Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

First sunday of advent year b ( 03-12-17 ) mark 13 33 37

47 views

Published on

First sunday of advent year b

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

First sunday of advent year b ( 03-12-17 ) mark 13 33 37

 1. 1. First Sunday of Advent - Year B Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B 03 /12/2017 Hùng Phương & Thanh Quảng Thự Hiện
 2. 2. Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B First Sunday of Advent - Year B
 3. 3. Gospel Mark 13:33-37 Phúc Âm theo Thánh Máccô 13:33-37
 4. 4. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Jesus said to his disciples:
 5. 5. "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. ‘Be on your guard, stay awake, because you never know when the time will come.
 6. 6. It is like a man travelling abroad: he has gone from home, and left his servants in charge, each with his own task; and he has told the doorkeeper to stay awake. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.
 7. 7. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. So stay awake, because you do not know when the master of the house is coming, evening, midnight, cockcrow, dawn;
 8. 8. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. if he comes unexpectedly, he must not find you asleep.
 9. 9. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: “phải canh thức!“ And what I say to you I say to all: ‘Stay awake!’
 10. 10. First Sunday of Advent Year B Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B 03 /12/2017
 11. 11. First Sunday of Advent - Year B Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B 03 /12/2017

×