Advertisement

Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje Banku Światowego i Koalicji Otwartej Edukacji

OtwarteZasoby.pl / Fundacja Szkoła z Klasą
Jan. 10, 2013
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje Banku Światowego i Koalicji Otwartej Edukacji

  1. Incentives for adoption and change „(...)Many large-scale educational technology initiatives ‘fail’ because they end up simply support the status quo, with little demonstrated impact on (for example) learning outcomes, despite costing the sponsoring government a great deal of money. „ Z komentarza do założeń programu „Cyfrowa Szkoła” Michael Trucano, Senior. ICT & Education Specialist Bank Światowy, 14 października 2011
  2. Jak sprawić by cyfrowe podręczniki zmieniły coś w edukacji? Aktualny model podręczników i sposobu ich wydwania nie odpowiada na takie wyzwania jak maksymalne wykorzystanie potencjału cyfrowego w dostarczaniu edukacji bez barier. Kwestia formy cyfrowego podręcznika jest mniej ważna od pytania o to jaką innowację może wnieść w cały system edukacyjny np. ułatwić indywidualizację nauczania.
  3. Jakość edukacji opiera się na kombinacji różnych materiałów edukacyjnych. Aby to osiągnąć, powszechniejszemu dostępowi do otwartych zasobów edukacyjnych i ich wykorzystaniu muszą towarzyszyć jasne standardy jakości oraz mechanizmy oceny i walidacji umiejętności i kompetencji nabytych dzięki OER (pl. OZE - Otwartym Zasobom Edukacyjnym). Instytucje kształcenia i szkolenia, które nie korzystają jeszcze z OER, powinny starać się nawiązać współpracę z bardziej zaawansowanymi organizacjami świadczącymi usługi edukacyjne w celu spełnienia oczekiwań osób uczących się urodzonych w epoce cyfrowej. Rethinking Education, Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych. Komisja Europejska 20.11.2012
  4. Dostępność online nie oznacza dostępności prawnej ani technicznej.
  5. Rozwiązania techniczne, których potrzebujemy muszą być uniwersalne i dostępne Zacierają się granice między „treścią” a sposobami jej dostarczania. Technolgie konsumenckie zmieniają się co raz szybciej, a to za ich pomocą można najefektywniej dostarczać treści edukacyjne. Dlatego sposób dystrybucji powinnien być niezależny od rodzajów urządzeń, możliwie uniwersalny i dostępny.
  6. OZE ułatwiają indywidualizację procesu edukacyjnego Powstają nowe sposoby uczenia się, które charakteryzuje indywidualizm, zaangażowanie, wykorzystanie mediów cyfrowych, współpraca, oddolne praktyki, gdzie osoba ucząca się lub nauczyciel tworzą treści nauczania. Ich powstanie ułatwione jest przez gwałtowny rozwój otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych przez internet. Takie tworzenie i wykorzystywanie zasobów edukacyjnych sprzyja podnoszeniu kompetencji ICT.
  7. Partnerstwa komercyjne, publiczne i pozarządowe Zarówno Bank Światowy jak i Komisja Europejska dostrzegają potencjał w nowych modelach biznesowych i edukacyjno-wydawniczych. Możliwe jest współistnienie Otwartych Zasobów Edukacyjnych i komercyjnych wydawców, a ich połączenie może sprzyjać jakości i powstawaniu innowacyjnych rozwiązań.
  8. “There’s such a large amount of OER being produced, we cannot ignore it,” Don Kilburn, vice chairman of Pearson’s higher education division.
  9. Koalicja Otwartej Edukacji www.koed.org.pl Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, wersja 4, wyd. 2012 http://bit.ly/OZEprzewodnik
Advertisement