Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5th lent c

44 views

Published on

5th lent c

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5th lent c

 1. 1. 5th Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C 07/04/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. 5th Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C
 3. 3. Gospel John 8:1-11 Phúc Âm theo Thánh Gioan 8:1-11
 4. 4. Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Jesus went to the Mount of Olives.
 5. 5. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. At daybreak he appeared in the Temple again; and as all the people came to him, he sat down and began to teach them.
 6. 6. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, The scribes and Pharisees brought a woman along who had been caught committing adultery; and making her stand there in full view of everybody,
 7. 7. rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. they said to Jesus, ‘Master, this woman was caught in the very act of committing adultery,
 8. 8. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" and Moses has ordered us in the Law to condemn women like this to death by stoning. What have you to say?’
 9. 9. Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. They asked him this as a test, looking for something to use against him. But Jesus bent down and started writing on the ground with his finger.
 10. 10. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." As they persisted with their question, he looked up and said, ‘If there is one of you who has not sinned, let him be the first to throw a stone at her.’
 11. 11. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Then he bent down and wrote on the ground again.
 12. 12. When they heard this they went away one by one, beginning with the eldest, Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.
 13. 13. until Jesus was left alone with the woman, who remained standing there. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.
 14. 14. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao ?" He looked up and said, ‘Woman, where are they? Has no one condemned you?’
 15. 15. Người đàn bà đáp:"Thưa ông, không có ai cả." ‘No one, sir,’ she replied.
 16. 16. Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!“ ‘Neither do I condemn you,’ said Jesus ‘go away, and don’t sin any more.’
 17. 17. 5th Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C
 18. 18. Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C 5th Sunday of Lent - Year C

×