Sektor sekunder ..perindustrian

6,001 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sektor sekunder ..perindustrian

 1. 1. Sektor Perindustrian Sektor perindustrian boleh diertikan sebagai kegiatan memproses , membuat atau menukarkan barangan kepada barangan lain. Perindustrian terbahagi kepada tiga jenis yang utama iaitu industri primer , sekunder dan tertier.
 2. 2. Industri Primer
 3. 3. Ciri – ciri
 4. 4. Bahan Mentah
 5. 5. sarModal be
 6. 6. Faktor – faktor yangmempengaruhi ketidakseimbangantaburan perindustrian di Malaysia. Faktor sejarah
 7. 7. Kepentingan SektorPerindustrianMenawar peluangpekerjaan
 8. 8. Pendapatan ambah negara bert
 9. 9. ranMeluaskan saiz pasa
 10. 10. KESAN negatifPencemaran air
 11. 11. Pencemaranudara
 12. 12. Pencemaran darat
 13. 13. kapkan kilang dgn alat leng pengukur pencemaran
 14. 14. Sisa diprosesmenjadi bahanmakanan ternakan
 15. 15. kan denKena da

×