Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palm sundayc

512 views

Published on

Palm sundayc

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palm sundayc

 1. 1. Chúa Nhật Lễ Lá Năm C Palm Sunday of the Passion of the Lord Year C 20/03/2016 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. Palm Sunday of the Passion of the Lord Year C Chúa Nhật Lễ Lá Năm C 20/03/2016
 3. 3. Palm Sunday of the Passion of the Lord Year C Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
 4. 4. Gospel Luke 22:14-23:56 Phúc Âm theo Thánh Luca 22:14-23:56
 5. 5. Khi đến giờ ăn tiệc Vượt Qua, Đức Giê-su vào bàn với các Tông Đồ. Người nói với các ông : When the hour came Jesus took his place at table, and the apostles with him. And he said to them,
 6. 6. "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. I have longed to eat this passover with you before I suffer;
 7. 7. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa. because, I tell you, I shall not eat it again until it is fulfilled in the kingdom of God.
 8. 8. Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Then, taking a cup, he gave thanks and said,
 9. 9. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến. Take this and share it among you, because from now on, I tell you, I shall not drink wine until the kingdom of God comes.
 10. 10. Chúa Nhật Lễ Lá Năm C Palm Sunday of the Passion of the Lord Year C 20/03/2016 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

×