Buoi3

1,546 views

Published on

Quan Tri Mang

Published in: Technology, Education
5 Comments
2 Likes
Statistics
Notes

 • ffff

  <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/cai-dat-web-server-tren-win-server-2003/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

 •    Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here • <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/cai-dat-web-server-tren-win-server-2003/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here • <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/post/870/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here • <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/cai-dat-web-server-tren-win-server-2003/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
637
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
5
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buoi3

 1. 1. BU I 3 : INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) 1. Khái ni m : IIS g m nhi u d ch v d a trên giao th c TCP/IP cùng th c thi trên m t máy tính i. World Wide Web (HTTP) Server ii. File Transfer (FTP) Server iii. Network News (NNTP) Server iv. Email (SMTP) 2. Cài ñ t IIS trong MS Windows 2003 Server : T Control Panel, click Add or Remove Programs. Trong h p tho i Add or Remove Programs, click Add/Remove Windows Components 34
 2. 2. Click ch n Application Server, click button Details. Trong h p tho i Application Server, click ch n Internet Information Service (IIS), click Details. Trong Internet Information Service (IIS), ch n các thành ph n Common Files, File Transfer Protocol (FTP) Service, Internet Information Services (IIS) Manager, World Wide Web Service. o Click OK. Click OK. Click Next. 35
 3. 3. Click Finish. 36
 4. 4. 3. D ch v World Wide Web (WWW) Trình X lý Trang duy t Web Tr l i (response) Web Server Yêu c u (request) file1.htm http://www.diachiweb.com/file1.htm Web Client M t s thu t ng Siêu văn b n (hypertext): h th ng liên k t các ph n t thông tin nh vào các liên k t có th kích ho t hay còn g i là siêu liên k t (hyperlink) Siêu liên k t (hyperlink) Liên k t trong (Internal link): liên k t trong m t tài li u ch ñ n m t ph n t thông tin ngay trong chính tài li u ñó. Liên k t ngoài (External link): liên k t ñ n m t tài li u khác bên ngoài tài li u ñang tra c u. Liên k t có th th c thi (Excecutable link): liên k t ngoài, th c thi m t chương trình x lý d li u theo yêu c u ngư i dùng Web và cho ra thông tin k t qu . Các ph n t thông tin trong siêu văn b n : D li u d li u d ng văn b n (text) D li u d ng multimedia (ña phương ti n): âm thanh, hình nh (audio, video, image…) Nh ng chương trình th c thi ñư c (ñư c vi t b ng các ngôn ng l p trình như Java Applet, ASP, JSP, PHP, …) Webpage (trang web): là nh ng trang thông tin hi n th dư i d ng siêu văn b n ñư c t o t ngôn ng HTML Website: là m t v trí trên Internet, t p h p nh ng trang Web ñư c liên k t v i nhau theo m t c u trúc nào ñó, thu c m t t ch c hay cá nhân. M t website có th bao g m m t hay nhi u webpage Homepage (trang ch ): là trang web ñ u tiên c a m t website. Homepage cung c p m t cái nhìn t ng quát v website 4. T o m t Website trong IIS Chúng ta t o m t Website có tên mi n ñ y ñ là : www.sinhvien.com.vn trên máy tính có ñ a ch IP : 192.168.1.100. (Khi th c t p, sinh viên s d ng ñ a ch IP c a máy tính mình ñang s d ng thay cho ñ a ch IP này) 37
 5. 5. Trong ñĩa cài ñ t MS Windows 2003 Server, chúng ta tìm th y thư m c Inetpub, trong Inetpub chúng ta th y có các thư m c ftproot, wwwroot (thư m c g c c a Website m c ñ nh). T o thư m c sinhvien trong Inetpub. Trong DNS Server, t o domain sinhvien.com.vn và m u tin host (A) như sau : 38
 6. 6. 39
 7. 7. 40
 8. 8. 41
 9. 9. 42
 10. 10. Th c thi IIS : click Start/Programs/Administrative Tools/ Internet Information Services (IIS) Manager. M r ng Web Sites Click ph i chu t Web Sites, ch n New, ch n Web Site… 43
 11. 11. Click Next Nh p thông tin mô t Website. Click Next. 44
 12. 12. Nh p các thông s cho Website. Trong IIS, m t Website ñư c xác ñ nh thông qua 3 thông s : o ð a ch IP c a server : 192.168.1.100 o C ng TCP m c ñ nh : 80 o Tên mi n ñ y ñ c a Website ( trong IIS ñư c g i là Host header) 45
 13. 13. ðư ng d n ñ y ñ c a thư m c g c c a Website Thi t l p quy n truy c p c a ngư i dùng ñ n Website 46
 14. 14. Click Finish hoàn t t t o ra m t Website trong IIS Click ph i chu t Sinhvien’s Website, ch n Properties. 47
 15. 15. Ch n tab Documents. 48
 16. 16. o Tab này ch ñ nh trang Web làm Homepage cho Website. Chúng ta có th di chuy n th t c a các trang Web này b ng các button Move Up, Move Down. Trong tab Directory Security 49
 17. 17. Trong m c Authentication and access control, click button Edit ñ xem thi t ñ nh cho phép ngư i dùng vô danh truy c p Website hay ph i cung c p m t tài kho n ch ng th c. 50
 18. 18. o N u ch n Enable anonymous access thì cho phép ngư i dùng vô danh truy c p. B ch n thì ngư i dùng ph i có tài kho n ngư i dùng ñ h th ng ch ng th c m i truy c p Website ñư c. Trong m c IP address and domain name restrictions, click Edit ñ xem thi t ñ nh cho phép hay h n ch ñ a ch IP cũng như ñ a ch tên mi n truy c p vào Website. 51
 19. 19. o M c ñ nh, t t c các máy tính s ñư c quy n truy c p (Granted access) ngo i tr các ñ a ch ñư c ñưa vào danh sách phía dư i. Trong thư m c sinhvien, hãy t o m t trang Web r i ñ t tên là index.htm. Trong tab Documents, hãy di chuy n index.htm lên ñ u tiên. M trình duy t Web, truy c p vào ñ a ch www.sinhvien.com.vn ñ xem k t qu . 52

×