Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ip Is Hot

1,223 views

Published on

Presentation about IP

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Ip Is Hot

 1. 1. intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! © GEVERS TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS Joost MUYLLE GEVERS & ASSOCIATES 1 17 september 2008
 2. 2. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Verbeelding is voor innovatie belangrijker dan kennis » Albert Einstein, Wetenschapper (1879-1955) 2
 3. 3. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Verbeelding, creativiteit en innoverend vermogen is geen voorrecht van een land of een volk, maar een onuitputtelijk potentieel ter beschikking van iedereen » Kamil Idris, directeur WIPO 3
 4. 4. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Innovatie op het gebied van producten, processen en waarden zijn van belang voor uw concurrentiekracht, maar … … zonder bescherming van uw innovatie kunnen uw concurrenten moeiteloos uw creatieve inspanningen kopiëren » Ik ! 4
 5. 5. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Intellectuele Eigendom is dus - zoals innovatie - ‘hot’ ! om uw creatieve inspanningen, uw investeringen in onderzoek en ontwikkeling, uw reputatie en erkenning in de markt, uw bedrijfsmarges en uw marktaandeel… veilig te stellen of maw om een duurzame en minder risicovolle strategie te ontwikkelen» 5
 6. 6. Een toiletborstel… van Philippe Starck Kostprijs goederen : 0.1 € Gem. verkoopprijs : 45 € 6
 7. 7. Een stukje textiel… Kostprijs goederen : 12 € Gem. verkoopprijs : 280 € 7
 8. 8. Een compact disk… Kostprijs goederen : ~1$ 8 Gem. verkoopprijs : 499,95 $
 9. 9. Een digitale video disk… Kostprijs goederen : < 1 $ Gem. verkoopprijs : 29,95 $ 9
 10. 10. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Intellectuele eigendom biedt bescherming voor de meerwaarde die gegenereerd wordt door uw creatieve inspanningen, door uw investeringen in onderzoek en ontwikkeling, door de reputatie en de erkenning die u heeft opgebouwd, … » 10
 11. 11. Merk het verschil op !!! Geoorloofde Ongeoorloofde reproductie reproductie 11
 12. 12. Merk het verschil op !!! Origineel model Modelinbreuk 12
 13. 13. Border measures: Merk het verschil op !!! Inbreuk op Kwekersrecht kwekersrecht 13
 14. 14. Border measures: Merk het verschil op !!! Inbreuk op een Een echte Ierse oorsprongs- Whisky 14 benaming
 15. 15. Merk het verschil op !!! Merk Nescafé Merkinbreuk 15
 16. 16. Merk het verschil op !!! 3D-merk Merkinbreuk in kleur 16
 17. 17. Merk het verschil op !!! Origineel Piraterij 17
 18. 18. ‘intellectuele eigendom… is ‘hot’ ! « Industriële eigendom en auteursrecht bieden bescherming voor hetgeen doorgaans snel en zonder enige moeite gekopieerd of nagebootst kan worden... » 18
 19. 19. ‘Intellectuele Rechten… ’ - Definities • Merken beschermen “brands” die grafisch kunnen voorgesteld worden en die voldoende onderscheidende kracht hebben om goederen of diensten van één onderneming te onderscheiden van deze van anderen. Er zijn veel konijnen maar er is maar één Bugs Bunny®. 19
 20. 20. ‘Merken… ’ - Definities • Voor de consument: Aanduiding van de oorsprong van goederen of diensten; herkenning van een zekere kwaliteit, een reputatie; een teken dat toelaat een ervaring te herhalen of te vermijden… • Voor het bedrijf: De verzekering van een marktaandeel; de bescherming van de klantenbinding en de gecreëerde goodwill… • Wettelijke definitie: Elk teken dat vatbaar is voor een grafische voorstelling en dat kan dienen om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van deze van hun concurrenten… 20
 21. 21. ‘Merken… ’ - Het teken: tekeningen: VLERICK woorden: IBM LENOVO vormen: Kleuren: combinaties: geluiden SPA + + 21
 22. 22. ‘Merken… ’ - De keuze van een geschikte naam: • Is het merk wel geschikt ? › Vermijd ongelukkige vertalingen In het Spaans : « de wagen werkt niet » In het Chinees : « de weg is lang en hard » “SPA” 22
 23. 23. ‘Merken… ’ • V1: Is mijn merk wel geldig? › Niet louter beschrijvend, niet in strijd met de openbare orde, niet misleidend zijn • V2: Is mijn merk wel beschikbaar? › Onderzoeken verrichten onder de merken, de vennootschapsnamen › Op tijd ! • V3: Zal mijn merk geen verwarring veroorzaken? › Overeenstemming van de tekens › Soortgelijkheid van de goederen of diensten › Gevaar op verwarring 23
 24. 24. ‘Merken… ’ MERK > GENERIEK Baxter Escalator Rollerblade Ice tea Bic Piña colada Walkman Post-it Linoleum … Nylon Klaxon Frigidaire Caddie … 24
 25. 25. ‘Merken… ’ • Is een merk duur? › Benelux: 595 EURO (242 EURO officiële taksen) voor 10 jaar, onbeperkt vernieuwbaar… ~ 60 EURO per jaar… › Europese Unie: 2.880 EURO (1.600 EURO officiële taksen) voor 10 jaar, onbeperkt vernieuwbaar… › Internationale inschrijvingen: … 25
 26. 26. ‘Intellectuele Rechten… ’ - Definities • Designs beschermen het nieuwe uiterlijk van een voorwerp of van een deel ervan (of van haar versiering), voor zover dit nieuwe uiterlijk een eigen, individuele indruk wekt. 26
 27. 27. ‘Designs… ’ - Definities • Een design beschermt het uiterlijk van een product of van een deel van een product (niet de techniek) • Elementen die zichtbaar blijven bij een normaal gebruik van het voorwerp (geen interne constructies of systemen) • … voor zover het uiterlijk nieuw is en een eigen, individueel karakter heeft… 27
 28. 28. ‘Designs… ’ - Voorwerp van de bescherming • Een design is nieuw als er geen identieke designs publiek beschikbaar zijn, en designs zullen identiek zijn als ze in niet meer dan onbelangrijke details van elkaar verschillen (Wereldwijde nieuwheid – 12 maanden respijt) • Een design heeft een eigen, individueel karakter als de algemene indruk die het wekt, verschilt van de algemene indruk van designs die publiek beschikbaar zijn (een déjà vu” met enige kennis van de markt, en rekening houdend met de technische vrijheid van de ontwerper) 28
 29. 29. ‘Designs…’ - Enkele voorbeelden: 29
 30. 30. ‘Designs…’ - Enkele voorbeelden: 30
 31. 31. ‘Designs… ’ - Type designs • Geregistreerde Modellen » Benelux Modellen » Gemeenschapsmodellen » Internationale Modelinschrijvingen (Schikking van ‘s Gravenhage) • Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen 31
 32. 32. ‘Designs… ’ - Beschermingsomvang • De bescherming van een Gemeenschapsmodel strekt zich uit tot elk model dat geen andere algemene indruk wekt • Voor niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen moet er ook namaak zijn. Een inbreuk is geen namaak als het latere design onafhankelijk van het originele design werd ontwikkeld 32
 33. 33. ‘Designs… ’ - Beschermingsomvang Dezelfde algemene indruk ? Ja Conflicterend design / Eerder design 33
 34. 34. ‘Designs… ’ - Beschermingsomvang Dezelfde algemene indruk ? Ja Conflicterend design / Eerder design 34
 35. 35. ‘Designs… ’ - Beschermingsomvang Dezelfde algemene indruk ? Nee Conflicterend design / Eerder design Beperkte vrijheid van de ontwerper 35
 36. 36. ‘Designs… ’ • Duur? › Benelux: Ongeveer 450 EURO (300 EURO officiële taksen) voor 5 jaar, 4 maal vernieuwbaar tot maximum 25 jaar… › Europese Unie: 740 EURO (350 EURO officiële taksen) voor 5 jaar, 4 maal vernieuwbaar tot maximum 25 jaar… › Internationale inschrijvingen: … 36
 37. 37. ‘Intellectuele Rechten… ’ - Definities • Octrooien beschermen uitvindingen die nieuw en inventief zijn, en die vatbaar zijn voor industriële toepassing. • Octrooien beschrijven hoe uitvindingen werken, hoe een technische werkwijze in elkaar zit, of hoe producten worden vervaardigd. 37
 38. 38. ‘Octrooien… ’ - Alleen voor Einsteins ? • De Drop-Stop® : Is dit een octrooieerbare uitvinding ? Lost het een technisch probleem op ? • Ja ? Neen ? DropStop® European patent 560777 38
 39. 39. ‘Octrooien… ’ - Verantwoording Publicatie › een belangrijke bron van technische informatie › Vermijden van nutteloos onderzoek › “freedom to operate” ? 39
 40. 40. ‘Octrooien… ’ - Voornaamste ‘pitfalls’ en mythes • Ik heb een octrooi nodig om mijn product op de markt te kunnen brengen JUIST of FOUT ? FOUT Maar indien je de uitvinding wenst te beschermen, dan moet je wel eerst een octrooi aanvragen 40
 41. 41. ‘Octrooien… ’ - Voornaamste ‘pitfalls’ en mythes • Mijn octrooi geeft mij de toelating om mijn product op de markt te brengen JUIST of FOUT ? FOUT Een octrooi is een verbodsrecht, het recht om derden te verhinderen 41
 42. 42. ‘Octrooien… ’ - Voornaamste ‘pitfalls’ en mythes • Mijn verleend octrooi is zeker geldig JUIST of FOUT ? FOUT Sommige octrooien worden verleend zonder onderzoek (bv. een nationaal Belgisch octrooi) Een octrooi kan nietig verklaard worden indien het niet aan de voorwaarden zou voldoen 42
 43. 43. ‘Intellectuele Rechten… ’ - Definities • Auteursrecht beschermt werken zoals boeken, kunst, films, muziek… maar ook dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen voor zover ze origineel zijn. • Een auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van het werk zonder enige registratieverplichting, en het mag niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 43
 44. 44. ZIJN ER VRAGEN ? 44
 45. 45. Interessante websites • http://www.gevers.com • http://www.mineco.fgov.be • http://www.wipo.int • http://www.boip.int • http://oami.europa.eu 45
 46. 46. GEVERS European & Benelux Trade Mark and Design Attorneys European, Dutch & Belgian Patent Attorneys BRUXELLES Intellectual Property House, Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem Rue de Livourne, 7 B-1060 Bruxelles TMs : GEVERS & PARTNERS – T. 02 715 37 11 – F. 02 715 37 00 – E-mail : trademarks@gevers.com Patents : GEVERS & VANDER HAEGHEN – T. 02 715 37 11 – F. 02 535 99 00 – E-mail : patents@gevers.com ANTWERPEN Frankrijklei, 53-55 B-2000 Antwerpen TMs : GEVERS ANTWERPEN – T. 03 206 99 66 – F. 03 206 99 50 – E-mail : antwerpen@gevers.com Patents : GEVERS PATENTS – T. 03 206 99 88 – F. 03 206 99 51 – E-mail : gevers.patents@gevers.com LIEGE Rue Ste-Croix, 4 B-4000 Liège – T. 04 252 42 24 – F. 04 252 56 90 – E-mail : liege@gevers.com TMs : GEVERS & PARTNERS Patents : GEVERS & VANDER HAEGHEN GENT Kouter 1, bus 3 B-9000 Gent TMs : GEVERS & ASSOCIATES – T. 09 269 23 80 – F. 09 234 24 75 – E-mail : gent@gevers.com Patents : GEVERS PATENTS PARIS 23bis, rue de Turin F-75008 Paris – T. +33 1 45 00 48 48 – F. +33 1 40 67 95 67 – E-mail : info@bloch-gevers.fr TMs and patents : BLOCH & GEVERS 46

×