Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 he thong xuat nhap

2,309 views

Published on

kiến trúc máy tính
Slide bài giảng môn Kiến trúc máy tính

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

6 he thong xuat nhap

 1. 1. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH <ul><li>BÀI 6 </li></ul><ul><li>HỆ THỐNG XUẤT NHẬP </li></ul>Giáo viên: Phạm Thành Văn ĐT: 0939.731.994 Email: [email_address]
 2. 2. MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH <ul><li>Bài 1: TỔNG QUAN MÁY TÍNH </li></ul><ul><li>Bài 2: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ </li></ul><ul><li>Bài 3: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ </li></ul><ul><li>Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ THÔNG TIN </li></ul><ul><li>Bài 5: BỘ NHỚ MÁY TÍNH </li></ul><ul><li>Bài 6: HỆ THỐNG XUẤT NHẬP </li></ul><ul><li>Bài 7: CĂN BẢN VỀ ASSEMBLY </li></ul><ul><li>ÔN TẬP CUỐI MÔN </li></ul><ul><li>ĐỒ ÁN MÔN HỌC </li></ul><ul><li>THI CUỐI MÔN </li></ul>
 3. 3. BÀI 6: HỆ THỐNG NHẬP XUẤT <ul><li>Các thiết bị lưu trữ </li></ul><ul><li>Hệ thống kết nối </li></ul><ul><li>An toàn dữ liệu trong việc lưu trữ </li></ul><ul><li>Câu hỏi bài tập </li></ul>Các thành phần và hệ thống liên kết. Phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài .
 4. 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC <ul><li>Biết được cấu tạo và các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ . </li></ul><ul><li>Hiểu các phương pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ. </li></ul><ul><li>Hiểu các kiến thức về hệ thống kết nối cơ bản, các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các thiết bị ngoại vi và bộ xử lý . </li></ul>
 5. 5. Các thiết bị lưu trữ Giới thiệu các loại thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa từ </li></ul><ul><ul><li>Hard Disk Drive (HDD): thiết kế nhỏ gọn, tốc độ truy xuất nhanh, dung lượng lưu trữ lớn, thời gian sử dụng bền lâu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mục đích sử dụng: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lưu trữ thông tin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết lập bộ nhớ ảo cho phép hệ thống hoạt động đa tiến trình tốt hơn. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa từ </li></ul>
 7. 7. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa từ </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động: dựa trên sự thay đổi về chiều (hướng) của các hạt từ tính </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ghi theo chiều ngang </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa từ </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động: dựa trên sự thay đổi về chiều (hướng) của các hạt từ tính </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ghi theo chiều dọc </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa quang </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động dựa trên các hiệu ứng quang học và tia lazer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cấu tạo đơn giản cho phép lưu trữ, trao đổi thông tin dễ dàng </li></ul></ul><ul><ul><li>Khuyết điểm: tuổi thọ ngắn do tác động của môi trường, bề mặt đĩa dễ trầy xước </li></ul></ul>
 10. 10. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa quang </li></ul><ul><ul><li>Các loại đĩa quang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD (Compact Disk). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-ROM (CD Read-Only Memory). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-R (CD-Recordable). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-RW (CD-ReWritable). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD (Digital Video Disk/Digital Versatile Disk). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-R (DVD-Recordable). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-RW (DVD-ReWritable). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-RAM (DVD-Random-Access Memory) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Đĩa quang </li></ul><ul><ul><li>Nguyên lý hoạt động </li></ul></ul>
 12. 12. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Thẻ nhớ </li></ul><ul><ul><li>Sử dụng mạch điện tử để lưu trữ thông tin  tốc độ nhanh, ổn định, tiết kiệm năng lượng... </li></ul></ul>
 13. 13. Các thiết bị lưu trữ <ul><li>Băng từ </li></ul><ul><ul><li>Băng từ có cùng công nghệ với các đĩa từ nhưng khác đĩa từ hai điểm: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cấu tạo từ các cuộn băng từ  dễ dàng mở rộng dung lượng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thông tin truy xuất theo dạng tuần tự </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng chủ yếu trong các hệ thống sao lưu dự phòng (dung lượng cao, tốc độ thấp, giá thành rẻ) </li></ul></ul>
 14. 14. Hệ thống kết nối <ul><li>Bus nối ngoại vi vào bộ xử lý và bộ nhớ trong </li></ul><ul><ul><li>Bus: hệ thống đường tín hiệu giúp trao đổi thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính. </li></ul></ul>Hệ thống kết nối giữa các loại bộ nhớ trong máy tính
 15. 15. Hệ thống kết nối <ul><li>Bus nối ngoại vi vào bộ xử lý và bộ nhớ trong </li></ul><ul><ul><li>Một hệ thống bus gồm ba phần: điều khiển, địa chỉ, dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Bus giúp việc truyền tín hiệu được thực hiện đơn giản, giá thành rẻ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hạn chế: tốc độ truyền phụ thuộc vào các yếu tố vật lý (kích thước đường dây, chiều dài, từ trường…) </li></ul></ul>
 16. 16. Hệ thống kết nối <ul><li>Giao tiếp giữa bộ xử lý với các bộ phận nhập xuất </li></ul><ul><ul><li>Có 2 cách liên lạc giữa bộ xử lý và bộ phận nhập xuất: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sử dụng địa chỉ riêng biệt cho các thiết bị gắn vào hệ thống (xem mỗi thiết bị như là một vùng nhớ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sử dụng lệnh điều khiển riêng biệt cho mỗi thiết bị gắn vào hệ thống. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Phương pháp truy xuất dữ liệu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PIO (Programmed I/O) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interrupt-Driven I/O </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DMA (Direct Memory Access) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Channel I/O </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Hệ thống kết nối <ul><li>Giao tiếp giữa bộ xử lý với các bộ phận nhập xuất </li></ul><ul><ul><li>Phương pháp truy xuất dữ liệu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PIO (Programmed I/O hay còn gọi là Polled I/O): CPU định kỳ thăm dò các cổng gắn thiết bị xem có yêu cầu trao đổi dữ liệu hay không. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interrup-Driven I/O: Mỗi thiết bị có một đường tín hiệu đặc biệt báo hiệu cho CPU khi cần trao đổi dữ liệu </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Hệ thống kết nối <ul><li>Giao tiếp giữa bộ xử lý với các bộ phận nhập xuất </li></ul><ul><ul><li>Phương pháp truy xuất dữ liệu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DMA (Direct Memory Access): Sử dụng một thiết bị chuyên dụng hoạt động chung với hệ thống bus của CPU, theo dõi hoạt động trao đổi dữ liệu của CPU để trao đổi dữ liệu với các thiết bị. </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Hệ thống kết nối <ul><li>Giao tiếp giữa bộ xử lý với các bộ phận nhập xuất </li></ul><ul><ul><li>Phương pháp truy xuất dữ liệu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Channel I/O: sử dụng một (hoặc nhiều) hệ thống chuyên biệt quản lý việc trao đổi dữ liệu, sử dụng trong các hệ thống lớn hoặc đa người dùng </li></ul></ul></ul>
 20. 20. An toàn dữ liệu trong việc lưu trữ Các phương pháp an toàn trong việc lưu trữ dữ liệu <ul><li>Kỹ thuật RAID </li></ul><ul><ul><li>Giới thiệu: </li></ul></ul>
 21. 21. An toàn dữ liệu trong việc lưu trữ <ul><li>Kỹ thuật RAID </li></ul><ul><ul><li>Mục đích: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đảm bảo an toàn dữ liệu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tăng tốc độ truy xuất của hệ thống </li></ul></ul></ul>
 22. 22. An toàn dữ liệu trong việc lưu trữ <ul><li>Kỹ thuật RAID </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kết hợp nhiều ổ đĩa (vật lý) thành một hệ thống đĩa (luận lý) duy nhất bằng phần cứng (RAID controller) hoặc phần mềm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dữ liệu lưu trên đĩa sẽ được lưu đồng thời lên tất cả các đĩa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoạt động của hệ thống trong suốt với người dùng </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Các loại RAID: 0, 1, 0+1, 1+0, 2, 3, 4, 5, 5+0, 6… </li></ul></ul>
 23. 23. TÓM L ƯỢ C BÀI HỌC <ul><li>HDD là thiết bị lưu trữ thông dụng nhất, ngoài ra còn có các thiết bị lưu trữ khác như: CD, DVD, tape, thẻ nhớ… </li></ul><ul><li>BUS là hệ thống đường tín hiệu </li></ul><ul><li>BUS gồm ba phần: điều khiển, địa chỉ, dữ liệu </li></ul><ul><li>Có nhiều phương pháp trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị: PIO, Interrup-Driven IO, DMA, Channel IO </li></ul><ul><li>Kết luận </li></ul><ul><ul><li>Lựa chọn thiết bị lưu trữ tùy theo mục đích sử dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết nối giữa các thiết bị bằng hệ thống bus giúp dễ dàng thiết kế và giá thành rẻ hơn </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng các phương pháp kiểm tra và sửa lổi nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu như ECC, RAID… </li></ul></ul>
 24. 24. HỎI - ĐÁP
 25. 25. THE - END Thank You !

×