Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport intrunirea din Romania

706 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport intrunirea din Romania

  1. 1. Raport intrunirea din Romania Georgeta Manafu-coordonator national proiect Oana Popescu-learner Parteneriatul pentru Învăţare Grundtvig „No more tears” este implementat la niveleuropean de patru parteneri:• Inspectoratul Scolar Judetean Seyhan- Adana, Turcia• Adult Centre of Monterroso – Monterroso, Spania• Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”- Craiova, România• Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, Interkulturellen Kompetenzen undGleichbehandlung IFMIK- Viena, Austria. Proiectului Grundtvig “ No more tears” are ID-ul naţional GRU-10-P-LP-25-DJ-TR şinumărul de proiect LLP- Project 2010-1-TR1-GRU06-16423 2. Scopul proiectului este de a scădea nivelul incidenţei comportamentelor violente înşcoală şi familie printr-o strânsă colaborare cu familia şi profesorii, dar şi de formare aprofesorilor/părinţilor/elevilor pentru medierea conflictelor şi a promovării unui comportamentasertiv. Activităţile desfasurate in octombrie-februarie:· am scris curricula şi suportul de curs pentru cursul de formare a mediatorilor “No moretears”;· am scris proiectul pentru Concursul de informatică şi educaţie civică “Prezentărimultimedia Spune NU violenţei” care a fost avizat de MECTS - CAERI 2012 la poziţia 403;· am scris proiectul pentru Simpozionul Internaţional ”Sharing experiences and goodpractices in the educational process” care a fost avizat de CCD DOLJ;· am desfăşurat Cursul “No more tears” pentru formarea mediatorilor în octombrie-noiembrie pentru elevii de liceu şi în decembrie-februarie pentru părinţii elevilor;· am organizat şi desfăşurat:1. Workshopul - "Asertivitatea. Competente sociale"2. Masa Rotundă - "Exemple de bune practici pentru reducerea violenţei în şcoală şi familieîn UE"3. Concursul de informatică şi educaţie civică “Prezentări miltimedia Spune NU violenţei-faza locală –3 februarie 2012, faza judeţeană -28 februarie 2012 si faza interjudeteana-19 martie2012. În perioada 18-21 martie 2012 s-a desfăşoarat a patra întrunire din cadrul Parteneriatuluipentru Învăţare Grundtvig “No more tears”, la Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova,România.
  2. 2. La întrunire au participat reprezentanţi din Spania, Austria şi Turcia. Programul întrunirii de proiect a inclus: vizitarea Liceului Teoretic “Tudor Arghezi”,discutarea prezentărilor multimedia realizate de learners din fiecare instituţie parteneră, unprogram artistic coordonat de profesorii de la Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” în care au fost implicaţi elevii de liceu cu vărsta de peste 16 ani, un Concurs Interjudeţean de informatica şieducaţie civică “Prezentări multimedia - Spune NU violenţei” având secţiunile: postere,prezentări Power Point, spoturi şi proiecte educaţionale, o activitate desfăşurată la Penitenciarulde Maximă Siguranţă care a inclus vizitarea penitenciarului, vizionarea unor filme realizate deelevii de la Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” prin care s-a promovat non-violenţa şi discuţii cudeţinuţii. De asemenea, am vizitat Primăria din Craiova şi centrul oraşului Craiova, CatedralaMetropolitana, bisericile din centrul Craiovei, am desfăşurat Simpozionul Internaţional”Sharing experiences and good practices in the educational process”, dar şi un program cultural. Obiectivul general al simpozionului a fost schimbul de opinii, experienţă şi bune practicidin procesul instructiv-educativ între ţările participante la proiect: Romania, Spania, Turcia şiAustria.
  3. 3. REPORT OF THE FOURTH MEETING FROM ROMANIA Georgeta Manafu-coordonator national proiect Oana Popescu-learner The Grundtvig Project „No more tears” is a learning partnership aimed at adults, which isbeing implemented at a European level bby four institutions: The Seyhan School Inspectorate- Adana, Turkey The Adult Centre of Monterroso – Monterroso, Spania The „Tudor Arghezi” Theoretical High school- Craiova, România Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, Interkulturellen Kompetenzen undGleichbehandlung IFMIK- Viena, Austria. The Grundtvig Partnership „No more tears” has the national ID GRU-10-P-LP-25-DJ-TR, and its number as a Lifelong Learning Programme is LLP- Project 2010-1-TR1-GRU06-16423 2 Between October and February we had the following activities: We wrote the curricula and the course text for the “No more tears” mediators’ training course; We wrote the approval project for the ITC and social education contest “Multimedia presentations Say NO to Violence” which was eventually approved by the Ministry of Education as cotnest number 403; We wrote the project for the International Symposium”Sharing experiences and good practices in the educational process” which was approved by the DOLJ county teachers’ body; We organized the “No more tears” training course in order to train peer mediators October-November for highschool students, December-February and March-April for the school teachers and the students’ parents; We organized and held: 1. The "Assertiveness. Social skills" workshop
  4. 4. 2. The "Examples of good practice in reducing school and family violence in the UE" round table 3. The ITC and social education contest “Multimedia presentations Say NO to Violence”- the local section on the 3rd of February and the county section on the 28th of February 2012. The fourth project meeting within the Grundtvig Learning Partnership “No more tears” tookplace at the “Tudor Arghezi” Theoretical Highschool in Craiova, Romania. This meeting was attended by members of the Spanish, Austrian and Turkish teams. The schedule of the project meeting included: a visit of the “Tudor Arghezi” TheoreticalHighschool, a discussion on the learners’ multimedia presentations, an artistic programmecoordinated by the host school teachers, involving students who were at least 16 years old, acounty ITC and social education contest “Multimedia presentations Say NO to Violence” withthe following sections: posters, Power Point presentations, spots and educational projects, anactivity at the Maximum Security Penitenciary which included a visit of the penitenciary, variousmovies made by our school’s students promoting non-violence and free talks with the inmates.We also visited the City Hall and the centre of Craiova, the Metropolitan Cathedral and thecentral churches. We also organized the”Sharing experiences and good practices in theeducational process” International Symposium, as well as a cultural programme. The general objective of the symposium was to facilitate sharing opinions, experience andgood practice in the teaching systems in the participating countries: Romania, Spain, Turkey andAustria.
  5. 5. GRUNDTVIG PROJECT MEETING “NO MORE TEARS”, Craiova 17-21.03. 2012The purpose of this document is to evaluate the meetings; therefore, the questionnaire is anonymous. Pleasecomplete the following questionnaire and return it after the last lunchtime of the meeting. Thank you!1. What do you think about the atmosphere during the meeting?yes mostly not No very Did the partners participate in the discussion and were the decisions made in a democratic way? Were there enough coffee-breaks during the meeting with time for informal exchanges? Was there a social program with an excursion, a special lunch, a visit or something else? Were the participants interested in the discussion and open for new ideas? Was the discussion objective and realistic? Was the whole atmosphere very friendly and personal?2. Are you satisfied with the preparation and the organisation of the meeting? (schedule, preparation of the groups tasks, hotel room booking, logistics, facilities, equipment, food) Yes, very clear Yes Not Very Not at all3. Are the responsibilities of the members fixed? Yes, totally Yes, mostly Not Very Not at all
  6. 6. 4. Do you understand how the work will come together? Very Well Well Poorly Very Poorly5. In European projects the language is often a problem. What do you think? What percentage of the content was understood during the entire meeting? 100% more than 75% 50-75% 25-50%6. Do you have a clear task?Yes, very clear Yes Not Very Not at all7. What methods were used during the meeting? Yes mostly not very no We had speeches and discussions. We discussed our tasks. We structured our discussions by ICT and common agreement. We fixed our discussion results.8. If you have further comments in relation to the meetings or to the task group work and functioning pleasewrite these on the other side of this page.
  7. 7. Thank you very much for filling this questionnaire!It is a valuable tool when developing, evaluating and improving our working methods in the project.Filled in replies to be collected by the chair/group leader. GRUNDTVIG “DAHA FAZLA GÖZYAŞI OLMASIN”.TOPLANTI RAPORU Projenin 4.toplantısı Romanya’nın Craiova şehrinde bulunan ortak kurumumuz“TudorArghezi” okulunda yapılmıştır.Proje toplantısına Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden,İlçMilli Eğitim Müdürü Recep İnce,Proje irtibat kişisi Yalçın Yavuz Bellikli,Şef İbrahimÇenet,Hasan Altan,Yusuf Yüce,Eyüp Tombul katılmışlardır. Proje toplantısına İspanya,Avusturya ülkeleirnde bulunan ortak kurum temsilcilerimizdekatılmışlardır. Proje faaliyetleri,“Tudor Arghezi” okuluna ziyaret,okulda proje faaliyetlerinde yer alankişilerle toplantı,paylaşım yapılmuştır “Multimedia presentations Say NO to Violence” isimliproje konusu olan yarışmada yer alan öğrencilerin sunuları izlenmiştir. Craiova da bulunan bir hapishaneye ziyaret yapılmıştır ve orada mahkumlarla veöğretmenlerle toplantı yapılmıştır.Craiova belediyesi ziyareti yapılmıştır.Şiddetin önlenmesine yönelik kilise ile yapılan ortak çalışma hakkında bilgi almak için kiliseziyareti yapılmış ve oradaki çalışmalar yerinde izlenmiştir.

×