Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New microsoft word document

103 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

New microsoft word document

  1. 1. LỜI MỞ ĐẦUHồ Chí Minh- một trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng thếgiới, quan tâm nhiều về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức.Trong cuộc đời hoạtđộng cách mạng, Người luôn xem trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coiđạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ ChíMinh, do đó, rất sâu sắc, phong phú, cả về lý luận và thực tiễn, đã trở thành một bộphận vô giá của văn hóa dân tộc và nhân loại, một sức mạnh to lớn làm nên mọithắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không những bàn về đạo đức, mà chính cuộcđời của Người là một tấm gương sáng phản ánh một cách mẫu mực những tưtưởng và khát vọng đạo đức do chính mình đặt ra.Giáo dục đạo đức là một trong những vấn đề nổi bật trong tư tưởng đạo đứcHồ Chí Minh. Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đạo đức và luôn quan tâm đếnviệc giáo dục đạo đức trong sự nghiệp trồng người. Công cuộc đổi mới ở nước tahiện nay đang cần những thế hệ công dân tốt và đội ngũ cán bộ có đủ cả đức lẫntài. Cho nên, việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức là một trong những yêucầu của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, là đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp pháttriển con người trong giai đoạn mới ở nước ta.SVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí MinhNỘI DUNGI .Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức1.Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đứcKhi đánh giá vai trò của đạo đức trong đời sống, Người nói “Cũng
  2. 2. như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải cógốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạođức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Như vậy Hồ ChíMinh đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, nhưgốc của cây, nguồn của sông, của suối. Như đối với con người, sức có mạnh mớigánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mớihoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Bởi lẽ con đường đi đến độc lập dân tộc vàCNXH là con đường dài, đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của mỗi người, mỗithế hệ và nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng ấy làcông việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi ngườitrong xã hội. Đạo đức trở thành nhân tố quyết định mọi công việc và là phẩm chấtcủa con người, vì vậy việc rèn luyện đạo đức cho con người trước hết là cho cánbộ đảng viên là cần thiết. Người thường nhắc lại ý của V.I.Lenin: Đảng cộng sảnphải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. Trong dichúc, Người căn dặn:” Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đứccách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thậttrong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành củanhân dân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thựctế làm thước đo. Trong cuốn Đường Cách Mệnh, bài đầu tiên nói về tư cách ngườicách mệnh, Hồ Chí Minh đã nêu một quan điểm lớn: phải có cái đức để đi đến cáitrí, và khi có cái trí thì cái đức đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủnghĩa mà mình đã giác ngộ, chấp nhận, đi theo. Người phân tích, người có đức màbất tài giống như ông Bụt ngồi trong chùa không làm hại ai nhưng cũng chẳng có
  3. 3. ích gì, ngược lại có tài mà không có đức là hỏng. Như vậy, tài và đức, hồng vàSVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minhchuyên, phẩm chất và năng lực phải thống nhất làm một, trong đó đức là gốc củatài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực. Tài càng lớn thì đứccàng cao, vì đức- tài nhằm phục vụ nhân dân. Vai trò của đạo đức còn thể hiện làlòng cao thượng của con người. Mỗi người có công việc, tài năng, vị trí khácnhau.. nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng thì là người cao thượng. Suy rộng ra,sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lý tưởng cao xa, ở mức sống vậtchất dồi dào, ở tư tưởng được tự do giải phóng, mà trước hết là ở những giá trị đạođức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sốngvà hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực. Tấmgương đạo đức trong sáng của một nhân cách vĩ đại, song cũng rất đời thường củaHồ Chí Minh chẳng những có sức hấp dẫn mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam màcòn cả nhân dân thế giới.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạnga. Trung với nước, hiếu với dân.Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước,với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất quantrọng nhất, bao trùm nhất. Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởngđạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, xong có nội dung hạn hẹp.”Trung với vua, hiếu với cha mẹ”. Hồ Chí Minh đã kế thừa những giá trị đạo đứctruyền thống và đưa vào đó một nội dung mới ”Trung với nước, hiếu với dân”.
  4. 4. Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thànhvới con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng.Nước là của dân,nhân dân làm chủ đất nước, bao nhiêu quyền hạn và lực lượngđều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, cán bộ là đầy tớ của dân chứ khôngphải là ”quan cách mạng”. Từ “trung với vua, hiếu với cha mẹ” chuyển thành tậntrung với nước tận hiếu với dân, Hồ Chí Minh đã thức hiện một cuộc cách mạngvề đạo đức :”Đạo đức cũ như người đầu cuối ngược xuống đất chân chổng lên trời.Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”SVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí MinhHai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếpsống giản gị và đức khiêm tốn phi thường.Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhândân và hết lòng, hết sực phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung vànhân hậu với con người.Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượtqua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.Chúng ta còn giáo dục đạo đức bằng nêu những tấm gương sáng, phát huyhơn nữa tinh thần thì đua yêu nước trong các đoàn thể, tổ chức, cơ quan trên mọilĩnh vực xã hội. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh chống lại những hiện tượngphi đạo đức, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, khắc phục những biểu hiện tưtưởng đạo đức cũ không còn phù hợp. Chẳng hạn, xử lý triệt để những hành vi bạolực học đường, hành vi trái với đạo đức học đường, đi ngược với lễ thầy trò. Kỷ
  5. 5. luật, loại bỏ những cán bộ, đảng viên tha hóa về đạo đức cách mạng, tình trạngtham nhũng, thiếu trách nhiệm, cửa quyền của các cơ quan nhà nước.Từ đó, mỗi người dân Việt Nam thấy được vai trò, vị trí của đạo đức đốivới cá nhân và xã hội, để vươn lên với tinh thần, tình cảm và trách nhiệm củamình, làm chủ được một cách đúng đắn tri thức hiện đại, trở thành những conngười có đầy tâm, đủ tài, biết “đau với nỗi đau của đất nước, biết lo với nỗi lochung của đất nướcSVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí MinhKẾT LUẬNMột tờ báo nước ngoài đã viết “ Đằng sau cái cốt cách dịu dàng của Cụ Hồlà một ý chí sắt thép. Dưới cái bề ngoài giản dị là một tinh thần quật khởi anhhùng không có gì uy hiếp nổi”. Đúng vậy, ở Hồ Chí Minh người ta tiềm thấychân dung một con Người rất đỗi bình dị trong cuộc sống đời thường, nhưng lạitoát lên những phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, một tinh thần quật khởianh hùng, một ý chí sắt thép của một người lãnh tụ cách mạng vĩ đại đã suốt đờiđấu tranh cho công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phải khẳng địnhrằng, những phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh đã nâng tầm thành hệ tư tưởngđạo đức kế thừa được truyền thống đạo đức dân tộc, kết hợp với tinh hoa đạo đứcnhân loại, lấy đạo đức cộng sản Mác-Leenin làm cốt lõi. Tư tưởng đạo đức màNgười để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có ý nghĩa và giá trị vô cùng tolớn. Đặc biệt là đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạnnước nhà bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế
  6. 6. toàn cầu hóa, đã và đang mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiềuthách thức, khó khăn cần được giả quyết. Nhất là vấn đề sự nghiệp giáo dục đạođức cho thế hệ trẻ, cho các cán bộ đảng viên, cho mọi người dân Việt Nam. Hơnlúc nào hết, vấn đề giáo dục đạo đức đã trở thành một bài toán khó cho Đảng vànhà nước, một vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội. Mà để giải quyết được bài toánấy không phải là dễ, nhưng cũng không phải là khó nếu mỗi người dân Việt Nam,nhất là mỗi sinh viên chúng ta – thế hệ rường cột tương lai của nước nhà, tự mìnhý thức được vai trò của đạo đức, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức củaNgười, nói cách khác, trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi mỗi cá nhân phải biếttự “xoá đói về thông tin, về trí tuệ”, phải biết tự “xoá nghèo về nhân cách và đạođức làm người” để thực sự trở thành những công dân vừa “hồng” vừa “chuyên”nhằm xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng mongSVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí MinhTÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu. vnThực trạng đạo đức học đường hiện nayThực Trạng đạo đức học sinh, sinh viênNhà xuất bản Chính Trị Quốc GiaBáo tuoitre.comBáo tuoitre.com
  7. 7. toàn cầu hóa, đã và đang mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiềuthách thức, khó khăn cần được giả quyết. Nhất là vấn đề sự nghiệp giáo dục đạođức cho thế hệ trẻ, cho các cán bộ đảng viên, cho mọi người dân Việt Nam. Hơnlúc nào hết, vấn đề giáo dục đạo đức đã trở thành một bài toán khó cho Đảng vànhà nước, một vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội. Mà để giải quyết được bài toánấy không phải là dễ, nhưng cũng không phải là khó nếu mỗi người dân Việt Nam,nhất là mỗi sinh viên chúng ta – thế hệ rường cột tương lai của nước nhà, tự mìnhý thức được vai trò của đạo đức, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức củaNgười, nói cách khác, trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi mỗi cá nhân phải biếttự “xoá đói về thông tin, về trí tuệ”, phải biết tự “xoá nghèo về nhân cách và đạođức làm người” để thực sự trở thành những công dân vừa “hồng” vừa “chuyên”nhằm xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng mongSVTH-Đoàn Kiều Văn TâmTiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí MinhTÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu. vnThực trạng đạo đức học đường hiện nayThực Trạng đạo đức học sinh, sinh viênNhà xuất bản Chính Trị Quốc GiaBáo tuoitre.comBáo tuoitre.com

×