Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitoos

6,690 views

Published on

õppematerjal gümnaasiumile; koostas: Kristel Mäekask

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitoos

 1. 1. MITOOS Koostas: Kristel Mäekask
 2. 2. RAKUTSÜKKEL R aku eluring ühest rakujagunemisest teise rakujagunemise lõpuni.
 3. 3. MITOOS Päristuumsete rakkude jagunemisviis, mille käigus moodustuvad sama kromosoomide arvuga geneetiliselt identsed tütar rakud. Mitoos toimub keharakkudes. Mitoos jaguneb : 1) Karüokinees - tuuma jagunemine 2) Tsütokinees - tsütoplasma j agunemine Mõned rakud nagu näiteks närvirakud ja punased verelibled ei jagune.
 4. 4. KROMOSOOMID Kahekromatiidiline kromosoom moodustub DNA replikatsiooni tulemusena. Kromatiidid on omavahel ühendatud tsentromeeri abil. Kumbki kromatiid koosneb ühest DNA molekulist.
 5. 5. Tsentrioolid kahestuvad Kromosoomid on lahti keerdunud - kromatiin DNA replikatsioon Suurenevad raku mõõtmed ja organellide arv ATP süntees INTERFAAS Faas kahe mitoosi vahel Mikrofoto mitoosi interfaasist sibularakus Interfaasis enamik rakke diferentseerub
 6. 6. MITOOSI FAASID PROFAAS METAFAAS ANAFAAS TELOFAAS
 7. 7. PROFAAS Ettevalmistav faas Kromosoomid keerduvad kokku, muutuvad nähtavaks Tuumakesed kaovad Tuum suureneb Tuumamembraanid lõhustuvad Algab kääviniidistiku kujunemine Tsentrioolid liiguvad poolustele
 8. 8. METAFAAS Rändamisfaas Kromosoomid koonduvad raku ekvatoriaaltasandile Kääviniidid kinnituvad ühe otsaga kromosoomi tsentromeeri külge ja teise otsaga tsentriooli külge Mikrofoto mitoosi metafaasist sibularakus
 9. 9. ANAFAAS Eraldumisfaas Kääviniidid lühenevad Kromatiidid liiguvad poolustele (ATP energia arvel) Mikrofoto mitoosi anafaasist sibularakus
 10. 10. TELOFAAS Rekonstrueerimisfaas Mikrofoto mitoosi telofaasist sibularakus Kääviniidid kaovad Tekivad tuumakesed Sünteesitakse uued tuumamembraanid Toimub tsütokinees – tsütoplasma jagunemine Loomarakus plasmamembraan sopistub sisse Taimerakus kujuneb vahesein
 11. 11. MITOOSI TÄHTSUS <ul><li>Toimub kromosoomide võrdväärne jaotamine tütarrakkude vahel. </li></ul><ul><li>Tütarrakud on geneetiliselt identsed. </li></ul><ul><li>Ainuraksete organismide paljunemine </li></ul><ul><li>Embrüonaalne areng (sügoodi moodustumine) </li></ul><ul><li>Suureneb rakkude arv, sellega tagatakse organismi kasv. </li></ul><ul><li>Mitoos on vajalik surnud ja hukkunud rakkude asendamiseks. </li></ul>http://www.teachersdomain.org/resources/tdc02/sci/life/stru/dnadivide/index.html
 12. 12. MITOOS SIBULARAKUS
 13. 13. Pane mitoosi faasid õigesse järjekorda! A B C <ul><li>http://www.johnkyrk.com/mitosis.html </li></ul><ul><li>http://www.cellsalive.com/mitosis.htm </li></ul>
 14. 14. Kasutatud materjal: <ul><li>Tiitelleht – </li></ul><ul><li>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mitosis-flourescent.jpg </li></ul><ul><li>Kromosoomid - http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Chromosom_und_DNA.png </li></ul><ul><li>Interfaas - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Schinterphase.jpg </li></ul><ul><li>Mitoosi faasid – </li></ul><ul><li>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schprophase.jpg </li></ul><ul><li>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmetaphase.png </li></ul><ul><li>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schanaphase.png </li></ul><ul><li>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schtelophase.png </li></ul>

×