Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ascension b

277 views

Published on

Ascension b

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ascension b

 1. 1. Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B The Ascension of the Lord Year B 13/05/2018 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B The Ascension of the Lord - Year B
 3. 3. Gospel Mark 16:15-20 Phúc Âm theo Thánh Mác-cô 16:15-20
 4. 4. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Jesus showed himself to the Eleven and said to them, ‘Go out to the whole world; proclaim the Good News to all creation.
 5. 5. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án He who believes and is baptised is saved; he who does not believe will be condemned.
 6. 6. Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. These are the signs that will be associated with believers: in my name they will cast out devils; they will have the gift of tongues;
 7. 7. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ. they will pick up snakes in their hands, and be unharmed should they drink deadly poison; they will lay their hands on the sick, who will recover.
 8. 8. Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven: there at the right hand of God he took his place,
 9. 9. Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng… while they, going out, preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word by the signs that accompanied it…
 10. 10. The Ascension of the Lord Year B Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B 13/05/2018
 11. 11. The Ascension of the Lord Year B Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B 13/05/2018

×