Software educatiu

252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Software educatiu

 1. 1. SOFTWARE EDUCATIU Tania Botella Serrano Andrea Estela OrtizCielo González Zapata Jéssica López Moreno
 2. 2. Índex CLICA ELS ENLLAÇOS Introducció  Alternativa de comercialització Software educatiu  Estratègies comercials Característiques del Software  Com influeix la publicitat educatiu  En quin tipus de centres s’utilitza Tipus de software  Com s’utilitza a l’aula Funcions software  Rol del docent Com seleccionar un software  Els usos del software educatiu adequat  Funció del professor i els Seleccionar un software adequat materials didàctics Controls de qualitats  El professor ha de tindre Avantatges i desavantatges de  Planificació didàctica l’utilització del software a l’aula  Evolució del software a l’aula Comercialització  Video
 3. 3. Introducció El programari educatiu dóna suport al procés ensenyament-aprenentatge, a més de constituir un suport didàctic que elevi la qualitat daquest procés
 4. 4. Software educatiu El seu propòsit és adequar lensenyament als tempsmoderns, ja que la informàtica sha tornat un mitjà de comunicació que permet un aprenentatge interactiu, que facilita la labor docent i optimitza laprenentatge de lestudiant.
 5. 5. Característiques del Software educatiuSegún Marqués: Ha de tenir en compte les característiques de la població destinatària: Nivell de domini del usuari. Omplir buits conceptuals. Desenvolupar habilitats, coneixements i destreses en lassoliment dels objectius. Explotar les seues pròpies potencialitats tècniques i dinteracció. Promoure la participació activa dels usuaris Permetre viure i reconstruir experiències als usuaris
 6. 6. Característiques del Software educativoSegón Marqués: Altres característiques que atenen a diversos aspectes funcionals, tècnics i pedagògics. Facilitat dús Navegabilitat entre les diferents estructures de programari Adaptabilitat a diferents situacions i usuaris Qualitat en els continguts Capacitat de motivar a lalumnat durant lús Foment de la iniciativa i lautoaprenentatge Potencialitat dels recursos didàctics
 7. 7. Tipus de software 5. Eina1. Tutorials 2. Bases de dades 4. Constructors 3. Simuladors
 8. 8. Funcions software Realitzen les funcions bàsiques pròpies dels mitjans didàctics en general hi ha més, en alguns casos, segons la forma dús que determina el professor, poden proporcionar funcionalitats específiques. Marquès (1995)
 9. 9. Funcions del software• Funció informativa.  Funció investigadora• Funció instructiva. • Funció expressiva.• Funció motivadora. • Funció metalingüística.• Funció avaluadora: • Funció lúdica. Implícita. Explícita. • Funció innovadora
 10. 10. Com seleccionar un software adequat Hi ha una necessitat de obtindre uns criteris generals pràctics que ajudessin als mestres a avaluar el software educatiu per a la selecció segons Rawitsch 1983
 11. 11. Seleccionar un software adequat1. Avarca amb precisió la assignatura?2. S’adapta la redacció del material al nivell de lectura dels alumnes?3. La longitud de els activitats és adequada?4. Són clares i concises les instruccions que es donen als alumnes?5. Les activitats segueixen una successió lògica?6. La presentació dels materials és atractiva?7. Les activitats poden motivar als alumnes?8. És correcta la gramàtica utilitzada en els materials?9. Són acceptables els materials, des de el punt de vista social?10. Són complets els materials de suport?11. El cost és raonable en relació amb el valor del producte?
 12. 12. Controls de qualitats SUPERKIDS QUÈ ÉS? És un lloc web amb la finalitat d’ajudar a pares i mestres en l’elecció del millor programari educatiu, a més d’oferir una fitxa detallada de materials.
 13. 13. Perspectiva dels experts Perspectiva dels mestres • Els experts poden  Els professors usuaris del recórrer a estratègies material informàtic: de avaluació:  Escassa informació sobre característiques • Autoavaluació didàctiques del producte • Consulta a experts final. • Avaluació dels usuaris  La industria del software prescindeix de la figura del assessor educatiu.
 14. 14. Controls de qualitats LA NAEYC La NAEYC creu que en qualsevol situació donada amb un recurs de tic, requereix del judici professional del professor. La tecnologia pot recolzar capacitats cognoscitives i socials de nens. La tecnologia integrada apropiadament a el ambient destudi recolza lestudi de nens.
 15. 15. Controls de qualitats Els educadors haurien de promoure laccés equitatiu a lestil de tecnologia per a tots els infants i famílies. Els professors, haurien de demanar més obligacions de servei universal de tecnologia apropiada per a tots els nens. Els professors haurien usar la tecnologia com un instrument per a la comunicació i col·laboració entre professionals com un instrument per a ensenyar als nens.
 16. 16. Controls de qualitats Aspectes a tenir en compte per fer una valoració (Haugland i Shade 1994) • Edat • Orientació al procés • Control • Basat en models reals • Instruccions clares • Orientació al procés • Complexitat d’escalada • Aspectes tècnics • Independència • Assaig i error • Transformacions
 17. 17. Controls de qualitatsÀrees fonamentals:  Aspectes relacionats amb el nen: Permet a l’alumne a treballar de manera autònoma, permetin-los el control del seu propi aprenentatge. Aprenentatge actiu Interacció controlada pel nen Experimentació possible El nen defineix el ritme i finalització Manipulació des menú de dibuixos El nen fa servir independentment
 18. 18. Controls de qualitats  Aspectes relacionats amb el mestre: Ha de permet als mestres adaptar-los a la diversitat de l’aula. Possibilitat d’integrar-ho en el currículum Potencialitat per a fomentar l’aprenentatge a través de l’exploració. Representació de la diversitat Programa configurable
 19. 19. Controls de qualitats  Característiques tècniques: Hi ha que tenir en compte les característiques dels equips que anem a emprar, exina com les característiques mínimes que requereix el software. •Aprofita les possibilitats de lordinador •Funciona correctament •Amigables, atractius i fàcils dusar •Conèixer lequip que utilitzarem •Esbrinar les qualitats del programa
 20. 20. Controls de qualitats Marqués Dr. Pere Marquès Graells, Actualment professor Titular de Tecnologia Educativa del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Grup dInvestigació "Didàctica i Multimèdia“, a més de ser Vicepresident de la "Societat Catalana de Pedagogia“.
 21. 21. Avantatges i desavantatges de l’utilització del software a l’aula.Avantatges : Desavantatges :• Permet que el procés • Els continguts no són densenyament siga mes supervisats. dinàmic. • Els estudiants no li donen• Utilitza diverses estratègies en alguns casos un bon ús. per a captar latenció de lalumne.• Permet que lestudiant participe.
 22. 22. Comercialització• Ha disminuït considerablement als últims anys per: • La proliferació de llocs educatius en Internet de baix cost o dús gratuït. • La seua comercialització il·legal o la pirateria • Lactualització del sistema operatiu des de Windows ´95 i ´98 a Windows XP va deixar obsolets a una gran quantitat de productes inviables de reeditar.
 23. 23. Alternativa de comercialitzacióEl programari lliure, conformat per opcions tals comles wiki, el sistema operatiu LINUX amb llicènciagratuïta.Permet accedir a una sèrie de programes digualscaracterístiques.
 24. 24. Estratègies comercials• Moltes vegades promogudes per les distintes editorials que creen aquest tipus de recurs.• Contacten amb el personal docent dels centres, oferint-los totes les novetats.• Regalen equipament per a les aules (pissarres digitals, projectors, ordinadors portàtils, etc).• La televisió, les revistes especialitzades o Internet també promocionen anuncis publicitaris dels diferents tipus de software educatius.
 25. 25. Com influeix la publicitatPrimer contacte dels usuaris per elegir-lo dintre detota la oferta que poden trobar.No es deu triar el producte sols pel que la seuapublicitat mostre:• Aspectes destacats exagerats.• Els que no els convinga seran ignorats.• Reclams amb res en comú amb el programa.
 26. 26. Com influeix la publicitat
 27. 27. En quin tipus de centres s’utilitza En centres tant ordinaris como no. Escoles ordinàries: facilita el desenvolupament social de persones amb necessitats educatives especials, per la superació de les barreres que les seues condicions físiques els imposen.
 28. 28. Com s’utilitza a l’aula1. Com a eina de treball: es poden usar per a ferarribar als estudiants mètodes, formes i pràctiquesque els s’envisquen d’aprenentatge.• Les d’ús general: programes que van encaminats a augmentar la productivitat de les persones.• Les d’ús específic, compost per eines elaborades per a la resolució d’una tasca.
 29. 29. Com s’utilitza a l’aula2. Com a mitjà d’ensenyament:• Possibilitat d’interactuar entre l’usuari i la màquina.• El color, la imatge o l’animació, fan que el material educatiu siga el mes atractiu possible.3. Com a objecte d’estudi:• L’alfabetització de l’ordinador s’haconvertit en una manera d’expressió.
 30. 30. Rol del docent Magistral o de informant: El docent deixa de ser la font principal dinformació de la classe. Auxiliar: El docent conserva la seva funció d’informant, articulant diferents mitjans. Aplicativa: Sintegra el rol del docent i es consolida el treball individual i grupal. Interactiva: Safavoreix la comunicació, la construcció conjunta del coneixement.
 31. 31. Els usos del software educatiuProgrames de Publicació Programes de construcció,Electrònica ("desktop visualització i simulaciópublishing")• Destinats al disseny i la  Permetenals usuaris producció de documents interactuar amb realitats dotant-los dun format simulades o virtuals dalta qualitat. permetent experimentar els possibles comportaments sobre els quals sinteractua.
 32. 32. Els usos del software educatiuPrograma de continguts Programes dEducació(suport curricular) Especial• Contenen grans bases  Programes per a estudiants dinformació. amb sobredotació o amb limitacions visuals, físiques o auditives que els permeten poder participar activament en les classes.
 33. 33. Els usos del software educatiuConnectivitat a dispositius Gestió Escolar• Els ordinadors es poden  Es genera material per a connectar a dispositius lorganització escolar. sensors per dissenyar o treballar experiments científics i els alumnes són els encarregats daplicar- los per plantejar teories
 34. 34. Funció del professor i els materials didàctics Les noves funcions:  Com a proveïdor de recursos  Com organitzador  Com tutor  Com a investigador  Com facilitador
 35. 35. El professor ha de tindre Interès per incorporar les noves tecnologies. Habilitat per a incorporar al currículum. Coneixement de:  Elements bàsics de la informàtica.  Lequip informàtic.  Diversos tipus de programari educatiu.  Usos que li va a donar al programari.  Necessitats i interessos específics del grup.
 36. 36. El professor ha de tindre Disposició per a  Compartir experiències.  Escoltar les opinions i sentir.  Utilitzar un altre tipus deines per a lensenyament.  Adquirir i ampliar els coneixements.  Acceptar idees i suggeriments.  Adquirir habilitats. Experiència en  Implementació dactivitats didàctiques.  Planificació dactivitats.
 37. 37. Planificació didàctica• Una bona planificació didàctica per aplicació dun programa dordinador ha de considerar determinats aspectes:  La inserció del programa en el currículum  Els objectius perseguits  Les característiques dels destinataris  Els continguts desenvolupats  Metodologia i activitats a desenvolupar  Recursos necessaris, mitjans i temps dinteracció  Avaluació dels aprenentatges
 38. 38. Evolució del software a l’aula
 39. 39. Evolució del software a l’aula 1975-1980 1985 1990-1995• Programació • Hipertext • Internet • Multimèdia • Micromon 2000 2005 • I-Learning • Software en la xarxa
 40. 40. CLICA
 41. 41. FIN

×