Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As mutacións

200 views

Published on

Traballo para expor na aula

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

As mutacións

 1. 1. Moleculares Cromosómicas Genómicas
 2. 2. Que é una mutación? As mutacións son cambios aleatorios que se producen no ADN dun organismo. Constituen unha fonte de variaibilidade xenética e un motor para a evolución de especies.
 3. 3. Tipos de mutacións: Moleculares Cromosómicas Genómicas
 4. 4. Segundo o seu tipo poden ser: • Unha mutación e un cambio no ADN que podese transmitir ou heredar .Son as enfermidades que afectan a estructura dos genes dunha manera puntual. Moleculares • Son aquelas que afectan a un gen en xeneral, tratase de pequenos cambios químicos que afectan a secuencia dos nucléotidos do ADN. Cromosómica • Son alteracións estables do material hereditario. Moitas mutacións poden afectar negativamente ao organismo. Genómica
 5. 5. Tipos de mutacións segundo o individuo que afecten: Segundo o efecto sobre o individuo Segundo a extension do material xenetico afectad0 Según do tipo de celulas afectadas
 6. 6. Segundo o efecto sobre o individuo:
 7. 7. Segundo o efecto sobre o individuo pode ser: Prexudiciais: confiren unha desvantaxe para a supervivencia do individuo se afectan a estructuras elemntais poden chegar a causar a morte. Beneficiosas: Aumentan a probabilidade de supervivencia do individuo, proporcionandolle variabilidade a poboacion. Neutras: Son mutacións que non afectan de forma positiva nin negativa a supervivencia do individuo
 8. 8. Segundo o tipo de células afectadas
 9. 9. Segundo o tipo de células afectadas pode ser. Somáticas: Son aquelas que afectan as celulas sómaticas. Poden orixinar lesions ou enfermidades graves coma o cáncer. Ao ocorrer nas celulas somáticas, non se trasmiten á descendencia; non son herdables. Xerminais: Afectan aos gametos ou as suas células precursoras . Estas mutacións no se manifestan no propio individuo pero poden transmitirse a futuras xeneracións; son herdables.
 10. 10. Segundo a extensión do material xenético afectado
 11. 11. Segundo a extensión do material xenético afectado poder ser: Xénicas: Son aquelas que provocan cambios na secuencia de nucleótidos dun xene determinado. Xenómicas: Producen unha variación respecto con respecto ao número total de cromosomas dunha especie. Cromosómicas: Son as que ocasionan cambios que afectan a estructura interna dos cromosomas.
 12. 12. ADRIÁN BLANCO GONZÁLEZ

×