Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SHOP DECAL B NG PH N DÁN T NGẢ Ấ ƯỜ
HÀ N IỘ
H ng d n b n cách g decal dán t ngướ ẫ ạ ỡ ườ
Liên h :ệ
+ SĐT: 0946 397 298/09...
Bước 1: Dùng máy sấy hơ nóng 1 mép của decal
CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298
DECAL B NG PH ...
Bước 2: Sau khi hơ nóng, gỡ nhẹ 1 góc của decal ra
CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298
DECAL B ...
Bước 3: Vừa hơ nóng, vừa gỡ decal
CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298
DECAL B NG PH N DÁN T NG ...
Mẹo: gỡ thật nhẹ nhàng, bình tĩnh
CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298
DECAL B NG PH N DÁN T NG ...
Thực hiện theo hướng dẫn trên của Shop Decal Bảng Phấn Dán Tường
Hà Nội, bạn sẽ không lo decal để lại vết bong tróc sau kh...
DECAL B NG PH N, B NG TR NG DÁNẢ Ấ Ả Ắ
T NGƯỜ
CALL: 0983 919 826 ho cặ 0946 397 298
https://www.facebook.com/decalbangphan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cách gỡ decal dán tường, decan bảng đen viết phấn bảng trắng viết bút lông

295 views

Published on

Shop Decal Bảng Phấn Dán Tường Hà Nội hướng dẫn bạn cách gỡ decal dán tường, decan bảng đen viết phấn bảng trắng viết bút lông
Liên hệ:
+ SĐT: 0946 397 298/0983 919 826
+ Địa chỉ shop: Số nhà 12A Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cách gỡ decal dán tường, decan bảng đen viết phấn bảng trắng viết bút lông

  1. 1. SHOP DECAL B NG PH N DÁN T NGẢ Ấ ƯỜ HÀ N IỘ H ng d n b n cách g decal dán t ngướ ẫ ạ ỡ ườ Liên h :ệ + SĐT: 0946 397 298/0983 919 826 + Đ a ch shop:ị ỉ S nhà 12A Nguy n Ng c N i, Thanh Xuân, Hà N iố ễ ọ ạ ộ Facebook: https://www.facebook.com/decalbangphandantuonghanoi SHOP DECAL B NG PH N DÁN T NGẢ Ấ ƯỜ HÀ N IỘ H ng d n b n cách g decal dán t ngướ ẫ ạ ỡ ườ Liên h :ệ + SĐT: 0946 397 298/0983 919 826 + Đ a ch shop:ị ỉ S nhà 12A Nguy n Ng c N i, Thanh Xuân, Hà N iố ễ ọ ạ ộ Facebook: https://www.facebook.com/decalbangphandantuonghanoi
  2. 2. Bước 1: Dùng máy sấy hơ nóng 1 mép của decal CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298 DECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ ỘDECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ Ộ
  3. 3. Bước 2: Sau khi hơ nóng, gỡ nhẹ 1 góc của decal ra CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298 DECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ ỘDECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ Ộ
  4. 4. Bước 3: Vừa hơ nóng, vừa gỡ decal CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298 DECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ ỘDECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ Ộ
  5. 5. Mẹo: gỡ thật nhẹ nhàng, bình tĩnh CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298 DECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ ỘDECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ Ộ
  6. 6. Thực hiện theo hướng dẫn trên của Shop Decal Bảng Phấn Dán Tường Hà Nội, bạn sẽ không lo decal để lại vết bong tróc sau khi gỡ CALL: 0983 919 826/0946 397 298CALL: 0983 919 826/0946 397 298 DECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ ỘDECAL B NG PH N DÁN T NG HÀ N IẢ Ấ ƯỜ Ộ
  7. 7. DECAL B NG PH N, B NG TR NG DÁNẢ Ấ Ả Ắ T NGƯỜ CALL: 0983 919 826 ho cặ 0946 397 298 https://www.facebook.com/decalbangphandantuonghanoi 12A Nguy n Ng c N i, Thanh Xuân, Hà N iễ ọ ạ ộ

×