Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 2 ting 3 1

2,903 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bab 2 ting 3 1

  1. 1. Gemilang Sejarah PMR 2009Bab 2: Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu1 Rajah berikut menunjukkan Sistem Pentadbiran British di Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Bintang Tiga X Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu X adalah A Malayan People Anti Japanes Army (MPAJA) B Pentadbiran Tentera British (PTB) ms48 C Pembela Tanah Air (PETA) D Kesatuan Melayu Muda (KMM)2 Jadual berikut menjelaskan tentang keganasan yang dilakukan oleh tentera Bintang Tiga di Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Tempat Peristiwa Batu Pahat, Johor Membunuh seorang Penghulu Jelebu, Negeri Sembilan Mencemarkan masjid dan surau Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A Berjaya menguasai Tanah Melayu ms46 B Berlaku masalah pergaduhan dan rusuhan kaum C Bintang tiga mendapat bantuan daripada orang Cina D Kaum Melayu meminta bantuan daripada tentera British3 Golongan imigran * Menjadi pelabur * Sumber tenaga kerja Bagaimanakah British memastikan sumbangan golongan ini berterusan? A Memberi taraf kerakyatan ms50 B Mewujudkan perpaduan kaum C Menggalakkan kemasukan imigran D Menyediakan banyak peluang pekerjaan 1
  2. 2. Gemilang Sejarah PMR 20094 Maklumat berikut menunjukkan kedudukan raja-raja Melayu semasa Malayan Union. Menurut perlembagaan Malayan Union, Raja-raja Melayu akan menjadi ahli Majlis Melayu Apakah perkara yang dibincangkan dalam majlis tersebut? I Agama Islam II Adat istiadat orang Melayu III Hak istimewa orang-orang Melayu IV Hal ehwal pentadbiran negeri Melayu A I dan II ms50 B I dan IV C II dan III D III dan IV5 Gambar berikut merujuk kepada demonstrasi secara aman yang diadakan pada tahun 1946 kerana menentang pembentukan Malayan Union. Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? A Pemberian kerakyatan secara terbuka ms 50 B Gabenor berkuasa penuh dalam pemerintahan C Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union D Negeri Melayu disatukan dalam satu unit pentadbiran6 Dialog berikut mungkin diucapkan dalam satu rapat umum sekitar Mei 1946. Cigu Zahara : Kita mesti bangun menentang pertubuhan tersebut. Halimahton Majid : Ya ! mari kita berjuang hingga titisan darah yang terakhir 2
  3. 3. Gemilang Sejarah PMR 2009 Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan tindakan mereka? A Menghargai budaya bangsa B Memperjuangkan kepentingan wanita C Kepekaan terhadap masalah bangsa ms62 D Bertanggungjawab memelihara keamanan7 Jadual berikut menunjukkan salah satu langkah orang Melayu menentang Malayan Union Tarikh Tempat Peristiwa 39 – 31 Mac 1946 Kuala Lumpur Kongres kedua Apakah keputusan yang dicapai oleh kongres tersebut? I Mengehadkan kuasa Mac Mishael II Merampas kuasa daripada hak British III Memulau istiadat perasmian Malayan Union IV Melilitkan kain putih pada songkok selama tujuh hari A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV ms618 Rajah berikut menunjukkan penyatuan ketiga-tiga unit politik di Tanah melayu dalam pentadbiran Malayan Union. Negeri-negeri Selat Negeri-negeri Melayu Bersekutu Malayan Union 1946 Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Mengapakah British bertindak demikian? A Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran ms49 B Memelihara hak bumiputera C Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja D Melatih penduduk mentadbir negara9 Senarai berikut merupakan Ahli Parlimen British yang pernah datang ke Tanah Melayu pada bulan Mei tahun 1946. 3
  4. 4. Gemilang Sejarah PMR 2009 * L.D Gammans * David Rees William Apakah tujuan kedatangan mereka? A Membebaskan negara ini daripada penjajahan B Membantah penubuhan Gagasan Malayan Union C Menyokong penubuhan Gagasan Malayan Union D Meninjau bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union ms6210 • Zainal Abidin Ahmad Senarai berikut merupakan antara • Dato’ Nik Ahmed Kamil tokoh pemimpin UMNO yang • Dato’ Panglima Bukit Gantang berjasa dan terlibat dengan satu perkara penting dalam tahun 1949. Apakah perkara penting tersebut ? A Menjadi ahli Parlimen B Mengetuai rapat umum C Menulis bantahan di surat khabar D Menggubal perlembagaan UMNO ms6611 Apakah tindakan yang diambil oleh ketiga-tiga tokoh di atas terhadap pengenalan Malayan Union? George Maxwell R.O Winstedt Pegawai British Frank Swentenham Cecil Clementi Smith 4
  5. 5. Gemilang Sejarah PMR 2009 A Menyertai tunjuk persaaan menentang Malayan Union B Memberi khidmat nasihat kepada penubuhan UMNO C Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British ms56 D Menyokong Kongres Melayu Se-Malaya12 Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? A Kebebasan berpolitik B Menguasai pentadbiran C Menentukan taraf kerakyatan D Kedudukan istimewa Melayu dilindungi13 Pada Februari 1948, British mengisytiharkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Mengapakah British berbuat demikian? A Menjalankan dasar dekolonisasi PBB B Pengaruh dari Parti Komunis Malaya C Kelemahan pentadbiran British D Menjaga kepentingan pelaburan British14 Gambar berikut menunjukkan Majlis menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 di King’s House, Kuala Lumpur Apakah kesan perjanjian Pesekutuan Tanah Melayu 1948? A Perpaduan kaum dapat dibentuk B Tanah Melayu mendapat kemerdekaan C Syarat kerakyatan dilonggarkan D Konsep raja berpelmbagaan diperkenalkan 5
  6. 6. Gemilang Sejarah PMR 20091 Rajah berikut menunjukkan perbezaan kerakyatan Persekutuan Tanag Melayu dengan5 Malayan Union Cara mendapatkan Persekutuan Tanah Melayu Malayan Union kerakyatan X Jus soli terbuka kepada Jus soli bagi mereka yang lahir rakyat raja dan rakyat di Malayan Union, Singapura British dan tanah jajahan British Secara permohonan Individu yang berusia 21 Mereka yang tinggal selama tahun dan telah tinggal lima selama lapan daripada 12 tahun daripada tujuh dari tarikh tahun di Tanah Melayu permohonan Apakah X? A Naturalisasi B Cantuman wilayah C Anugerah perkhhidmatan D Kuat kuasa undang-undang16 Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sir Harold Mac Michael terhadap Sultan Melayu untuk menubuhkan Malayan Union? I Memberi masa yang singkat II Menggugut menurunkan takhta III Menghentikan bayaran elaun IV Mendakwa di Mahkamah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV17 Senarai berikut merujuk kepada pertubuhan di Tanah Melayu yang menyokong Malayan • Angkatan Pemuda Insaf (API) Union • Angkatan Wanita Sedar (AWAS) • Barisan Tani Malaya (BATAS) Mengapakah pertubuhan tersebut menyokong Malayan Union? I Kerakyatan terbuka II Penyatuan sistem pentadbiran III Pengukuhan pemerintahan Sultan Melayu IV Tanah Melayu belum bersedia ke arah berkerajaan sendiri A I dan II B I dan IV 6
  7. 7. Gemilang Sejarah PMR 2009 C II dan III D III dan IV18 X Y Rajah berikut 1946 1948 merujuk kepada Gabenor Pesuruhjaya Tinggi perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. Mengapakah berlaku perubahan daripada X ke Y? A Pengenalan system ahli B Pentadbiran Tentera British C Pengisytiharan Malayan Union D Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu19 Tujuan penubuhan Malayan Union Berdasarkan maklumat • X berikut, apakah X? • Mengawal kuasa politik orang Melayu • Menyeragamkan pentadbiran • Menjimatkan perbelanjaan A Menguasai sumber ekonomi B Menyekat kemasukan imigran C Membanteras ancaman komunis D Memajukan sistem perhubungan20 Rajah berikut menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union Gabenor Malayan Union X Majlis Undangan Majlis Melayu Apakah X? A Majlis Penasihat B Majlis Eksekutif 7
  8. 8. Gemilang Sejarah PMR 2009 C Majlis Tertinggi D Majlis PusatSkema JawapanNo Soalan Jawapan Rujukan Muka Surat 1 B Ms 48 2 A Ms 46 3 A Ms 50 4 A Ms 50 5 A Ms 55 6 C Ms 62 7 D Ms 61 8 A Ms 49 9 D Ms 60 10 D Ms 66 11 C Ms 56 12 D Ms 77 13 D Ms 77 14 A Ms 75 15 A Ms 78 16 A Ms 52 17 A Ms 53 18 D Ms 77 19 A Ms 49 20 B Ms 51 8

×