Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Học tập đảo ngược
từ những chiến hào
Phạm Anh Đới
Hà Nội, August-2014
Trên thực tế toàn bộ phương
pháp luận trong giáo dục thực sự
không nhiều hơn: bắt người học
phải muốn học
ARCS
Attention
Relevance
Confidence
Satisfaction
Lý thuyết Áp dụng
Kinh
nghiệm
Phản tỉnh
Kolb’s Learning Cycle
Expert
Proficient
Competent
Advanced Begginer
Novice
Dreyfus Model of Acquisition Skill
Học đảo ngược
Bản quyền: University of Texas
Học liệu tập trung
Học liệu tập trung
Triển khai – Truyền thông ban đầu
• Đâu là những kỹ năng quan trọng nhất của LTV?
• Bằng cách nào đạt được những kỹ năng t...
Triển khai – Ngoài lớp học
• Sinh viên học theo học liệu đã có sẵn
• Các phương pháp giao tiếp, hỗ trợ với:
• Email
• Face...
Triển khai – Trên lớp
Sinh viên
• Hoàn thành delivery & bài tập lớn của môn
• Thảo luận với bạn & thầy
Giáo viên
• Hỗ trợ ...
Triển khai– Theo dõi & động viên
• Dựa vào tệp tiến độ
• Theo dõi trên lớp
• Hỏi khó khăn và hỗ trợ, đặc biệt các bạn yếu
Triển khai – Tính huống
• Buổi học truyền thông ít sinh viên đi
• Sinh viên không học ngoài lớp
• Sinh viên chưa xem video...
Một số tổng kết
Trước Kết hợp
Thi thực hành 30% 53%
GPA 3.5 3.6
Xu hướng Giảm dần với
các môn
Tăng dần với
các môn
Học tập đảo ngược
Học tập đảo ngược
Học tập đảo ngược
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Học tập đảo ngược

548 views

Published on

Cách triển khai học tập đảo ngược flip learning ở khoa quốc tế đại học FPT năm 2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Học tập đảo ngược

 1. 1. Học tập đảo ngược từ những chiến hào Phạm Anh Đới Hà Nội, August-2014
 2. 2. Trên thực tế toàn bộ phương pháp luận trong giáo dục thực sự không nhiều hơn: bắt người học phải muốn học
 3. 3. ARCS Attention Relevance Confidence Satisfaction
 4. 4. Lý thuyết Áp dụng Kinh nghiệm Phản tỉnh Kolb’s Learning Cycle
 5. 5. Expert Proficient Competent Advanced Begginer Novice Dreyfus Model of Acquisition Skill
 6. 6. Học đảo ngược Bản quyền: University of Texas
 7. 7. Học liệu tập trung
 8. 8. Học liệu tập trung
 9. 9. Triển khai – Truyền thông ban đầu • Đâu là những kỹ năng quan trọng nhất của LTV? • Bằng cách nào đạt được những kỹ năng trên? • Đề xuất cách làm việc?
 10. 10. Triển khai – Ngoài lớp học • Sinh viên học theo học liệu đã có sẵn • Các phương pháp giao tiếp, hỗ trợ với: • Email • Facebook group
 11. 11. Triển khai – Trên lớp Sinh viên • Hoàn thành delivery & bài tập lớn của môn • Thảo luận với bạn & thầy Giáo viên • Hỗ trợ những sinh viên có yêu cầu • Ngồi và hỗ trợ sinh viên yếu
 12. 12. Triển khai– Theo dõi & động viên • Dựa vào tệp tiến độ • Theo dõi trên lớp • Hỏi khó khăn và hỗ trợ, đặc biệt các bạn yếu
 13. 13. Triển khai – Tính huống • Buổi học truyền thông ít sinh viên đi • Sinh viên không học ngoài lớp • Sinh viên chưa xem video, không có tai nghe, mạng chậm • Ngồi học mà như không! • Sinh viên tới lớp ít
 14. 14. Một số tổng kết Trước Kết hợp Thi thực hành 30% 53% GPA 3.5 3.6 Xu hướng Giảm dần với các môn Tăng dần với các môn

×