ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

2,253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,154
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. 1. ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ้กราฟิก 1
 2. 2. ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมาย ด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจน สัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว-ดำา ซึ่งมีลักษณะเห็น ได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตาม ทีผู้สื่อสารต้องการ ่ 2
 3. 3. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการ พัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มต้นมาจากการเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลตัวเลข จำานวน มาก ๆ ให้อยู่ในรูปทีชัดเจนกว่าเดิมและทำาความ ่เข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น ข้อมูลอาจแสดงได้ ในรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ แทนทีจะเป็น ่ตารางของตัวเลข จากนั้น การใช้ภาพกราฟิก แสดงผลแทนข้อมูลหรือข่าวสารที่ยุ่งยากก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีการใช้ภาพกราฟิก ในงานทุก ๆด้าน ไม่วา ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ ่ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และงานทางการแพทย์ จนเห็นได้ 3
 4. 4. หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สีมีความสำาคัญอย่างมากต่องานกราฟิก สี ทำาให้ภาพหรือสิ่งต่าง ๆ มีความสดใส สวยงามน่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อสื่อความ หมายในงานกราฟิก ควรจะได้ศึกษาให้มีความ รู้ความเข้าใจเพื่อที่ จะได้นำาสีไปใช้ประกอบใน งานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองได้ ตรงตามจุดประสงค์มาก ที่สุด 4
 5. 5. การแสดงสีระบบ Additive สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี คือ แดง (Red) เขียว (Green) นำ้าเงิน (Blue) เรียกรวมกันว่า RGB หรือ แม่สี รูปที่ 1.12 แสดงสีหลัก 3 สี 5
 6. 6. ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ระบบสีทใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า ี่ (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสี เหลือง(Yellow) คือ ระบบ CMYK แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์ เกิดจากการผสมของแม่สีสามสี คือ แดง เขียวและนำ้าเงิน ซึ่งเหมือนกับสีทปรากฏบน ี่ จอคอมพิวเตอร์ หากนำาภาพดิจิตอลทีทำาจาก ่คอมพิวเตอร์ไปแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ ภาพสีหรือเป็นฟิล์มสไลด์ จะได้สีที่ใกล้เคียงกับจอมอนิเตอร์ถ้านำาไปใช้ทางการพิมพ์ เช่น หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ สีสันจะผิดเพี้ยนไป เพราะทางการพิมพ์ใช้แม่สี ไซแอน มาเจนต้า และเหลือง (CMYK) ซึ่งผสมกันแล้ว6จะได้สีดำา นอกจากนี้ขอบเขตของสีก็ปรากฎแตกต่าง
 7. 7. 7
 8. 8. ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพ กราฟิก 1. Windows Bitmap หรือ Bitmap File ไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ B Pห DB M รือ Iระบบปฏิบัติ าร ก W d w,D s in o s oเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึ จุ Microo W d w เวอ ชน3 O ร์ ได้ ารพั นาจ งปัจ บัน s ft in o s ร์ ั่ .X, S/2 โปรแ รม ก บนวินโด สาม วส์ที่ ารถใช้งานบิ แ ป เช่น ต ม ได้ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ Ph to h p Co lDRAWPa tSh pPro Pa tb s , o s o , re , in o , in ruh ACD e 2 Se 3ค สาม างด้ วาม ารท านสี 2 1 ,2 6 หรือ1 ล้ , 6 5, 6 านสีก ข ข้ มู ารบีบ นาด อ ล RELบางค งถู ใช้สำา บภาพ บบ4บิตแ ะแ 8บิต รั้ ก หรั แ ล บบ 8
 9. 9. 2. FlashPix น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ FPXระบบปฏิบัติ าร ก W dw in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โปรแ รม ราฟิ ข งKo a Ph toh p ก บนก ก อ d k, o s oค สาม างด้ วาม ารท านสี เก สเก ,RGB รย์ ล 9
 10. 10. 3. Graphic Interchange Format ไฟล์ที่ ใช้กันมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ GFIระบบ ติ าร ปฏิบั ก W d w, W d w NT in o s in o sเวอ ชันที่ รับ า ฒ จ งปัจ บัน 8 aแ ะ 8 a ร์ ได้ ก รพั นา นถึ จุ 7 ล 9ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โป ก ก รแ ไข ต ม ก รแ รมโป ก รแ รม า ก้ บิ แ ปทุ โป ก รแ รม เด ท ปพั ลิ เช่นPh toh p Co lD , สก์ อ บ ชชิง o s o , re RAW Pa tSh pPro ACD e3 in o , Se 2ค สาม างด้ นสี วาม ารท า แ งสีแ นเด็ ซ์ถึ 2 6สี(วาด าก RGBแ บ2 บิต ผ บบอิ ก ง 5 จ สี บ 4 )ก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล LZWก ารใส่รหัสแ บru -le g บ n n th 10
 11. 11. 4. Interchang Format File/IFFInterleaved Bitmap Format นามสกุลที่ใช้เก็บ IFF/LBM ระบบปฏิบัติการ windows.Mac Windows ซอฟแวร์ที่สร้าง โปรแกรมการเปลียนแปลงบิตแม ่ และเปิดไฟล์ ปบนซีพเช่น Photoshop, ี Deluxe Paint ความสามารถทาง ขาวดำาเกรย์ สเกล 256 สีหรือ ด้านสี RGB 24 บิต 11
 12. 12. 5. GEM Bitmap Image นา สกุ ใ่ช้ บ ม ลที เก็ IG Mระบบปฏิบัติการ W s,Ma W s indow c indowซ แวร์ที่ างแล ไฟล์ โปรแกรมเดสก์ท อฟต์ สร้ ะเปิด อปพับลิชชิงและโปรแกรมแก้ไขรูปภาพบางโปรแกรม เช่นVe Publishe Pa Ma r,Qua ss ntura r, ge ke rkXPreความสามารท านสี างด้ 2,16,256สีหรือ16ล้านสีการบีบขนาดข้อมูล แบบRLEอย่ างง่าย 12
 13. 13. 6. Joint Photographic Experts Group ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก นิยมใช้ในการสร้างเว็บ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ JP ห JI ( EG TI G รือ F JP + FF)ระบบปฏิบัติ าร ก Wd s in owซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ โปรแ รม ารแ ไข บิต ม แ ะโปรแ รม ารแ งรูปแ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ ก ก ก้ ภาพ แ ป ล ก ก ปล บบเช่น Ph tosh ,Core o op lDRAWPa tSh Pro,ACDSe 3 , in op e2ค สาม างด้ วาม ารท านสี 2 1 ,2 6สีหรือ1 ล้ แ ะค ลึ สีแ 3 บิต ,65 6 านสี ล วาม ก บบ 2 13
 14. 14. 7. MacPaint น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ MC Aระบ ฏิบั ก บป ติ าร Ma W d w c in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ โปรแ รม นแ ค นท ช Ma in แ ะบางโป ก บนพี ที่ ย อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ ก บ ม อิ อ เช่น cPa t ล รแ รม ซี เกี่ ว กั ก ก้ ภาพ ต ม ล สก์ อ บ ช ง บ ารแ ไข บิ แ ปแ ะเด ท ปพั ลิ ชิค สาม างด้ วาม ารท านสี ภาพ าวดำาบ 1บิต ข แบก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล RLEPa ckBits 14
 15. 15. 8. Microsoft Paint น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ MP Sระบ ป ติ าร บ ฏิบั ก W dw in o sซ ฟ แ ที่ า ล ด ล์ Microo Pa tb s อ ต์ วร์ สร้ งแ ะเปิ ไฟ s ft in ruhค ม ม รทงด้ นสี วา สา า า า ภา ข าบ 1บิ พ าวดำ แ บ ตก บ นา ข้ มู ารบี ข ด อ ล RLEแ บ ย บ ง่า 15
 16. 16. 9. Kodak’s Photo CD น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PCDระบบปฏิบั ก ติ าร W dw in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ก อ Ko a Co lDRAW อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ รแ รม ราฟิ ข ง d k, re , Ph to in Ph toh p o -Pa t, o s oค สาม างด้ วาม ารท านสี ภาพ าย ถ่ 16
 17. 17. 10. Z-Soft PC Paintbrush Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ P CXระบบปฏิบั ก ติ าร W d w,Do in o s sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ก ซีเช่ Co lD , Pa tb s อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ รแ รม ราฟิ บนพี น re RAW in ruh ,Ph toh p o soค สาม างด้ วาม ารท านสี 1 2 4 8 2 บิ ข งสีไม่ เก สเก , , , , 4 ต อ มี รย์ ลก บ นาด อ ล ารบี ข ข้ มู RLE 17
 18. 18. 11. TrueVision Targa น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ TG Aระบบปฏิบัติ าร ก W d w,W d w NT,Ma W d w in o s in o s c in o sเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึงปัจ บัน 1 แ ะ 2 ร์ ได้ ารพั นาจ จุ .0 ล .0ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โปรแ รม ารแ ไข แ ปที่ คุ ภาพ เช่น ก ก ก้ บิต ม มี ณ สูง Ph toh p Co lD ,Ra cin o s o , re RAW y-tra gค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ ข า บิต เก สเก 8บิต แ งสี8บิต สีRGB2 าวดำ 1 , รย์ ล , ผ , 4 บิต สีRGB3 บิตพ อ กั ล าแ นล , 2 ร้ ม บอั ฟ ชนแก ารบีบข ข้ มู นาด อ ล RLE 18
 19. 19. 12. Tagged Image File Format ไฟล์ที่ ใช้ในงานเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ TIFระบบปฏิบัติ าร ก W d s,UNIX,Ma W d s in ow c in owเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึงปัจ บัน 5 แล 6 ร์ ได้ ารพั นาจ จุ .0 ะ .0ซ ฟ แวร์ที่ างแล ไฟ อ ต์ สร้ ะเปิด ล์ โปรแก กรม ารแก้ไข แม ะโปรแก เด อ บิต ปแล รม สก์ท ป- พั ชชิงเช่นPa e ke Q a ss,Core n ra บลิ g Ma r, u rkPre lVe tu , Ph op Pa tSh Pro otosh , in opค สาม างด้ วาม ารถท านสี ข า บิต เก สเกล ,8 6บิต แผ (ได้ าก าวดำ 1 , รย์ (4 ,1 ), งสี ม ถึง 1 บิต สีRGB(ได้ าก 4 บิต สีCMYK (ได้ าก 6 ), ม ถึง 8 ), ม ถึง4 บิต สีCMYK (ได้ าก 3 บิต 8 ), ม ถึง 2 ) LZWPa (แม อินท ช),JPEG(TIFFV6.0),RLE , ckBits ค อก ารบีบข ข้ มู นาด อ ล หล รูปแบบ าย 19
 20. 20. ไฟล์ที่มการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ ี 1. Drawing Interchange Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ DFXระบ ป ก บ ฏิบัติ าร W d w,W d w NT in o s in o sเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึ จ บั Au CADรีลี 1 ร์ ได้ ารพั นาจ งปั จุ น to ส2ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โป ก ช่วย านก อ แ บโป ก แ ไข ล์ รแ รม ด้ ารอ ก บ รแ รม ก้ ไฟ เวก เต ร์แ ะโป ก เด ท ป บ ชชิงบ วเช่น อ ล รแ รม สก์ อ พั ลิ างตั Au CAD Co lDRAWDre m3 ,lllutra r to , re , a D s toค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ ทุ ๆ สีจ ข าป นถึ 1 ล้ ก าก าวดำ ไ จ ง 6 านสีก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล แ ก างกั าม ปแ ข งก ต ต่ นต รู บบ อ ารใส่รหัส 20
 21. 21. 2. Lotus 1-2-3 Picture น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PC Iระบ ฏิบั ก บป ติ าร W d w,D s in o s oซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก เด ท ป ล ชชิงแ ะโป ก ก ก บ รแ รม สก์ อ พั ลิ ล รแ รม ราฟิ แ บ เวก อ เช่นAu CAD Lo s1 -3 Co lD เต ร์ to , tu -2 , re RAWค สา ารถ างด้ วาม ม ท านสี มี าด(ระบุเล สีได้1 6สีเท่ น) จำ กั ข -1 านั้ 21
 22. 22. 3. Hewlett Packard Graphics Language น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PL Gระบบ ฏิบั ก ร ป ติ า W dw in o sเวอ ชันที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น ดั้ ม นHPGL:HPGL2(ปี1 9 ) ร์ ได้ ก รพั นา นถึ จ บั งเดิ เป็ 90ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก CADบ ซีโป ก เด ท ป บลิ รแ รม นพี รแ รม สก์ อ พั ชชิง แ ะโปรแ รม ก้ เวก อ บา รแ รมเช่น ล ก แ ไข เต ร์ งโป ก Au CAD Co lD to , re RAWค สาม ทงด้ วาม ารถ า านสี พิ ษ(ใช้ป ก า สี,ขั สี) เศ าก าระบ ย ด 22
 23. 23. ไฟล์ที่มการจัดเก็บแบบบิตแมป ี และเวกเตอร์ 1. Computer Graphic Metafile น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ CGMระบบ ฏิบั ก ป ติ าร W dw in o sชนิด อ ปแ บ ใช้เก็ ข งรู บ ที่ บ เม าไฟ สำา บ เต ร์แ ะก ก บ บิ แ ป ต้ ล์ หรั เวก อ ล ราฟิ แ บ ต มซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก ก ก้ เวก อ ส่วนใหญ่ อ รแ รม รแ รม ารแ ไข เต ร์ หรื โป ก ช่วย ในก อ แ บ Au CAD Co lD ารอ ก บ เช่น to , re RAWค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ 2 บิ RGBเปลี่ นไป าม า วนสีในแ งสี 4ต ย ต จำ น ผก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล แ ก างกั าม ปแ บ อ ารใส่รหัส ต ต่ นต รู บ ข งก 23
 24. 24. 2. Encapsulated PostScript น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ EPSระบ ฏิบั ก บป ติ าร W d w,W d w NT UNIX,Ma W d w in o s in o s , c in o sเวอ ชนที่ รับ า ฒ นถึ จ บั EPSเป็นเซ ย่ ย อ Ad b PotScrip ร์ ั ได้ ก รพั นาจ งปั จุ น ตอข ง oe s tซ ฟ แ ที่ า ล ไฟ อ ต์ วร์ สร้ งแ ะเปิด ล์ โปรแ รม ก้ เวก อ ล ก แ ไข เต ร์แ ะโปรแ รม สก์ อ พั ลิ ชิง ก เด ท ป บ ช เช่ Au CAD Co lD ,Pa e ke น to , re RAW g Ma r, Qa u rkXPres o elllutra r s ,Ad b s toค สาม รถ างด้ วาม า ท านสี ข า ได้ ง2 บิ RGBแ ะ HSB3 บิ ,CM เก สเก , ย ย ถึ 4 ต ล 2 ต YK รย์ ล แ งสีแ บอิ ก ผ บ นเด็ ซ์ก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล ก รใส่รหัสแ ไบ า บบ นารี 24
 25. 25. 3. PICT / Macintosh QuickDraw Picture Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PT Cระบ ป บั ก ร บ ฏิ ติ า M cW d w,W d w,N a in o s in o s Tเวอ นที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น PICT แ ะ PICT (Q ickD wแ บ ร์ชั ได้ ก รพั นา นถึ จ บั 1ล 2 u ra บ สี)ซ ฟ แ สร้า ล ด ล์ อ ต์ วร์ที่ งแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ฟิ ส่วนม ก นแ ค นท ช นQ ickD w รแ รม รา ก า บ ม อิ อ เช่ u ra โป ก เด ท ป บ ช งแ ะโป ก แ ไข เต ร์ รแ รม สก์ อ พั ลิ ชิ ล รแ รม ก้ เวก อ บ งโป ก เช่ Au CAD re R ,Ph to o , า รแ รม น to ,Co lD AW o Sh p Pa e a r g M keค ม ม รถ า า วา สา า ทงด้ นสี โม รม PICT แ ะแ งสี8บิ ในPICT โนโค ใน 1ล ผ ต 2ก รบี ข ด อ ล า บ นา ข้ มู R Pa LE ckBitsสำา รับ อ ล ต ม ห ข้ มู บิ แ ป 25
 26. 26. 4. Portable Document Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PF Dระบบ ก ปฏิบัติ าร W d w,Ma O UNIX แ ะ DO in o s c S, ล Sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ Acro a ,Ph toh p bt o s oค สาม ทงด้ วาม ารถ า านสี RGB,In e d lo CMYK,Gra le Bitmpแ ะ d xe -Co r, ySca , a ล La Co r p lo 26
 27. 27. 5. Windows Metafile น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ WF Mระบ ป บั ก ร บ ฏิ ติ า W d w,W d w NT in o s in o sเวอ นที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น W d w,2 3 3 ,W d w N ร์ชั ได้ ก รพั นา นถึ จ บั in o s X, X, Z in o s Tซ ฟ แ สร้า ล ด ล์ อ ต์ วร์ที่ งแ ะเปิ ไฟ โป ก บ รแ รม นวินโด วส์ส่วนม กเช่ า น Co lD AW o s o ,Pa tSh pPro re R ,Ph toh p in oค ม ม รถ า า วา สา า ทงด้ นสี ที่ บ3 บิ สำา รับ2 บิ R Bห 1 บิ ข งแ งสี เก็ 2 ต ห 4 ต G รือ 6 ต อ ผ 27
 28. 28. การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor 28
 29. 29. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานมัลติมีเดีย คำาว่า Photoshop คือ Photo แปลว่า“ภาพ” คำาว่า Shop แปลว่า ร้านหรือแหล่งรวมของภาพหลายชนิด ภาพต่าง ๆ จะมีทั้งภาพที่เกิดจากการที่นำาภาพที่มีอยูเดิมมาตกแต่ง ภาพถ่ายใน ่อัลบั้มรูป เราเรียกว่า Physical Graphic ภาพถ่ายที่ใช้เครื่องสแกนภาพหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเก็บ 29
 30. 30. ความสามารถของ AdobePhotoshop 1.การทำางานเป็นเลเยอร์ (Layer) เหมือนการ วางแผ่นใสซ้อน ๆ กัน 2.การทำางานเป็นแบบ Interface Enchancement คือ ใช้ไอคอนและปุ่มคำาสั่ง ต่าง ๆ ลักษณะการโต้ตอบเป็นแบบ 3 มิต คลิกปุ่มจะ ยุบลงไป 3. การทำางานของปุมคำาสั่งจะมีคำาอธิบายสั้น ๆ ่ ของไอคอนบอกชื่อเครื่องมือ เรียก Tool Tip 4.Action เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำางาน 30
 31. 31. 6.Gradient Feature สามารถสร้างรูปแบบการไล่ โทนสีได้ด้วยตัวเอง7.Adjustment Layer เป็นเลเยอร์ชั่วคราวสำาหรับ กำาหนดพื้นทีและรูปแบบการปรับแต่ง ่8.Transformation Feature สามารถเปลี่ยนรูปทรง ของภาพ หมุน ขยาย ให้มีมิติ9.Modified Image Size Command สามารถ กำาหนดขนาดไฟล์ภาพ ความละเอียด ความกว้าง และความยาวของภาพได้พร้อม ๆ กัน 10. Save For Web ไฟล์ภาพที่ใช้บนเว็บ ต้องมี ลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถเรียกขึ้นมาใช้ งานได้เร็ว Photoshop 31
 32. 32. 11. การสนับสนุนการทำางานด้าน Web ด้วย โปรแกรม ImageReady เป็นโปรแกรมช่วย สนับสนุนการสร้างและออกแบบเว็บเพจบน อินเตอร์เน็ต12. Slicing เทคนิคพิเศษช่วยแบ่งภาพออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อสร้างป้ายโฆษณาบนเว็บ (Banner) และปุมกดสำาหรับเป็นจุดเชื่อมโยง ่ (Link) ไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ13. Rollover ช่วยสร้าง Effect ทีเป็นลูกเล่นเมื่อ ่ เลือนตัวชี้เมาส์ผ่านปุม ่ ่14. Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัย 32
 33. 33. การเข้าสู่โปรแกรม AdobePhotoshop 1. คลิกปุ่ม Start คลิก รายการ 2. คลิกรายการ Programs 3. คลิกรายการ Adobe Photoshop 7.0 หรือ 4. คลิกรายการ Adobe Photoshop CS 33
 34. 34. 5. รอสักครู่จะปรากฎ หน้าต่างของ โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 หรือ Adobe Photoshop CS 34
 35. 35. ส่วนประกอบของโปรแกรมAdobe Photoshop 35
 36. 36. การใช้ปุ่มเครื่องมือ ToolBox จัดการเกี่ยวกับรูปภาพแบ่งได้ 4 หมวด 36
 37. 37. ปุ่มเครืองมือเพิ่มเติมใหม่ใน ่Photoshop CS V 8.0 37
 38. 38. พาเลตต์ต่าง ๆ (Palettes) ในโปรแกรม Adobe Photoshop Navigator ใช้สำาหรับดู มุมมองของงาน เหมือน Hand Tool และ Zoom Tool Info ใช้สำาหรับค่าสีของ ภาพ ณ จุดนัน ๆ ้ 38 บอกค่าสี RGB และ
 39. 39. Histograms การใช้กราฟ แสดงค่าสีที่กระจายอยูในรูปภาพ ่ 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43

×