Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahagi ng pamahayagan

57,820 views

Published on

Published in: Education

Bahagi ng pamahayagan

 1. 1. Mga Bahaging Pahayagang Pampaaralan
 2. 2. Pangmukhang Pahina
 3. 3. Pangalan ng Pahayagan • Ito ang nagtataglay ng pagkakakilanlan ng isang Pahayagan –Hal. • Philippine Daily Inquirer • Philippine Star • Taliba • Manila Bulletin • Pilipino Star Ngayon
 4. 4. Larawan• Ito ang nagpapatunay sa isang pangyayari na nakikita sa loob at labas ng pahayagan
 5. 5. Pangalan ng Sumulat • Ito ang nagtataglay ng pangalan ng sumulat ng balita. Maari itong ilagay pagkatapos ng ulo ng balita o pagkatapos ng balita.
 6. 6. Ulo ng Balita• Ito ang mga pangunahing pamagat ng pinakamainit at pinakamahalagang balita na naganap. Nasusulat ito sa tipong malalaki.
 7. 7. Tainga ng Balita• Maaring mayroon o wala nito ang pahayagang pampaaralan. Matatagpuan ito sa gilid na itaas na bahagi ng pangalan ng pahayagan sa kanan o kaliwang bahagi o parehong sa kanan o kaliwa.
 8. 8. Payong• Matatagpuan ito sa itaas na bahagi ng pahayagan, sa itaas ng pangalan ng pahayagan.
 9. 9. • Ang mga balita sa pahayagan ay nakapanghihikayat sa patnugutan upang bigyan-puna o opinyon ang mga balita. Ang mga ito ay isinasama sa pahina ng editoryal.
 10. 10. - matatagpuan ito saitaas na bahagi ng pahina namay petsa ng pagkakalimbagat pangalan ng pahayagan.Ito rin ay matatagpuan sa ibapang pahina ng pahayagan.
 11. 11. Ito aynakakahong pangalan ngmga kasapi ng patnugutan.Nagtataglay ito ng logo ngpahayagan, pangalan ngtagapayo, superbisor atpunung-guro ng paaralan.
 12. 12. Ito angkabuuang komentaryo ngpatnugutan na pinagtalunan attinalakay at pinahalagahangmga paksa. Ito rin angpaninindigan ng pahayagantungkol sa mahahalagang isyu.
 13. 13. –Ito ang opinyon ngnakatakdang kolumnista.May layunin itongbumatikos, pumuna,magturo, manlibang omagpahalaga.
 14. 14. –Ito ay larawang-guhit ng isang kartunista na may kinalaman sa paksang tinatalakay at may layuning kaparis din ng tudling pang-editoryal.
 15. 15. •Mga sa Patnugot:• mga puna o opinyon ng mga mambabasa hinggil sa iba’t ibang isyu.
 16. 16. •Payak na paglalahad ng pagpapahalaga sa ugali, tradisyon, kultura at paniniwala. Ang tawag sa Ingles dito ay’editorial liner’
 17. 17. •Mga artikulong nahihinggil sa agham o siyensya gaya ng mga bagong imbensyon, gamot, medisina at kalusugan.
 18. 18. •Nakapaloob dito ang mga tula, maikling kwento, sanaysay, dula, haiku, impresyon, pabula at iba pa.
 19. 19. •Nahihinggil sa pagtatampok ng kabayanihan, kakaibang karanasan o kapangyarihan na kawili- wiling basahin
 20. 20. • Inuuri ang mga artikulong isports gaya ng balitang pampalakasan, editoryal na hinggil sa isport, lathalaing pang-isport at panlibangan.

×