Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แอร์ สมาร์ท อะคาดิมี่ การสร้าง องค์การแห่งการเรียนรู้
ที่มาแห่ง องค์การเรียนรู้ <ul><li>MANHATTON PROJECT, SILICON VALLEY </li></ul><ul><li>NASA, RAND CORPORATION, SKUNK WO...
อาการขององค์กร <ul><li>เป็นอยู่แล้ว แต่ยังไม่ให้เกียรติแก่ คนที่คิด และ ความคิด ( ดีๆ ) </li></ul><ul><li>ความรู้ที่แฝงอยู...
องค์การแห่งการเรียนรู้ <ul><li>องค์การที่ สอนงาน มากกว่า สอนหนังสือ </li></ul><ul><li>องค์การที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการใ...
ความเปลี่ยนแปลงสู่ องค์การเรียนรู้ <ul><li>มองว่าโลกหยุดนิ่ง </li></ul><ul><li>ให้คุณค่าของ “คิดเหมือน” </li></ul><ul><li>...
จุดมุ่งหมายหลัก <ul><li>เปลี่ยน ยุทธศาสตร์การทำงาน เปลี่ยน วัฒนธรรมองค์การ </li></ul><ul><li>เปลี่ยน ระบบความสัมพันธ์ เ...
KM และ  LO คืออะไร KM LO  <ul><li>ไม่ใช่การสร้าง สารานุกรมความรู้ </li></ul><ul><li>แต่เป็นการค้นหา ความรู้ และคนที่...
รากเหง้าของความรู้  TACIT KNOWLEDGE EXPLICIT KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE เงื่อนไขของความรู้ รู้ว่า ไม่รู้ ถ...
มาตรฐาน KM LO LO KNOWLEDGE KNOWLEDGE MANAGEMENT ปัญหา การวิจัย วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมการมุ่งคุณภาพ องค์การแห่งการเ...
KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS PROCESS IDENTIFIED ACQUISITION UTILIZED DEVELOP RETENTION SHARING
KM Inside ข้างหน้า Explicit ระบบ เทคโนโลยี ข้างหลัง Tacit คน ปัญญา STORE ACCESS VALIDATE APPLY APPLY CARE SHARE LEARN LEV...
KNOWLEDGE ENGINEERING AWARENESS STRATEGY  TARGET AREA KNOWLEDGE ENGINEERING NURTURING  BENCHMARK ONTOLOGY TAXONOMY TECHN...
COMMUNITY OF PRACTICES นำฝัน คุณ เอื้อ กก . นโยบาย ทอฝัน คุณ อำนวย กก . อำนวยการ สานฝัน คุณ กิจ ทีมผู้ปฏิบัติ ขายฝัน คุณล...
INSTRUCTORS DEVELOP. CADET FLYING CLUB AVIATION MANAGEMENT AIR MIND AIRMANSHIP AERO. ENG. DEVELOP. INFO TECH FLIGHT SIMU...
องค์การแห่งการเรียนรู้
 
บรรยากาศ <ul><li>ปัญหา ความท้าทาย กระทำสิ่งที่มีความหมาย </li></ul><ul><li>ไม่แยกกระบวนการเรียนรู้ ออกจาก งานและชีวิต ...
คำคมข้อคิด <ul><li>ความรู้ ที่ปราศจาก ความคิด ไม่มีสาระนำไปใช้อะไรไม่ได้ </li></ul><ul><li>ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่ใครก็ข...
คำคมข้อคิด <ul><li>อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ </li></ul><ul><li>เรียนรู้ สิ่งที่ไม่รู้ จากสิ่งที่คิดว่ารู้แล้ว นั่นคือ </l...
<ul><li>สูตรเด็ด เคล็ดลับ </li></ul><ul><li>องค์การแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ให้เกียรติ </li></ul><ul><li>ให้โอกาส...
<ul><li>ข้อห้าม อย่า ... </li></ul><ul><li>เอ๋อ เหรอ เออ ใช่ </li></ul><ul><li>เชื่อข่าวลือ ถือโชคลาง </li></ul><ul><li>ป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Km

1,197 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Km

 1. 1. แอร์ สมาร์ท อะคาดิมี่ การสร้าง องค์การแห่งการเรียนรู้
 2. 2. ที่มาแห่ง องค์การเรียนรู้ <ul><li>MANHATTON PROJECT, SILICON VALLEY </li></ul><ul><li>NASA, RAND CORPORATION, SKUNK WORKS </li></ul><ul><li>HAWARD, YALE, OXFORD UNIVERSITY </li></ul><ul><li>INNOVATION ORGANIZATION </li></ul><ul><li>HUMAN CAPITAL, HR MANAGEMENT </li></ul><ul><li>KNOWLEDGE BASED , BEST PRACTICES </li></ul><ul><li>BRAIN BASED, THINK TANKS </li></ul><ul><li>INVENTORY TANKS, BRAIN BANKS </li></ul><ul><li>CHIEF KNOWLEDGE OFFICER </li></ul><ul><li>INTELLECTUAL ORGANIZATION </li></ul><ul><li>FAST LEARNING ORGANIZATION </li></ul>
 3. 3. อาการขององค์กร <ul><li>เป็นอยู่แล้ว แต่ยังไม่ให้เกียรติแก่ คนที่คิด และ ความคิด ( ดีๆ ) </li></ul><ul><li>ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ยังไม่ถูกดึงออกมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ </li></ul><ul><li>ละเลย การ ลด - ละ - เลิก รัก โลภ โกรธ หลง </li></ul><ul><li>คนส่วนมาก ไม่รักการอ่าน ไม่สนใจใฝ่รู้ งมงาย คิดแคบ </li></ul><ul><li>นาย ไม่เป็นครู ครูไม่ใส่ใจพัฒนาการสอน </li></ul><ul><li>รู้ทุกอย่าง ยกเว้นงานในหน้าที่ รู้ลึก แต่ไม่รู้กว้าง </li></ul><ul><li>เห็นแต่ปัญหา แต่ไม่มีวิธีแก้ไข ไม่มีภูมิต้านทาน </li></ul><ul><li>กลัวเทคโนโลยี เกิดช่องว่างทางความรู้ </li></ul><ul><li>ขาดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ขาดการแบ่งปันความรู้ </li></ul>
 4. 4. องค์การแห่งการเรียนรู้ <ul><li>องค์การที่ สอนงาน มากกว่า สอนหนังสือ </li></ul><ul><li>องค์การที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการใช้ความคิด การสร้างนวัตกรรม </li></ul><ul><li>องค์การที่ใส่ใจในการเรียนรู้ การใช้ปัญญา มากกว่า ใช้อำนาจ </li></ul><ul><li>องค์การที่แสวงหาความเป็นเลิศ มุ่งเรียนรู้จากของจริง ทำจริง </li></ul><ul><li>องค์การที่บริหารงานตามความเป็นจริง </li></ul><ul><li>ยอมรับในความแตกต่าง ใจกว้าง หนักแน่น พร้อมให้อภัย </li></ul><ul><li>แข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมทำงานกันอย่าง ดรีมทีม </li></ul><ul><li>ทุกคนรักการเรียนรู้ รู้หน้าที่ กล้ารับผิด </li></ul><ul><li>กล้าที่จะรับความทุกข์ ยาก ลำบาก เพื่อพัฒนาตน องค์กร </li></ul><ul><li>มีพลังในการปรับตัว สนองตอบวิกฤต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>คิดอย่างฝรั่ง ทำอย่างมีเหตุผล แต่ภูมิใจในความเป็นไทย </li></ul>
 5. 5. ความเปลี่ยนแปลงสู่ องค์การเรียนรู้ <ul><li>มองว่าโลกหยุดนิ่ง </li></ul><ul><li>ให้คุณค่าของ “คิดเหมือน” </li></ul><ul><li>ให้คุณค่าแก่ “นาย” ทำตามนายสั่ง </li></ul><ul><li>มองแบบแยกส่วน </li></ul><ul><li>มองในมิติของวัตถุ </li></ul><ul><li>ทำตามกฎระเบียบ </li></ul><ul><li>หวงความรู้ </li></ul><ul><li>ยึดติดแบบธรรมเนียม </li></ul><ul><li>นำโดยผู้บริหาร </li></ul><ul><li>ผลประโยชน์คือ เงิน ตน </li></ul><ul><li>โลกเปลี่ยนแปลงเป็น พลวัต </li></ul><ul><li>ให้คุณค่าของ “คิดต่าง” </li></ul><ul><li>ให้คุณค่าแก่ “เป้าหมาย” ทำไปคู่เรียนรู้ </li></ul><ul><li>มองแบบองค์รวม เชื่อมโยง </li></ul><ul><li>มองในมิติของ คุณค่า และ การเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ทำเพื่อผลงาน และผู้รับบริการ </li></ul><ul><li>แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ใช้ทักษะผสม ความรู้ + ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>นำแบบร่วมคิดร่วมทำของทุกคนในทีม </li></ul><ul><li>ผลประโยชน์คือ การเรียนรู้ มิตร สุข </li></ul>
 6. 6. จุดมุ่งหมายหลัก <ul><li>เปลี่ยน ยุทธศาสตร์การทำงาน เปลี่ยน วัฒนธรรมองค์การ </li></ul><ul><li>เปลี่ยน ระบบความสัมพันธ์ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ </li></ul><ul><li>ทุกกิจกรรมเป็น การเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ </li></ul><ul><li>ทุกกิจกรรมเป็น การพัฒนาคนและทีมงาน </li></ul><ul><li>ทุกกิจกรรมเป็น การสร้างนวัตกรรม </li></ul><ul><li>ทุกกิจกรรมเป็น การพัฒนาองค์การ </li></ul><ul><li>เคารพและเห็นคุณค่า ลูกค้า มิใช่ผู้ปฏิบัติ </li></ul>เชื่อมโยงหลายมิติ บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง ลึก กว้าง วิสัยทัศน์ vs กระบวน การเรียนรู้ vs พัฒนาคน ยุทธศาสตร์ vs HRD Explicit vs Tacit K. Human vs System HRD = HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT K = KNOWLEDGE
 7. 7. KM และ LO คืออะไร KM LO <ul><li>ไม่ใช่การสร้าง สารานุกรมความรู้ </li></ul><ul><li>แต่เป็นการค้นหา ความรู้ และคนที่รู้ </li></ul><ul><li>พร้อมไปกับ การสร้างวัฒนธรรม </li></ul><ul><li>และเทคโนโลยี แห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ให้แก่องค์การ และ สมาชิก </li></ul><ul><li>เพื่อให้สามารถ เข้าถึง แบ่งปัน </li></ul><ul><li>และใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ความรู้ </li></ul><ul><li>การสร้างโอกาสการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ </li></ul><ul><li>กระบวนการจัดการความรู้ </li></ul><ul><li>การบริหารตามความเป็นจริง </li></ul><ul><li>องค์การแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ชุมชนแห่งปัญญา เครือข่ายเร่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ชุมชนนักคิดนักปฏิบัติ </li></ul><ul><li>องค์การอัจฉริยะที่สร้างผลิตภาพ </li></ul><ul><li>ปั้นสมองของชาติ ขุม ความรู้ </li></ul><ul><li>ภูมิต้านทานวิกฤตขององค์กร </li></ul><ul><li>หัวเจาะกำแพงแห่งเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ </li></ul><ul><li>ปัญญาวิถี ปฏิรูประเทศ </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 8. 8. รากเหง้าของความรู้ TACIT KNOWLEDGE EXPLICIT KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE เงื่อนไขของความรู้ รู้ว่า ไม่รู้ ถึงรู้ แต่เห็นไม่สำคัญ ถึงเห็นค่า แต่ผู้อื่นไม่เห็น แม้รู้ค่า แต่บอกให้ผู้อื่นเชื่อไม่ได้ ความรู้ชัดแจ้ง จากตำรา การวิจัย ในกฎระเบียบ ประเด็น หลักการ ทฤษฎี คำสั่ง นโยบาย ( อำนาจ ) ความรู้ในระบบ ความรู้ฝังลึก สั่งสมมาจากประสบการณ์ ความรู้ในคน เรื่องเล่า อุปมา คำพังเพย ความรู้นอกระบบ K <ul><li>ประเภทความรู้ </li></ul><ul><li>เชิง ควบคุม บริหาร </li></ul><ul><li>เชิง ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เชิง การปลดปล่อยทางปัญญา </li></ul>
 9. 9. มาตรฐาน KM LO LO KNOWLEDGE KNOWLEDGE MANAGEMENT ปัญหา การวิจัย วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมการมุ่งคุณภาพ องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยการวิจัย QA KM QUALITY IMPROVE QUALITY ASSURANCE
 10. 10. KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS PROCESS IDENTIFIED ACQUISITION UTILIZED DEVELOP RETENTION SHARING
 11. 11. KM Inside ข้างหน้า Explicit ระบบ เทคโนโลยี ข้างหลัง Tacit คน ปัญญา STORE ACCESS VALIDATE APPLY APPLY CARE SHARE LEARN LEVERAGE LEARN LEVERAGE SHARED VISION STRATEGY WORK PROCESS KM FOCUS AREAS DESIRED OBJ. KM PROCESS + CCO สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคม ( สคส .) CREATED CCO = Chief Change Officer
 12. 12. KNOWLEDGE ENGINEERING AWARENESS STRATEGY TARGET AREA KNOWLEDGE ENGINEERING NURTURING BENCHMARK ONTOLOGY TAXONOMY TECHNIQUE & TOOLS ORGANIZATION BUILDING PILOT & MEASUREMENT RE-ENGINEERING CHANGE MANAGEMENT ศาสตร์ / เทคนิค การแบ่งประเภท ที่เป็นอยู่และเติบโต SHARE DISSEMINATION APPLY UTILIZE TESTING CAPTURE CREATED KNOWLEDGE MANAGEMENT
 13. 13. COMMUNITY OF PRACTICES นำฝัน คุณ เอื้อ กก . นโยบาย ทอฝัน คุณ อำนวย กก . อำนวยการ สานฝัน คุณ กิจ ทีมผู้ปฏิบัติ ขายฝัน คุณลิขิต <ul><li>ชุมชนนักคิด / นักปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ชุมชนแนวปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เครือข่ายคนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>องค์การเร่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>องค์การอัจฉริยะ </li></ul><ul><li>เกรทกรุ๊ป ทีมที่ยิ่งใหญ่ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่รวมตัวกัน กระทำสิ่งที่ </li></ul><ul><li>มีคุณค่า มีความหมาย ด้วยการ </li></ul><ul><li>แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>Etinene Wenger <ul><li>Concept </li></ul><ul><li>Thinking, Meaning </li></ul><ul><li>Mind Mapping </li></ul><ul><li>K-Assets </li></ul><ul><li>K-Management </li></ul><ul><li>Practical Ways </li></ul><ul><li>After Action Review </li></ul><ul><li>Embeded in </li></ul><ul><li>Empowerment </li></ul><ul><li>Transformation </li></ul><ul><li>Change Managed </li></ul>CKO = Chief Knowledge Officer CKO
 14. 14. INSTRUCTORS DEVELOP. CADET FLYING CLUB AVIATION MANAGEMENT AIR MIND AIRMANSHIP AERO. ENG. DEVELOP. INFO TECH FLIGHT SIMULATION PREP. SCHOOL For Flying Trn. School PRIVATE PILOT LICENCE จุฬาฯ เกษตรฯ สมาคมการบินพลเรือน ทอ . กองบิน ๖ การบิน รร . การบิน กรมช่างอากาศ กองบิน ๖ ยก . ทอ . กรมขนส่งทางอากาศ คค . ( งานที่มีความหมาย ) งานสร้าง น . หลัก ผู้ที่บินมัน ผู้ที่ทำให้มันบิน SMART ACADEMY TEAMS AFA COMMUNITY of PRACTICES RESEARCH & DEVELOPMENT BASIC GROUND SCHOOL MILITARY SCIENCE LEADERSHIP AIR NAVIGATION การสร้าง บ . ทอ . ๖ UAV H R Development สร้างผู้ทำการในอากาศ การบินทำให้เรามองกว้าง คิดไกล การบินทำให้สายตาของพวกเราแหลมคมขึ้น ผู้มีฤทธิ์ ไปได้ในอากาศ พี่ สอน น้อง FLIGHT TEST ENGINEERING AIRCRAFT AIRFIELD ARMAMENT AIRMEN AIR DOCTRINE AIR SUPPORT AIR C2 REAL LIFE EXERCISES PROFESSIONAL FLYING SAFTY
 15. 15. องค์การแห่งการเรียนรู้
 16. 17. บรรยากาศ <ul><li>ปัญหา ความท้าทาย กระทำสิ่งที่มีความหมาย </li></ul><ul><li>ไม่แยกกระบวนการเรียนรู้ ออกจาก งานและชีวิต เรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul><ul><li>เสรีภาพทางวิชาการ ไม่ใช้อำนาจ แต่ใช้ความรู้ </li></ul><ul><li>สร้างแรงบันดาลใจ สวนวีรบุรุษ หอเกียรติยศ พิธีเชิดชูเกียรติ </li></ul><ul><li>สร้างความร่วมมือ บันไดเลื่อน ห้องโถง กระดานงาน ห้องสมุด </li></ul><ul><li>เวทีการแสดงออกทางความคิด วัดกันที่ผลงาน </li></ul><ul><li>การแบ่งปัน = การให้ + การรับ > การเคารพ ให้เกียรติ </li></ul><ul><li>การลงโทษและการให้รางวัล ความยุติธรรม สิทธิบัตร </li></ul><ul><li>ไมตรีจิต ความสบายใจ ความสะดวก สวัสดิการ คำชม เกียรติ </li></ul>
 17. 18. คำคมข้อคิด <ul><li>ความรู้ ที่ปราศจาก ความคิด ไม่มีสาระนำไปใช้อะไรไม่ได้ </li></ul><ul><li>ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้ และใช้ไม่รู้หมด </li></ul><ul><li>งาน นั่นแหละที่ทำให้คน เก่ง </li></ul><ul><li>ครูธรรมดา ให้ความรู้ , ครูที่ดี ให้ความเข้าใจ , ยอดครู สร้างแรงบันดาลใจ </li></ul><ul><li>อ่านหนังสือมามาก หัดอ่านคนกันบ้าง </li></ul><ul><li>จงล้ม เพื่อเรียนรู้ และสามารถลุกขึ้นมาได้เอง </li></ul><ul><li>ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อคิดต่าง ( วอล์ทดิสนี่ย์ ) </li></ul>
 18. 19. คำคมข้อคิด <ul><li>อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ </li></ul><ul><li>เรียนรู้ สิ่งที่ไม่รู้ จากสิ่งที่คิดว่ารู้แล้ว นั่นคือ </li></ul><ul><li>ศิลปะแห่งการสงคราม </li></ul><ul><li>เพราะฉันคิด จึงเป็นฉัน ทัศนคติ เป็นตัวกำหนด ชะตาชีวิต </li></ul><ul><li>ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม </li></ul><ul><li>หากวัดไม่ได้ ก็มิอาจจะบริหารจัดการได้ และมิอาจพัฒนาคุณภาพได้ </li></ul><ul><li>รู้อย่างเชื่อมโยง คิดอย่างมีเหตุผล ทำอย่างสมดุล วัดอย่างไม่ลำเอียง </li></ul><ul><li>ทุกคนเป็นครู ทุกที่เป็นห้องเรียน </li></ul><ul><li>START > SPEED > SMART > SMOOTH > SATISFIED </li></ul>
 19. 20. <ul><li>สูตรเด็ด เคล็ดลับ </li></ul><ul><li>องค์การแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ให้เกียรติ </li></ul><ul><li>ให้โอกาส </li></ul><ul><li>ทำสิ่งที่มีความหมาย </li></ul><ul><li>แสวงหาความจริง </li></ul><ul><li>เรียนรู้คู่ชีวิต </li></ul><ul><li>มองหาสิ่งที่มองไม่เห็น </li></ul><ul><li>ทุกคนเป็นครู ทุกที่เป็นห้องเรียน </li></ul><ul><li>รังสรรค์ สัมพันธ์ สมดุล </li></ul><ul><li>สร้างเส้นตาย </li></ul><ul><li>พยายามฝ่ากำแพงเสียง </li></ul><ul><li>เจริญสติ เจริญสมาธิ </li></ul>
 20. 21. <ul><li>ข้อห้าม อย่า ... </li></ul><ul><li>เอ๋อ เหรอ เออ ใช่ </li></ul><ul><li>เชื่อข่าวลือ ถือโชคลาง </li></ul><ul><li>ปล่อยปละ ฟุ้งซ่าน </li></ul><ul><li>หลงกระแส บ้าแฟชั่น </li></ul><ul><li>โลภ โกรธ หลง </li></ul><ul><li>ใจแคบ ยึดติด </li></ul><ul><li>คิดเล็ก คิดน้อย </li></ul><ul><li>บอกว่ารู้แล้ว </li></ul><ul><li>ผิดซ้ำผิดซาก </li></ul><ul><li>โทษผู้อื่น ชอบอ้าง </li></ul>

×