Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eluslooduse süstemaatika

15,595 views

Published on

õppematerjal 9. klass

Published in: Technology, Art & Photos

Eluslooduse süstemaatika

 1. 1. ELUSLOODUSE SÜSTEEM TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUM HELINA AILT KRISTEL MÄEKASK
 2. 2. Looduses elavaid organisme saab grupeerida sarnasuse alusel
 3. 3. LIIK <ul><li>… on sarnaste tunnustega isendite rühm, kellel on oma, teistest liikidest erinevad tunnused ja levila. </li></ul><ul><li>Samasse liiki kuuluvad isendid annavad viljakaid järglasi, eri liikidesse kuuluvad isendid tavaliselt mitte. </li></ul>
 4. 4. Mõned liigid on püsinud pikka aega muutumatutena latimeeria Hõlmikpuu Ginko Biloba
 5. 5. SÜSTEMAATIKA tegeleb liikide süstematiseerimisega
 6. 6. Süsteemi põhiüksused Sarnaste tunnuste arv kasvab Sarnaseid tunnuseid vähe, vaid kõige põhilisemad Sarnaseid tunnuseid palju, peaaegu kõik tunnused samad Riik Hõimkond Klass Sugukond Perekond Liik Selts
 7. 7. Tänapäeval jaotatakse elusloodus viide riiki
 8. 8. Riigid on kõige üldisemad ja suuremad süstemaatilised rühmad. Kõik riigid jagunevad sarnaste tunnuste alusel väiksemateks rühmadeks! Taimed Loomad Seened Bakterid Algloomad
 9. 9. BAKTERID
 10. 10. PROTISTID
 11. 11. TAIMED
 12. 12. SEENED
 13. 13. LOOMAD
 14. 14. <ul><li>Selgroogsed loomad võib tinglikult jagada viide suurde rühma: </li></ul><ul><li>KALAD </li></ul><ul><li>KAHEPAIKSED </li></ul><ul><li>ROOMAJAD </li></ul><ul><li>LINNUD </li></ul><ul><li>IMETAJAD </li></ul>
 15. 15. KALAD
 16. 16. LINNUD
 17. 17. IMETAJAD
 18. 18. KAHEPAIKSED
 19. 19. ROOMAJAD
 20. 20. Selgro otud loomad võib tinglikult jagada viide suurde rühma: käsnad, ainuõõssed, ussid, limused,lülijalgsed .
 21. 21. KÄSNAD
 22. 22. AINUÕÕSSED (hüdraloomad, karikmeduusid, meriroosid, korallid)
 23. 23. USSID (lame-, ümar- ja rõngussid)
 24. 24. LIMUSED (teod, karbid, peajalgsed)
 25. 25. LÜLIJALGSED (putukad, ämblikud, vähid)
 26. 26. Taimeriik Katteseemnetaimed Paljasseemnetaimed Sõnajalgtaimed Sammaltaimed Kõige keerulisema ehitusega taimed. Ühiseks tunnuseks on õite ja viljade esinemine Lihtsama ehitusega kui katteseemne- taimeded. Õisi ja vilju ei esine, sugulise paljunemise organiks on käbid. Lihtsa ehitusega taimed. Õisi, vilju ega käbisid ei esine, palju- nevad eoseliselt. Väga lihtsa ehitusega eostaimed H Õ I M K O N D
 27. 27. SAMMALTAIMED
 28. 28. SÕNAJALG-TAIMED
 29. 29. PALJASSEEMNETAIMED
 30. 30. ÕIS - e KATTESEEMNETAIMED
 31. 31. INIMENE LIIK inimene Homo Sapiens PEREKOND inimene Homo SUGUKOND inimlased Hominidae SELTS esikloomad Primates KLASS imetajad Mammalia HÕIMKOND keelikloomad Chrodata RIIK loomad Animalia
 32. 32. ÜLESANNE <ul><li>Kodukass, kiskjalised, loomariik, imetajad, kass, kaslased, keelikloomad – jaota sõnad süstemaatikas kasutavate üksuste alusel, alustades kõige madalamast </li></ul>
 33. 33. LIIK: KODUKASS
 34. 34. PEREKOND: KASS
 35. 35. SUGUKOND: KASLASED
 36. 36. SELTS: KISKJALISED
 37. 37. KLASS: IMETAJAD
 38. 38. HÕIMKOND: KEELIKLOOMAD
 39. 39. RIIK: LOOMARIIK
 40. 40. Kordamiseks <ul><li>Nimeta elusolendite viis riiki. </li></ul><ul><li>Nimeta selgroogsete 5 põhirühma. Too iga rühma juurde üks näide. </li></ul><ul><li>Nimeta selgrootute 5 põhirühma. Too iga rühma juurde üks näide. </li></ul><ul><li>Nimeta taimede 4 põhirühma. Too iga rühma juurde üks näide. </li></ul><ul><li>Nimeta ja paiguta süstemaatika üksused loogilisse järjekorda: </li></ul><ul><li>roos; taimed; õistaimed; roosõielised; kaheidulehelised; kurdlehine roos. </li></ul>
 41. 41. LIIK kurdlehine roos PEREKOND roos SUGUKOND roosõielised KLASS kaheidulehelised HÕIMKOND õistaimed RIIK taimed
 42. 42. Kasutatud materjal: <ul><li>http://www.miksike.ee/docs/elehed/4klass/9loodus/4-9-17-1.htm </li></ul><ul><li>http://www.shongololo.com/agentImages/Good%20Hope%20Adventure/zebras.jpg </li></ul><ul><li>http://www.ekoses.com/ekolojikyasamportali/ekogaleri/upload/nature/ginko/Ginkgo_biloba_9-1-99_3.jpg </li></ul><ul><li>http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/hqlmikp.html </li></ul><ul><li>http://www.ut.ee/biodida/taiend/visual/kodu/praks_d1.ppt </li></ul><ul><li>http://www.biol.andrews.edu/EVERGLADES/organisms/Vertebrates/vertebrates.png </li></ul><ul><li>http://www.newfreedownloads.com/imgs/11712-w400.jpg </li></ul><ul><li>http://www.hickerphoto.com/data/media/161/eagles-birds_MG0752.jpg </li></ul><ul><li>http://www.treknature.com/gallery/Oceania/Australia/photo7360.htm </li></ul>

×