Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atacul final asupra generatiei tinere

833 views

Published on

Ultima generatie este cea care reprezintă doua clase de oameni: cei foarte decazuti moral si cei ce s-au pastrat neprihaniti. Educatia ce o oferi astazi copiilor tai este viitorul garantat al lor.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atacul final asupra generatiei tinere

 1. 1. Atacul final asupra generaţiei tinere Tinere, eştiTinere, eşti pregătit?pregătit?
 2. 2. „„Doamne, uită-Te laDoamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrulnecazul meu. Lăuntrul meu fierbe, mi s-ameu fierbe, mi s-a întors inima în mine,întors inima în mine, căci am fostcăci am fost neascultător. Afarăneascultător. Afară sabia m-a lăsat fărăsabia m-a lăsat fără copii, în casă moartea.copii, în casă moartea. Căci moartea s-a suitCăci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, ape ferestrele noastre, a pătruns în caselepătruns în casele noastre împărăteşti; anoastre împărăteşti; a nimicit pe copii penimicit pe copii pe uliţă, şi pe tineri înuliţă, şi pe tineri în pieţe.”pieţe.” Plângerile 1:20,21Plângerile 1:20,21
 3. 3. Genocidul tinerilorGenocidul tinerilor • Plângerile 1:18b Ascultaţi, toate popoarele, şi vedeţi-mi durerea! Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robieFecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie. • Plângerile 5:14b … tinerii au încetat să mai cântetinerii au încetat să mai cânte. • 2 Cronici 36:15-17 Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi locaşul Său. (16) Dar ei şi-au bătut joc de trimeşii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, şi au râs de proorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac. (17) Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul Haldeilor, şi a ucis cu sabia pe tinerii lora ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locaşului lor celui Sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.
 4. 4. • “Trăim într-un veac nefast pentru tineriun veac nefast pentru tineri.. Influenţa predominantă în societate este cea în favoarea îngăduinţei tinerilor să urmeze înclinaţiei fireşti a minţii lor.” E.White – Sfaturi pt. părinţi, educatori şiE.White – Sfaturi pt. părinţi, educatori şi elevi, p. 264elevi, p. 264 • “Sufletul meu plânge pentru tinerii care îşi formează caractere în acest veac degeneratveac degenerat.” E.White – Mărturii, vol.2, p.338E.White – Mărturii, vol.2, p.338 • “Tinerii sunt ţinta atacurilor specialeţinta atacurilor speciale ale lui Satana” E.White – Slujitorii Evanghelie pag. 188E.White – Slujitorii Evanghelie pag. 188 • Cum pot eu suporta gândul că cei mai mulţicei mai mulţi dintre tinerii acestui veac vor pierde viaţadintre tinerii acestui veac vor pierde viaţa veşnicăveşnică!” E.White – Mărturii, vol.2, p.145E.White – Mărturii, vol.2, p.145
 5. 5. • „Satana îşi conduce oştirile; suntem noi în mod individual pregătiţi pentru lupta de temut care se află în faţa noastră? Îi pregătim noi pe copiii noştri pentru criza cea mare? Suntem noi şi casele noastre pregătiţi pentru a înţelege atitudinea adversarului şi tacticile lui de luptă? S-au obişnuit copiii noştri să fie hotărâţi, ca să poată sta drepţi şi neclintiţi în orice chestiune de principiu şi datorie? Mă rog ca noi toţi să putem înţelege semnele timpului, să ne putem pregăti noi şi copiii noştri, pentru ca, în timp de restrişte, Dumnezeu să fie adăpostul şi scutul nostru.” E.White – Review and Herald, 23 apr. 1889E.White – Review and Herald, 23 apr. 1889
 6. 6. Adevărata, frumoasa, inocenta,Adevărata, frumoasa, inocenta, şi sănătoasa copilărieşi sănătoasa copilărie
 7. 7. Copilăria în care se stătea atât de mult timp înCopilăria în care se stătea atât de mult timp în aer liber, în mijlocul naturiiaer liber, în mijlocul naturii
 8. 8. Alergam atât deAlergam atât de mult în aermult în aer liber...liber...
 9. 9. Ce fericiţi eram să alergăm dupăCe fericiţi eram să alergăm după o minge!...o minge!...
 10. 10. Ne plăcea natura şi iubeamNe plăcea natura şi iubeam florile...florile...
 11. 11. Iar florile şiIar florile şi natura nenatura ne făceaufăceau delicaţi şidelicaţi şi sensibili –sensibili – iubitori aiiubitori ai frumosului.frumosului.
 12. 12. Desigur,Desigur, alergamalergam după totdupă tot felul defelul de gâze...gâze...
 13. 13. Ce jucării şi îndeletniciri simple, naturaleCe jucării şi îndeletniciri simple, naturale şi satisfăcătoare!şi satisfăcătoare!
 14. 14. Oare, câţi din copiii de astăzi s-auOare, câţi din copiii de astăzi s-au jucat cu un zmeu?jucat cu un zmeu?
 15. 15. Admiram şi iubeam pomiiAdmiram şi iubeam pomii
 16. 16. Copiii deCopiii de astăzi nuastăzi nu ştiu să seştiu să se maimai caţăre încaţăre în copacicopaci
 17. 17. Ne construiam case în copaci sau foişoare înNe construiam case în copaci sau foişoare în care dormeam fericiţi...care dormeam fericiţi...
 18. 18. Aveam contact cu animale drăguţe care neAveam contact cu animale drăguţe care ne făceau copilăria frumoasă... Astăzi le vedemfăceau copilăria frumoasă... Astăzi le vedem doar la grădina zoo...doar la grădina zoo...
 19. 19. Iar când toamna venea, ce fericiţi eram să neIar când toamna venea, ce fericiţi eram să ne aruncăm în mormanele de frunze...aruncăm în mormanele de frunze...
 20. 20. Ce frumos era când ne jucam înCe frumos era când ne jucam în nisip construind castele!nisip construind castele!
 21. 21. Categoric, neCategoric, ne mai şimai şi murdăream...murdăream... Şi, deşi părinţiiŞi, deşi părinţii nu eraunu erau disperaţi să nedisperaţi să ne asigure unasigure un mediu steril, numediu steril, nu eram bolnavi caeram bolnavi ca şi copiii de azi...şi copiii de azi...
 22. 22. Aveam oAveam o atracţieatracţie către argilă,către argilă, iar ea seiar ea se dovedea undovedea un adevăratadevărat tămăduitor.tămăduitor.
 23. 23. Ne plăcea să jucăm jocuri inocente precumNe plăcea să jucăm jocuri inocente precum şotronul sau săritul corzii care ne oţeleauşotronul sau săritul corzii care ne oţeleau corpul şi ne făceau plămâni puternici.corpul şi ne făceau plămâni puternici.
 24. 24. Ne jucam de-a v-aţi ascunseleaNe jucam de-a v-aţi ascunselea
 25. 25. Natura ne încânta, ne aducea bucurie, neNatura ne încânta, ne aducea bucurie, ne călea, făcându-ne sănătoşi şi fericiţi.călea, făcându-ne sănătoşi şi fericiţi.
 26. 26. Copiii de astăzi nu mai culeg ei înşişi fructe dinCopiii de astăzi nu mai culeg ei înşişi fructe din pomi... Pentru ei fructele cresc în ...hipermarket!pomi... Pentru ei fructele cresc în ...hipermarket!
 27. 27. Şi ce minunat era la culesul viei!Şi ce minunat era la culesul viei!
 28. 28. Şi era atât de interesant în grădină când ajutamŞi era atât de interesant în grădină când ajutam la plantat sau aveam propriile straturi...la plantat sau aveam propriile straturi...
 29. 29. Mâncam simplu, sănătos şi nuMâncam simplu, sănătos şi nu făceam mofturi...făceam mofturi...
 30. 30. Eram cu familia împreună şi petreceam timp multEram cu familia împreună şi petreceam timp mult împreună... Astăzi, ni se dau tot felul de lucruri şi jucării,împreună... Astăzi, ni se dau tot felul de lucruri şi jucării, dar nu mai petrecem timp împreună, toţi sunt ocupaţi.dar nu mai petrecem timp împreună, toţi sunt ocupaţi.
 31. 31. Alte vremuri,Alte vremuri, vremuri periculoase...vremuri periculoase...
 32. 32. Jefuiţi deJefuiţi de adevărata,adevărata, frumoasafrumoasa şişi inocentainocenta copilăriecopilărie
 33. 33. Copiii toxiciCopiii toxici
 34. 34. • Teste de sânge au demonstrat ca bebelusii au fostTeste de sânge au demonstrat ca bebelusii au fost deja expusi la mai multe de 200 de chimicale toxicedeja expusi la mai multe de 200 de chimicale toxice în uter.în uter. • Crudul adevăr – un copil născut azi are în corp 287Crudul adevăr – un copil născut azi are în corp 287 de chimicale, printre care mercur, dioxină, furani,de chimicale, printre care mercur, dioxină, furani, pesticide, formaldehidă, teflon şi derivaţi.pesticide, formaldehidă, teflon şi derivaţi. • Peste 80,000 de chimicale facute de om au fostPeste 80,000 de chimicale facute de om au fost adăugate in mediul nostru. Cele mai multe suntadăugate in mediul nostru. Cele mai multe sunt cancerigene şi alterează functiile sistemuluicancerigene şi alterează functiile sistemului endocrin. Cu fiecare an situaţia s-a inrautatit, nu s-aendocrin. Cu fiecare an situaţia s-a inrautatit, nu s-a imbunatatit.imbunatatit. • Pesticidele, cât si metalele grele sunt transmise dePesticidele, cât si metalele grele sunt transmise de catre mama la copil. Mercurul, strontiul, uraniul,catre mama la copil. Mercurul, strontiul, uraniul, arsenicul si altele care au devenit comune in ziua dearsenicul si altele care au devenit comune in ziua de azi, sunt transmise de catre mama la copil in uter.azi, sunt transmise de catre mama la copil in uter.
 35. 35. Haine “toxice”Haine “toxice”
 36. 36. • Organizaţia pentru apărarea mediului Greenpeace a descoperit produse toxice în haine pentru copii. Este vorba de mărci de haine cunoscute in intreaga lume si in Romania (Nike, American Apparel, C&A, Gap Disney, Burberry sau Adidas ), care conţin substanţe periculoase, peste limita admisă. • Metalele grele, aminele cancerigene, formaldehida, pentaclorfenol si chiar ph-ul materialelor textile. Aceste substanţe pot proveni în procesul de prelucrare. Sunt procese de vopsire, de imprimare, de finisare finală. Pot fi coloranţii cancerigeni.
 37. 37. • Laptele praf pentru bebelusi a devenit unul din cele mai toxice alimente. Formulele comerciale contin sulfat de cupru – un ierbicid, fungicid si pesticid comun. De multe ori, laptele praf contine substante pe care nici macar adultii nu ar trebui sa le consume: uleiuri hidrogenate, sirop de fructoza din porumb, organisme modificate genetic. • Un element ingrijorator este şi manganul care se gaseste in concentratii mult prea mari in laptele praf pentru bebelusi si in special in laptele praf din soia, comparat cu laptele matern. Un nivel crescut de mangan a fost corelat cu probleme de comportament mai tarziu in viata, cum ar fi ADHD. Bebelusii nu sunt capabili sa absoarba si sa excrete mangan in primul an din viata. • Intr-un studiu efectuat de Center of Disease Control (CDC) din Statele Unite, s-a gasit percolat in 15 brand-uri de lapte praf. Percolatul este un derivat al carburantului pentru rachete…Alti contaminanti descoperiti au fost melamina, dioxina si BPA.
 38. 38. Mai multor bebeluşi din China le-au crescut sâni dinMai multor bebeluşi din China le-au crescut sâni din • Marca de lapte praf comercializată în China a dus la dezvoltarea prematură a unor bebeluşi de sex feminin. Potrivit primelor teste, nivelul hormonilor găsit în cazul a trei fetiţe care au consumat laptele praf, cu vârste între patru şi 15 luni, depăşeşte cel prezent în corpul femeilor adulte obişnuite, relatează Daily Mail. Autorităţile au refuzat însă să interzică comercializarea laptelui praf, produs de compania Synutra, pe motiv că nu realizează teste de siguranţă la cererea consumatorilor.
 39. 39. Jucării toxiceJucării toxice
 40. 40. Copii mici sunt mult mai susceptibiliCopii mici sunt mult mai susceptibili decat adultii sa absoarba plumbul, mercuruldecat adultii sa absoarba plumbul, mercurul sau chiar arsenicul pe care unele jucariisau chiar arsenicul pe care unele jucarii importate din China le contin. Potrivitimportate din China le contin. Potrivit expertilor, copii care au intrat in contact cuexpertilor, copii care au intrat in contact cu metalele grele:metalele grele: • au o inteligenta redusa sau chiar retardau o inteligenta redusa sau chiar retard mintal;mintal; • au o dezvoltare neuro-comportamentalaau o dezvoltare neuro-comportamentala minima;minima; • au probleme cu dezvoltarea fizica si sunt maiau probleme cu dezvoltarea fizica si sunt mai mici de statura;mici de statura; • nu aud foarte bine.nu aud foarte bine.
 41. 41. Ftalatii - Folositi pentruFtalatii - Folositi pentru fabricarea jucariilor moifabricarea jucariilor moi din plastic si a sticlelordin plastic si a sticlelor pentru bebelusi, acestepentru bebelusi, aceste chimicale afecteazachimicale afecteaza sistemul endocrin,sistemul endocrin, deterioreazadeterioreaza dezvoltarea hormonaladezvoltarea hormonala si determina instalareasi determina instalarea pubertatii precoce lapubertatii precoce la copii.copii. S-a dovedit caS-a dovedit ca atat Bisfenolul A, cat siatat Bisfenolul A, cat si ftalatii afecteazaftalatii afecteaza cresterea copiilor, iicresterea copiilor, ii predispun la cancer,predispun la cancer, alergii si boli de inima.alergii si boli de inima.
 42. 42. Cele mai grave moduri prin care cop • 1. Vaccinări multiple care injectează copiii cu mercur, aluminiu, glutamat de monosodiu(MSG) şi formaldehidă • 2. Plombe de mercur • 3. Alimentele din şcoli - continuă să ofere copiilor un cocktail toxic de aditivi alimentari chimici, uleiuri parţial hidrogenate, conservanţi chimici şi chiar fixatori de culoare, cum ar fi nitritul de sodiu.
 43. 43. • Produse de îngrijire personalăProduse de îngrijire personală - Copiii de peste tot sunt- Copiii de peste tot sunt “spălaţi” cu substanţe toxice provenite de la toate produsele de“spălaţi” cu substanţe toxice provenite de la toate produsele de îngrijire personală, inclusiv de la săpun şi şampon, de laîngrijire personală, inclusiv de la săpun şi şampon, de la detergenţii de rufe, balsam de rufe şi chiar de la pastă de dinţi.detergenţii de rufe, balsam de rufe şi chiar de la pastă de dinţi. • Majoritatea produselor de îngrijire personală sunt pline deMajoritatea produselor de îngrijire personală sunt pline de substanţe chimice sintetice. Detergenţii de rufe spală hainelesubstanţe chimice sintetice. Detergenţii de rufe spală hainele copiilor cu substanţe chimice dăunătoare, care apoi suntcopiilor cu substanţe chimice dăunătoare, care apoi sunt purtate de aceştia, iar substanţele sunt absorbite în corpul lor.purtate de aceştia, iar substanţele sunt absorbite în corpul lor. Atunci când aceşti copiii devin adolescenţi, povara toxicăAtunci când aceşti copiii devin adolescenţi, povara toxică creşte şi mai mult prin utilizarea deodorantelor, a cosmeticelor,creşte şi mai mult prin utilizarea deodorantelor, a cosmeticelor, parfumurilor şi cremelor de îngrijire.parfumurilor şi cremelor de îngrijire.
 44. 44. Unele serveţele umede pentruUnele serveţele umede pentru bebeluşi pot fi toxicebebeluşi pot fi toxice • Substanţele chimice folosite laSubstanţele chimice folosite la fabricarea diverselor produse de igienăfabricarea diverselor produse de igienă pentru bebeluşi au constituit de maipentru bebeluşi au constituit de mai multe ori în ultimii ani un subiect demulte ori în ultimii ani un subiect de controverse. Fenoxietanolul este uncontroverse. Fenoxietanolul este un conservant chimic foarte nociv pentruconservant chimic foarte nociv pentru sânge şi pentru ficat.sânge şi pentru ficat. Prezenţa lui înPrezenţa lui în serveţelele umede pentru igienaserveţelele umede pentru igiena bebeluşilor nu este deloc o noutate.bebeluşilor nu este deloc o noutate.
 45. 45. Vaccinurile – acele cu otravă
 46. 46. Ce contin vaccinurile pe care leCe contin vaccinurile pe care le injectam in copiii nostri?injectam in copiii nostri? Substanţe chimice toxice: conservanti,Substanţe chimice toxice: conservanti, aluminiu, antibiotice, formaldehida, mercur,aluminiu, antibiotice, formaldehida, mercur, timerosal, virusuri, bacterii etc. NU a existat sitimerosal, virusuri, bacterii etc. NU a existat si nu va exista niciodata un vaccin sigur .nu va exista niciodata un vaccin sigur . O fi bine să-ţi injectezi metale grele,O fi bine să-ţi injectezi metale grele, emulsificatori, conservan i şi aditivi sinteticițemulsificatori, conservan i şi aditivi sinteticiț direct în ţesutul muscular? Dar MSGdirect în ţesutul muscular? Dar MSG (monoglutamat de sodiu) şi formaldehidă? Dar(monoglutamat de sodiu) şi formaldehidă? Dar aluminiu şi mercur?aluminiu şi mercur?
 47. 47. • Doctorul Suzanne Humphries din organiza iaț International Medical Council on Vaccination, are următoarea opinie despre vaccinare: ””Vaccinurile nu au fostVaccinurile nu au fost niciodată sigure – nu a existatniciodată sigure – nu a existat niciodată un vaccin sigur, nu vaniciodată un vaccin sigur, nu va exista niciodată un vaccin sigur şiexista niciodată un vaccin sigur şi este imposibil sa producem uneste imposibil sa producem un vaccin sigur”.vaccin sigur”.
 48. 48. - 35% din copiii între 7 şi 11 ani din mediul urban sînt- 35% din copiii între 7 şi 11 ani din mediul urban sînt supraponderali sau obezi, conform unui studiu realizatsupraponderali sau obezi, conform unui studiu realizat de nutriţionişti românide nutriţionişti români - 67% dintre copiii cu vârste între 7 şi 10 ani intră pe- 67% dintre copiii cu vârste între 7 şi 10 ani intră pe Internet pentru a se juca. Doar 12% caută informaţiiInternet pentru a se juca. Doar 12% caută informaţii pentru a-şi face temele.pentru a-şi face temele.
 49. 49. De ce intră copiii români în pubertate la nouă ani • În lipsa unui tratament adecvat, majoritatea băieţilor care intră devreme la pubertate nu vor creşte mai înalţi de 1,55 metri, iar fetele nu vor depăşi 1,5 metri în înălţime, sunt de părere medicii endocrinologi. • Fetele intră la pubertate de la vârste tot mai fragede, este concluzia unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii la Spitalul de Copii din Cincinnati. Oamenii de ştiinţă au constatat că vârsta medie a pubertăţii a scăzut mult, comparativ cu ultimii 20 de ani. Astfel, în era vitezei fetele ajung şi la pubertate la vârsta de 7-8 ani, relatează cotidianul “New York Times”. • Prof. dr. Constantin Dumitrache, medic primar endocrinologie şi doctor în ştiinţe medicale, de la Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon”, a declarat pentru Gândul că în România fetele intră la pubertate în jurul vârstei de nouă ani şi jumătate. “Vârsta medie la care fetele intră la pubertate este 12 ani şi jumătate”, adaugă prof. dr. Dumitrache.
 50. 50. • Studiul americanilor arată că obezitatea, care este în creştere în rândul copiilor, joacă un rol important în apariţia pubertăţii timpurii. Dr. Frank M. Biro, unul dintre autorii cercetării, spune că grăsimea poate produce hormoni sexuali. • “Fenomenul nu este întâlnit doar în rândul fetelor, ci şi al băieţilor. Printre principalii factori care duc la apariţia pubertăţii timpurii aş nominaliza în primul rând alimentaţia şi sexualitatea psihică. Copiii sunt expuşi la tot felul de materiale cu teme sexuale apărute în ziare, reviste şi la televizor, iar acest lucru determină o intrare la pubertate la vârste tot mai fragede”, subliniază medicul endocrinolog prof. dr. Constantin Dumitrache. • Unii oameni de ştiinţă consideră că substanţele chimice des întâlnite în mediu seamănă cu estrogenul şi pot grăbi apariţia pubertăţii.
 51. 51. Tot mai multe boli ce lovescTot mai multe boli ce lovesc generaţia tânără...generaţia tânără...
 52. 52. Tot mai mulţi copii bolnavi deTot mai mulţi copii bolnavi de cancercancer
 53. 53. Oare cum arată copilăria unuiOare cum arată copilăria unui astfel de copil?astfel de copil?
 54. 54. Chimicale cvasiprezente îşi spun cuvântulChimicale cvasiprezente îşi spun cuvântul prin apariţia a tot mai multe malformaţii laprin apariţia a tot mai multe malformaţii la naşterea copiilornaşterea copiilor
 55. 55. ““Copilărie virtuală”Copilărie virtuală”
 56. 56. Adolescentii petrec 7 ore pe zi la televizor, radio si pe Internet. Un procent de 88% dintre adolescenti folosesc Internetul, majoritatea lor acasa sau la scoala (92%), urmati de internet pe mobil (31%) si scoala (21%). Media zilnica de utilizare a Internetului este de 3,37 ore, adolescentii sub 14 ani intrand in spatiul online intr-o proportie mai mica decat cei peste 14 ani. Zilnic, adolescentii petrec 1,93 de ore in medie jucand jocuri video.
 57. 57. Descrierea “generaţiei digitale”:Descrierea “generaţiei digitale”: ““Sunt mai înceţi la minte decît eram noi la vârsta lor”, “suntSunt mai înceţi la minte decît eram noi la vârsta lor”, “sunt dependenţi de net, îşi pierd abilităţile sociale şi nu mai au timpdependenţi de net, îşi pierd abilităţile sociale şi nu mai au timp pentru sporturi şi activităţi sănătoase. Rezultatul este o generaţie depentru sporturi şi activităţi sănătoase. Rezultatul este o generaţie de oameni ciudaţi şi obezi”, “sunt lipsiţi de ruşine”, “pentru că părinţii i-oameni ciudaţi şi obezi”, “sunt lipsiţi de ruşine”, “pentru că părinţii i- au răsfăţat, se simt dezorientaţi în lumea reală şi le e teamă săau răsfăţat, se simt dezorientaţi în lumea reală şi le e teamă să aleagă o cale”, “îşi agresează prietenii online”, “sunt violenţi”, “nualeagă o cale”, “îşi agresează prietenii online”, “sunt violenţi”, “nu posedă nici un fel de etică a muncii şi vor fi angajaţi slabi”,posedă nici un fel de etică a muncii şi vor fi angajaţi slabi”, “aceasta“aceasta e cea mai narcisistă şi mai egocentristă generaţie”.e cea mai narcisistă şi mai egocentristă generaţie”.
 58. 58. În loc săÎn loc să zburde pezburde pe câmp,câmp, mânuieştemânuieşte un telefonun telefon sau sesau se zgâieşte la ozgâieşte la o tabletă...tabletă...
 59. 59. Jocurile video şi violenţaJocurile video şi violenţa
 60. 60. Jocuri cu monştrii, spiriduşi şi demoniJocuri cu monştrii, spiriduşi şi demoni
 61. 61. • Statisticile relevă faptul că, 97% dintre copiii cuStatisticile relevă faptul că, 97% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 si 17 ani din Statele Unite sevârste cuprinse între 12 si 17 ani din Statele Unite se joacă pe calculator. Industria jocurilor video pentrujoacă pe calculator. Industria jocurilor video pentru acasă depăşeşte 11 miliarde de dolari, iar in primeleacasă depăşeşte 11 miliarde de dolari, iar in primele 10 poziţii dintre cele mai bine vândute jocuri video10 poziţii dintre cele mai bine vândute jocuri video se află exclusiv jocuri care conţin elemente dese află exclusiv jocuri care conţin elemente de violenţă, potrivit unor date din 2008.violenţă, potrivit unor date din 2008. • Jocurile video au fost declarate vinovate pentruJocurile video au fost declarate vinovate pentru creşterea nivelului infracţional la copii in Statelecreşterea nivelului infracţional la copii in Statele Unite, de la violenţă, până la cazurile de agresareUnite, de la violenţă, până la cazurile de agresare fizică sau verbală şi până la atacurile armate (atâtfizică sau verbală şi până la atacurile armate (atât arme de foc, cât şi arme albe). Criticii condamnăarme de foc, cât şi arme albe). Criticii condamnă jocurile video pentru incurajarea violenţei şi pentrujocurile video pentru incurajarea violenţei şi pentru inocularea în cei mici a ideii că violenţa este cheiainocularea în cei mici a ideii că violenţa este cheia rezolvării conflictelor.rezolvării conflictelor.
 62. 62. Copiii sunt tot maiCopiii sunt tot mai rebeli şi violenţirebeli şi violenţi
 63. 63. In jocurile video, victimele dispar dupa ce sunt omorate,In jocurile video, victimele dispar dupa ce sunt omorate, iar jucatorii au vieti multiple, ceea ce desensibilizeazaiar jucatorii au vieti multiple, ceea ce desensibilizeaza jucatorii in viata reala si accentueaza comportamentuljucatorii in viata reala si accentueaza comportamentul agresiv si in realitate, nu numai in joc.agresiv si in realitate, nu numai in joc. Jocurile video violenteJocurile video violente pot contribui lapot contribui la asocierea placerii si aasocierea placerii si a senzatiei de fericire prinsenzatiei de fericire prin abilitatea de a creaabilitatea de a crea neplăceri si suferinteneplăceri si suferinte celorlalti. Copiii micicelorlalti. Copiii mici pot fi confuzi şi să fiepot fi confuzi şi să fie violenti in viata de zi cuviolenti in viata de zi cu zi fara sa realizeze cazi fara sa realizeze ca acest lucru e ceva rau,acest lucru e ceva rau, ci pur si simplu pentruci pur si simplu pentru ca imita unca imita un comportament vazut incomportament vazut in jocurile video.jocurile video.
 64. 64. Izolarea socială,Izolarea socială, dependenţa de computer -dependenţa de computer - jefuiţi de copilăriejefuiţi de copilărie
 65. 65. Privesc pe tablete, în loc să zburde caPrivesc pe tablete, în loc să zburde ca mieii pe pajişte şi să se joace împreună.mieii pe pajişte şi să se joace împreună. Nu îi interesează superba natură.Nu îi interesează superba natură.
 66. 66. Facebook, o reţea de „prieteni“ pe care nu-i ştii la faţă: Cine n-are timp de viaţa reală o trăieşte virtual
 67. 67. Una dintre cele mai mari afaceri la nivelUna dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial în acest moment se numeşte Facebookmondial în acest moment se numeşte Facebook şi este o reţea de socializare pe internet.şi este o reţea de socializare pe internet.
 68. 68. • Astfel, construirea unei realităţi paralele în care eşti în contact cu oameni pe care nu îi vezi toată vremea (ba chiar niciodată, pe majoritatea), faci lucruri total diferite decât cele pe care le faci obligatoriu, ca să poţi trăi, se poate constitui într-un debuşeu eficient al tensiunilor date de activităţile impuse la serviciu şi acasă. Eşti “fermier”, faci şi avere, mai schimbi o glumă cu unul, uite aşa uiţi că viaţa e grea, că alţii fac averi reale. Eşti mereu în contact cu “prieteni”, iar asta îţi dă senzaţia de normalitate, uiţi că de fapt trec luni de zile şi nu te mai vezi pe îndelete cu un prieten drag, ca pe vremuri. Acum totul e pe fugă, fiecare aleargă la treburile lui, timpul liber este foarte puţin, abia dacă ai o zi la sfârşit de săptămână când să mai stai cu familia ta. Ai telefonul în buzunar, dar nu vorbeşti cu săptămânile cu prietenii adevăraţi şi reali, fiindcă ştii că imediat s-ar pune problema să te vezi cu ei şi nici ei, nici tu n-aveţi timp. Mi se pare clar că o astfel de afacere planetară nu s-ar fi putut ridica şi nu s-ar putea menţine dacă ea nu s-ar articula pe nişte nevoi foarte profunde ale oamenilor.
 69. 69. Tinerii “online” , mai singuri decât bătrânii • Cu toate că au, în medie, 2243 de prieteni virtuali pe Facebook, adolescenţii şi tinerii care socializează pe acestă reţea resimt tot mai mult însingurarea • Viaţa petrecută mai mult online îi face pe tinerii de astăzi să aibă sentimente de singurătate, să tânjească după o mângâiere “reală” şi să audă “pe viu” cuvinte direct din gura celor care le “vorbesc” dealtfel virtual, arată un studiu recent, citat de presa britanică. Unii dintre aceşti tineri, care au căpăt deja dependenţă de acest tip de comunicare, ajung să se simtă chiar mai singuri decât O expertă britanică în relaţii interumane, Julie Peasgood, este de părere că tehnologia, în loc să dea la o parte barierele sociale, ne izolează tot mai mult şi îi afectează negativ în special pe tineri. “Nu poţi să mângâi un prieten pe Facebook. O atingere umană ne linişteşte, ne dă încredere, ne permite să intrăm în legătură cu ceilalţi.”
 70. 70. • Cineva mărturisea: “Am 422 de prieteni şi tot mă simt singur. Vorbesc cu ei în fiecare zi, dar niciunul nu mă cunoaşte cu adevărat.” • Aceste reţele pe care le-am numit de “socializare” numai de socializare nu sunt pentru că după ce ne deschidem calculatoarele în realitate ne închidem uşile. • Toată această tehnologie pe care o avem este doar o iluzie. • Când te îndepărtezi de acest dispozitiv al iluziei te treze tiș i vezi o lume a confuziei. O lume în care suntem sclaviiș tehnologiei pe care cică o stăpânim. O lume a interesului personal. O lume în care informaţiile ne sunt vândute de oameni bogaţi şi tot mai lacomi. • Ne facem că nu observăm izolarea socială. • Când e ti în public i te sim i singur, pune mâinile la ceafăș ș ț i îndepărtează-te de telefon. Nu e nevoie să te holbezi laș meniuri i contactele de pe net, doar vorbi i unii cu al ii,ș ț ț învă a i să coexista i.ț ț ț • Ridică- i ochii de pe telefon, stinge ecranul.ț
 71. 71. De ce suntem bombardati cuDe ce suntem bombardati cu muzică peste tot?muzică peste tot? • De ce suntem ”învă a i” de mici săț ț ascultăm muzică tot timpul: în cluburi, restaurante, baruri, mall-uri, magazine, radio în ma ină, acasă, la serviciu, muzicăș pe calculator, pe tabletă, pe telefon, în metrou, pe stradă, la petreceri, în ”vapora ul” de Birthday party de laș Mcdonalds etc etc etc, PESTE TOT, de la vârste cât mai mici, toată via a, tot timpulț bubuie muzica în jurul nostru?
 72. 72. • Oamenii cu imagina ie i creativi (emisferăț ș dreaptă) sunt periculo i Sistemuluiș , pentru că ei î i pot imagina i o altfel de lume decât ceaș ș mizeră în care suntem inu i captivi astăzi, î iț ț ș pot imagina o lume mai bună. Iar când î i dauș seama că această lume ESTE POSIBILĂ, există anse să lupte pentru ea. i atunci, ei devinș Ș periculo i pentru Sistem. De aceea, oamenii NUș trebuie să ajungă la acest nivel, motiv pentru care, sunt bombarda i cu muzică pentru a staț preponderent pe emisfera stângă a creierului, iș va accepta ”autoritatea”.
 73. 73. • Scopul este să îţi BLOCHEZE MINTEA, să îţiScopul este să îţi BLOCHEZE MINTEA, să îţi bruieze procesele gândirii, să nu-ţi lasebruieze procesele gândirii, să nu-ţi lase creierul să gândească limpede, să nucreierul să gândească limpede, să nu gânde ti, să nu analizezi, să nu-ţi puișgânde ti, să nu analizezi, să nu-ţi puiș întrebări (despre lumea în care trăieşti), săîntrebări (despre lumea în care trăieşti), să nu-ţi poţi da răspunsuri, să trăieşti înnu-ţi poţi da răspunsuri, să trăieşti în relaxare i ignoranţă, să fii rupt de realitate,șrelaxare i ignoranţă, să fii rupt de realitate,ș să nu con tientizezi realitatea, să nu-ţi vinășsă nu con tientizezi realitatea, să nu-ţi vinăș idei, să stai lini tit la locul tău, să nu te opui,șidei, să stai lini tit la locul tău, să nu te opui,ș să accepţi realitate actuală, să accepţisă accepţi realitate actuală, să accepţi Sistemul, să fii docil, pe scurt, SĂ TE SUPUI.Sistemul, să fii docil, pe scurt, SĂ TE SUPUI.
 74. 74. Pentru lumea contemporană totul este relativ • Adevarul este relativ; religiile toate contin parti de adevar; daca pot sa existe parti de adevar, nu exista religie revelata; totul este permis - vedeti singuri cu cata nonsalanta numeste lumea de astazi pacatele impotriva firii drept un mod de viata alternativ. Nimic nu este absolut. La originea lucrurilor se afla nimicul, ne tragem din maimuta, iar la originea lumii se afla eventual o mare explozie, big-bangul, adica… nimicul a fost un nimic atat de cumsecade incat a explodat si s-a transformat in ceva si inca ceva cu atata varietate si complexitate cata vedem in lumea inconjuratoare. Si daca la originea lucrurilor se afla nimicul, tot nimicul, neantul, este finalitatea lor.
 75. 75. Izolaţi în lumea lor...Izolaţi în lumea lor...
 76. 76. Generaţia consumatoristăGeneraţia consumatoristă Strategiile de marketing care îi vizează pe copii devin tot mai rafinate, pe măsură ce schimbări tot mai dramatice intervin în viaţa familiei, acolo unde începe educaţia.
 77. 77. • Peste trei sferturi dintre deciziile de cumpărare ale familiei sunt influenţate de copil. • Mathieu Vialettes („Le marketing cible les enfants”) introduce chiar conceptul de „Copil Rege”. El citează un studiu realizat de compania Walt Disney asupra unui eşantion format din copii de 8-10 ani, cu răspunsuri la întrebarea „Ţin seama părinţii de sfaturile tale la cumpărături?
 78. 78. Hărţuirea verbală a părinţilorHărţuirea verbală a părinţilor • Altfel spus cicăleala. Experţii în marketing mizează pe infinita putere de persuasiune a copiilor asupra părinţilor. Anne Sutherland şi Beth Thomson, în lucrarea lor „Kidfluence”, disting două feluri de hărţuiri: de perseverenţă şi de importanţă. Prima se referă, pur şi simplu, la bătutul la cap al părinţilor până ce aceştia, sătui, cedează nervos şi cumpără. A doua, mult mai subtilă şi mai eficientă, mizează pe dorinţa părinţilor de a le oferi copiilor tot ce e mai bun, combinată cu sentimentul lor de vinovăţie pentru prea puţinul timp petrecut în familie.
 79. 79. "Parintii permisivi din Suedia au dat"Parintii permisivi din Suedia au dat nastere unei generatii de monstri?"nastere unei generatii de monstri?" • "Parintii permisivi din Suedia au dat nastere unei generatii de monştrii?", se întreaba Judith Woods intr-un articol cu acelasi titlu publicat in The Telegraph, care pune in discutie efectele modelului scandinav de a-ti creste copilul. Stilul permisiv de a fi parinte creeaza o generatie de tineri adulti fara empatie sociala, care, dupa o copilarie de răsfăţ, sfârsesc prin a fi dezamăgiţi in viata, sustine psihiatrul suedez David Eberhard, tatăl a 6 copii. Potrivit acestuia, "a-i spune 'nu' unui copil nu este acelaşi lucru cu a bate un copil".
 80. 80. SEXUALIZAREA COPIILORSEXUALIZAREA COPIILOR Sexualizarea copiilor este un fenomen si o realitate globala, una din marile nenorociri ale acestui inceput de mileniu. Se desfasoara sub ochii nostri, zilnic, si sub forme multiple. Unii dintre noi sunt constienti de acest fenomen iar altii nu. Uneori se manifesta mai pronuntat dar de cele mai multe ori subtil. Sexualizarea copiilor are ca obiectiv indoctrinarea lor intr- o varianta nesanatoasa a sexualitatii.
 81. 81. • Se porneste de la premiza ca identitatea sexuala cu care ne nastem nu este un dat biologic ci un aspect uman maleabil, care se formeaza si se maturizeaza sub influenta factorilor externi, de exemplu educatia, moravurile, sau imitarea adultilor ca modele de comportament sexual. In alte cuvinte, se promoveaza ideea ca masculinitatea si femininitatea nu sunt aspecte biologice ale fiintei umane ci comportamente acaparate pe parcursul vietii sub influenta factorilor de mediu. Doctrinele acestea sunt in voga in diferite societati occidentale si fac parte din curicula scolara. S-au transformat intr-o ideologie sexuala a societatii seculare care este promovata atit la nivel national cit si international. Se manifesta in rezolutiile emise de Consiliul Europei, Parlamentul European, si de Natiunile Unite. Este promovata prin programele de educatie sexuala (“comprehensive sexuality education”).
 82. 82. • In ianuarie 2010 Federatia Internationala de Planificare Familiala (International Planned Parenthood Federation) e emis un raport in care cere societatii civile, guvernelor lumii si chiar institutiilor religioase sa puna la dispozitia copiilor, incepind de la virsta de 10 ani, o educatie sexuala de ansamblu (comprehensive). Raportul afirma ca “adolescentii au dreptul sa fie informati din plin privind sexualitatea si sa aibe acces la contraceptive si alte servicii similare”. Raportul defineste adolescentii ca “fiinte sexuale” cu dreptul de a fi informati ca “sexualitatea poate fi o forta pozitiva spre schimbare si dezvoltare, o sursa de placere, intruchiparea drepturilor omului si expresivitatea identitatii personale”. In felul acesta educatia sexuala e desemnata sa incurajeze in adolescenti “autostima, luarea de decizii responsabile, si dezvoltarea unei vieti sexuale satisfacatoare si plina de placere.” In plus, se recomanda ca educatia sexuala sa fie folosita ca instrument pentru schimbarea “rolurilor sexuale traditionale.” Raportul de asemenea, cere ca adolescentilor sa li se acorde acces liber la servicii sexuale si educatie sexuala, prima vizata aici fiind abolirea consimtamintului parental pentru distribuirea contraceptivelor la copii. In plus, raportul ataca direct religia si grupurile religioase pentru ca accentueaza abstinenta. Ele sunt vazute ca obstacolul principal care neaga adolescentilor “aspectele pozitive si placute ale relatiilor sexuale.”
 83. 83. • Tot la nivel de ONU, in toamna anului trecut UNESCO a publicat un raport intitulat International Guidelines on Sexual Education (Ghid International de Educatie Sexuala) in care afirma existenta unui “drept la sex,” si ca acest “drept” apartine si copiilor. Dreptul la sexualitate include dreptul de a primi instructiuni referitoare la placerea sexuala si experimentarea cu diferite variante de sexualitate, inclusiv homosexualitatea. Ghidul cere ca incepind de la 5 ani copiii sa fie invatati ca sexualitatea alternativa (adica homosexualitatea) nu este daunatoare, si ca cuplurile unisex pot creste un copil la fel de bine ca si un cuplu heterosexual. Incepind de la 9 ani copiii trebuie educati in folosirea prezervativelor. Se recomanda de asemenea ca de la virsta de 12 copiii sa fie invatati ca “atit barbatii cit si femeile pot da sau primi placere sexuala cu un partener de acelasi sex sau de sex opus.” Iar de la 15 ani copiii trebuie invatati ca “au dreptul la avort.”
 84. 84. • Programele de televiziune cu conţinut sexual explicit şi campaniile publicitare la îmbrăcăminte pentru adulţi îi forţează pe copii să se maturizeze mult mai devreme. Acestea sunt concluziile unui studiu aplicat unui număr de părinţi de către Ministerului Educaţiei din Marea Britanie, scrie Daily Mail. • Conform studiului, părinţii chestionaţi se tem că nu îşi pot creşte copiii cum vor din cauza acestor programe tv şi a reclamelor mult prea explicite. “Părinţii ne comunică fără ocolişuri că sunt îngrijoraţi deoarece copiii lor se maturizează prea repede din cauza presiunilor din jur. Este clar că grijile lor au fost provocate de experienţa de zi cu zi şi nu din principii de morală duse la extrem”, a povestit Reg Bailey, care conduce un studiu independent despre comercializarea şi sexualizarea imaginii copiilor în publicitate.
 85. 85. S-a întrecut măsura: fetiţe de 4 ani careS-a întrecut măsura: fetiţe de 4 ani care pozează sexy în lenjerie intimăpozează sexy în lenjerie intimă
 86. 86. • O nouă colecţie de lenjerie intimă atrage atenţia din cauza unor poze sexy cu fetiţe, potrivit fashionista.com. Noua linie se numeşte Lunes Jours Après şi a fost construită ca “prima marcă de lenjerie intimă dedicată copiilor şi adolescenţilor”. • Ceea ce a deranjant la colecţia de lenjerie intimă marca Jours Lunes Après nu a fost doar faptul că această colecţie se adrează fetiţelor cu vârste cuprinse în 4 şi 12 ani, vârste la care probabil nici nu ar trebui să ştie ce este lenjeria intimă, ci mai ales fotografiile făcute micuţelor. Ele pozează ca nişte femei în toată firea: coafură Amy Winehouse, ochelari de soare şi bijuterii. Toate acestea fiind etalate în poziţii seducătoare.
 87. 87. • Cea care a sprijinit-o in acest demers a fost chiar mama fetei, care isi dorea marele premiu pentru fetita ei. • Cu o perucă blondă şi cizme de vinilin, fetiţa a defilat în aplauzele publicului. Greu de înţeles cum oamenii au putut aprecia o astfel de apariţie, dar mama copilei a fost evident în culmea fericirii. Din culise priveau intrigate celelalte mame, care au jurat că nu şi-ar îmbrăca copilul astfel vreodată. O fetiţă de numai trei ani a defilat la un concurs de frumuseţe din Statele Unite deghizată în prostituată. Mama ei şi- a dorit ca fiica să dea viaţă personajului Juliei Roberts din celebrul film Pretty Woman. Daily MailDaily Mail: Un alt caz revoltator face vâlvă in Occident. O: Un alt caz revoltator face vâlvă in Occident. O fetita de numai patru ani a aparut la un concurs defetita de numai patru ani a aparut la un concurs de frumusete pentru minori cu sani falsi si fund siliconat,frumusete pentru minori cu sani falsi si fund siliconat, crezand ca astfel va impresiona juriul.crezand ca astfel va impresiona juriul.
 88. 88. • O copilă care la doi-trei ani învaţă prima ei lecţie despre femeia-obiect, despre „obligaţia” ei de-a se expune pe sine în vitrina lumii, ca un „exponat” pe lângă care trec toţi, îl aleg, îl folosesc, îl returnează şi trec mai departe. • Orice părinte ar trebui să se întrebe: oare îmbrăcându-mi fetiţa ca pe o femeie seducătoare, în condiţiile în care ea este doar un copil, nu îi predau o lecţie periculoasă despre pedofilie? Nu cumva îi spun că este normal să fie privită cu poftă de un bărbat muuult prea în vârstă, care ar putea să-i fie cel puţin tată, dacă nu bunic?
 89. 89. Monstrul născut în aceste zile:Monstrul născut în aceste zile: femeia în trup de copilfemeia în trup de copil
 90. 90. Scandal în lumea modei:Scandal în lumea modei: Fetiţă de 10 ani, machiată şi îmbrăcată ca o fFetiţă de 10 ani, machiată şi îmbrăcată ca o fe • Thylane Lena-Rose Blondeau, în vârstă de doar 10 ani, este considerată un viitor star în lumea modei, însă fotografiile cu ea îmbrăcată în haine cu imprimeu leopard şi buzele rujate ce mimează sărutul către camera de fotografiat au stârnit furia multor oameni, care consideră că aceste imagini sunt potrivite pentru un model cu vârstă dublă faţă de Thylane, scrie dailymail.co.uk. • Un studiu a arătat că 88% dintre părinţii din Marea Britanie cred că copiii sunt presaţi să se maturizeze prea repede, iar 58% au fost de acord că acest lucru este influenţat de cultura celebrităţii.
 91. 91. “Aceste imagini sunt exact opusul a ceea ce ar trebui să fie copilăria în societatea de astăzi. Este un copil expus unei lumi pe care nu este pregătit să o înfrunte. Pentru ca un copil să devină un adult fericit şi echilibrat psihic trebuie să aibă o copilărie petrecută firesc, care să îl pregătească pentru cererile adulţilor“, spune medicul Emma Gray, psiholog consultant.
 92. 92. Imaginile provocatoare ale fetiţei au stârnit indignare, iar cele mai multe voci spun că este inadmisibil ca un copil să pozeze în ipostaze atât de sexy. Potrivit autorităţilor din Marea Britanie, aceste fotografii sunt şocante pentru că emană extrem de multă sexualitate, iar un copil trebuie să transmită doar inocenţă. În plus, experţii atrag atenţia că micuţii puşi să adopte astfel de comportamente sunt afectaţi din punct de vedere psihologic.
 93. 93. • AcelaşiAcelaşi comunicat alcomunicat al OMS arată că,OMS arată că, zilnic, la scarăzilnic, la scară globală, 2.400 deglobală, 2.400 de tineri setineri se infectează cuinfectează cu HIV, în total fiindHIV, în total fiind 5 milioane de5 milioane de tineri cutineri cu HIV/SIDA.HIV/SIDA. Potrivit OMS, 16 milioane de tinere între 15 şi 19Potrivit OMS, 16 milioane de tinere între 15 şi 19 devin mame, în fiecare an, ceea ce reprezintădevin mame, în fiecare an, ceea ce reprezintă aproape 11% din totalul naşterilor la nivelaproape 11% din totalul naşterilor la nivel global.global.
 94. 94. O fetiţă de 8 ani este injectată cu Botox de maO fetiţă de 8 ani este injectată cu Botox de ma De profesie cosmeticiană, Kerry (34 ani) din Biringham cumpără diverse substanţe de pe internet pe care apoi i le injectează fiicei sale în frunte, în buze şi în jurul ochilor. Obsedată de frumuseţe, mama fetiţei spune că astfel îi va stopa lui Britney creşterea părului atunci când aceasta va ajunge la pubertate. Kerry susţine că şocantele şi potenţial periculoasele tratamente la care îşi supune fiica de 8 ani îi vor garanta celebritatea în adolescenţă. Ca restul fetiţelor de 8 ani, Britney Campbell este înnebunită să danseze pe muzica lui Lady Gaga, să se îmbrace la modă şi să se machieze din când în când. Spre deosebire de restul copilelor însă, Britney înţelege altfel frumuseţea. La fiecare trei luni, ea urcă pe patul unui cabinet de cosmetică şi îşi priveşte mama, pe Kerry Campbell, cum îi pregăteşte seringile pline cu Botox pe care urmează să i le injecteze în faţă, scrie cotidianul The Sun.
 95. 95. • ””Femeia frumoasă şi fără minteFemeia frumoasă şi fără minte este ca un inel din aur pus îneste ca un inel din aur pus în rîtul unui porc.” Proverbe 11:22rîtul unui porc.” Proverbe 11:22 • ””Desmierdările suntDesmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea esteînşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care sedeşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.”teme de Domnul va fi lăudată.” Proverbe 31:30Proverbe 31:30
 96. 96. Ziua "Fără pantaloni" la metrou, sărbătorită de mii de oameni din toată lumea
 97. 97. Cea de-a treisprezecea ediţie a zilei "Fără pantaloni" la metrou, o tradiţie bizară care are la bază o glumă lansată de câţiva americani din New York, a fost marcată şi anul acesta în toată lumea. Mii de persoane din oraşe precum New York, Londra ori Sofia au celebrat această zi, călătorind cu trenurile subterane în lenjeria intimă. Deşi a început ca o glumă a unor tineri americani, fenomenul a luat o amploare neaşteptată şi s-a extins pe toate continentele. Regula principală a ciudatei sărbători este ca participanţii să reuşească să fie cât mai serioşi, chiar dacă imaginea celorlalţi călători în lenjeria lor intimă ar putea să li se pară hilară. Anul trecut, ziuaAnul trecut, ziua "Fără pantaloni" la"Fără pantaloni" la metrou a fostmetrou a fost celebrată în 59 decelebrată în 59 de oraşe din 27 deoraşe din 27 de ţări la nivelţări la nivel mondial.mondial.
 98. 98. Rockul – unRockul – un curent ce acurent ce a atras mulţiatras mulţi tineritineri
 99. 99. TineriTineri rockerirockeri
 100. 100. • „Muzica nu cere acordul minţii ca să invadezeMuzica nu cere acordul minţii ca să invadeze organismulorganismul. Pe calea talamusului - releul emoţiilor şi senzaţiilor - ea poate să stârnească furtună emoţională. Odată cu afectarea talamusului, creierulcreierul este automat invadateste automat invadat...” Ira Altshuler, A Psychiatrist’sIra Altshuler, A Psychiatrist’s Experience with Music as a Therapeutic Agent, 1948, pag.Experience with Music as a Therapeutic Agent, 1948, pag. 270-271.270-271. • “Rockul trezeşte o serie de simţăminte agitate,Rockul trezeşte o serie de simţăminte agitate, excitate, sexualeexcitate, sexuale, prin ritmul pronunţat şi insistent - mijloc folosit pentru ridicarea în mod artificial a tensiunii sexuale. Beatul tobei e cel ce produce aceste efecte puternice, prin modificarea ritmului electric al creierului.” Anne Rosenfeld - Music, the beautifulAnne Rosenfeld - Music, the beautiful Disturber, Psychology Today decembrie, 1985, pag. 54Disturber, Psychology Today decembrie, 1985, pag. 54
 101. 101. Concert rock – tinerii seConcert rock – tinerii se dezlănţuiesc...dezlănţuiesc...
 102. 102. • „BEAT-ul rockului creează o hiper-abundentă secreţie de hormoni sexuali şi adrenalină. Pentru stabilizarea lor, se produc schimbări majore la nivelul glicemiei şi a calcemiei din organism, condiţii care infirmizează sau chiar distruginfirmizează sau chiar distrug complet judecata moralăcomplet judecata morală.” David A. Noebel & „CCM”, August / septembrie 1981, pag. 26.David A. Noebel & „CCM”, August / septembrie 1981, pag. 26. • „În situaţia de stress continuu datorat unei muzici monotone şi tari, se produce în corp o cantitate excesivă de adrenalină pe care enzimele organismului nu sunt în stare s-o gestioneze. Rezultatul este că o parte din adrenalină se transformă în adrenochromă (cu formula C9 H9 O3N). Adrenochroma este de fapt un drog psihedelic similar cu LSD-ul, Mescalina, şi STP. Adrenochroma este mai slab decât acestea, dar testele dovedesc că el determină un sevraj similar celorlalte droguri… Nu te mai miri de ce publicul participant la concerte rock sau discoteci intră înintră în transă şi pierde controlul de sinetransă şi pierde controlul de sine.” Roger Liebi - Rock Music in a Dying Era, 1989, pag. 4Roger Liebi - Rock Music in a Dying Era, 1989, pag. 4
 103. 103. • „În medie, un adolescent ascultă, în perioada cl. a 7- a şi a 12-a 10.400 ore de rock, mai mult decât timpul petrecut la TV. ” • „Rockul este cheia care ne deschide accesul la mintea omului... Noi umblăm după minteaNoi umblăm după mintea ascultătorilor noştriascultătorilor noştri, ca de altfel toate formaţiile Rock…” Mick Jagger, Hit Parader, 1968, pag. 12Mick Jagger, Hit Parader, 1968, pag. 12 • Bob Pitman, unul dintre producătorii de la MTV declară limpede: “Cel mai puternic mod de a-i atrage pe tineri este senzaţia momentului. Dacă le poţi porni sentimentele, i-ai prins. La MTV noi nu ţinem adolescenţii în faţa ecranului;; noi îinoi îi posedămposedăm!”
 104. 104. Simbolistică ocultăSimbolistică ocultă
 105. 105. Oare ce poateOare ce poate însemna acelînsemna acel semn - simbolsemn - simbol care seamănă cucare seamănă cu nişte “coarne”?nişte “coarne”?
 106. 106. Oare, pe cine venerează tinerii?Oare, pe cine venerează tinerii?
 107. 107. • Ezechiel 28:13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
 108. 108. Emo -Emo - generaţiageneraţia abandonatăabandonată
 109. 109. EMO, moda sinucigaşă O fată de 12 ani din Capitală s-a aruncat deO fată de 12 ani din Capitală s-a aruncat de la etajul zece al blocului în care locuia. Înla etajul zece al blocului în care locuia. În ultimii 17 ani, numărul tinerilor care seultimii 17 ani, numărul tinerilor care se sinucid s-a triplat faţă de 1990, iar tendinţasinucid s-a triplat faţă de 1990, iar tendinţa este în creştere. Specialiştii spun că există oeste în creştere. Specialiştii spun că există o legătură între sinucideri şi droguri, internet şilegătură între sinucideri şi droguri, internet şi mediul de viaţă. Potrivit statisticilor, pestemediul de viaţă. Potrivit statisticilor, peste trei mii de tineri s-au sinucis anul trecut. Treitrei mii de tineri s-au sinucis anul trecut. Trei sferturi sunt băieţi şi un sfert, fete. Unulsferturi sunt băieţi şi un sfert, fete. Unul dintre colegii fetei a mărturisit pentrudintre colegii fetei a mărturisit pentru AdevărulAdevărul că aceasta era EMO, asculta rock,că aceasta era EMO, asculta rock, se machia cu negru pe la ochi şi avea unse machia cu negru pe la ochi şi avea un mod ciudat de a se îmbrăca.mod ciudat de a se îmbrăca.
 110. 110. "O generatie-victima a sistemului""O generatie-victima a sistemului" • Aproape in fiecare scoala din Romania sunt cel putin doi-trei copii care aleg sa arate si sa se comporte in stil emo. "Toata generatia care cuprinde clasele a cincea si a sasea e victima a sistemului", spune profesorul Ioachim Hatieganu, fostul director al Liceului "Nicolae Iorga". "Sunt copii care cresc cu cheia la gat, au parinti care, in goana dupa bani, ii neglijeaza, nu au, efectiv, timp sa stea cu ei. Devin generatii lipsite de afectivitate. Asa ca pustii debusolati cad victime influentelor anturajului, internetului".
 111. 111. CaracteristicileCaracteristicile "generatiei emo""generatiei emo" sunt inclinatiasunt inclinatia catre suferinta,catre suferinta, introvertirea,introvertirea, condamnareacondamnarea lumii. S-ar putealumii. S-ar putea chiar vorbi desprechiar vorbi despre o voluptate ao voluptate a suferintei, care nusuferintei, care nu este ceva nou ineste ceva nou in cadrulcadrul adolescentilor.adolescentilor.
 112. 112. Tunsorile şi îmbrăcămintea tinerilorTunsorile şi îmbrăcămintea tinerilor reflectă nonconformismul, rebeliuneareflectă nonconformismul, rebeliunea excentrismul, ignorarea frumosului şiexcentrismul, ignorarea frumosului şi a bunului simţ, nihilismul, nebunia...a bunului simţ, nihilismul, nebunia...
 113. 113. Cu ceva timp înCu ceva timp în urmă o astfelurmă o astfel de ţinută te-arde ţinută te-ar fi încadrat lafi încadrat la remarca:remarca: “scăpat din“scăpat din ospiciu” sau ţi-ospiciu” sau ţi- ar fi oferitar fi oferit poziţia depoziţia de clovn într-oclovn într-o caravană la uncaravană la un circ. Astăzi secirc. Astăzi se numeşte: “lanumeşte: “la modă”.modă”.
 114. 114. Nu este vorba doar deNu este vorba doar de ciudăţenie şiciudăţenie şi excentritate – esteexcentritate – este calculata acţiune de acalculata acţiune de a şterge diferenţa dintreşterge diferenţa dintre sexe.sexe.
 115. 115. Nebunie şi boală la capitolulNebunie şi boală la capitolul încălţăminteîncălţăminte
 116. 116. Tatuaje şi piercing -Tatuaje şi piercing - dorintadorinta exagerata de a iesi in evidentaexagerata de a iesi in evidenta Artistii pasionati de tatuaje si piercing- uri socheaza privirile celor din jur. In incercarea de a fi cat mai originali unii si-au acoperit corpul si fata cu tatuaje, si-au implantat bile sub piele sau si-au despicat limba. Altii si-au injectat vopsea colorata pana si in ochi.
 117. 117. Cu cât maiCu cât mai excentricexcentric cu atât maicu atât mai multămultă atenţieatenţie primită...primită...
 118. 118. Tatuajele pe cornee, bizare si periculoase • Rodrigo Fernando Santos, in varsta de 39 de ani, el insusi artist tatuator, sustine ca a plans cu lacrimi de cerneala timp de 2 zile, dupa ce s-a supus la periculoasa interventie. Procedura este una ireversibila. Cerneala, aceeasi folosita si pentru tatuajele de pe piele, este introdusa in ochi cu ajutorul unei siringi. Oftalmologii trag un semnal de alarma in legatura cu pericolul la care se expun cei care apeleaza la asemenea interventii. Ochiul se poate inflama si au existat inclusiv cazuri in care pacientii si-au pierdut vederea, in urma unor astfel de proceduri.
 119. 119. Tribalii păgâni de pe vremuri sunt cuTribalii păgâni de pe vremuri sunt cu mult depăşiţi de oamenii moderni care semult depăşiţi de oamenii moderni care se cred avansaţicred avansaţi
 120. 120. Cultura distrugerii feminităţii şiCultura distrugerii feminităţii şi frumosului şi dorinţa după demonicfrumosului şi dorinţa după demonic
 121. 121. Imitarea corniţelor...Imitarea corniţelor...
 122. 122. Traficul de “carne vie”Traficul de “carne vie”
 123. 123. Copiii sclaviCopiii sclavi
 124. 124. Locuri ale mizeriei şi decăderii plineLocuri ale mizeriei şi decăderii pline cu sclavii sexuali...cu sclavii sexuali...
 125. 125. Prostituţia, imoralitatea, decadenţa...Prostituţia, imoralitatea, decadenţa...
 126. 126. Mirajul înşelător al distracţiilorMirajul înşelător al distracţiilor
 127. 127. În locul naturalului, predomină artificialul...În locul naturalului, predomină artificialul... În locul inocenţei, viciul...În locul inocenţei, viciul... În locul realului, fantezia şi himera....În locul realului, fantezia şi himera....
 128. 128. ““De multe ori chiar în mijlocul râsului inimaDe multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi prinpoate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi prin necaz.”necaz.” Proverbe 14:13Proverbe 14:13 ””Am zis râsului: ‘Eşti o nebunie!’ şi veseliei: ‘CeAm zis râsului: ‘Eşti o nebunie!’ şi veseliei: ‘Ce te înşeli degeaba?’”te înşeli degeaba?’” Ecleziastul 2:2Ecleziastul 2:2
 129. 129. • Stimularea artificială a dorinţei de a deţine lucruri de care de multe ori nu avem nevoie şi a dorinţei de a ieşi în evidenţă prin imagine, vestimentaţie. • Multe adolescente şi tinere îşi accentuează, în mod aproape ostentativ, doar sexualitatea. De multe ori acestea au primit sau au receptat mesajul că doar aşa pot atrage atenţia şi pot obţine admiraţia şi aprecierea pe care şi le doresc.
 130. 130. Îngrijirea maternăÎngrijirea maternă nu mai este bunănu mai este bună • Proverbe 4:3 Căci când eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, (4) el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi!” • „Până nu de mult, ipoteza că îngrijirea maternă e cea mai bună pentru copil nu era contestată de nimeni. (…) Aceasta era opinia de consens a vastei majorităţi a psihologilor, psihiatrilor, pediatrilor şi a publicului general, până când organizaţiile medicale şi profesionale au capitulat în faţa cererilor mişcării feministe, în anii 1970.” A.R. Epperson - Noua ordine Mondială, 220A.R. Epperson - Noua ordine Mondială, 220
 131. 131. • „Părinţii ar trebui să fie singurii educatori ai copiilor lor până ce aceştia ating vârsta de opt sau zece ani.” E.White – Fundamentele educaţiei creştine , p.22E.White – Fundamentele educaţiei creştine , p.22 • “Nivelul crescând al preţurilor fără o creştere corespunzătoare în veniturile familiei o determină pe soţia dintr-o unitate familială, care a hotărât să-şi îngrijească propriul copil acasă, să lase creşterea copilului în grija altora, pentru a-şi căuta o slujbă lucrativă astfel încât să mărească veniturile familiei. Părinţii sunt siliţi să-şi înscrie copiii în şcoli de stat. Acest lucru le dă planificatorilor de a-i învăţa pe copii tot ce vor ei să-i înveţe încă de la o vârstă cât mai fragedă. Şi pune mama în situaţia de a-şi vedea copiii din ce în ce mai puţin, iar copiii îi văd tot mai mult pe înlocuitorii de părinţi, pregătiţi de stat.” A.R. Epperson - Noua ordine Mondială, 219A.R. Epperson - Noua ordine Mondială, 219
 132. 132. Distrugerea noţiunilor şiDistrugerea noţiunilor şi valorilor familieivalorilor familiei • Robert Owen, părintele socialismului, spunea: „În noua lume morală, denumirile iraţionale de soţ şi soţie,denumirile iraţionale de soţ şi soţie, părinte şi copil, nu se vor mai auzipărinte şi copil, nu se vor mai auzi. Toate legăturile vor rezulta din afecţiune; copilul va fi neîndoielniccopilul va fi neîndoielnic proprietatea întregii comunităţiproprietatea întregii comunităţi.” A.Ralph Epperson -A.Ralph Epperson - Conspiraţie împotriva lui Dumnezeu şi a omului, 121Conspiraţie împotriva lui Dumnezeu şi a omului, 121 • „Tribunalul declară cuplul gay «familie».Tribunalul declară cuplul gay «familie». Curtea supremă din New York a decis azi că un partener dintr-o relaţie homosexuală de durată poate prelua în posesie apartamentul cu chirie al cuplului, când partenerul care a semnat contractul de închiriere decedează. (…) Curtea de Apel a ordonat unui tribunal inferior să-şi reconsidere decizia de a evacua un bărbat din New York City dintr-un apartament închiriat unde locuise împreună (…) cu amantul său acum decedat. (…) Curtea a extins definiţiaCurtea a extins definiţia «familiei»«familiei».” Tucson Citizen, 6 iulie 1989, p. 6ATucson Citizen, 6 iulie 1989, p. 6A
 133. 133. Proliferarea sexualităţii şi violenţeiProliferarea sexualităţii şi violenţei • „Încurajăm şi sprijinim proliferarea sexualităţii în formele ei aberanteaberante si a pornografiei până la limitepână la limite inimaginabileinimaginabile, pentru că am constatat ca forţa bărbatului, precum si sensibilitatea si intuiţia femeii diminuează foarte repede atunci când sunt confruntate cu astfel de practici rele. Astfel omul devine labil, cedează mai repede şiAstfel omul devine labil, cedează mai repede şi poate fi controlat cu uşurinţăpoate fi controlat cu uşurinţă. • „Acordăm atenţie deosebită tinerilor, pentru că dacă vrei ca un copac să nu aibă roade, trebuie să-l usucitrebuie să-l usuci încă de când este puietîncă de când este puiet. Ne orientăm spre difuzarea filmelor în care este exacerbată violenţa, a filmelor de groază sau cele cu scene sadice. Filme si reviste porno? Din plin! Pentru a încuraja vizionarea lor ne folosim foarte mult de publicitate, care a ajuns inima comerţului.” Radu Cinamar – Viitor cu cap de mort, cap. În culisele puteriiRadu Cinamar – Viitor cu cap de mort, cap. În culisele puterii
 134. 134. O „familie model” de homosexuali a introdus copiluO „familie model” de homosexuali a introdus copilu
 135. 135. Poli ia din Australia a făcut publică situaţia deț „depravare” în care a ajuns un băiat de şase ani, care a fost abuzat sexual de către „părinţii” adoptivi homosexuali i de alţiș bărbaţi care fac parte dintr-o re eaț internaţională de pornografie infantilă cunoscută sub numele de Lovers Boy. Autorită ile din Australia i SUA au lucratț ș împreună pentru a aresta i pune sub acuzareș aceste persoane după ce a ie it la ivealăș faptul că băiatul a fost oferit pentru exploatare sexuală i produc ia de materialeș ț pornografice cu copii de la o vârstă foarte frageda, în Australia, SUA, Fran a iț ș Germania.
 136. 136. • “Asistam la răspândirea pe larg a stilului de viaţă homosexual, ce deschide calea pedofililor in şcolile, colegiile şi universitaţile noastre, pe agenda politicienilor noştri” Matt Barber, Liderul organizaţiei Liberty Counsel Action
 137. 137. • Olanda, prima ară din lume care a recunoscutț aceste a a-zise „căsătorii între persoane deș acela i sex” (2001) admite acum oficialș existen a unuiț grup de lobby pedofil. • La doar o săptămână după legalizarea „mariajului” homosexual, în Noua Zeelandă şi-au făcut apariţia grupurile de lobby pentru recunoa terea „căsătoriei în grup”,ș informează LifeSiteNews.com. Grupul, care poate fi găsit pe Facebook sub titlul „Support legalised Polyamory in NZ”, afirmă că este „susţinător al recunoaşterii mariajului poliamoros în Noua Zeelandă.
 138. 138. • Romani 1:28,29 Fiindcă n-au căutat să păstreze pen-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lorDumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsati-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. (29) Astfel au ajuns plini de ori ce felAstfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuirede nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase. • „Şi pentru că ei îşi doresc şi aleg să urmărească plăcerea fizică, Dumnezeu îi abandonează în căutarea lor după orice fel de senzaţie de plăcere pe care pot s-o stoarcă din trup – în primul rând sexuală, pentru că de obicei aceasta oferă cea mai ‚tare’ senzaţie, iar pe un foarte apropiat loc doi se află violenţa fizică. AceastaAceasta este rădăcina spirituală a obsesiei pentru ‚sex şieste rădăcina spirituală a obsesiei pentru ‚sex şi violenţă’ în societăţile decadente din toate timpurileviolenţă’ în societăţile decadente din toate timpurile.” Dallas Willard – Înnoirea inimii, p.69Dallas Willard – Înnoirea inimii, p.69 • Efeseni 5:12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns.
 139. 139. Copiii timpului din urmăCopiii timpului din urmă • “În aceste ultime zile lucrarea specială a lui Satana este de a lua în stăpânire mintea tinerilor, de a corupe gândurile şi de a aprinde poftele.” E.White – Îndrumarea Copilului, p. 340E.White – Îndrumarea Copilului, p. 340
 140. 140. • OMS estimează că, pe planeta noastră, 150 de milioane de tineri sunt fumători. Numărul acestora creşte continuu mai ales printre adolescente. OMS atrage atenţia că jumătate dintre aceşti tineri fumători se condamnă la moarte prematură.
 141. 141. • Tinerii încep să consume alcool de la vârste din ce în ce mai mici: în ţările cu venituri mici şi mijlocii, 14% dintre fetele şi 18% dintre băieţii între 13 şi 15 ani consumă deja alcool. Acest viciu le diminuează capacitatea de a se controla în diverse situaţii şi le favorizează adoptarea de comportamente riscante.
 142. 142. AutomutilareaAutomutilarea
 143. 143. Automutilarea, boala adolescentuluiAutomutilarea, boala adolescentului modernmodern • Este provocarea durerii si ranirea corpului propriu. Consta in vanatai, arsuri, taieturi, ciupituri ale pielii, provocare de rani, ruperea oaselor, mai ales de la degete. • Automutilarea este, mai degraba, o incercare de a suporta emotiile si sentimentele negative. • Automutilarea, numita si autoranire sau parasuicid, poate aduce adolescentului un sentiment de calm, de eliberare, dar numai pentru moment. Mai tarziu, apar rusinea, vina, care vor fi calmate prin aceeasi metoda, dupa care se intra intr-un cerc vicios. Adolescentul care se automutileaza o face adesea din impuls, deci este o problema de controlare a impulsurilor.
 144. 144. • Automutilarea este provocata de un amestec de emotii complexe. In general, este rezultatul incapacitatii de a rezista emotiilor negative: teama, frustrare, manie, depresie. Adolescentul nu isi poate exprima aceste emotii, nu are cu cine sa le discute sau crede ca nu are cu cine, nu gaseste nicio modalitate de a le suporta pana cand trec, nu intelege de ce are sentimente atat de intense. Automutilarea ii da impresia ca poate controla o situatie de necontrolat, durerea fizica ii distrage atentia de la cea sufleteasca sau il ajuta sa se convinga ca inca mai poate sa simta ceva. Autoranirea poate fi perceputa ca singura modalitate de a exprima tristetea sau disperarea. Uneori, adolescentul se raneste singur incercand sa se autopedepseasca pentru defecte pe care si le gaseste singur sau pe care i le reproseaza altii. Alteori, automutilarea nu este decat o metoda de a atraga atentia sau de a-i manipula pe altii.
 145. 145. • Tinerii români s-au declarat deschişi şi în privinta substanţelor narcotice. Peste 41% din participanţii la studiu pot deveni ţinte uşoare pentru traficanţi, întrucât nu consideră nocive drogurile uşoare de tipul ţigărilor cu marijuana ba, mai mult, chiar susţin că se exagerează privind efectele consumului de narcotice. Peste 8% dintre tineri mărturisesc că au prieteni narcomani.
 146. 146. Depresia şi atacul de panică –Depresia şi atacul de panică – probleme tot mai întâlnite la tineriprobleme tot mai întâlnite la tineri
 147. 147. Aproape un sfert dintre adolescenţi auAproape un sfert dintre adolescenţi au probleme psihiceprobleme psihice • Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) semnalează că aproximativ 20% dintresemnalează că aproximativ 20% dintre adolescenţi au tulburări de sănătateadolescenţi au tulburări de sănătate mintală, cele mai frecvente fiindmintală, cele mai frecvente fiind depresia sau anxietatea. Actele dedepresia sau anxietatea. Actele de violenţă, de umilire, de marginalizare şiviolenţă, de umilire, de marginalizare şi sărăcia favorizează suicidul juvenil, unasărăcia favorizează suicidul juvenil, una dintre principalele cauze de deces ladintre principalele cauze de deces la tineri.tineri.
 148. 148. Între depresie şi sinucidereÎntre depresie şi sinucidere
 149. 149. • 15,6% dintre tineri intervievaţi într-un studiu efectuat în România s-au gândit cel puţin o dată să se sinucidă. • De asemenea, o mare parte dintre dintre respondenţi au mărturisit că s-au gândit la sinucidere sau că nu exclud această posibilitate pe viitor. În 2009, Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) a raportat 2.853 de sinucideri, în creştere cu 5 procente faţă de anul precedent.
 150. 150. Singura speranţăSingura speranţă pentru tinerii si familiilepentru tinerii si familiile noastrenoastre
 151. 151. Există speranţă pentru copii şi tineriiExistă speranţă pentru copii şi tinerii aflaţi în robia vrăjmaşului!aflaţi în robia vrăjmaşului! • Isaia 60:4 Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi se strâng şi vin spre tine! Fiii tăi vin deFiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sunt purtate pe braţedeparte, şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. • Ieremia 31:15-17 „Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plânge copiii; şi nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!” (16) „Aşa vorbeşte Domnul: „Opreşte-ţi plânsulOpreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrămile din ochi; căci truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului.(17) Este nădejdeEste nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi sepentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!vor întoarce în ţinutul lor!””
 152. 152. O solie ce va electriza tineriiO solie ce va electriza tinerii • „Există o lucrare de făcut pentru tineri, prin care în mintea lor să se întipărească adevărul sfinţitor al lui Dumnezeu, şi acesta să-i modeleze. Dorinţa mea sinceră pentru tinerii noştri esteDorinţa mea sinceră pentru tinerii noştri este ca ei să descopere adevărata însemnătate aca ei să descopere adevărata însemnătate a îndreptăţirii prin credinţăîndreptăţirii prin credinţă şi a desăvârşiriişi a desăvârşirii caracteruluicaracterului care îi va pregăti pentru viaţa veşnică. Nu mă aştept să mai trăiesc mult şi las această solie pentru tineri, pentru ca ţinta pe care şi-o pun să nu fie una care să-i facă să se piardă.” E.White – Fundamentele educaţiei creştine, p.547E.White – Fundamentele educaţiei creştine, p.547
 153. 153. Planul lui DumnezeuPlanul lui Dumnezeu pentru tinerii zilelor din urmăpentru tinerii zilelor din urmă • 1 Ioan 2:14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântulsunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pelui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel răucel rău. • Amos 2:11a Am ridicat prooroci dintre fiiiAm ridicat prooroci dintre fiii voştri, şi Nazirei dintre tinerii voştrivoştri, şi Nazirei dintre tinerii voştri. • Fapte 2:17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vorfeciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedeniiprooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!
 154. 154. • „Niciodată până acum miza n-a fost atât de mareNiciodată până acum miza n-a fost atât de mare.. Niciodată rezultatele n-au depins atât de mult de oNiciodată rezultatele n-au depins atât de mult de o generaţie ca de aceea ce intră acum în scenăgeneraţie ca de aceea ce intră acum în scenă. Niciodată tinerii să nu creadă că pot ocupa vreo poziţie de încredere, fără a avea un caracter bun.” E.White – Sfaturi pentru Părinţi, educatori şi elevi, p.536E.White – Sfaturi pentru Părinţi, educatori şi elevi, p.536 • „Mari răspunderiMari răspunderi apasă aspra tineretului. Dumnezeu cere mult de la tinerii care trăiesc în această generaţie de creştere a luminii şi cunoştinţei.” E.White – Solii pentru tineret, p.33E.White – Solii pentru tineret, p.33 • Cu o asemenea armată de lucrători, care ar putea fi formată din tinerii noştri, pregătiţi cum se cuvine, câtcât de curând ar putea fi dusă întregii lumi soliade curând ar putea fi dusă întregii lumi solia despre un Mântuitor răstignit, înviat şi care va reveni în curând! Cât de curând ar putea veni sfârşitul - sfârşitul suferinţei, al durerilor şi păcatului!” E.White – Educaţie, p.272E.White – Educaţie, p.272
 155. 155. • Judecatori 6:14-16 Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du- te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”(15) Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casaeu sunt cel mai mic din casa tatălui meutatălui meu.” (16) Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tineEu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om”. • În scenele finale ale istoriei acestui pământ, mulţi dintremulţi dintre copii şi tineri vor uimi lumea prin mărturia lor pentrucopii şi tineri vor uimi lumea prin mărturia lor pentru adevăradevăr, care va fi prezentată de ei cu simplitate, dar cu duh şi tărie. Ei au fost învăţaţi temerea de Domnul şi inimile lor au fost sensibilizate printr-un studiu atent şi plin de rugăciune, al Bibliei. În viitorul apropiat, mulţimulţi copii vor fi înzestraţi cu Duhul lui Dumnezeucopii vor fi înzestraţi cu Duhul lui Dumnezeu şi vor face o lucrare, proclamând adevărul, care, la vremea aceea, nu va putea fi făcută de membrii mai în vârstă ai bisericii.” E.White – Sfaturi pentru Părinţi, educatori şi elevi, p.167E.White – Sfaturi pentru Părinţi, educatori şi elevi, p.167
 156. 156. Tinerii în faţa alternativei vieţii lorTinerii în faţa alternativei vieţii lor • „Am văzut în vedenie pericolele tinerilor. Mi-a fost prezentat cazul tău... Ai fi putut face mult bineAi fi putut face mult bine, şi exemplu tău ar fi putut fi o binecuvântare pentru tinerii cu care te-ai asociat; dar, vai! În adâncul sufletului tău, tu n-ai fost convertit laÎn adâncul sufletului tău, tu n-ai fost convertit la DumnezeuDumnezeu.. Tinere, inima ta nu este predată în întregimeTinere, inima ta nu este predată în întregime lui Dumnezeului Dumnezeu...” E.White – Mărturii vol.2, p. 280E.White – Mărturii vol.2, p. 280 • Psalmi 89:19-24 Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporuluiam ridicat din mijlocul poporului un tânărun tânăr; (20) am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel Sfânt. (21) mâna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări. (22) Vrăjmaşul nu-l va prinde, şi cel rău nu-l va apăsa; (23) ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui, şi voi lovi pe cei ce-l urăsc. (24) Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.
 157. 157. • Mai mult decat de orice, mai mult decat de aer, cred ca ar avea nevoie de un strop de dragoste adevarata. Dar si aici apar confuzii, si aici este primejdia unor amagiri care nasc dupa aceea dezamagiri si lasa sufletele ranite si pustiite. Multe lucruri inteleg oamenii sub numele de dragoste, dar eu cred ca una singura este dragostea adevarata: dragostea Lui Hristos, dragostea cu care a iubit Hristos si dragostea aceea care îl are pe El ca temei al ei. Numai aceasta este nemuritoare, este desavarsita, este de nezdruncinat, este atotcurata, este infinita, in stare sa sature setea fara de masura, setea infinita de dragoste a sufletului unui tanar.

×