SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΧΕΔΙΟΥΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣΣΧΟΛΙΚΗΣΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
Σχολική μονάδα
1ο
12/θ Πειραματικό Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης
Αριθμός
μαθητών/μαθητριών
σχολικής μονάδας
236
Αριθμός
εκπαιδευτικών
σχολικής μονάδας
29
Αριθμός
εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στα
Σχέδια Δράσης
τμήματος
26
Αριθμός τμημάτων
– Αριθμός Σχεδίων
Δράσης τμημάτων
13
Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)
«Ζω και ενεργώ υπεύθυνα στον πραγματικό και ψηφιακό κόσμο»
O βασικός προσανατολισμός του ετήσιου σχεδίου δράσης είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των
μαθητών έτσι ώστε να δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που κατανοούν κι ενδιαφέρονται για
τον κόσμο , πραγματικό και ψηφιακό, μέσα στον οποίο κινούνται, ζουν και συνδιαλέγονται. Στόχο
έχει τη μεταβολή της στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του
σύγχρονου κόσμου και τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Επίσης, καθώς η αυξανόμενη χρήση των
νέων τεχνολογιών στο πεδίο της πληροφορίας, των δικτύων και της επικοινωνίας απαιτεί την
καλλιέργεια του «ψηφιακού γραμματισμού», κρίνεται αναγκαίο να αναπτυχθεί η ικανότητα του
ατόμου να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει, να ασκεί κριτικό έλεγχο, να διαχειρίζεται και να
λειτουργεί σε πολλαπλά περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας.
2
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στόχοι της σχολικής μονάδας
σε σχέση με τις ανάγκες της
ως προςτο πιλοτικό
πρόγραμμα(σχολικό κλίμα,
σχολικό κοινότητα, τοπική
κοινότητα)
Τα εργαστήρια αποσκοπούν:
 στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών /τριων,
 στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας,
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης,
 στην εκτόνωση της εσωτερικής έντασης και έκφρασης
συναισθημάτων.
 Στην απόκτηση δεξιοτήτων, που θα συμβάλουν στη
ισορροπημένη συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των
μαθητών/τριών
 Στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σημαντικά
περιβαλλοντικά ζητήματα
 Στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και την εκπαίδευση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
 στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης μέσα από την
μελέτη περιπτώσεων και την επίλυση προβλημάτων
 στο να γίνουν ψηφιακά εγγράμματοι και ενεργοί πολίτες στον
21ο αιώνα
 στο να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και
ευαισθησίας, ενεργούς πολιτειότητας, υπευθυνότητας και
προσαρμοστικότητας.
 Στην καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των
μαθητών με εστίαση στο Μέσο της Τηλεόρασης. Ζητούμενο
είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κατανόησης και
ερμηνείας των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ
ως προς τον 1ο
θεματικό κύκλο
Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να ασχοληθεί με τις
υποενότητες:
1. Ψυχική υγεία
 Youth tech ( Μαζί για την εφηβική Υγεία) Αυτόνομοι και
ασφαλείς στου διαδίκτυου την... πλοήγηση!
 Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ Δεν φοβάμαι…
 Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα
 Το Σπίτι των Παιδιών - Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού
Εκφοβισμού (ΠΥΞΙΔΑ)- Εγώ και οι συμμαθητές μου ….
2.Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, οδική ασφάλεια
 Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ
«Ζω κι ενεργώ υπεύθυνα στον ψηφιακό κόσμο» - «e-Ασφαλείς
3
μαζί»
 Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα
 Οδική Ασφάλεια (Κ.Δ. Θεοδοσέλη) Φροντίζω τον εαυτό μου &
τους γύρω μου στο δρόμο
ως προς τον 2ο
θεματικό κύκλο
Φροντίζω το Περιβάλλον
1.Οικολογική συνείδηση
 Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου
(ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ) - Ο πιο πιστός μας φίλος
 «Υγιή παιδιά, Υγιής πλανήτης» WWF Ελλάς- Ευτυχισμένα
παιδιά σ’ έναν υγιή πλανήτη
 Ανοίγω το βλέμμα μου στο πράσινο (Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του παιδιού) -Το σχολείο μου αλλάζει
 Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία Όλων των Ζώων
(ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ - Αφουγκράσου τα ζώα, κάτι
έχουν να σου πουν...
2. Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία
 Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα
 Φυσιολάτρες εν δράση « Μαθαίνω να φροντίζω το
περιβάλλον»
 Bravo Schools-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
(QualityNet Foundation) -Παγκόσμιοι στόχοι, καλύτερος
κόσμος
ως προς τον 3ο
θεματικό κύκλο
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-
Κοινωνική Συναίσθηση και
Ευθύνη
1. Αλληλοσεβασμόςκαι διαφορετικότητα
 Αν όλα τα Παιδιά της Γης....(ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ)- Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
 «Σέβομαι το Διαφορετικό!» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΑΣ- «Ο έτερος,
ο άλλος εγώ»
 2Π Στάσου και κοίταξε τον κόσμο! (Action Aid Ελλάς) -Άλλος ο
κόσμος σήμερα κι άλλος σε 10 χρόνια
2. Εθελοντισμός
 Σχολική Εθελοντική Υιοθεσία Περιοχών (Ώρα για δράση)
«Υιοθετώντας το Δέλτα του Έβρου »
3. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
 Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου
(ΔΔΕ Δυτ. Θεεσσαλονίκης)- Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη και
γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου
 Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διεθνής Αμνηστία
Ελληνικό Τμήμα)- Έχω δικαίωμα να σκέφτομαι, να κρίνω και να
ενεργώ...
4
ως προς τον 4ο
θεματικό κύκλο
Δημιουργώ και Καινοτομώ-
Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία
1.Δημιουργώ, Καινοτομώ,Επιχειρώ
 «Κουκλοπαίζουμε»
Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ- «Τα παιδία
παίζει»
 «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους»
 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού-
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης - Το σχολείο μου:
ένας αιώνας ζωής
2. Νέες τεχνολογίες
 Δημιουργώντας στην τάξη μια ταινία μικρού μήκους-«Μια
ταινία για το ΔΕΛΤΑ του Έβρου -ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ »
 “Τηλεοπτικός Αλφαβητισμός”- Βλέπω , κρίνω κι επιλέγω...
3. STEM-STEAM
 European School Radio, Το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο
(ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)- Πες το με το ραδιόφωνο
 Δραστηριότητες Τηλεοπτικού Αλφαβητισμού (Δ.Π.Ε. Σερρών)
 Η Σχολική τάξη συναντά των επιστήμονα (Φιλοσοφική σχολή
ΠΑΙΤΔΕ)- Ανακαλύπτω πώς δρα ο Επιστήμονας
Προσαρμογέςγια τη
συμμετοχήκαι τηνένταξη όλων
των μαθητών
 Δίνονται φυλλάδια, δραστηριότητες και οδηγίες
προσαρμοσμένα στις ανάγκες όλων των παιδιών.
Ενημερώνονται οι γονείς. Δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων.
 Προτείνεται υλικό που είναι οπτικό, ακουστικό, χειροπιαστό
και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των
μαθητών
 Το λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» που
περιλαμβάνεται διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από
την αλληλεπίδραση Η/Υ – μαθητή και ανταποκρίνεται στις
ικανότητες και στις δυνατότητες όλων των μαθητών
 Κάποιες δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους μάθησης
 Η κούκλα λειτουργεί και χωρίς κείμενο και με μουσική στους
αυτοσχεδιασμούς στην εμψύχωση
 Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση,
δίνεται σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες
προσαρμογές ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις,
αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών)
 Χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως βασικό
χαρακτηριστικό την ενσωμάτωση όλων των μαθητών/τριών
5
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αποτίμηση 1ου
κύκλου
εφαρμογής
Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν,
προσαρμογές (200 λέξεις)
Αποτίμηση 2ου
κύκλου
εφαρμογής
Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν,
προσαρμογές (200 λέξεις)
Αποτίμηση 3ου
κύκλου
εφαρμογής
Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν,
προσαρμογές (200 λέξεις)
Αποτίμηση 4ου
κύκλου
εφαρμογής
Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν,
προσαρμογές (200 λέξεις)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Φορείς και άλλες συνεργασίες
που εμπλουτίζουν,
υποστηρίζουν,ενδυναμώνουν
το ΣχέδιοΔράσης της σχολικής
μονάδας
 Υπεύθυνος πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Β/θμιας
Εκπ/σης Έβρου
 ΟΚΑΝΑ
 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
 Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου
 Bravo Schools (QualityNet Foundation)
 Φιλοζωικά σωματεία
 Action Aid Ελλάς
 ΑΡΣΙΣ (ΜΚΟ)
 Δήμος Αλεξανδρούπολης- Υπηρεσία Πρασίνου
 Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης
 Τοπικούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς
 Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και της ΕΣΗΕΜ-Θ
 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ και τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
του ΑΠΘ
 Παλιοί εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου
 Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
του ΥΠΑΙΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
 Τοπικό τηλεοπτικό κανάλι
6
Επέκταση
Επίσκεψη σε ένα αρχαίο θέατρο.
Επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μουσείο.
Επίσκεψη σε ένα σύγχρονο θέατρο. Επίσκεψη σε ένα βεστιάριο.
Απαραίτητοι Σύνδεσμοι
http://cinemadiavases.blogspot.com/ (blog του Διεθνούς
Διαγωνισμού)
Οπτικοακουστικό υλικό
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aKWynyKGTvAapODyoUkZ
D1KgKd-MU77 (βραβευμένες μαθητικές ταινίες προηγούμενων
σχολικών ετών)
http://photodentro.edu.gr/i-create/r/8545/101/simple-
search?query=&newQuery=true (Φωτόδεντρο/αποθετήριο)
Υλοποίηση ενδοσχολικών
δράσεων,επιμορφώσεων,
κ.λπ.
 Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης σε κοινό.
 Δημιουργία μουσείου στην τάξη με εκθέματα το παραχθέν
υλικό.
Τελικά προϊόνταενδεικτικά
του συνόλου των Σχεδίων
Δράσηςτμημάτων που
υλοποιήθηκαν
Πυλώνας: Δημιουργώ και Καινοτομώ
Τελικά προϊόντα: Αφίσες, Παραγωγή podcasts,Παραγωγή τραγουδιού,
Διαδραστικές παρουσιάσεις
Πυλώνας: Ευ Ζην
Τελικά προϊόντα
Θεατρικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, podcasts με συνθήματα κατά του
bullying,εικαστικές δημιουργίες, ιστολόγιο μέσω της συνδιαπραγμάτευσης του
θέματος με eTwinning έργο
Πυλώνας: Φροντίζω το περιβάλλον
Τελικά προϊόντα
Διαμόρφωση σχολικού κήπου, εφαρμογή δραστηριοτήτων ρομποτικής σχετικές με
το περιβάλλον, εικαστικές δημιουργίες ζώων μέσω της προσέγγισης διαφορετικών
εικαστικών τεχνοτροπιών, διαδικτυακές αφίσες
Πυλώνας: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική ενσυναίσθηση και ευθύνη
Τελικά προϊόντα
Δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων, αφίσες για τον εθελοντισμό, διαδικτυακές
αφίσες για τη φτώχεια, το ρατσισμό κλπ.
Σύνδεσμος ανάρτησης τελικών προϊόντων: https://www.zarifeios.gr/ergastiria-
deksiotiton.html
Δράσειςενημέρωσης,
δημοσιοποίησης και διάχυσης
των αποτελεσμάτωνκαιτελική
παρουσίασητης δράσης των
ΕργαστηρίωνΔεξιοτήτων
 Ανάρτηση στο στην ιστοσελίδα του σχολείου:
https://www.zarifeios.gr/ergastiria-deksiotiton.html
 Συμμετοχή στο Panhellenic Symposium:Out of Eden Learn
 Παρουσίαση στη Δημοτική Αρχή της πόλης
7
Εκπαιδευτικόυλικό και
εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκανεκτός της
Πλατφόρμας 21: Εργαστήρια
Δεξιοτήτων
 Εκπαιδευτικές πλατφόρμες: Cisco webex, e-me, e-class
 Διαδικτυακά εργαλεία
 Πλατφόρμα: Out of Eden Learn
 Πλατφόρμα Twinspace
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων Θεματικών Κύκλων
Κείμενο 100 λέξεων (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό)
στην μορφή λίστας για κάθε Θεματικό Κύκλο.
Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Φροντίζω το
Περιβάλλον
Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ- Κοινωνική
Συναίσθηση και
Ευθύνη
Δημιουργώ και
Καινοτομώ-
Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία
2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών)
ως προςτο σχολικό κλίμα
γενικά
 Αγαστή συνεργασία
 Βελτίωση σχολικού κλίματος
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου
αιώνα (κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και
συνεργασίας,δημιουργικότητας, ψηφιακού εγγραμματισμού,
επίλυσης προβλήματος)
ως προςτη ανάπτυξητης
σχολικής κοινότητας (μαθητές,
εκπαιδευτικοί,γονείς)
Αγαστή συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών,μαθητών με μαθητές &
εκπαιδευτικών-γονέων
ως προςτην τοπική κοινότητα Συνεργασία με τοπικούς φορείς, με τη Δημοτική αρχή και με Τοπικά Μέσα
Ενημέρωσης
3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος
Δυσκολίες και εμπόδια,
σύντομη περιγραφή
(ξεπεράστηκαν/ήταν
ανυπέρβλητα)
 Μεγάλος όγκος δραστηριοτήτων ανά πυλώνα και μη εφικτή η
υλοποίηση όλων των εργαστηρίων για τις τάξεις Ε & Στ και για τη 1
ώρα υλοποίησης του σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
 Διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας
 Αδυναμία υλοποίησης αρκετών δραστηριοτήτων μέσω της
σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Προτάσεις προς το ΙΕΠ
Στη μορφή λίστας (150 λέξεις)
 Μείωση των πυλώνων
 Μείωση των εργαστηρίων ανά πρόγραμμα/θέμα
8
 Σύζευξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

More Related Content

What's hot

σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)santziak
 
ενημέρωση γονέων δ ταξη
ενημέρωση γονέων δ ταξηενημέρωση γονέων δ ταξη
ενημέρωση γονέων δ ταξηKonstantina Bozonelou
 
μαθαίνω να γράφω άρθρο
μαθαίνω να γράφω άρθρομαθαίνω να γράφω άρθρο
μαθαίνω να γράφω άρθροKaterina Dervisi
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023filippos_chatziandreas
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
 
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςXristina Fotopoulou
 
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄jtsiropin
 
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptx
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptxΠαγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptx
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptxChristina Katsouli
 
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματαEleni Chrisanthakopoulou
 
Αρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηΑρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηtheodora tz
 
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»George Markatatos
 
Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωhrisgiou
 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήη ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήksealexa
 
ρήματα σε ιζω εξαιρέσεις
ρήματα σε ιζω εξαιρέσειςρήματα σε ιζω εξαιρέσεις
ρήματα σε ιζω εξαιρέσειςAntonia Karalexidou
 

What's hot (20)

σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
 
ενημέρωση γονέων δ ταξη
ενημέρωση γονέων δ ταξηενημέρωση γονέων δ ταξη
ενημέρωση γονέων δ ταξη
 
μαθαίνω να γράφω άρθρο
μαθαίνω να γράφω άρθρομαθαίνω να γράφω άρθρο
μαθαίνω να γράφω άρθρο
 
Ο Ωραίος Δαρείος
Ο Ωραίος ΔαρείοςΟ Ωραίος Δαρείος
Ο Ωραίος Δαρείος
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
 
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 7. 42. ΄΄Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη΄΄
 
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
 
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄
Η ελιά και το ελαιόλαδο - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τάξη Δ΄
 
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
 
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptx
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptxΠαγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptx
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.pptx
 
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
28 οκτωβριου 1940 ποιήματα
 
Αρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηΑρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεση
 
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»
«Προσεγγίζοντας τα ψηλά βουνά»
 
Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώω
 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήη ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
 
εφοδια δ δημοτικου
εφοδια δ δημοτικουεφοδια δ δημοτικου
εφοδια δ δημοτικου
 
ρήματα σε ιζω εξαιρέσεις
ρήματα σε ιζω εξαιρέσειςρήματα σε ιζω εξαιρέσεις
ρήματα σε ιζω εξαιρέσεις
 
Mαθηματικά γ΄δημοτικού β΄τεύχος
Mαθηματικά γ΄δημοτικού β΄τεύχοςMαθηματικά γ΄δημοτικού β΄τεύχος
Mαθηματικά γ΄δημοτικού β΄τεύχος
 

Similar to ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δchristos15
 
Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015pkasswtaki
 
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21Dimitris Gkotzos
 
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωση
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωσηθερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωση
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωσηdakekavalas
 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' ΛυκείουΠεριβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' ΛυκείουStella Karioti
 
Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΧτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΙωαννα Χαλκιά
 
Sxolefim7
Sxolefim7Sxolefim7
Sxolefim76gymver
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1jk2013
 
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015marina5265
 
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631fwteinhgewrgiou
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛArchontia Mantzaridou
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dgper2014
 
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρωΝοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω93dimath
 
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningπαρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningdipeser
 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...Μαριάννα Γκιώνη
 
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013serreschools
 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Hlias Diamantopoulos
 

Similar to ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ' (20)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
 
Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015
 
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
Eργπε δδε β γ αθήνας-30-11-21
 
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωση
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωσηθερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωση
θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη 2013 ανακοινωση
 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' ΛυκείουΠεριβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
 
Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΧτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
 
Οι ποταμοί της Ευρώπης
Οι ποταμοί της ΕυρώπηςΟι ποταμοί της Ευρώπης
Οι ποταμοί της Ευρώπης
 
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16
 
Sxolefim7
Sxolefim7Sxolefim7
Sxolefim7
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
 
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
 
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631
βλασσοπούλου χαρά α.μ._4622_γεωργίου_φωτεινή_α.μ_4631
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_d
 
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρωΝοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
 
4o nhpiagwgeio megalopolhs
4o nhpiagwgeio megalopolhs4o nhpiagwgeio megalopolhs
4o nhpiagwgeio megalopolhs
 
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningπαρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning
 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Η περιπέτεια ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ...
 
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013
απολογισμος εθν. δικτυο αγωγ τηλεορασ 2012 2013
 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
 

Recently uploaded

Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptxΌλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx7gymnasiokavalas
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfIrini Panagiotaki
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx7gymnasiokavalas
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 

Recently uploaded (20)

Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptxΌλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
 
Στόχοι .
Στόχοι                       .Στόχοι                       .
Στόχοι .
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασης
 
Αφίσες ζώα
Αφίσες                ζώαΑφίσες                ζώα
Αφίσες ζώα
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'

 • 1. 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΧΕΔΙΟΥΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣΣΧΟΛΙΚΗΣΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 Σχολική μονάδα 1ο 12/θ Πειραματικό Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας 236 Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας 29 Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Σχέδια Δράσης τμήματος 26 Αριθμός τμημάτων – Αριθμός Σχεδίων Δράσης τμημάτων 13 Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) «Ζω και ενεργώ υπεύθυνα στον πραγματικό και ψηφιακό κόσμο» O βασικός προσανατολισμός του ετήσιου σχεδίου δράσης είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των μαθητών έτσι ώστε να δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που κατανοούν κι ενδιαφέρονται για τον κόσμο , πραγματικό και ψηφιακό, μέσα στον οποίο κινούνται, ζουν και συνδιαλέγονται. Στόχο έχει τη μεταβολή της στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Επίσης, καθώς η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών στο πεδίο της πληροφορίας, των δικτύων και της επικοινωνίας απαιτεί την καλλιέργεια του «ψηφιακού γραμματισμού», κρίνεται αναγκαίο να αναπτυχθεί η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει, να ασκεί κριτικό έλεγχο, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί σε πολλαπλά περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας.
 • 2. 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις ανάγκες της ως προςτο πιλοτικό πρόγραμμα(σχολικό κλίμα, σχολικό κοινότητα, τοπική κοινότητα) Τα εργαστήρια αποσκοπούν:  στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών /τριων,  στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης,  στην εκτόνωση της εσωτερικής έντασης και έκφρασης συναισθημάτων.  Στην απόκτηση δεξιοτήτων, που θα συμβάλουν στη ισορροπημένη συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών  Στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα  Στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα  στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης μέσα από την μελέτη περιπτώσεων και την επίλυση προβλημάτων  στο να γίνουν ψηφιακά εγγράμματοι και ενεργοί πολίτες στον 21ο αιώνα  στο να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, ενεργούς πολιτειότητας, υπευθυνότητας και προσαρμοστικότητας.  Στην καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών με εστίαση στο Μέσο της Τηλεόρασης. Ζητούμενο είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κατανόησης και ερμηνείας των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ως προς τον 1ο θεματικό κύκλο Ζω καλύτερα- Ευ ζην Ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να ασχοληθεί με τις υποενότητες: 1. Ψυχική υγεία  Youth tech ( Μαζί για την εφηβική Υγεία) Αυτόνομοι και ασφαλείς στου διαδίκτυου την... πλοήγηση!  Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ Δεν φοβάμαι…  Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα  Το Σπίτι των Παιδιών - Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού Εκφοβισμού (ΠΥΞΙΔΑ)- Εγώ και οι συμμαθητές μου …. 2.Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, οδική ασφάλεια  Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ «Ζω κι ενεργώ υπεύθυνα στον ψηφιακό κόσμο» - «e-Ασφαλείς
 • 3. 3 μαζί»  Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα  Οδική Ασφάλεια (Κ.Δ. Θεοδοσέλη) Φροντίζω τον εαυτό μου & τους γύρω μου στο δρόμο ως προς τον 2ο θεματικό κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον 1.Οικολογική συνείδηση  Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου (ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ) - Ο πιο πιστός μας φίλος  «Υγιή παιδιά, Υγιής πλανήτης» WWF Ελλάς- Ευτυχισμένα παιδιά σ’ έναν υγιή πλανήτη  Ανοίγω το βλέμμα μου στο πράσινο (Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού) -Το σχολείο μου αλλάζει  Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία Όλων των Ζώων (ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ - Αφουγκράσου τα ζώα, κάτι έχουν να σου πουν... 2. Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία  Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα  Φυσιολάτρες εν δράση « Μαθαίνω να φροντίζω το περιβάλλον»  Bravo Schools-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ (QualityNet Foundation) -Παγκόσμιοι στόχοι, καλύτερος κόσμος ως προς τον 3ο θεματικό κύκλο Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 1. Αλληλοσεβασμόςκαι διαφορετικότητα  Αν όλα τα Παιδιά της Γης....(ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ)- Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι  «Σέβομαι το Διαφορετικό!» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΑΣ- «Ο έτερος, ο άλλος εγώ»  2Π Στάσου και κοίταξε τον κόσμο! (Action Aid Ελλάς) -Άλλος ο κόσμος σήμερα κι άλλος σε 10 χρόνια 2. Εθελοντισμός  Σχολική Εθελοντική Υιοθεσία Περιοχών (Ώρα για δράση) «Υιοθετώντας το Δέλτα του Έβρου » 3. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη  Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου (ΔΔΕ Δυτ. Θεεσσαλονίκης)- Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη και γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου  Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα)- Έχω δικαίωμα να σκέφτομαι, να κρίνω και να ενεργώ...
 • 4. 4 ως προς τον 4ο θεματικό κύκλο Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 1.Δημιουργώ, Καινοτομώ,Επιχειρώ  «Κουκλοπαίζουμε» Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ- «Τα παιδία παίζει»  «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους»  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού- Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης - Το σχολείο μου: ένας αιώνας ζωής 2. Νέες τεχνολογίες  Δημιουργώντας στην τάξη μια ταινία μικρού μήκους-«Μια ταινία για το ΔΕΛΤΑ του Έβρου -ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ »  “Τηλεοπτικός Αλφαβητισμός”- Βλέπω , κρίνω κι επιλέγω... 3. STEM-STEAM  European School Radio, Το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)- Πες το με το ραδιόφωνο  Δραστηριότητες Τηλεοπτικού Αλφαβητισμού (Δ.Π.Ε. Σερρών)  Η Σχολική τάξη συναντά των επιστήμονα (Φιλοσοφική σχολή ΠΑΙΤΔΕ)- Ανακαλύπτω πώς δρα ο Επιστήμονας Προσαρμογέςγια τη συμμετοχήκαι τηνένταξη όλων των μαθητών  Δίνονται φυλλάδια, δραστηριότητες και οδηγίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες όλων των παιδιών. Ενημερώνονται οι γονείς. Δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων.  Προτείνεται υλικό που είναι οπτικό, ακουστικό, χειροπιαστό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών  Το λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» που περιλαμβάνεται διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ – μαθητή και ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες όλων των μαθητών  Κάποιες δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους μάθησης  Η κούκλα λειτουργεί και χωρίς κείμενο και με μουσική στους αυτοσχεδιασμούς στην εμψύχωση  Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση, δίνεται σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες προσαρμογές ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών)  Χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ενσωμάτωση όλων των μαθητών/τριών
 • 5. 5 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Αποτίμηση 1ου κύκλου εφαρμογής Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, προσαρμογές (200 λέξεις) Αποτίμηση 2ου κύκλου εφαρμογής Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, προσαρμογές (200 λέξεις) Αποτίμηση 3ου κύκλου εφαρμογής Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, προσαρμογές (200 λέξεις) Αποτίμηση 4ου κύκλου εφαρμογής Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, προσαρμογές (200 λέξεις) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φορείς και άλλες συνεργασίες που εμπλουτίζουν, υποστηρίζουν,ενδυναμώνουν το ΣχέδιοΔράσης της σχολικής μονάδας  Υπεύθυνος πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου  ΟΚΑΝΑ  Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου  Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου  Bravo Schools (QualityNet Foundation)  Φιλοζωικά σωματεία  Action Aid Ελλάς  ΑΡΣΙΣ (ΜΚΟ)  Δήμος Αλεξανδρούπολης- Υπηρεσία Πρασίνου  Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης  Τοπικούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς  Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και της ΕΣΗΕΜ-Θ  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ και τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ  Παλιοί εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου  Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου  Τοπικό τηλεοπτικό κανάλι
 • 6. 6 Επέκταση Επίσκεψη σε ένα αρχαίο θέατρο. Επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μουσείο. Επίσκεψη σε ένα σύγχρονο θέατρο. Επίσκεψη σε ένα βεστιάριο. Απαραίτητοι Σύνδεσμοι http://cinemadiavases.blogspot.com/ (blog του Διεθνούς Διαγωνισμού) Οπτικοακουστικό υλικό https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aKWynyKGTvAapODyoUkZ D1KgKd-MU77 (βραβευμένες μαθητικές ταινίες προηγούμενων σχολικών ετών) http://photodentro.edu.gr/i-create/r/8545/101/simple- search?query=&newQuery=true (Φωτόδεντρο/αποθετήριο) Υλοποίηση ενδοσχολικών δράσεων,επιμορφώσεων, κ.λπ.  Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης σε κοινό.  Δημιουργία μουσείου στην τάξη με εκθέματα το παραχθέν υλικό. Τελικά προϊόνταενδεικτικά του συνόλου των Σχεδίων Δράσηςτμημάτων που υλοποιήθηκαν Πυλώνας: Δημιουργώ και Καινοτομώ Τελικά προϊόντα: Αφίσες, Παραγωγή podcasts,Παραγωγή τραγουδιού, Διαδραστικές παρουσιάσεις Πυλώνας: Ευ Ζην Τελικά προϊόντα Θεατρικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, podcasts με συνθήματα κατά του bullying,εικαστικές δημιουργίες, ιστολόγιο μέσω της συνδιαπραγμάτευσης του θέματος με eTwinning έργο Πυλώνας: Φροντίζω το περιβάλλον Τελικά προϊόντα Διαμόρφωση σχολικού κήπου, εφαρμογή δραστηριοτήτων ρομποτικής σχετικές με το περιβάλλον, εικαστικές δημιουργίες ζώων μέσω της προσέγγισης διαφορετικών εικαστικών τεχνοτροπιών, διαδικτυακές αφίσες Πυλώνας: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική ενσυναίσθηση και ευθύνη Τελικά προϊόντα Δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων, αφίσες για τον εθελοντισμό, διαδικτυακές αφίσες για τη φτώχεια, το ρατσισμό κλπ. Σύνδεσμος ανάρτησης τελικών προϊόντων: https://www.zarifeios.gr/ergastiria- deksiotiton.html Δράσειςενημέρωσης, δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτωνκαιτελική παρουσίασητης δράσης των ΕργαστηρίωνΔεξιοτήτων  Ανάρτηση στο στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://www.zarifeios.gr/ergastiria-deksiotiton.html  Συμμετοχή στο Panhellenic Symposium:Out of Eden Learn  Παρουσίαση στη Δημοτική Αρχή της πόλης
 • 7. 7 Εκπαιδευτικόυλικό και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκανεκτός της Πλατφόρμας 21: Εργαστήρια Δεξιοτήτων  Εκπαιδευτικές πλατφόρμες: Cisco webex, e-me, e-class  Διαδικτυακά εργαλεία  Πλατφόρμα: Out of Eden Learn  Πλατφόρμα Twinspace ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων Θεματικών Κύκλων Κείμενο 100 λέξεων (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) στην μορφή λίστας για κάθε Θεματικό Κύκλο. Ζω καλύτερα- Ευ ζην Φροντίζω το Περιβάλλον Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) ως προςτο σχολικό κλίμα γενικά  Αγαστή συνεργασία  Βελτίωση σχολικού κλίματος  Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και συνεργασίας,δημιουργικότητας, ψηφιακού εγγραμματισμού, επίλυσης προβλήματος) ως προςτη ανάπτυξητης σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί,γονείς) Αγαστή συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών,μαθητών με μαθητές & εκπαιδευτικών-γονέων ως προςτην τοπική κοινότητα Συνεργασία με τοπικούς φορείς, με τη Δημοτική αρχή και με Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Δυσκολίες και εμπόδια, σύντομη περιγραφή (ξεπεράστηκαν/ήταν ανυπέρβλητα)  Μεγάλος όγκος δραστηριοτήτων ανά πυλώνα και μη εφικτή η υλοποίηση όλων των εργαστηρίων για τις τάξεις Ε & Στ και για τη 1 ώρα υλοποίησης του σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  Διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας  Αδυναμία υλοποίησης αρκετών δραστηριοτήτων μέσω της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Προτάσεις προς το ΙΕΠ Στη μορφή λίστας (150 λέξεις)  Μείωση των πυλώνων  Μείωση των εργαστηρίων ανά πρόγραμμα/θέμα
 • 8. 8  Σύζευξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων