Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uputstvo za kreiranje Joomla višejezičnih sajtova

1,568 views

Published on

 • Be the first to comment

Uputstvo za kreiranje Joomla višejezičnih sajtova

 1. 1. KREIRANJE VIŠEJEZIČKOG SAJTA SA JOOMLA! 2.5.xx Svetlana Zec (cicans) http://www.joomla-serbia.com/ Izvor: http://help.joomla.org/files/EN-GB_multilang_tutorial.pdf Copyright Jean-Marie Simonet (infograf768) This pdf is made available under the Joomla! Electronic Documentation License (JEDL)
 2. 2. • Joomla 2.5 u sebi sadrži osnove za implementiranje višejezičkog sadržaja u sajt • Višejezičnost ne radi na asocijativnom principu da svaki sadržaj u jednom jeziku mora da ima ekvivalent u drugom • Modul za redirekciju na HOME za svaki jezik • Omogudava različite menije za različite jezike • Omogudava jednostavnu izmenu prevoda • Ne poništava i ne sprečava mogudnost korišdenja drugih menadžera jezika (dodatne ekstenzije)
 3. 3. Instalacija jezika za Joomlu http://community.joomla.org/translations.html Linkovi za srpski • Ćirilica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5603 • Latinica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5602
 4. 4. Instalacija jezika sadržaja
 5. 5. Parametri treba da su jedinstveni, a najbolje je da imaju isto obeležje kao i paket jezika PAŽNJA! Obeležje (tag) jezika je uvek sastavljeno iz tri dela i to je obeležje instaliranog jezika za Joomlu sr obeležje jezika uvek napisano malim slovima obična srednja crta – YU ili RS kod jezika uvek velikim slovima za dirilicu RS a latinicu YU mediamod_languagesimages
 6. 6. • jednom kada se definiše bide dostupan svuda gde postoji izbor jezika
 7. 7. Podrazumevana početna (Home) strana • Napravite podrazumevani meni za SVE jezike • Napravite stavku u meniju HOME koja ce biti dodeljena svim jezicima
 8. 8. Idite na Module manager • sakrijte ovaj meni koji ste dodelili svim jezicima
 9. 9. Struktura sadržaja na sajtu • Kreirajte za svaki jezik organizacionu strukturu odnosno kategorije i potkategorije • Svakoj odredite odgovarajudi jezik
 10. 10. Kreirajte sadržaj/članke u svakoj od kategorija i svakom članku odredite jezik
 11. 11. Sve sadržaje koje ste napravili možete pretraživati i filtrirati po jeziku
 12. 12. Kreiranje menija i stavki menija za svaki jezik sadržaja
 13. 13. VAŽNO • Svaka stavka menija na određenom jeziku mora da ima definisan isti taj jezik ili “All” odnosno “SVI” –što znači da de se prikazivati na svim jezicima • Jedan meni mora imati jednu stavku koja de predstavljati početnu stranu za taj jezik (1 početna strana: za 1 jezik ->1 meni->1 stavka) • Stavke menija na nekom određenom jeziku moraju imati sadržaj na tom istom jeziku – inače se nede prikazati • Opcija “All” odnosno “SVI” kao jezik se tretira kao bilo koji drugi određeni jezik
 14. 14. Kreiranje menija
 15. 15. Sve stavke u okviru jednog menija mogu biti pridružene istom jeziku ili ‘All’. naziv menija jezik sadržaja Jedna od stavki menija samo u jednom meniju, mora biti definisana kao početna HOME strana za taj jezik
 16. 16. Pored svakog menija kojem je definisan određen jezik i početna strana za taj jezik stojade zastavica. VAŽNO! Ako sadržaj na određenom jeziku nema definisanu početnu stranu na tom jeziku, u modulu za prebacivanje jezika NEĆE postojati taj jezik.
 17. 17. Kreiranje meni modula • Napravite meni modul za svaki od menija • Odredite jezik za svaki od tih modula • Meni modul za jezik “svi” treba da prikazuje meni koji sadrži samo stavke sa jezikom “svi” • Meni modul sa određenim jezikom može da prikazuje menije čiji je sadržaj ili na tom određenom jeziku kao i one čiji je jezik “svi”.
 18. 18. Odabrati novi modul za meni
 19. 19. Modul koji prikazuje meni sa nazivom mainmenufr sadrži početnu stranu za taj jezik
 20. 20. Odredite šablon za svaki jezik • Ako želite možete za svaki jezik koristiti isti ili imati drugačiji šablon. • Za svaki jezik možete imati drugačiji/prilagođeni logo ili slogan. • Jedan šablon mora ostati kao podrazumevan za jezik “SVI”
 21. 21. Kreiranje modula za prebacivanje jezika • Da biste mogli izabrati jezik na sajtu, potrebno je da kreirate modul mod_languages (langswitcher). • Modul prikazuje ili zastavice ili naziv jezika • Objavite modul pre nego što omogudite Language Filter system plug-in.
 22. 22. Prekidač za jezik
 23. 23. 9. Omogudite ‘Language Filter’ system plug-in • Da bi na sajtu funkcionisala višejezičnost potrebno je da omogudite ovaj dodatak • Omogudite ga tek pošto ste objavili modul za prebacivanje jezika (vidi prethodni slajd) • Opcije za definisanje ovog dodatka: – Jezik sajta za nove posetioce – Automatsko prebacivanje jezika – Pridruživanje stavki menija za različite jezike – Da li da se prikazuje kod podrazumevanog jezika sajta kada je uključen SEF URL – Životni vek kolačida za jezik – Prikazivanje meta tagova za menije sa pridruženim jezicima
 24. 24. • U filteru za jezik podesite parametre PREPORUČENA PODEŠAVANJA
 25. 25. Dodatak za izmenu koda jezika za generisani HTML dokument
 26. 26. Menu Association ili pridruživanje stavki menija drugom jeziku samo en-GB stavke menija su prikazane u padajudem meniju Kada aktivirate filter za jezik (prethodni slajd) uključite “pridruživanje” tj. ‘Menu Association’ kliknite na ‘Yes’, da biste u opcijama za definisanje stavke menije dobili novi slajder ‘Menu Items Associations’
 27. 27. Menadžer menija prikazuje pridružene stavke
 28. 28. Kontrola
 29. 29. Za svaki jezik možete da imate odgovarajudi naziv sajta
 30. 30. OVERRIDES izmena instaliranog prevoda Odaberite jezik i prevod koji želite da menjate
 31. 31. languageoverridesxx-XX.override.ini Tražite konstantu ili vrednost koju želite da menjate Datoteka u kojoj se nalaze izmene Odaberite konstantu i izmenite vrednost
 32. 32. Pre nego što objavite vaš višejezični sajt proverite: • Da li je objavljen jezik sadržaja? • Da li je odgovarajudi jezik sadržaja instaliran i aktivan? • Da li za svaki jezik postoji objavljen sadržaj za početnu stranu? • Da li je meni modul koji prikazuje početne strane objavljen za svaki jezik? • Da li je meni sa početnom stranom i modul koji ga prikazuje koji je odrđen za jezik “svi” neobjavljen? • Da li ste objavili modul za prebacivanje jezika? • Da li je 'Language Filter' system plug-in aktiviran?
 33. 33. Ako vam je potrebna pomod u vezi sa prevodom ili u vezi sa Joomlom, Joomla Serbian/Montenegrin Forum http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=29

×