Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[XP Day Vietnam 2015] What makes software flexible

391 views

Published on

[XP Day Vietnam 2015] What makes software flexible

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[XP Day Vietnam 2015] What makes software flexible

 1. 1. Điều gì giúp phần mềm trở nên mềm dẻo? Người trình bày: Nguyễn Ngọc Tú
 2. 2. Họ tên:Nguyễn Ngọc Tú Màu sắc: 50 sắc Xanh Ngôn ngữ: Java, C#, JS, ~^&%!”*:) Sở thích: 🎸
 3. 3. Nội dung • Thế nào là phần mềm dẻo? • Tại sao cần dẻo hơn? • Dẻo hơn như thế nào? • …
 4. 4. Thế nào là “mềm dẻo”?
 5. 5. Trừu tượng Đa hình Bao gói Kế thừa Hướng đối tượng Thiết kế theo mẫu Bạn có đồng ý rằng… …Giúp phần mềm “dẻo” hơn?
 6. 6. Đây là phần mềm của bạn
 7. 7. Đây là thứ khách hàng cần
 8. 8. -Michael Feather- When you keep your system in a state where you only have to add things, it is very flexible
 9. 9. - Nặc danh- “Còn tuỳ.”
 10. 10. Những yếu tố nào giúp phần mềm dẻo?
 11. 11. Trên bảng Câu trả lời?
 12. 12. Thế nào là dẻo? “One definition would be a measure of how easy it would be to reuse that class in a new or similar context without touching a single line of code. Another definition would be a measure of how easy it would be to increase that classes functionality so that it can be used in a new or similar context without redesign.” - James Donovan Wells -
 13. 13. Ổn định Uyển chuyển Mất kiểm soát Ba trạng thái của phần mềm “Dẻo”
 14. 14. Làm thế nào?
 15. 15. QA
 16. 16. Xin cảm ơn!

×