Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Aking Tulambuhay

11,329 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Sports
  • Be the first to comment

Ang Aking Tulambuhay

  1. 1. ANG AKING TULAMBUHAY Mula kay ama’t ina ang aking buhay Bunga ng pagmamahalan nilang walang humpay Nung un’t ikalawang taon ko sa sekondarya Napawi ang lungkot,nawala ang lumbay Mga gurong mapagmahal aking nakilala Dahil sa pangakong binitawang tunay At mababait na kaibigan aking nakasama Karamay sa problema at nagbigay saya Dumating ang araw ng aking kapanganakan Umunlad Ang Aming buhay ang nais ni ina Sa Makati,Maynila pa noon ang tirahan Kaya’t sa ibang bansa siya’y Kaya’t sa ospital na rin doon ang puntahan naghanapbuhay Nang lola’t kamag-anak na syang Para rin sa pag-aaral kaya’t inilaan nagdatingan Upang maramdaman angkop na kaligayahan Ika-8 ng Marso ang aking kaarawan Wala akong maiganti sa hirap ni ina At aking pangalan ay sadyang pinag-isipan Sa pagmamahal at kalingang ipinadama Ang sabi ni ina’y “Graciella” aking ngalan Kundi ang pag-ibig, panalangin sa tuwina Ngunit ngalang “Joyce” ang syang Na palaging maging ligtas at maging masaya karagdagan Makatapos ng pag-aaral ang aking hangarin Bumabalik sa gunita ang awit ni ina Upang baling araw ay makapaghanapbuhay Awit na kinakanta nung ako’y bata pa na rin Gamit na panghele tuwing ako’y tutulog na Ng makakatulong kay ina sa mga gawain Ang siyang hinahanap ko lagi sa tuwina Kaya’t kakayahan aking pagyayamanin Sa kanilang aruga, tiyaga’t kasipagan Aming buhay ay sadyang simple lamang Akong anak nila’y matamang naalagaan Basta’t ang mahalaga kami ay sama-sama Subsob silang kapwa upang ako’y Kaya’t maraming salamat sa’yong pakikiisa Subaybayan Aking tulambuhay nagustuhan mo sana. Mapalaki akong wasto sa tamang paraan Sa ika-anim na taon ko sa elementarya Aking pagtitiyaga’y sadya ngang nagbunga Dahil sa pagtatapos nakakuha ng medalya Na siyang ikinarangal at kinasiya ni ina

×