Advertisement
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Advertisement
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Advertisement
Estudi de la Testosterona
Estudi de la Testosterona
Upcoming SlideShare
Violencia psicobiologiaViolencia psicobiologia
Loading in ... 3
1 of 11
Advertisement

Estudi de la Testosterona

 1. Estudi sobre la testosterona (Autora: Celia Zamora)
 2. OBSERVACIÓ: La testosterona és una hormona pròpia del gènere masculí responsable del desenvolupament de caràcters androgènics secundaris ( com el desenvolupament muscular, pèl corporal...) i del desig sexual. Tot i ser una hormona pròpia de l’home, les dones també produeixen una quantitat molt menor que compleix també amb importants funcions en la regulació d’aspectes com el humor, la sensació de benestar... Els nivells de testosterona també varien de una persona a una altre i també depenent dels moments de la vida (infància, adolescència, pubertat, maduresa, senectut.
 3. Algunes dades d’interès:  L’home té una segregació de testosterona unes 12-16 vegades major que la dona....)  Abans de la pubertat la concentració de testosterona és menor a 20 ng/dl.  En l’home el testicle produeix entre 2.5 i 11 mg/dia de testosterona  En la dona els ovaris i les suprarenals produeixen aproximadament 0.25 mg/dia de testosterona.  A nivell muscular estimula l’orientació des les fibres tipus IIA a fibres tipus IIX.  S’ha comprovat que implica millores en força explosiva i en velocitat.  Estimula la segregació de GH (Hormona del creixement).
 4. Efectes de la testosterona La testosterona produeix els següents efectes sobre els òrgans sexuals primaris:  Promou el creixement del escrot, penis i glàndules secretòries sexuals.  Augmenta el pes i el creixement testicular  Augmenta els nivells de espermatogènesis (el procés mitjançant el qual s'originen els espermatozoides)  Completa les característiques del semen i estimula la constitució definitiva al seu pas per l’epidermis i els conductes deferents.  Augmenta el libido o desig sexual.
 5. A més, produeix els següents efectes sobre les característiques sexuals secundàries:  Incrementa la massa muscular  Proliferació de les glàndules sebàcies.  Engrossiment de la pell  Hipertròfia de la laringe i producció d’una veu greu permanentment.  Distribució del pèl masculí en: pubis, tronc, extremitats i barba. La testosterona té una relació determinada genèticament amb l’aparició de calvície en l’home.  Augment del ritme de creixement dels ossos llargs en la pubertat, i augment d’estatura.  Comportament més agressiu i més vigor físic i muscular en l’home que en la dona.
 6. HIPÒTESI: Amb les observacions he pogut saber què és la testosterona i quins efectes té pel que fa principalment als homes. Per tant podem continuar amb la formulació d’una hipòtesis que consistirà en: comprovar la relació entre el nivell de testosterona amb les característiques físiques, per verificar la relació dels efectes de la testosterona en els homes. Hipòtesis: Podem esbrinar el nivell de testosterona (aproximadament) observant algunes característiques físiques i psíquiques dels homes?
 7. EXPERIMENTACIÓ: Per elaborar aquesta experimentació seguiré els següents passos:  Mesurar la longitud dels dits anular i índex de cinc homes, per calcular els seus quocients de testosterona. Utilitzaré aquest mètode perquè hi ha un estudi que diu que s’estableix una relació a partir del coeficient de la mida del dit índex i l’anular. Persona Dit índex Dit anular Quocient testosterona A 83 84 0.98 B 79 82 0.96 C 76 80 0.95 D 80 82 0.97 E 86 87 0.98
 8.  Observar algunes de les seves característiques, principalment: o Pèl extremitats i barba o To de la veu o Desenvolupament muscular o Comportament més agressiu (en diferència a les dones) Persona Pèl Veu D. muscular Comp. agressiu A Bastant Poc Habitual Poc B Molt Bastant Bastant Poc C Molt Bastant Molt Poc D Bastant Bastant Habitual Poc E Poc Poc Habitual Poc
 9.  Per finalitzar amb l’experimentació, faré una taula comparativa. És a dir enumeraré de major a menor l’abundància de les característiques. Per exemple: a l’home que tingui més pèl tindrà el número 5, el que en tingui una miqueta menys el 4... i així successivament amb totes les característiques físiques. Les característiques de comportament no les valoraré perquè tots cinc eren bastant semblants i no hi havia una gran diferència. Aquesta taula serà molt útil per extreure les conclusions. Persona Pèl Veu D. muscular Total A 3 2 1 6 B 4 3 2 9 C 5 5 5 15 D 2 4 4 10 E 1 1 3 5
 10. EXTRACCIÓ DE CONCLUSIONS: Veient l’última taula podem observar com:  Persona número C és la que presenta més quantitats de característiques referides als efectes de la testosterona i conseqüentment és la que té el nivell de testosterona més elevat (0.95)  Persona número E juntament amb la número A són les que tenen menys nivell de testosterona (0.98) i en conseqüència les seves característiques referides als efectes de la testosterona són inferiors a la resta.  Pel que fa les persones B i D tenen un nivell de 0.96 i 0.97 respectivament i les seves característiques són proporcionalment correctes. Per tant observem que la hipòtesis (Podem esbrinar el nivell de testosterona (aproximadament) observant algunes característiques físiques i psíquiques dels homes?) es confirma.
 11. ELABORACIÓ D'UNA TEORIA: Podem esbrinar el nivell aproximat de testosterona observant algunes característiques físiques del efectes de la testosterona, com per exemple: el pèl, la veu... Observant aquestes característiques he obtingut un bons resultats que relacionant-los amb el nivell de testosterona m’indicaven que es tractava de la mateixa persona. Però he trobat una accepció, el comportament és un dels efectes més difícil d’observar i comparar. Tot i així crec que la hipòtesis principal es podria confirmar i que el desenvolupament d’una persona depèn (entre altres) del seu nivell de testosterona.
Advertisement