Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
The Moskow Kremlin
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Etyka

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Etyka

 1. 1. Marcin Boryczko [email_address]
 2. 2. <ul><li>Etyka – nauka o moralności. </li></ul><ul><li>2 aspekty etyki: </li></ul><ul><li>Ocenno – normatywny </li></ul><ul><li>Opisowy </li></ul><ul><li>Moralność – konkretne relacje człowiek – inne istoty </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Etyka normatywna – opisuje w jaki sposób powinniśmy postępować </li></ul><ul><li>Etyka opisowa – bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej </li></ul><ul><li>Metaetyka – przedmiotem badań jest język moralności </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Składają się na nią powinności przekazywane w formie zasad czyli zakazów i nakazów moralnych: </li></ul><ul><li>Szanowanie samego siebie </li></ul><ul><li>Szanowanie innych ludzi </li></ul><ul><li>Szanowanie innych istot </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Jakie kryteria stosuje się przy ocenie moralnej czyjegoś działania? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna dobroć? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna słuszność? </li></ul><ul><li>Deontologizm – realizacja maksymy zgodnej z prawem moralnym </li></ul><ul><li>Konsekwencjalizm – pozytywne konsekwencje </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej. Składają się z dwóch działów: </li></ul><ul><li>Psychologia moralności – bada zależności między życiem psychicznym człowieka i jego życiem moralnym: </li></ul><ul><li>Psychologia oceniania moralnego </li></ul><ul><li>Psychologia postępowania </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Socjologia moralności – bada związki między życiem społecznym a życiem moralnym </li></ul><ul><li>Czynniki determinujące charakter życie moralnego: </li></ul><ul><li>Przyrost naturalny </li></ul><ul><li>Gęstość zaludnienia </li></ul><ul><li>Formacje społeczno – polityczne: </li></ul><ul><li>Społeczeństwo industrialne/nowoczesne </li></ul><ul><li>Społeczeństwo postindustrialne/ponowoczesne </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Szczególny typ namysłu nad etyką właściwą </li></ul><ul><li>Charakterystyczne problemy metaetyki </li></ul><ul><li>Nurty metaetyki: </li></ul><ul><li>Naturalizm metaetyczny – oceny etyczne posiadają wartość poznawczą </li></ul><ul><li>Intuicjonizm – poznanie etyczne ma charakter intuicyjny </li></ul><ul><li>Emotywizm – sądy etyczne jako narzędzia wyrażania emocji </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Geneza etyki, stanowiska: </li></ul><ul><li>Hobbes – etyka jest efektem umowy </li></ul><ul><li>Chrześcijaństwo – moralność to zgodność między wolą człowieka i Boga </li></ul><ul><li>Koncepcja egoizmu jako źródła moralności </li></ul><ul><li>Indywidualizm – naukowe wyjaśnienie zjawiska moralności </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tradycja indyjska </li></ul><ul><li>Tradycja chińska </li></ul><ul><li>Tradycja buddyjska </li></ul><ul><li>Tradycja islamska </li></ul><ul><li>Tradycja żydowska </li></ul><ul><li>Tradycja europejska </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Wczesna etyka indyjska (1500 – 800 p.n.e.) </li></ul><ul><li>Etyka hinduizmu: </li></ul><ul><li>Aśrama – cykl życia </li></ul><ul><li>Dharma – obowiązek </li></ul><ul><li>Karma – działanie </li></ul><ul><li>Puruszarta – cel człowieka </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Etyka dżinizmu: </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satja </li></ul><ul><li>Astya </li></ul><ul><li>Brahmacharya </li></ul><ul><li>apigraha </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Etyka Gandhiego: </li></ul><ul><li>Satya </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satyagraha </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Początki islamu, działalność Mahometa: </li></ul><ul><li>Rola objawienia </li></ul><ul><li>Historia Adama </li></ul><ul><li>Taqwa </li></ul><ul><li>Ummah </li></ul><ul><li>Zakat </li></ul><ul><li>Dżihat </li></ul><ul><li>Rola społeczności muzułmańskiej </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Stanowiska w zakresie etyki: </li></ul><ul><li>Mutazylici – człowiek ma wolny wybór, rola rozumu, zaprzeczenie „złośliwej” istocie Boga </li></ul><ul><li>Tradycjonaliści – nie rozum a objawienie jest źródłem oceny moralnej, ludzie nabywają odpowiedzialności za swoje działania </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Czyny obowiązkowe </li></ul><ul><li>Działania zalecane </li></ul><ul><li>Działania dozwolone </li></ul><ul><li>Działania, których się odradza </li></ul><ul><li>Działania kategorycznie zakazane </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Al – Farabi </li></ul><ul><li>Ibn Sina (Awicenna) </li></ul><ul><li>Ibn Ruszd (Awerres) </li></ul><ul><li>Sufizm </li></ul>
 • manageordie

  Aug. 4, 2010

Views

Total views

2,169

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

22

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×