Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Millestoun environment 2006 venelin todorov

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Millestoun environment 2006 venelin todorov

 1. 1. Burgas, Bulgaria Third meeting, 02 - 04.06.2014 Eng.ec.Venelin Todorov, MBA, MPA
 2. 2. Загубите от природни бедствия нарастват (1970 - 2005) Годишните загуби от застраховки в равнищена ценитеUS $ (2004 ) Не са включени загубите на живот и предявени но не удовлетворени искове Природни бедствия Предизвикани бедствия от хора загуби самона собственост ( ) 2005:най-мащабно то-пененаледницизавсички времена
 3. 3. 1962 ТОКСИЧНИ ХИМИКАЛИ 6/1962 Морският биолог Рачел Карсон издава Смълчаната пролет, привличайки вниманието към заплахите от отровните химикали разпилявани в околната среда. TOXICS 6/1962 Marine biologist Rachel Carson publishes Silent Spring, calling attention to the threat of toxic chemicals to people and the environment. Source RachelCarson.org Links Rachel Carson Institute Natural Resources Defense Council: The Story of Silent Spring Silent Spring Institute Worldwatch Links Reducing the Use of Toxic Chemicals Advances Health and Sustainable Development Worldwatch Paper 153: Why Poison Ourselves? A Precautionary Approach to Synthetic Chemicals Worldwatch Research Library: Health
 4. 4. 1967 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 3/18/1967 нефтения танкер Тори Каньон засяда и от него изтичат 117 000 тона суров петрол в Северно море около Корнуол, Великобритания. Масивното местно замърсяване поставя въпроса за юридически изменения които да привличат корабните собствениците към отговорност за целия разлив. С това се слага началото на развитието на международното право за околната среда. POLLUTION 3/18/1967 The Torrey Canyon oil tanker runs aground and spills 117,000 tons of oil into the North Sea near Cornwall in the United Kingdom. The massive local pollution helps prompt legal changes to make ship owners liable for all spills. Source Scilly News: Torrey Canyon Links Earthnet Online Disaster Management Database: Torrey Canyon Worldwatch Links Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans Worldwatch Research Library: Oceans
 5. 5. УПРАВЛЕНИЕ 9/15/1968 Експерти от целия свят се срещат за първи път на Световна Конференция за Биосферата, ООН, Париж, Франция и обсъждат глобалните проблеми на околната среда, включително замърсяването, загубите на природни ресурси, пресушаването на заблатените места. GOVERNANCE 9/15/1968 Experts from around the world meet for the first time at the UN Biosphere Conference in Paris, France, to discuss global environmental problems, including pollution, resource loss, and wetlands destruction. Source UNESCO's Programme on Man and the Biosphere Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1968 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1968 Паул Ерлих публикува “Бомбата, световно население”, последиците за околната среда от бързото нарастване на населението. POPULATION 1968 Paul Ehrlich publishes The Population Bomb, describing the ecological threats of a rapidly growing human population. Source Amazon.com: The Population Bomb Links Paul R. Ehrlich: Biography Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 6: Rethinking Population, Improving Lives State of the World 2003 - Chapter 3: Linking Population, Women, and Biodiversity World Watch Magazine: Exportable Righteousness, Expendable Women, Jan/Feb 2002 Worldwatch Research Library: Population
 6. 6. УПРАВЛЕНИЕ 4/22/1970 Милиони хора се събират в Съединените Щати по повод Първият Ден на Земята, за да протестират срещу злоупотребите с околната среда, възбуждайки процес на създаване на значителен брой закони за околната среда, включително закон за Изчезващите видове, закон за Безопасна питейна вода и др. GOVERNANCE 4/22/1970 Millions of people gather in the United States for the first Earth Day to protest environmental abuses, sparking the creation of landmark environmental laws including the Endangered Species Act and the Safe Drinking Water Act. Source Earth Day Network, "How It All Began" Links Earth Day Network U.S. Environmental Protection Agency: "Earth Day '70: What It Meant" Worldwatch Links Earth Day Report Card, 2000 Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1970
 7. 7. 1971 УПРАВЛЕНИЕ 7/1971 2 200 учени, се събират на конференция в Meнтон, Франция, изпращат обръщение до ООН, подчертавайки необходимостта от колективни международни действия за намиране решения на "проблемите със замърсяването, глада, пренаселеността, и войните." GOVERNANCE 7/1971 2,200 scientists, gathered for a conference in Menton, France, present a message to the UN stressing the need for collective international action in finding solutions to the "problems of pollution, hunger, overpopulation, and war." Source "A Message to our 3 1/2 Billion Neighbors on Planet Earth (The Menton Statement)," UNESCO Courier, July 1971 Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance
 8. 8. 1972 I ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1972 Изследователи съобщават, че три четвърти от киселинните дъждове падащи над Швеция са предизвикани от замърсявания чиито произход е от други страни. POLLUTION 1972 Researchers report that three-quarters of the acid rain falling in Sweden is caused by pollution originating in other countries. Source Swedish NGO Secretariat on Acid Rain Links U.S. Environmental Protection Agency: Acid Rain Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Pollution
 9. 9. 1972 II ПОТРЕБЛЕНИЕ 1972 Римски Клуб, група икономисти, учени и делови лидери от 25 страни, издават Границите на растежа, доклад с който се предсказва, че границите на възможностите на планетата Земя ще бъдат достигнати след 100 години при условията на тогавашните норми на прираст на населението, изтощаването на ресурсите и предизвикваните от тогавашното поколение замърсявания. CONSUMPTION The Club of Rome, a group of economists, scientists, and business leaders from 25 countries, publishes The Limits to Growth, which predicts that the Earth's limits will be reached in 100 years at current rates of population growth, resource depletion, and pollution generation. Source Dennis L. Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe Books, 1972) Links The Club of Rome Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance
 10. 10. 1972 III УПРАВЛЕНИЕ 6/16/1972 Участници от 114 страни присъствуват в Стокхолм, Швеция, за Конференцията на ООН по Човешка Околна среда. Присъства само един министър по въпросите на околната среда, тъй като повечето страни от света нямат институции по околна среда. Делегатите приемат 109 препоръки за правителствени действия и се стремят към създаване на Програма по околна среда на ООН. GOVERNANCE 6/16/1972 Participants from 114 countries come to Stockholm, Sweden, for the UN Conference on the Human Environment. Only one is an environment minister, as most countries do not yet have environmental agencies. The delegates adopt 109 recommendations for government action and push for the creation of the UN Environment Programme. Source Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm, 1972) Links United Nations Environment Programme Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance
 11. 11. УПРАВЛЕНИЕ 1972 Икономистката Барбара Уард и микробиолога Рин Дабос издават книгата си «Само една Земя», в която предупреждават, че човешките действия подкопават способността на Земята да ни подържа, както и собственото си равновесието. GOVERNANCE 1972 Economist Barbara Ward and microbiologist Rene Dubos publish Only One Earth, which warns that human actions are undermining the Earth's ability to support us. Source Barbara Ward and Rene Dubois, Only One Earth (New York: W.W. Norton, 1972) Links Rene Jules Dubos (1901-1982) International Institute for Environment and Development Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1972 IV
 12. 12. МЕСТНИ НАРОДИ 1973 Жени, живеещи в хималайските села в Северна Индия започват движението Чайпко, за да защитават горите от търговската сеч, която започнала да предизвиква сериозно намаляване на горите, ерозия на почвите, и наводнения в областта. INDIGENOUS PEOPLES 1973 Women living in Himalayan villages in Northern India begin the Chipko movement to protect trees from commercial logging, which has begun to cause severe deforestation, soil erosion, and flooding in the region. Source "The Chipko Movement," in Ecology and the Politics of Survival--Conflicts Over Natural Resources in India, by Vandana Shiva (London: Sage Publications Ltd, 1991 Links American University's TED Case Studies: Chipko Movement Right Livelihood Award: The Chipko Movement (1987) Worldwatch Links State of the World 1999 - Chapter 4: Reorienting the Forest Products Economy Worldwatch Paper 140: Taking a Stand: Cultivating a New Relationship with the World's Forests Worldwatch Research Library: Forests 1973 I
 13. 13. EНЕРГИЯ 10/17/1973 Арабски страни, членки на Организацията на страните-експортьори на нефт, намаляват доставките за Европа и започват нефтено ембарго срещу САЩ заради тяхната подпръжка на Израел във войната му срещу Египет и Сирия. ENERGY 10/17/1973 Arab country members of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) reduce oil exports to Europe and initiate an oil embargo against the United States for its support of Israel in a war with Egypt and Syria. Source U.S. Energy Information Administration: 25th Annversary of the 1973 Oil Embargo home page Links Sierra Club, "OPEC Oil Embargo--20 Years Later," press release (15 October 2003) Worldwatch Links Making Better Transportation Choices, State of the World 2001, Chapter 6 State of the World 2003 - Chapter 5: Charting a New Energy Future Worldwatch Research Library: Energy 1973 II
 14. 14. 1973 III БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 3/3/1973 Приета е Конвенция за международна търговия с изчезващи видове от флора и фауна, която в крайна сметка ограничава търговията с около 5000 вида животни и 25 000 растителни вида, намиращи се под заплахата от изчезване. Въпреки тази конвенция, която има широки пълномощия, поради неадекватното и прилагане, черният пазар за милиарди долари се разширява и търговията с дива природа процъфтява. BIODIVERSITY 3/3/1973 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which eventually restricts trade in roughly 5,000 animal species and 25,000 plant species threatened with extinction, is adopted. While the treaty has a broad mandate, inadequate enforcement allows a billion dollar black market in wildlife trade to flourish. Source Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Links TRAFFIC International Worldwatch Links State of the World 2001- Chapter 9: "Controlling International Environmental Crime" Worldwatch Research Library: Biodiversity
 15. 15. ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 11/2/1973 Приета е Конвенция за предотвратяване на замърсяванията от кораби (MARPOL), с цел да се ограничи изхвърлянето на замърсители от океанските кораби. Това регулира дъмпинга и случайните разливи на нефт, мърсотии, пластмаси, отпадни не пречистени води. POLLUTION 11/2/1973 The Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) is adopted to restrict the release of pollutants from ocean-going vessels. It regulates dumping and accidental spills of oil, garbage, plastics, and sewage. Source International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Links International Maritime Organization Worldwatch Links Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans Worldwatch Research Library: Oceans 1973 IV
 16. 16. ПРОБИВ В ОЗОНОВИЯ СЛОЙ 1/1974 Химиците Шерууд Роналд и Марио Молина за първи път огласяват пред обществеността данните от значителните си изследвания, които показват, че chlorofluorocarbons (CFCs) могат да разрушават молекулите на озона и могат да застрашат озоновия слой на Земята. OZONE LAYER 1/1974 Chemists Sherwood Rowland and Mario Molina publish their landmark findings that chlorofluorocarbons (CFCs) can destroy ozone molecules and may threaten to erode the Earth's protective ozone layer. Source Molina, M.J. and F.S. Rowland, "Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes- Chlorine Atom Catalyzed Destruction of Ozone," Nature, 249, 810 (1974). Links U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA): Ozone Hole Images British Antarctica Survey: The Ozone Hole Cambridge University's Centre for Atmospheric Science: The Ozone Hole Tour National Academy of Sciences: The Ozone Depletion Phenomenon Nobel Prize in Chemistry 1995 United Nations Environment Programme: Ozone Secretariat OzonAction Programme Worldwatch Links Sharing the Air, Chapter 6, Vanishing Borders 1974 I
 17. 17. 03/27/1974 Природно защитника Лесътър Браун учредява института Уърлдуоч, независима изследователска организация, която работи за околна среда устойчиво и социално справедливо общество. 03/27/1974 Environmentalist Lester Brown founds the Worldwatch Institute, an independent research organization that works for an environmentally sustainable and socially just society. Links Worldwatch Institute Biography: Lester R. Brown NOVA Voices of Concern: Lester Brown 1974 II
 18. 18. УРБАНИЗАЦИЯ 6/11/1976 Участници на Конференцията на ООН по Човешко селищно устройство във Ванкувър, Британска Колумбия, Канада, стигат до съгласието, че адекватното жилищно устройство е основно човешко право и съставят 65 препоръки за страните, как по-добре да бъде осигурено то. URBANIZATION 6/11/1976 Participants at the UN Conference on Human Settlements in Vancouver, British Columbia, Canada, agree that adequate shelter is a basic human right and draw up 65 recommendations for countries about how best to provide it. Source UN Human Settlements Programme (HABITAT), "The Vancouver Declaration On Human Settlements," 11 June 1976 Links UN Human Settlements Programme (HABITAT) Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 6: Making Better Transportation Choices State of the World 2003 - Chapter 7: Uniting Divided Cities State of the World 1999 - Chapter 8: Exploring a New Vision for Cities Worldwatch Paper 147: Reinventing Cities for People and the Planet Worldwatch Paper 156: City Limits: Putting the Brakes on Sprawl Worldwatch Research Library: Urbanization 1976
 19. 19. МЕСТНИ НАРОДИ 1977 Местни жители на Филипините протестират и принуждават Световната банка да прекрати финансовата си поддръжка за строителството на четири големи язовира на река Чико. Усилието да се блокират проекти възбужда глобално движение, за да бъдат защитени реките и съпротива за строителството на нови язовири. INDIGENOUS PEOPLES 1977 Indigenous protestors in the Philippines force the World Bank to withdraw its financial backing for the construction of four large dams along the Chico River. The effort to block the projects energizes a global movement to protect rivers and resist new dam building. Source Conflict over Natural Resources in South-East Asia and the Pacific, by Lim Teck Ghee and Mark J. Valencia, Eds. (Oxford: Oxford University Press, 1990) Links National Congress of American Indians, "Tribal Populations and International Banking Practices: A Fundamental Conflict Over Development Goals," Testimony before the House Banking Committee's Subcommittee on International Development Institutions and Finance, 29 June 1983 World Commission on Dams Cordillera People's Alliance, "Dams in the Cordillera," 2001 World Bank Worldwatch Links World Watch Magazine: Liberating the Rivers, Jan/Feb 2001 Worldwatch Research Library: Freshwater 1977
 20. 20. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 3/28/1979 Ядрения реакторен блок на атомната електро станция Три маилс, шата Пенсилвания, частично се стопяват, изпускат радиация и замърсяват околността и селища. POLLUTION 3/28/1979 The reactor core at the Three Mile Island nuclear power plant in Pennsylvania partially melts down, releasing radiation into the surrounding communities. Source U.S. Nuclear Regulatory Commission: Fact Sheet on the Accident on Three Mile Island Links Three Mile Island: A 20th Anniversary Remembrance (Jack Raso, March 1999) Meltdown at Three Mile Island, PBS Special, 1999 Worldwatch Links State of the World 2003 - Chapter 5: Charting a New Energy Future Worldwatch Research Library: Energy 1979 I
 21. 21. ТРАНС ГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 11/13/1979 Приета е Конвенция за транс граничните замърсявания на въздуха, които трябва да намалят киселинните дъждове и да регулират замърсяването, преминаващо националните граници. Следващи протоколи регулират емисиите на азотния окис, серните емисии, тежките метали, устойчивите органични замърсители и някои други замърсители на въздуха и околната среда. POLLUTION 11/13/1979 The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, which helps combat acid rain and regulate pollution traveling across national borders, is adopted. Later protocols regulate emissions of nitrogen oxides, sulfur, heavy metals, persistent organic pollutants, and several other pollutants. Source Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Links European Community List of Transboundary Conventions UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Pollution 1979 II
 22. 22. ЗДРАВЕ 1981 Вируса на СПИН е намерен при клинични изследвания. През следващите две десетилетия вируса бързо ще се разпространи в целият свят, убивайки милиони хора и подкопавайки усилията на много страни за развитието им. HEALTH 1981 The AIDS virus is detected in clinical studies. Within the following two decades, the virus rapidly spreads throughout the world, killing millions of people and undermining development efforts in many countries. Source In Their Own Words: NIH Researchers Recall the Early Years of AIDS Links AVERT: The History of AIDS 1981-1986 Joint UN Programme on HIV/AIDS Worldwatch Links HIV Epidemic Slowing Population Growth as World Approaches 6 Billion December 1st is World AIDS Day World Watch Magazine: The Politics of Life and Death, May/June 1999 World Watch Magazine: AIDS Has Arrived in India and China, Jan/Feb 2001 World Watch Magazine: AIDS in the Military, March/April 2003 Worldwatch Research Library: Health 1981
 23. 23. УПРАВЛЕНИЕ 1982 Програмата Околна среда на ООН организира конференция Стокхолм +10 в Найроби, Кения. Участниците приемат декларация, в която изразяват "сериозно безпокойство за отношенията на държавите към околната среда" и учредяват независима комисия, за разработка "глобален дневен ред за промени«, които прокарват пътя към разработката на международния доклад Нашето Общо Бъдеще през 1987. GOVERNANCE 1982 The UN Environment Programme organizes the Stockholm +10 conference in Nairobi. The attendees agree to a declaration expressing "serious concern about the present state of the environment" and establish an independent commission to craft a "global agenda for change," paving the way for the release of Our Common Future in 1987. Source United Nations Environment Programme Links United Nations Environment Programme Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1982 I
 24. 24. 1982 II ОКЕАНИ 12/10/1982 Конвенция на ООН за морско право установява цялостна структура за използуването на океаните и определя условията за опазване на океаните, предотвратяване на замърсяването им, защитава и възстановява популациите на морски видове. OCEANS 12/10/1982 The UN Convention on the Law of the Sea sets a comprehensive framework for ocean use and outlines provisions on ocean conservation, pollution prevention, and protecting and restoring species populations. Source United Nations Convention on the Law of the Sea Links United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Worldwatch Links Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans Worldwatch Research Library: Oceans
 25. 25. ИКОНОМИКА 8/12/1982 Мексико, а по-късно и други развиващи се страни, както и страни от Източния блок, поради неизплатени дългове прибавят 250 милиарда $ в международни задължения, увеличавайки дълговата криза. Кредиторите разрешават допълнителни кредити за тези страни, за да предотвратят изпадането в неплатежоспособност на определени страни, които подготвят почвата за бъдещи бедствия свързани с външните дългове. ECONOMICS 8/12/1982 Mexico, and later other developing and Eastern bloc countries, come close to defaulting on $250 billion in international loans, sparking a debt crisis. Lenders extend additional loans to these countries to prevent default in a way that sets the stage for future debt disasters. Source "The LDC Debt Crisis," in FDIC, History of the Eighties - Lessons for the Future (1997) Links Global Issues: Debt - Undermining Development Jubilee (formerly Jubilee 2000) Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Sustainable Economics Worldwatch Paper 155: Still Waiting for the Jubilee 1982 III
 26. 26. КЛИМТ 1983 Американското управление по защита на околна среда и Американската Национална Академия на науките публикуват съобщение, отнасящо се до нарастване на въглеродните емисии и други “парникови газове” в атмосферата на Земята, което вероятно ще доведе до глобално затопляне. CLIMATE 1983 The U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. National Academy of Sciences release reports concluding that the build-up of carbon dioxide and other "greenhouse gases" in the Earth's atmosphere will likely lead to global warming. Source The National Academies: Climate Variability and Change Links Climate Action Network Goddard Institute for Space Studies Cities for Climate Protection Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) U.S. Environmental Protection Agency: Global Warming Site Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 1983
 27. 27. ТОКСИЧНИ ХИМИКАЛИ 12/3/1984 Приблизително 10 000 човека загиват и още много са с увреждания, когато завод за пестициди на Юнион Карбид в Бопал, Индия, изпуска 40 тона газ изоцианит метил в въздуха и отровен облак попада в близкия град с един милион жители. TOXICS 12/3/1984 An estimated 10,000 people are killed and many more injured when Union Carbide's pesticide plant in Bhopal, India, leaks 40 tons of methyl isocyanate gas into the air and sends a cloud of poison into the surrounding city of 1 million. Source Bhopal: The Real Story Links Bhopal.com International Campaign for Justice in Bhopal Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance Worldwatch Research Library: Pollution 1984
 28. 28. ПРОБИВ В ОЗОНОВИЯ СЛОЙ 5/1985 Научен доклад съобщава, че е открит «пробив» в озоновия слой на Земята, като данните от Британската Антарктическа станция показват, че през януари, равнището на озоновия слой е намаляло с 10% по-ниско сравнение с предходната година. OZONE LAYER 5/1985 Scientists report the discovery of a "hole" in the Earth's ozone layer, as data from a British Antarctic Survey show that January ozone levels dropped 10 percent below those of the previous year. Source British Antarctic Survey: The Ozone Hole Links U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA): Ozone Hole Images Cambridge University's Centre for Atmospheric Science: The Ozone Hole Tour United Nations Environment Programme: Ozone Secretariat OzonAction Programme Worldwatch Links Sharing the Air, Chapter 6, Vanishing Borders 1985
 29. 29. УПРАВЛЕНИЕ 8/4/1987 Световната Комисия по Околна среда и Развитие публикува доклада Нашето Общо Бъдеще (Комисия Brundtland), който заключава категорично, че съхраняването на околната среда се и глобалната несправедливост, борбата с бедността изискват икономически растеж основан на устойчивото развитие. GOVERNANCE 8/4/1987 The World Commission on Environment and Development publishes Our Common Future (The Brundtland Report), which concludes that preserving the environment, addressing global inequities, and fighting poverty could fuel—not hinder—economic growth by promoting sustainable development. Source Report of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Report, 1987) Links United Nations Division for Sustainable Development Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1987
 30. 30. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 1988 Биолога Е.О. Уилсон издава Биологичното разнообразие, колекция от доклади от Националния Форум по Биологично разнообразие в Съединените Щати. Публикуваните детайли показват как хората бързо, подкопават способността на Земята да подържа разнообразието на биологичните видове. BIODIVERSITY 1988 Biologist E.O. Wilson publishes Biodiversity, a collection of reports from the National Forum on Biodiversity in the United States. The book details how humans are rapidly undermining the Earth's ability to support its diversity of species. Source National Academies Press: Biodiversity Links CNN Profile: E.O. Wilson Worldwatch Links Worldwatch Paper 148: Nature's Cornucopia: Our Stake in Plant Diversity Worldwatch Research Library: Biodiversity 1988
 31. 31. ГОРИ 12/22/1988 бразилския трудов и екологичен лидер Чико Мендес е убит от собственици на ферми за едър рогат добитък. Представлявайки 70 000 работника добиващи каучук, Мендес защитавал устойчивото използуване на горите в Бразилия като резерви на екстракт, вместо да бъдат изсичани за дървесина и пасища . Убийството предизвиква международното внимание към мащабното ликвидиране на тропическите гори. FORESTS 12/22/1988 Brazilian labor and environmental leader Chico Mendes is murdered by cattle ranchers. Representing 70,000 rubber tappers, Mendes had advocated the sustainable use of Brazil's forests as extractive reserves rather than clearing them for timber and grazing. The killing brings international attention to the widespread liquidation of tropical rainforests. Source The Case of Chico Mendes Links Chico Mendes Committee UNEP Global 500 Forum: Who Was Chico Mendes? Worldwatch Links State of the World 1999 - Chapter 4: Reorienting the Forest Products Economy Worldwatch Paper 140: Taking a Stand: Cultivating a New Relationship with the World's Forests Worldwatch Research Library: Forests 1988
 32. 32. ЗАМЪРСЯВАНЕ 3/24/1989 Танкера Ексон Валдец попада на подводен риф в Аляска, земята Принц Уилям Саунд, разлива се 76 000 тона суров петрол. Разлива е най-големия, който се е случвал в Съединените Американски Щати. Разлива се разпростира над повече от 5 100 километра стара брегова линия покривайки я с нефт и убива повече от 250 000 птици. POLLUTION 3/24/1989 The Exxon Valdez tanker runs onto a reef in Alaska's Prince William Sound, dumping 76,000 tons of crude oil. The spill, the largest ever in the United States, covers more than 5,100 kilometers of pristine coastline with oil and kills more than 250,000 birds. Source Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council Links National Oceanogaphic & Atmospheric Association (NOAA): The Exxon Valdez Oil Spill Worldwatch Links Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans Worldwatch Research Library: Oceans Worldwatch Research Library: Pollution 1989 I
 33. 33. ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ 3/22/1989 Базелска конвенция, която урежда движението на опасните замърсявания през държавните граници, приета за да възпрепятствува «търговията с отрови» изпращани от индустриалните страни в развиващите се. TOXICS 3/22/1989 The Basel Convention, which controls movement of hazardous wastes across international borders, is adopted to prevent "toxic traders" from shipping hazardous waste from industrial to developing countries. Source UN Secretariat of the Basel Convention, "Text of the Basel Convention" Links Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes European Topic Centre on Waste Greenpeace International: Toxics Campaign The International Programme of Chemical Safety Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1989 II
 34. 34. СИГУРНОСТ 1/22/1991 Иракската армия, отстъпвайки от заеманите от нея позиции в Кувейт, разрушават танкери, нефтени терминали, нефтени сондажи, подпалвайки много от тях. Битките и саботажи унищожават приблизително 1.25 милиона тона нефт, най-лошото нефтено петно в историята. SECURITY 1/22/1991 The Iraqi army, retreating from its occupation of Kuwait, destroys tankers, oil terminals, and oil wells, setting many on fire. The fighting and sabotage leak approximately 1.25 million tons of oil, the worst oil spill in history. Source CNN.com: Environmental Impact - Oil Fires and Spills Leave Hazardous Legacy Links American University's ICE Case Studies: Environmental and Economic Repercussions of the Persian Gulf War on Kuwait Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 7: Breaking the Link Between Resources and Repression Worldwatch report: War with Iraq--The Role of Oil Worldwatch Paper 162: The Anatomy of Resource Wars Worldwatch Research Library: Security 1991
 35. 35. УПРАВЛЕНИЕ 6/14/1992 179 страни и 117 държавни глави участват в фундаментално различна Конференция на ООН по Околна среда и Развитие (Среща на Земята на високо равнище), в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Участниците приемат Дневен ред 21, мащабен проект за устойчиво развитие, който призовава за подобряване качеството на живота на Земята при подобряване ефективността на използуването на природните ресурси, защита на глобалната общност, по-добро управление и съкращаване на замърсяването с химически отпадъци. GOVERNANCE 6/14/1992 Most countries and 117 heads of state participate in the groundbreaking UN Conference on Environment and Development (Earth Summit), in Rio de Janeiro, Brazil. Participants adopt Agenda 21, a voluminous blueprint for sustainable development that calls for improving the quality of life on Earth by using natural resources more efficiently, protecting global commons, better managing human settlements, and reducing pollutants and chemical waste. Source United Nations General Assembly, Rio Declaration on Environment and Development (New York: 12 August 1992) Links Johannesburg Summit 2002 United Nations Division For Sustainable Development: Earth Summit Documents Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1992 I
 36. 36. УПРАВЛЕНИЕ 11/1992 Обединени 1 700 учени от 69 страни в Съюз на Заинтересованите Учени публикуват Предупреждение на учените от Света към човечеството в което заявяват, че “хората и естествения свят се намират в състояние на остро противопоставяне”. GOVERNANCE 11/1992 Bringing together 1,700 scientists from 69 countries, the Union of Concerned Scientists issues its World Scientists' Warning to Humanity, which states that "human beings and the natural world are on a collision course." Source Union of Concerned Scientists, "World Scientists' Warning to Humanity (1992)" Links Union of Concerned Scientists Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1992 II
 37. 37. КЛИМАТ 5/9/1992 Конвенцията по изменение на климата установява не задължителни цели за съкращаване на изхвърляните въглеродни окиси от индустриалните страни (считано от 1990 равнище към 2000 г.) Заключителните призиви на конвенцията за преустановяване влиянието на човека върху климата, съвсем не се оправдават, в значителна степен поради отказа на САЩ да се присъединят към Конвенцията. CLIMATE 5/9/1992 The Convention on Climate Change sets non-binding carbon dioxide reduction goals for industrial countries (to 1990 levels by 2000). The final treaty calls for avoiding human alteration of the climate, but falls far short of expectations, largely due to lack of support from the United States. Source United Nations Framework Convention on Climate Change Links Climate Action Network Goddard Institute for Space Studies Cities for Climate Protection Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 1992 III
 38. 38. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 1992 Конвенцията по Биологично разнообразие предоставя мандат на страните да формулират и разработят стратегия за биологично разнообразие, а индустриалните страни ще подпомогнат осъществяването на тези стратегии в развиващите се страни. BIODIVERSITY 1992 The Convention on Biological Diversity mandates that countries formulate strategies to protect biodiversity and that industrial countries help implement these strategies in developing countries. Source United Nations Convention on Biological Diversity Convention Text Links Convention on Biological Diversity Worldwatch Links Worldwatch Paper 148: Nature's Cornucopia: Our Stake in Plant Diversity Worldwatch Research Library: Biodiversity 1992 IV
 39. 39. ИЗЧЕЗВАЩИ ВИДОВЕ 1994 Световния Съюз за консервация на природата (IUCN) публикува актуализиран списък на застрашените видове, и създава световен стандарт за измерване биологичното разнообразие. По-късното издание на списъка съобщава, че един от четири вида млекопитаещи и един от осем вида птици са с висока степен на риск от изчезване в близко бъдеще. ENDANGERED SPECIES 1994 The World Conservation Union (IUCN) publishes a revised Red List of endangered and threatened species, creating a world standard for gauging threats to biodiversity. Later versions report that one in four mammal species and one in eight bird species faces a high risk of extinction in the near future. Source World Conservation Union (IUCN): The IUCN Red List of Threatened Species Links Convention on Biological Diversity Conservation International World Conservation Union-IUCN Worldwatch Links Worldwatch Paper 148: Nature's Cornucopia: Our Stake in Plant Diversity Worldwatch Research Library: Biodiversity 1994 I
 40. 40. НАСЕЛЕНИЕ 9/13/1994 Делегати от 183 страни се срещат на Конференция по Населението и Развитието в Кайро, Египет, предложен е дългосрочен план разпределен по десетилетия за стабилизиране и намаляване прираста на населението. Плана подчертава важността на женското образование и достъпа до репродуктивно здравеопазване. POPULATION 9/13/1994 Delegates from 183 countries meet at the Conference on Population and Development in Cairo, Egypt, and set up a decades-long plan to stabilize and reduce population growth. The plan emphasizes the importance of women's education and access to reproductive health care. Source International Conference on Population and Development (ICPD) Links IISD Linkages: United Nations International Conference on Population and Development (ICPD) United Nations Population Fund: International Conference on Population and Development (ICPD) Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 6: Rethinking Population, Improving Lives State of the World 2003 - Chapter 3: Linking Population, Women, and Biodiversity World Watch Magazine: Exportable Righteousness, Expendable Women, Jan/Feb 2002 Worldwatch Paper 161: Correcting Gender Myopia Worldwatch Research Library: Population 1994 II
 41. 41. 1995 I МЕСТНИ НАРОДИ 11/10/1995 Автор и активист Кен Саро-Вива е обесен в Нигерия поради това,че ръководи протестите на хората Ogoni срещу разрушаването на околната среда на тяхната страна от Кралство Холандия/Шел, Шеврон, и други международни нефтени компании. INDIGENOUS PEOPLES 11/10/1995 Writer and activist Ken Saro-Wiwa is hanged in Nigeria for leading the Ogoni people's protests against environmental destruction of their lands by Royal Dutch/Shell, Chevron, and other international oil companies. Source Greenpeace International, "Ken Saro Wiwa and 8 Ogoni People Executed: Blood on Shell's Hands," 10 November 1995. Links Goldman Environmental Prize: Ken Saro-Wiwa PBS: Ken Saro-Wiwa Sierra Club International Campaigns: Nigeria Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 7: Breaking the Link Between Resources and Repression
 42. 42. НАСЕЛЕНИЕ 9/15/1995 Представители от 180 страни се срещнаха на Международна Конференция на Жените – ООН, Пекин, Китай. Дневния ред разглежда подобряване условията на живот на жените и девойките. Решението включва още призиви за предприемане на мерки, за намаляване ерозията на почвите, намаляването на горските масиви, други видове деградация на околната среда, които поставят жените и техните семейства в състояние на бедност. POPULATION 9/15/1995 Representatives from 180 countries meet at the Conference on Women in Beijing, China, to draft an agenda to improve the lives of women and girls. The resolution includes calls for taking action to reduce soil erosion, deforestation, and other forms of environmental degradation that often leave women and their families impoverished. Source United Nations Fourth World Conference on Women Links IISD Linkages: Fourth World Conference on Women and Beijing +5 Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 6: Rethinking Population, Improving Lives State of the World 2003 - Chapter 3: Linking Population, Women, and Biodiversity World Watch Magazine: Exportable Righteousness, Expendable Women, Jan/Feb 2002 Worldwatch Paper 161: Correcting Gender Myopia Worldwatch Research Library: Population 1995 II
 43. 43. CLIMATE 1995 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a group of hundreds of prominent climate scientists assembled by the UN in 1988, releases a report concluding that "the balance of evidence suggests that there is a discernible human influence on global climate. Source Intergovernmental Panel on Climate Change Links United Nations Framework Convention on Climate Change Climate Action Network Goddard Institute for Space Studies Cities for Climate Protection Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 1995 III КЛИМАТ 1995 Междуправителствена група по Изменение на климата (IPCC), състояща се от стотици (днес наброяват около 2500 човека) видни учени по климата, бяха събрани в ООН през 1988, публикуват доклад, заключението на който е, че «анализа и балансираните доказателства говорят за това, че има забележимо човешко влияние върху глобалния климат.
 44. 44. TOXICS 3/1996 Theo Colborn, Dianne Dumanoski, and Pete Myers publish Our Stolen Future, which warns of reproductive threats to animals-including humans-due to the release of billions of pounds of synthetic chemicals into the environment, many of which mimic and disrupt natural hormones. Source Theo Colborn, Dianne Dumanoski, and John Peterson Myers, Our Stolen Future (New York: Dutton, Penguin Books, 1996) Links International POPs Elimination Network Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs) Worldwatch Links Worldwatch Paper 153: Why Poison Ourselves? A Precautionary Approach to Synthetic Chemicals Worldwatch Research Library: Pollution 1996 ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 3/1996 Тео Калборн, Деан Дурманоски, и Пит Маерс публикуват книгата Нашето Откраднато Бъдеще, която предупреждава за заплахата касаеща репродуктивните способности на човека и животните, дължаща се на производството и изхвърлянето на милиарди фута синтетични химикали в околната среда, болшинството от които предизвикват разрушаването на естествената хармония.
 45. 45. CLIMATE 12/11/1997 The Kyoto Protocol strengthens the 1992 Climate Change Convention by mandating that industrial countries cut their carbon dioxide emissions by 6 to 8 percent from 1990 levels by 2008-2012. But the protocol's controversial emissions-trading scheme, as well as debates over the role of developing countries, cloud its future. Source U.N. Framework Convention on Climate Change, "Text of the Kyoto Protocol" (Bonn: 11 December 1997) Links United Nations Framework Convention on Climate Change Climate Action Network Goddard Institute for Space Studies Cities for Climate Protection Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 1997 I КЛИМАТ 12/11/1997 Протокола от Киото прави в някаква степен действена Конвенцията по изменение на климата от 1992 г. Индустриалните страни се задължават да съкратят техните емисии на парникови газове с 6 – 8 процента спрямо 1990 година в периода до 2010-2012 г. Остава спорна схемата за търговията с емисии, тъй като дебата за ролята на развиващите се стани в бъдеще е покрита с мъгла.
 46. 46. FORESTS 1997 Forest fires around the world burn more than 5 million hectares of forests and other land. More tropical forests are burned in 1997 than in any other year in recorded history. Source UN System-Wide Earthwatch: Forest Fires Links WWF Forests for Life Programme: Forest Problems: Forest Fires Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Forests 1997 II ГОРИ 1997 Горски пожари около целият свят изгарят повече от пет милиарда хектара гори и други земи. Повече тропически гори са унищожени през 1997 година в сравнение с който и да било друг период от писаната история на света.
 47. 47. OZONE LAYER 1998 The ozone hole over Antarctica grows to 25 million square kilometers. (The previous record, set in 1993, was 3 million square kilometers.) Source The Montreal Protocol Links U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA): Ozone Hole Images Cambridge University's Centre for Atmospheric Science: The Ozone Hole Tour United Nations Environment Programme: Ozone Secretariat OzonAction Programme Worldwatch Links Sharing the Air," Chapter 6, Vanishing Borders 1998 ОЗОНОВ СЛОЙ 1998 Пробива на озоновия слой над Антарктида нараства на 25 милиона квадратни километра. (Отчета за 1993 година показва 3 милиона квадратни километра.)
 48. 48. GOVERNANCE 12/2/1999 Massive civil society protests in Seattle help shut down international trade negotiations and spotlight the environmental and social shortcomings of the World Trade Organization. Source Joel Achenbach, "Hell No! We Won't WTO!" Washington Post, 2 December 1999 Links WTO protests in Seattle, 1999 International Forum on Globalization Worldwatch Links World Watch Magazine: Challenging the WTO, Nov/Dec 1999 Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 1999 УПРАВЛЕНИЕ 12/2/1999 Масови граждански протести в Сиатал, по повод среща на Световната търговска организация, помагат да се прекъснат конвенционалните търговски преговори и да се обърне внимание на околна среда и социалните недостатъци на Световната търговска организация.
 49. 49. TOXICS 12/10/2000 The Treaty on Persistent Organic Pollutants (POPs) requires the complete phaseout of nine persistent, highly toxic pesticides and limits the use of several other chemicals, including dioxins, furans, and PCBs. Source U.N. Environment Programme (UNEP), "Governments Finalize Persistent Organic Pollutants Treaty (Nairobi: 10 December 2000). Links International POPs Elimination Network Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs) Worldwatch Links Worldwatch Paper 153: Why Poison Ourselves? A Precautionary Approach to Synthetic Chemicals Worldwatch Research Library: Pollution 2000 I ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 12/10/2000 Конвенция за третиране на постоянните (не разграждащите се) органични замърсители (POPs) постепенна пълна забрана на девет от високо токсичните не разграждащи се пестициди и ограничено използуване на определени други химикали, включително диоксини, фурани, и други POPs.
 50. 50. BIODIVERSITY 1/29/2000 The UN Biosafety Protocol implements a more precautionary approach to trading genetically altered crops and organisms, and requires exporters to receive prior consent from destination countries before shipping genetically altered crops. Source Convention on Biological Diversity, "Cartagena Protocol on Biosafety: Text of the Protocol" (Montreal: 29 January 2000) Links Biosafety Protocol Worldwatch Links Worldwatch Report: Portrait of an Industry In Trouble Worldwatch Research Library: Food 2000 II БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 1/29/2000 Протокол за Биологична сигурност на ООН осигурява значително по-предупредителен режим при търговията с генетично модифицирани зърнени култури и организми, изисква, от експортьорите да получават предварително съгласие от страните за които са предназначени пратките с генетично изменени зърнени култури или организми.
 51. 51. CLIMATE 1/16/2001 The IPCC releases a report citing "new and stronger evidence that most of the observed warming of the last 50 years is attributable to human activities." The study projects that at current rates, temperatures will increase by 1.4 to 5.8 degrees Celsius by 2100. Source Intergovernmental Panel on Climate Change, "IPCC to Adopt Major Report on the Science of Climate Change"(Geneva: 16 January 2001) Links Climate Action Network Goddard Institute for Space Studies Cities for Climate Protection Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch News Release: The Hard Numbers on Climate Change, 16 June 2001 Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 2001 I КЛИМАТ 1/16/2001 Междуправителствения панел за климатични изменения (IPCC) публикува съобщение, в което се казва: «нови по-значими доказателства свидетелствуват, че по-голяма част от наблюдаваното затопляне през последните 50 години е свързано с човешката дейност.» Прогнозните изследвания показват, че при текущите норми на затопляне, температурите ще се увеличат с 1.4 до 5.8 градуса по целзий към 2100 година.
 52. 52. CLIMATE 3/13/2001 U.S. President George W. Bush announces that the United States will not ratify the Kyoto Protocol, saying that the country cannot afford to reduce carbon dioxide emissions. Source The White House, "Text of a Letter from the President to Senators Hagel, Helms, Craig, and Roberts" (Washington, DC: 13 March 2001) Links Text of President Bush's letter on the Kyoto Protocols Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 5: Decarbonizing the Energy Economy State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward Worldwatch Research Library: Climate Change 2001 II КЛИМАТ 3/13/2001 Президента на САЩ, Джордж У. Буш обявява, че САЩ няма да ратифицират Протокола от Киото, заявявайки, че страната не може да си позволи да намали емисиите на парникови газове, редуцирани до въглероден двуокис еквивалент.
 53. 53. BIOTECHNOLOGY 2/12/2001 The $3 billion Human Genome Project reports that the human gene count is only about 30,000-about the same as that of a weed or a mouse-not 100,000 as expected. The finding adds to the concerns about the wisdom of genetic manipulation, including inserting genes into food crops and re-engineering animals or humans. Source National Institutes of Health, National Human Genome Research Institute, "International Human Genome Sequencing Consortium Publishes Sequence and Analysis of the Human Genome" (Bethesda, MD: 12 February 2001). Links Nature magazine's Genome Gateway Human Genome Project Information Science magazine: The Human Genome Worldwatch Links World Watch Magazine: Rogue Corn On the Loose, Nov/Dec 2002 World Watch Magazine: Special Issue on Human Genetic Engineering, July/August 2002 2001 III БИОТЕХНОЛОГИИ 2/12/2001 Научния проект за човешкия геном, на стойност 3 милиарда американски долара, публикува съобщение, че броя на човешките гени е приблизително около 30 000, толкова, колкото при мишките и други изследвани видове, а не както се очакваше до скоро – 100 000. Съобщението добавя още, че е необходима мъдрост при генетичните манипулации, включително при промяна на генетичния код на зърнени култури за храна, генетично модифицирани животни или хора.
 54. 54. HEALTH 10/23/2001 Study links nearly 2,000 cases of thyroid cancer to the 1986 Chernobyl nuclear accident-the largest group of human cancers associated with a known cause and date. Source Study presented at European Cancer Conference, Lisbon, and cited in "Counting Chernobyl's Cancer Cost," Environment News Service, 23 October 2001. Links Chernobyl Children's Project Chernobyl Nuclear Disaster Chernobyl - Tschernobyl - Information International Atomic Energy Agency (IAEA) WHO's International Programme on the Health Consequences of the Chernobyl Accident Worldwatch Links State of the World 2003 - Chapter 5: Charting a New Energy Future Worldwatch Research Library: Health 2001 IV ЗДРАВЕ 10/23/2001 Научно изследване свързва около 2000 случая на рак на щитовидната жлеза с ядрената авария в Чернобил през 1986 г. – това е най-голямата група човешки ракови заболявания, свързани с известна причина и дата.
 55. 55. GOVERNANCE 11/14/2001 Trade ministers from 142 countries meeting in Doha, Qatar, agree to a new round of world trade talks that will set the stage for trade regulations in the new century. Source World Trade Organization, "Conference Ends With Agreement on New Programme," press release (Geneva: 14 November 2001). Links International Centre for Trade and Sustainable Development International Federation for Alternative Trade International Forum on Globalization World Trade Organization Worldwatch Links World Watch Magazine: Challenging the WTO, Nov/Dec 1999 Worldwatch Paper 113: Costly Tradeoffs: Reconciling Trade and the Environment Worldwatch Research Library: Globalization and Governance 2001 V УПРАВЛЕНИЕ 11/14/2001 Министри на търговията от 142 страни се срещат в Доха, Катар, с цел да изготвят проект за нов кръг световни търговски преговори, които да доведат до адекватност на световната търговия с потребностите на новия век – устойчиво развитие.
 56. 56. FORESTS 10/03/2001 UN reports that tropical countries lose more than 15 million hectares of forests a year to agriculture, logging, and other threats. Source U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), "Deforestation Continues at a High Rate in Tropical Areas; FAO Calls Upon Countries to Fight Forest Crime and Corruption," press release (Rome: 3 October 2001). Links United Nations Food and Agriculture Organization: Forestry Data Forest Stewardship Council Global Forest Watch World Resources Institute: Forest Frontiers Initiative World Rainforest Movement Worldwatch Links State of the World 1999 - Chapter 4: Reorienting the Forest Products Economy State of the World 2000 - Chapter 6: Recovering the Paper Landscape Worldwatch Paper 140: Taking a Stand: Cultivating a New Relationship with the World's Forests Worldwatch Paper 149: Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape Worldwatch Research Library: Forests 2001 VI ГОРИ 10/03/2001 Доклад на ООН съобщава, че тропическите страни губят повече от 15 милиона хектара гори годишно за селско стопански нужди и в резултат на други рискови събития.
 57. 57. BIODIVERSITY 11/14/2001 Study estimates that 38 million animals are smuggled from Brazil's forests each year for sale on the black market. Source "Smugglers Steal 38 Mln Animals from Brazil's Forests," Reuters, 14 November 2001. Links Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Brazil's National Network Against the Trafficking of Wild Animals (RENCTAS) TRAFFIC International Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 9: Controlling International Environmental Crime World Watch Magazine: Crimes of (A) Global Nature, Sept/Oct 2002 2001 VII БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 11/14/2001 Изследване съобщава, че 38 милиона животни се изнасят контрабанда от горите на Бразилия всяка година с цел продажба на черния пазар.
 58. 58. BIODIVERSITY 11/3/2001 116 countries vote for a new International Treaty on Plant Genetic Resources, which gives farmers the right to save, trade, and sell seeds and limits biotech patents on plant genes. Source FAO, "International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Approved by FAO Conference," press release (Rome: 3 November 2001). Links Genetic Resources Action International Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) Primal Seeds Rural Advancement Foundation International Save Our Seeds Worldwatch Links State of the World 1999 - Chapter 6: Appreciating the Benefits of Plant Biodiversity Worldwatch Research Library: Food 2001 VIII БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 11/3/2001 116 страни приемат ново международно споразумение за растителни генетично модифицирани ресурси, което дава право на фермерите да съхраняват, да търгуват, да продават семена и патенти на генетично модифицирани растения.
 59. 59. BIODIVERSITY 11/29/2001 Scientists warn that native maize in Mexico has suffered genetic pollution through contact with US bioengineered corn. Source David Quist and Ignacio H. Chapela, "Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico," Nature, 29 November 2001, pp. 541-43. Links Center For Food Safety Food First/The Institute for Food and Development Policy Institute for Agriculture and Trade Policy Worldwatch Links World Watch Magazine:The Emperor's New Crops, July/August 1999 World Watch Magazine: Biotech, African Corn, & the Vampire Weed, Sept/Oct 2001 World Watch Magazine: Rogue Corn On the Loose, Nov/Dec 2002 Worldwatch Research Library: Food 2001 IX БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 11/29/2001 Учени предупреждават, че родината на царевицата – Мексико е получила генетично замърсяване чрез контакт с американско генетично модифицирано зърно.
 60. 60. WATER 12/4/2001 UN warns that the world's reservoirs are losing storage capacity as deforestation causes erosion and sedimentation behind dams. Source U.N. Environment Programme (UNEP), "Felling of Forests Adding to World's Water Shortages as Dams Fill Up With Silt," press release (Nairobi: 4 December 2001). Links International Water Management Institute World Commission on Dams International Rivers Network International Office for Water Worldwatch Links World Watch Magazine: Liberating the Rivers, Jan/Feb 2001 Worldwatch Research Library: Water 2001 X ВОДА 12/4/2001 ООН предупреждава, че световния сладководен басейн губи от своя капацитет (вместимост, поради унищожаване на горите ерозията, запълването с наноси на язовирите.
 61. 61. FISHERIES 12/11/2001 Pathbreaking UN Agreement for the Conservation and Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks enters into force, laying the ground rules for fisheries in international waters. Source United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (in force as from 11 December 2001)" (New York: 2001) Links United Nations Food and Agriculture Organization: Fisheries WorldFish Center Worldwatch Links Worldwatch Paper 142: Rocking the Boat: Conserving Fisheries and Protecting Jobs Worldwatch Research Library: Oceans 2001 XI РИБОЛОВ 12/11/2001 Нов ООН договор за Консервация и Управление на рибните резерви с различен статус на миграция встъпва в сила, полагайки нови правила за риболов в международни води.
 62. 62. TOXICS 2/25/2002 Report says up to 80 percent of U.S. computers and electronics collected for recycling is sent to Asia, where it threatens worker health and the environment. Source Basel Action Network, "High-Tech Toxic Trash from USA Found to Be Flooding Asia," press release (Seattle: 25 February 2002). Links Basel Action Network Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes Greenpeace International: Toxics Campaign Silicon Valley Toxic Coalition Zero Waste America: Global Waste Trade Worldwatch Links Online Feature: Consumption State of the World 2000 - Chapter 7: Harnessing Information Technologies for the Environment World Watch Magazine: Virtual Ecology: A Brief Environmental History of Silicon Valley, Jan/Feb 1999 Worldwatch Research Library: Consumption 2002 I ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ 2/25/2002 Доклад съобщава, че 80 процента на американски компютри и електроника, която е забранена за рециклиране в САЩ, се изпраща в Азия, където застрашават здравето на работещите и околната среда.
 63. 63. BIODIVERSITY 1/7/2002 Study says half of North America's most biodiverse regions are degraded, and 235 mammal, reptile, bird, and amphibian species are now threatened. Source North American Commission for Environmental Cooperation, "Significant Biodiversity Loss Across North America, NAFTA Body's State of the Environment Report Says," press release (Montreal: 7 January 2002). Links Convention on Biological Diversity Biodiversity Conservation Information System (BCIS) BirdLife International The North American Mosaic: A State of the Environment Report World Conservation Union-IUCN UNEP World Conservation Monitoring Centre Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 4: Deciphering Amphibian Declines State of the World 2003 - Chapter 2: Watching Birds Disappear State of the World 2003 - Chapter 3: Linking Population, Women, and Biodiversity Worldwatch Paper 165: The Decline of Birds Worldwatch Research Library: Biodiversity 2002 II БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 1/7/2002 Изследване показва, че повече от половината от биологичните резерви в Северна Америка се влошават. Застрашени са 235 вида млекопитаещи, влечуги, птици и земноводни.
 64. 64. ENERGY 1/29/2002 Germany sets a goal of meeting at least a quarter of its domestic electricity needs with wind power by 2025. Source Government of Germany, "Trittin: Zukunft der Windenergie Liegt auf See," press release (Berlin: 29 January 2002). Links U.S. Department of Energy: Energy Efficiency and Renewable Energy European Wind Energy Association Worldwatch Links State of the World 2003 - Chapter 5: Charting a New Energy Future World Watch Magazine: Going to Work for Wind Power, Jan/Feb 2001 Worldwatch Research Library: Energy 2002 III ЕНЕРГИЯ 1/29/2002 Германия си поставя насрещна цел, не по-малко от четвърт от вътрешното потребление на електроенергия до 2025 година да бъде добивана от вятърна енергия.
 65. 65. CORAL REEFS 5/23/2002 Survey finds that bleaching at Australia's Great Barrier Reef in 2002 may be the worst on record, affecting up to 60 percent of reefs. Source CRC Reef Research Centre, "Too Much Stress for the Reef?," press release (Townsville, Australia: 23 May 2002). Links National Oceanogaphic & Atmospheric Association (NOAA) Coral Reef site International Coral Reef Information Network The Coral Reef Alliance (CORAL) Intergovernmental Panel on Climate Change CRC Reef Research Centre ReefBase: A Global Information System On Coral Reefs Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 2: Moving the Climate Change Agenda Forward State of the World 1999 - Chapter 5: Charting a New Course for Oceans State of the World 2000 - Chapter 2: Anticipating Environmental "Surprise" World Watch Magazine: Indonesia's Coral Reefs on the Line, May/June 2001 World Watch Magazine: Dust in the Wind, Jan/Feb 2002 2000 IV КОРАЛОВИ РИФОВЕ 5/23/2002 Обзорно изследване намира, избелването на Големия бариерен риф на Австралия през 2002 година се влошава, засягайки до 60 процента от рифа.
 66. 66. 2000 V DESERTIFICATION 4/7/2002 Schools in Seoul, South Korea, are closed as a huge dust cloud blows in from China's fast- spreading deserts, some 1,200 kilometers away. Source Howard W. French, "China's Growing Deserts Are Suffocating Korea," New York Times, 14 April 2002. Links International Water Management Institute United Nations Convention to Combat Desertification UNDP Office to Combat Desertification and Drought (UNSO) Worldwatch Links State of the World 2000 - Chapter 3: Redesigning Irrigated Agriculture World Watch Magazine: When the World's Wells Run Dry, Sept/Oct 1999 Worldwatch Research Library: Water ОПУСТИНЯВАНЕ 4/7/2002 Училищата в Сеул, Южна Корея, са закрити, поради огромен облак от прах разпространяващ се бързо от пустинни области на Китай. Приблизително разстояние от Сеул 1 200 километра.
 67. 67. BIODIVERSITY 8/9/2002 Study says habitat conversion to agriculture and other uses costs the planet roughly $250 billion each year. Source Andrew Balmford et al., "Economic Reasons for Conserving Wild Nature," Science, 9 August 2002, p. 950. Links Convention on Biological Diversity Biodiversity Conservation Information System (BCIS) World Conservation Union-IUCN United Nations Environment Programme: World Conservation Monitoring Centre Worldwatch Links State of the World 2001 - Chapter 4: Deciphering Amphibian Declines State of the World 2003 - Chapter 2: Watching Birds Disappear State of the World 2003 - Chapter 3: Linking Population, Women, and Biodiversity State of the World 2004 - Chapter 5 Moving Toward a Less Consumptive Economy Worldwatch Research Library: Biodiversity 2002 VI БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 8/9/2002 Изследване показва, че промените в средата на функционирането на селското стопанство и други сектори увеличава разходите 250 милиарда долара всяка година.
 68. 68. GOVERNANCE 9/3/2002 104 world leaders and thousands of delegates meeting at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, South Africa, agree on a limited plan to reduce poverty and protect the environment. Source United Nations, "With a Sense of Urgency, Johannesburg Summit Sets an Action Agenda," press release (3 September 2002). Links Stakeholders' Forum Earth Summit 2002 Johannesburg Summit 2002 United Nations Division for Sustainable Development Worldwatch Links State of the World 2002 - Chapter 1: The Challenge for Johannesburg: Creating a More Secure World World Summit Policy Briefs Worldwatch Institute on the WSSD World Watch Magazine: Journey to Johannesburg, May/June 2002 2002 VII УПРАВЛЕНИЕ 9/3/2002 104 световни лидери и хиляди делегати участвуват на Срещата на върха по Устойчиво развитие в Йоханесбург, Южна Африка. Страните се договарят да намалят бедността и защитят околната среда.
 69. 69. POLLUTION 8/12/2002 UN warns that a 3-kilometer-deep smog layer stretching across South Asia is modifying weather patterns, damaging agriculture, and endangering health. Source UNEP, "Regional and Global Impacts of Vast Pollution Cloud Detailed In New Scientific Study," press release (Nairobi: 12 August 2002). Links The Harvard Medical School Center for Health and the Global Environment Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Pollution 2002 VIII ЗАМЪРСЯВАНЕ 8/12/2002 ООН предупреждава, че слой смог с 3 километрова дебелина, се простира през Южна Азия, води до климатични промени, разрушава селското стопанство, и подлага на опасност здравето на хората.
 70. 70. POLLUTION 11/19/2002 Oil tanker Prestige carrying 77,000 tons of oil splits apart, contaminating Spain's Galicia coastline and unleashing public anger worldwide. Source "Thousands Protest in Madrid and Other Spanish Cities Over Prestige Crisis," Associated Press, 20 December 2002 Links Earthnet: Galicia (Spain) Oil Spill, November 2002 Articles International Herald Tribune: EU Moves to Ban Single-Hulled Tankers, 28 March 2003 International Maritime Organization International Tanker Owners Pollution Federation Marine Conservation Biology Institute WWF International: November 2002 - Oil Spill off Spain's NW Coast Worldwatch Links Vital Signs 2002: "Oil Spills Decline" Worldwatch Paper 145: Safeguarding the Health of Oceans Worldwatch Research Library: Oceans 2002 IX ЗАМЪРСЯВАНЕ 11/19/2002 Петролния танкер «Престиж», носещ на борда си 77 000 тона нефт се разцепва на две, като замърсява бреговата линия на Галиция, Испания, като предизвиква буря от световно недоволство.
 71. 71. BIOTECHNOLOGY 1/16/2003 Report says the global acreage of genetically modified crops increased by 12 percent worldwide, reaching 58.7 million hectares. Source Clive James, "Global Status of Commercialized Transgenic Crops: 2002," press release (Manila: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, 16 January 2003) Links Genewatch UK Global Knowledge Center on Crop Biotechnology Rural Advancement Foundation International Ag Biotech Infonet Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Biodiversity 2003 I БИОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 1/16/2003 Доклад съобщава, че глобалната площ засявана с генетично модифицирани зърнени култури е увеличен с 12 процента в целият свят, като достига 58,7 милиона хектара.
 72. 72. HEALTH 4/25/2003 Report says the death toll from malaria remains "outrageously high," with more than 3,000 African children dying daily. Source World Health Organization and UNICEF, Africa Malaria Report (Geneva: 25 April 2003) Links Malaria Vaccine Initiative Medicines for Malaria Venture World Health Organization: Malaria Worldwatch Links State of the World 2003 - Chapter 4 Combating Malaria Worldwatch Research Library: Health 2003 II ЗДРАВЕ 4/25/2003 Доклад съобщава, че списъка на загиващите от малария остава «зверски висок», с повече от 3 000 африкански деца, умиращи ежедневно.
 73. 73. HUMAN RIGHTS 2/20/2003 UN reports that 30 million women and children throughout Asia and Pacific have been trafficked over the past 30 years in "largest slave trade in history." Source "UNICEF Official Cites 'Largest Slave Trade in History,'" UN Wire, 20 February 2003 Links Human Rights Watch United Nations Office on Drugs and Crime Worldwatch Links Worldwatch Paper 161: Correcting Gender Myopia Worldwatch Research Library: Population 2003 III ПРАВА НА ЧЕОВЕКА 2/20/2003 ООН съобщава, че 30 милиона жени и деца от цяла Азия и Тихо океанския регион са станали обект на търговия с хора през последните 30 години. Това е «най-голямата търговия с роби за цялата история».
 74. 74. ENERGY 6/1/2003 Gates at Three Gorges Dam are shut and China's Yangtze River starts filling the reservoir-- flooding towns, farmlands, and archaeological sites, and forcing the relocation of nearly 2 million people. Source "Water Starts to Fill Three Gorges Dam," UN Wire, 2 June 2003 Links World Commission on Dams Worldwatch Links State of the World 2004 - Chapter 2 Making Better Energy Choices Worldwatch Paper 169: Mainstreaming Renewable Energy in the 21st Century Worldwatch Research Library: Energy Worldwatch Research Library: Freshwater 2003 IV ЕНЕРГИЯ 6/1/2003 Преградена е реката Янцз от язовира Трите Ждрела и започва наводняването на селскостопански земи, археологични обекти, повече от два милиона човека са принудени да напуснат родните си места.
 75. 75. FISHERIES 5/15/2003 Scientists report industrial fishing has killed off 90 percent of the world's biggest and most economically important fish species. Source Ransom Myers and Boris Worm, "Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish Communities," Nature, 15 May 2003 Links U.N. Food and Agriculture Organization: Fisheries Department Worldwatch Links State of the World 2004 - Chapter 5 Moving Toward a Less Consumptive Economy Worldwatch Research Library: Oceans 2003 V РИБОЛОВ 5/15/2003 Научен доклад съобщава, че индустриалния риболов е унищожил 90 процента от световните рибни запаси от най- големите и най-значими в икономическо отношение видове риба.
 76. 76. AIDS 7/19/2003 Relief agencies report AIDS is fueling famine in southern Africa, where 7 million farmers have died from the epidemic. Source Roger Thurow, "AIDS Fuels Famine in Africa: As Swaziland Farmers Die, Their Land Goes Unplanted," Wall Street Journal, 9 July 2003 Links Food and Nutrition Technical Assistance Joint UN Programme on HIV/AIDS UNAIDS World Food Programme Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Health 2003 VI СПИН 7/19/2003 Подпомагащи агенции докладват, че СПИН се подхранва от глада в Южна Африка, където 7 милиона фермери са починали от епидемията.
 77. 77. MINING 8/20/2003 15 of the world's largest mining and metal-producing companies pledge not to explore or mine in existing World Heritage sites. Source International Council on Mining and Metals, "Landmark 'no-go" Pledge From Leading Mining Companies," press release (London: 20 August 2003) Links Earthworks International Council on Mining and Metals Worldwatch Links State of the World 2004 - Chapter 5 Moving Toward a Less Consumptive Economy Worldwatch Research Library: Materials 2003 VII МИНОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 8/20/2003 15 от най-големите в света миннодобивни и металургични компании се само задължават да не провеждат изследвания или добив в райони определени като Световно историческо наследство.
 78. 78. HEALTH 5/21/2003 WHO's 192 members unanimously adopt the first public health treaty designed to reduce tobacco-related deaths and disease. Source World Health Organization, "An International Treaty For Tobacco Control" (Geneva: August 2003) Links World Health Organization: Tobacco Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Health 2003 VIII ЗДРАВЕ 5/21/2003 192 члена на Световната здравна организация единодушно, приемат първото споразумение за здравеопазване, което е разработено за да намали рисковете свързани с употреба на цигари водещи до заболявания и смърт.
 79. 79. FORESTS 6/26/2003 Report says Amazon deforestation increased 40 percent compared with 2001, and Brazil registers second-highest figure in 15 years. Source "Deforestation of Amazon is on the Rise," UN Wire, 26 June 2003 Links United Nations Food and Agriculture Organization: Forestry Data WWF Forests for Life Programme UNEP World Conservation Monitoring Centre Worldwatch Links Worldwatch Paper 168: Venture Capitalism for a Tropical Forest Worldwatch Research Library: Forests 2003 IX ГОРИ 6/26/2003 Доклад за намаляването на горите в Амазонка показва, че унищожаването на горите се е увеличило с 40 процента сравнение с 2001 година. Бразилия е регистрирана като втория най-висок случай за последните 15 години.
 80. 80. CLIMATE 9/2/2003 Scientists report Earth's northern hemisphere has been hotter since 1980 than at any time during the past 2,000 years. Source Denis Hemon and Eric Jougla, "Surmortalite liee a la canicule d'aout 2003 - Rapport d'etape" (Paris: National Institute of Health and Medical Research, 25 September 2003) Links Goddard Institute for Space Studies Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Climate Change Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane 2003 X КЛИМАТ 9/2/2003 Научен доклад за земното северно полукълбо съобщава, че то е било най-горещото от 1980 сравнение с което и да е било друго време от последните 2000 години.
 81. 81. CLIMATE 7/22/2003 Europe adopts first climate emissions trading law, giving carbon dioxide a market value across the EU when trading begins in 2005. Source "Europe Adopts Climate Emissions Trading Law," Environment News Service, 22 July 2003 Links Carbon Dioxide Information Analysis Center Chicago Climate Exchange Climate Action Network Europe Worldwatch Links State of the World 2004 - Chapter 7 Linking Globalization, Consumption, and Governance Worldwatch Paper 160: Reading the Weathervane Worldwatch Research Library: Climate Change 2003 XI КЛИМАТ 7/22/2003 Европа приема първия закон за търговия с емисии на парникови газове, като осигурява цена на въглеродния двуокис еквивалент по цялата територия на Европейския съюз, започвайки търговията с емисии през 2005 година.
 82. 82. GOVERNANCE 9/14/2003 WTO meeting in Cancun, Mexico, collapses in disputes over trade barriers and farm subsidies, as a coalition of developing nations shifts the power balance in negotiations. Source Patrick Smith, "Poor Nations Keep Heat on Trade," Christian Science Monitor, 30 September 2003 Links Institute for Agriculture and Trade Policy World Trade Organization Worldwatch Links State of the World 2004 - Chapter 7 Linking Globalization, Consumption, and Governance Worldwatch Research Library: Globalization 2003 XII УПРАВЛЕНИЕ 9/14/2003 Световната търговска организация провежда среща в Канкун, Мексико. Споровете за търговските бариери и субсидиите на фермерите са провалени, тъй като коалицията на развиващите се страни сменят баланса на преговорите.
 83. 83. ECOSYSTEMS 9/10/2003 UN report says number of the world's protected areas has passed 100,000, covering a land surface bigger than India and China combined. Source United Nations Environment Programme, "Planet's List of Protected Areas Tops 100,000 Mark," press release (Nairobi: 9 September 2003) Links United Nations Environment Programme: World Conservation Monitoring Centre IUCN: World Commission on Protected Areas Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Biodiversity 2003 XIII ЕКОСИСТЕМИ 9/10/2003 Доклад на ООН съобщава, че броя на световно защитените области надминава 100 000, покривайки територия от повърхността на Земята, по-голяма от Индия и Китай взети заедно.
 84. 84. POLLUTION 2/23/2004 The European Union issues its first-ever pollution register-containing a wealth of data on industrial emissions and representing a "landmark event" in public provision of environmental information. Source European Commission, "Commission and EEA Make Public Extensive Information About Industrial Pollution in Your Neighbourhood," press release (Brussels: 23 February 2004) Links European Pollutant Emission Register Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Pollution 2004 I ЗАМЪРСЯВАНЕ 2/23/2004 Европейския съюз издава своя първи регистър съдържащ богата информация за замърсителите от индустриални емисии, нещо, което представлява «забележителен случай» в обществената информация за състоянието на околната среда.
 85. 85. BIODIVERSITY 3/30/2004 Study reports that within the past decade, war, hunting, mining, and other human pressures have wiped out 70 percent of the global population of eastern lowland gorillas-leaving fewer than 5,000 worldwide. Source Conservation International, "Eastern Lowland Gorilla Population Plummets 70 Percent Since 1994," press release (Washington, DC: 30 March 2004) Links Congo Basin Forest Partnership Conservation International Dian Fossey Gorilla Fund International Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Biodiversity 2004 II БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 3/30/2004 Изследване съобщава, че в течение на последното десетилетие от войни, минно добиваща промишленост и други човешки въздействия са загубени 70 процента от глобалната популация на източна порода горили, като броят им сега е по-малък от 5000 в целия свят.
 86. 86. CLIMATE 6/1/2004 More than 2,000 people are killed during a week of torrential rains and flooding in Haiti and the Dominican Republic. Environmentalists blame hillside deforestation for massive landslides that bury crops, animals, homes, and people. Source "Death Toll Rises to 2,000 in Haiti, Dominican Republic," Environment News Service, 1 June 2004. Links Climate Action Network Cities for Climate Protection Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Munich Re: Natural Catastrophes ReliefWeb World Meteorological Organization Worldwatch Links Worldwatch Research Library: Climate Change Worldwatch Research Library: Natural Disasters 2004 III КЛИМАТ 6/1/2004 повече от 2 000 човека са убити в течение на една седмица от обилни дъждове наводняващи Хаити и Доминиканската Република. Защитниците на околната среда обвиняват унищожаването на горите по склоновете, големи свличаща, които унищожават зърнени култури, животни, домове и хора.
 87. 87. 2005 На Среща на върха, Генералният секретар на Световната организация, за първи път в световната история съобщава в своя доклад ”…за единен възглед за развитие”.
 88. 88. ИНСТИТУТ УЪРЛДУОЧ НЮ ЙОРК АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И ПРЕВОД - 2006 Д-Р П.П. ПЕНЧИВ

×