Chương III
Trình bày: Nguyễn Phú Trường
CÁC THẺ CƠ BẢN


Table với thuộc tính cellpadding

                    Cellpadding :
        ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Table với thuộc tính cellspacing


                    Cellspacing :
        ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Table với số cột không bằng nhau
24/Oct/2009    4   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Dữ liệu trong Table
24/Oct/2009    5   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN

Thẻ danh sách (List)
     Có 3 dạng danh sách chính
        Danh sách có thứ tự (Ordered List...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ danh sách (ví dụ)

             Danh
            sách có
          ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ danh sách (ví dụ)

                            Danh
          ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ danh sách (ví dụ)
24/Oct/2009    9   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


  Thẻ Form
        Lựa chọn dữ liệu nhập từ người sử dụng khi
        truy xuất Web,
 ...
Ví dụ về Text Field
24/Oct/2009     11   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
Ví dụ về Radio Button
24/Oct/2009      12   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
Ví dụ về Checkbox
24/Oct/2009     13   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
Ví dụ về Submit button
24/Oct/2009      14   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Form (ví dụ)
24/Oct/2009     15  Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Image
     Thêm vào trang web những hình ảnh dưới định
     dạng là *.gif hay *.jpg
    ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Image (ví dụ)
24/Oct/2009     17  Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Body - với thuộc tính
     Nền của trang Web có thể được định dạng
       Màu nền :
  ...
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Body - thuộc tính bgcolor
24/Oct/2009    19    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Body - thuộc tính background
24/Oct/2009    20   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CÁC THẺ CƠ BẢN


Thẻ Head:
     Giữa cặp thẻ <head> và </head> : thông tin về tiêu
     đề, địa chỉ nền, styles, ...
CÁC THẺ CƠ BẢN

Thẻ Title
     Cung cấp tên tiêu đề trên thanh tiêu đề của trình
     duyệt khi thể hiện trang We...
CÁC THẺ NÂNG CAO


Thẻ Meta:
     Cung cấp thông tin tổng quát về trang Web cho các
     Search Engine lưu trữ.
 ...
CÁC THẺ NÂNG CAO

Thẻ Style
     Xu hướng dùng Style Sheet (CSS) để định dạng
     chung cho nhiều trang Web tron...
CÁC THẺ NÂNG CAO


Thẻ script
     Có thể nhúng vào trang Web những đoạn Script
     viết bằng các ngôn ngữ như :...
CÁC THẺ NÂNG CAO

Thẻ Font
     Định font cho cả trang Web bằng thẻ <basefont>
     Định font cho 1 đoạn văn bản ...
CÁC THẺ NÂNG CAO


Thẻ Font
     Thường sử dụng thuộc tính style để định dạng font
     thay cho các tag cũ.
...
KẾT LUẬN

 Nhiều thẻ HTML được định nghĩa,
 Thẻ HTML được thay đổi, thêm mới và loại bỏ một số thẻ
 cũ bằng các định dạ...
Nhập môn HTML 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nhập môn HTML 2

2,671 views

Published on

Lập trình web

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
206
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nhập môn HTML 2

 1. 1. Chương III Trình bày: Nguyễn Phú Trường
 2. 2. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với thuộc tính cellpadding Cellpadding : số khoảng trắng từ nội dung trong ô dữ liệu đến đường viền. 24/Oct/2009 2 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 3. 3. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với thuộc tính cellspacing Cellspacing : khoảng cách giữa các ô dữ liệu trong 1 bảng. 24/Oct/2009 3 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 4. 4. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với số cột không bằng nhau 24/Oct/2009 4 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 5. 5. CÁC THẺ CƠ BẢN Dữ liệu trong Table 24/Oct/2009 5 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 6. 6. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (List)  Có 3 dạng danh sách chính  Danh sách có thứ tự (Ordered List) : <ol>  Danh sách không thứ tự (Unordered List) : <ul>  Danh sách định nghĩa (Definition Lists) : <dl>  Danh sách sẽ gồm nhiều phần tử • Mỗi phần tử trong danh sách được đánh dấu bởi thẻ <li> • Còn trong danh sách định nghĩa (dl) là : <dt> và <dd>  Ngoài ra còn có các dạng: <menu> và <dir>  Có thể định nghĩa các danh sách lồng nhau 24/Oct/2009 6 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 7. 7. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) Danh sách có thứ tự với nhiều định dạng khác nhau 24/Oct/2009 7 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 8. 8. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) Danh sách không thứ tự với nhiều định dạng khác nhau 24/Oct/2009 8 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 9. 9. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) 24/Oct/2009 9 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 10. 10. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Form  Lựa chọn dữ liệu nhập từ người sử dụng khi truy xuất Web,  Thành phần trong Form: text fields, textarea fields, drop-down menus, radio buttons, checkboxes, etc.  Form được đánh dấu bởi thẻ: <form> …. </form> • VD : <form name=“Fname" action=“Form-Action” method=“GET|POST"> …</form> 24/Oct/2009 10 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 11. 11. Ví dụ về Text Field 24/Oct/2009 11 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 12. 12. Ví dụ về Radio Button 24/Oct/2009 12 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 13. 13. Ví dụ về Checkbox 24/Oct/2009 13 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 14. 14. Ví dụ về Submit button 24/Oct/2009 14 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 15. 15. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Form (ví dụ) 24/Oct/2009 15 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 16. 16. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Image  Thêm vào trang web những hình ảnh dưới định dạng là *.gif hay *.jpg  Thẻ đánh dấu là : <image src=“URL”>  Các thuộc tính của thẻ Image Width = number pixels / number % Height = number pixels / number % Align = “left/right/top/middle/bottom” Alt=“Chuỗi đại diện khi không tải được hình”  Thẻ <map> và <area>: chia hình ra làm nhiều phần 24/Oct/2009 16 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 17. 17. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Image (ví dụ) 24/Oct/2009 17 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 18. 18. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - với thuộc tính  Nền của trang Web có thể được định dạng Màu nền : – <body bgcolor="#000000"> – <body bgcolor="rgb(0,0,0)"> – <body bgcolor="black"> Ảnh nền : – <body background="clouds.gif"> – <body background=“http://www.diachi.net/hinh.jpg"> – <body background=“/bkground.jpg"> 24/Oct/2009 18 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 19. 19. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - thuộc tính bgcolor 24/Oct/2009 19 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 20. 20. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - thuộc tính background 24/Oct/2009 20 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 21. 21. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Head:  Giữa cặp thẻ <head> và </head> : thông tin về tiêu đề, địa chỉ nền, styles, meta, font nền, …  Thông tin khai báo trong thẻ Head không được thể hiện ra trong nội dung trang Web. VD :<head> • <title> Tieu de trang Web </title> • <link rel="stylesheet" type="text/css“ href="mystyle.css"> • <meta name="keywords" content="HTML"> • </head> 24/Oct/2009 21 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 22. 22. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Title  Cung cấp tên tiêu đề trên thanh tiêu đề của trình duyệt khi thể hiện trang Web. 24/Oct/2009 22 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 23. 23. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Meta:  Cung cấp thông tin tổng quát về trang Web cho các Search Engine lưu trữ.  Mô tả : • <meta name="description" content=“Trang chu cua Website Khoa CNTT – Truong DHCT">  Từ khóa tìm kiếm : • <meta name="keywords" content=“University, Cantho, Computer, Information Technology">  Chỉ định khi hiện trang Web: mở trang Web URL sau 5s • <meta http-equiv="Refresh“ content="5; url=http://www.cit.ctu.edu.vn"> 24/Oct/2009 23 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 24. 24. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Style  Xu hướng dùng Style Sheet (CSS) để định dạng chung cho nhiều trang Web trong Website,  Có thể định dạng trong file ở ngoài, VD : <link rel="stylesheet" type="text/css“ href=“abc.css">  Có thể khai báo bên trong phần <head> trang Web, VD : <style type="text/css"> body {background-color: red} p {margin-left: 20px} </style>  Có thể sử dụng thẳng trong nội dung trang Web. VD : <p style="color: red; margin-left: 20px"> Paragraph1 </p> 24/Oct/2009 24 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 25. 25. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ script  Có thể nhúng vào trang Web những đoạn Script viết bằng các ngôn ngữ như : JavaScript, VBScript, 24/Oct/2009 25 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 26. 26. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Font  Định font cho cả trang Web bằng thẻ <basefont>  Định font cho 1 đoạn văn bản bằng thẻ <font> 24/Oct/2009 26 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 27. 27. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Font  Thường sử dụng thuộc tính style để định dạng font thay cho các tag cũ. 24/Oct/2009 27 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 28. 28. KẾT LUẬN  Nhiều thẻ HTML được định nghĩa,  Thẻ HTML được thay đổi, thêm mới và loại bỏ một số thẻ cũ bằng các định dạng khác,  Có thể tham khảo từ : http://www.w3.org  Hiện nay, còn nhiều định dạng khác được sử dụng rất nhiều trên Internet, chẳng hạn như : • XML, XHTML • WML • Các kỹ thuật DHTML, CSS, ...  Ngày nay, thường sử dụng thuộc tính style để định dạng font thay cho các tag cũ. 24/Oct/2009 28 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

×