 37. Membuat Pengelasan
 38. 38. Hubungan Seluruh-Bahagian
 39. 39. 45
 40. 40. 46
 41. 41. Urutan
 42. 42. Sebab dan Akibat
 43. 43. 55
 44. 44. Melihat analogi/ hubungan yang sama
 45. 45. 59
 46. 46. PEANUTS BY: SCHULZ60
 47. 47. 61

×