Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

apa itu program i think

146,037 views

Published on

apa itu program i think

 1. 1. 1
 2. 2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)6 ciri utama setiap murid perlu ada untukbersaing pada peringkat global Identiti nasional Kemahiran memimpin Kemahiran Kemahiran berfikir dwibahasa Pengetahuan Etika dan Kerohanian 2
 3. 3. Program i-THINK merupakan• program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.• i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir3
 4. 4. Bertujuan 4
 5. 5. Kenapa?• Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang rendah • TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S) • PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S), # 55/74 (R)• Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka• Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan• Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat 5 rendah.
 6. 6. Keputusannya…• Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berkerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) memperkenalkan program i-THINK Program i-THINK dirintis di 10 buah sekolah seluruh Malaysia (6 SR dan 4 SM) Pihak AIM telah melantik perunding dari Kestrel Education (UK) untuk mengendalikan kursus kemahiran berfikir kepada guru sekolah rintis dan Jurulatih Kebangsaan Perbelanjaan rintis program i-THINK dibiayai sepenuhnya oleh AIM. 6
 7. 7. Bagaimana?• Memperkenalkan alat berfikir kepada guru dan murid.• Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar.• Murid akan menggunakan dalam pembelajaran.• Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.• Mengadakan portal bahan interaktif p&p yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir. 7
 8. 8. Alat berfikir… Thinking Hats Thinking Maps 8 Habits of Mind
 9. 9. Apakah yang diharapkan dariProgram i-THINK? Prestasi meningkat Fokus Berkeyakinan Seronok belajar Hubungan guru- murid rapat Aktif 9
 10. 10. Membudayakan kemahiran berfikir Membudayakan kemahiran berfikir Amalan Alat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdp Perubahan set minda Bentuk pasukan pemandu di sekolah Memberi kesedaranLatihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapa Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK 10
 11. 11. Pendekatan Seluruh Sekolah(Whole School Approach) 1.Latihan diberi kepadaBagaimana? pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama 11
 12. 12. Status Pelaksanaan 2011 2012 2013 Okt -Nov Jan- Jun Jun Sept 2011 2012 2012 2012 Okt 2012 Nov 2012 Jan 2013 Kursus Need Pasukan Rintis di 10 Pasukan Guru AnalysisPemandu dan buah Penilaian Mesyuarat Melatih Pemandu memperkenalkan guru di 10 sekolah: Rintis: Pasukan melatih alat berfikir Penyelarasabuah sekolah Pemantauan -Exeter Pemandu guru di kepada murid n peringkat KPM/AIM University daripada sekolah BPK/JPN/P (kuantitif) 1,000 buah masing- PD -UPM/ sekolah masing Taklimat IPSAS kepada (kualitatif) Pentadbir/ PIBG Pemantauan kolaboratif (JKK) 12
 13. 13. Peluasan Rintis di 10 buah sekolah Diperluaskan ke Semua sekolah 4 SM dan 6 SR 1,000 2014 2012 2013 13
 14. 14. Tanggungjawab semua pihak dalam menjayakan program i-THINK 14
 15. 15. Sekian, terima kasih SEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED PADAWAN KUCHING SARAWAK15

×