Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hannah arendt

2,357 views

Published on

  • Be the first to comment

Hannah arendt

  1. 1. Hannah Arendt
  2. 2. <ul><li>Va nèixer a Alemanya el 14 d´Octubre del 1906 i va morir als Estats Units el 4 de Decembre de 1975. </li></ul><ul><li>Era d´origen jueu. </li></ul><ul><li>Va treballar com a periodista i mestre d´escola superior i va publicar diverses obres sobre filosofia política. </li></ul><ul><li>Arendt es situava de forma crítica al front de la democràcia representativa i preferia una democràcia directa. </li></ul><ul><li>Continua essent estudiada com a filòsofa per les seves discussions crítiques de filòsofs com Kant, Plató, Sòcrates, Heidegger... </li></ul><ul><li>Al 1924 va començar els seus estudis a la universitat de Margurbo i durant un any va assistir a les classes de Heidegger i Hartmann. </li></ul>1- Vida de Hannah Arendt
  3. 3. <ul><li>Heidegger, pare de família de 35 anys, i Arendt estudiant de 17 anys més jove que ell, es van enamorar, encara que van mantenir en secret la seva relació. </li></ul><ul><li>Al 1926 no aguantava més la situació i va decidir marxar a la universitat de Friburgo, per aprender amb Husserl. </li></ul><ul><li>A continuació va estudiar filosofia en la universitat de Heidelberg i es va doctorar eb 1928 sota la tutoria de Karl Jaspers, amb la tesi “el concepte de l´amor en Sant Agustí”. </li></ul><ul><li>Després de la guerra, Arendt va escriure dos articles sobre la filosofia existencial, en els que examina el pensament de Albert Camus. </li></ul><ul><li>1975 Arendt va morir a causa d´un segon infart de miocardi en el seu despatx, en presència d´amics. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>La obra més important de Hannah Arendt és “Els orígens del totalarisme”, Arendt reconstrueix el desenvolupament del antisemitisme en els segles 18 i 19; en la segona part explica el desenvolupament i el funcionament del racisme i l´imperalisme en el segle 19 i principis del segle 20, i en la tercera part descriu les dues formes de totalarisme, el nacionalisme i l´estalinisme. </li></ul><ul><li>Una altre obra també important en la filosofia de Hannah Arendt va ser “La condició humana” , al contrari de Heidegger, Arendt basava el seu pensament en el naixement de l´individu i no en la mort. Va ser publicada en 1958 i va ser traduïda a l´Alemany per ella mateixa. L´individu configura el món en connexió amb les demes persones. Amb això fa referència a les condicions bàsiques de la vida activa de l´ésser humà, que Arendt limita a treballar, produir i actuar. </li></ul>2-Obres de Hannah Arendt
  5. 5. <ul><li>A ltres obres de Hannah Arendt són “Pensar, estimar i jutjar”, es van publicar al 1989. Arendt no vol, tal i com escriu en la introducció, actuar com filòsofa, com pensadora d´ofici, però tampoc deixar el pensament exclusivament a aquests. L´orígen dels seus estudis va ser entre d´altres el llibre sobre Eichmann, en el que va analitzar els actes monstruosos. El costum de investigar-ho tot, sense consideració dels resultats que perteneixen a les condicions que protegeixen a l´ésser humà de fer el mal. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>El filòleg Edward Said, la obra del qual es centra en el poscolonialisme, consideraba a Arendt com un dels teòrics de l´imperalisme. </li></ul><ul><li>El seu mestre, Karl Jaspers, va qualificar el llibre de la tercera edició com a historiografia de gran estil. Segons Jaspers, Arendt no dóna consells, sino que transmet coneixements qye serveixen a la dignitat humana i a la raó. </li></ul><ul><li>El sociòleg, Hauke Brunkhorst va estudiar en 1999 la relació entre Habermas i Arendt. Habermas va descobrir les coincidències de la seva teoria de la acció comunicativa amb la teoria de Hannah Arendt sobre el poder i la violència, creant el concepte de poder comunicatiu. </li></ul>3-Influència de Hannah Arendt
  7. 7. <ul><li>Elisabeth Young-Bruehl assenyala que el concepte polític de Arendt del perdó i del nou començament es va possar en pràctica 15 anys després de la seva mort en la Comissió de la veritat i la reconciliació. </li></ul><ul><li>Seyla Benhabib es pregunta com s´explica el renaixement de Arendt. Després de la caiguda del comunisme autoritari i desde que la teoria marxista està en retrocès en tot el mòn, el pensament de Hannah Arendt ha sorgit com la teoria crítica política del moment post totalarisme. També per al feminisme modern és Arendt un exemple impresionant. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Segons Hannah Arendt el mòn humà es construeix a partir de les accions imprevisibles dels humans, té una naturalesa fràgil perquè tot es pot destruir, i oberta perquè les possibilitats del futu són múltiples. Tot allò que hem aconseguit i estimem pot desapàreixer. </li></ul><ul><li>Hannah Arendt considera que les característiques específicament humanes són la de pensar i actuar. </li></ul><ul><li>El pensament és la utilització del llenguatge,un diàleg amb nosaltres mateixos que ens possibiliten un distanciament amb el món. Aquest distanciament ens permet enfrontar-nos a totes les seves determinacions: podem ser lliures. Pensar és crear alguna cosa nova, no és reproduir el que ja s´ha dit o ja s´ha pensat; el pensament no ens condueix cap a un objectiu determinat. </li></ul>4- Pensaments de Hannah Arendt
  9. 9. <ul><li>Segons Arendt l´acció és la intervenció del ciutadà al món. L´acció no és una conducta determinada per factors biològics, psicològics o socials; ni tampoc és una conducta que segueixi un model; l´acció és lliure de la mateixa manera que ho és el pensament. </li></ul>

×