Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fii gata sa apartii lui Hristos

1,656 views

Published on

O solie catre Biserica Laodicea.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fii gata sa apartii lui Hristos

 1. 1. FII GATA<br /> SĂ APARȚII LUI HRISTOS!<br />- o soliepentruBisericaLaodicea -<br />
 2. 2. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robiiacelui de care ascultaţi? –Romani 6,16<br />Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt. - Matei 6,24<br />
 3. 3. Diferite forme de sclaviemodernă<br />
 4. 4. “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, Și cine nu strânge cu Mine, risipeȘte.” Matei 12,30<br />
 5. 5. “Un suflet luat în stăpânire de puterile cereşti nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. Dar dacă nu ne supunem stăpânirii lui Hristos vom fi stăpâniţi de cel rău” (HLL 33)<br />
 6. 6. “Inevitabil să fim sub stăpânirea uneia din cele două mari puteri care se luptă pentru supremaţia lumii. Nu este necesar să alegem de bună voie a servi împărăţiei întunericului pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. Nuavem decât să neglijăm a ne alia cu Impărăţia luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile cereşti, Satana va lua în stăpânire inima şi va face din ea locuinţa lui...”(HLL 33)<br />
 7. 7. Creștinismul trece princrizasecularizării<br />SECULARIZAREA este:<br /><ul><li>tendinţa de diminuare a rolului religiei în viaţa socială</li></ul>scăderea rolului religiei în socializarea indivizilor prin pierderea controlului asupra educaţiei formale<br />scăderea numărului de membrii ai bisericilor şi creşterea numărului de atei<br />
 8. 8. Secularizare înBiserică<br />Afirmarea individualismului<br /> (euşi pentru mine)<br />Afirmarea valorilor liberale<br /> (spiritullumesc)<br />Subordonarea normelor sociale celor economice(banulînainte de orice)<br />Presiunea societăţii moderne pentru controlarea şi organizarea timpului liber al indivizilor(distracţia, apoibiserica).<br />
 9. 9. Portretulcreștinuluimodern:<br /><ul><li>Nu studiază Biblia, nu se roagă.
 10. 10. Nu frecventează Biserica la toate serviciile de cult.
 11. 11. Nu oferădaruri.
 12. 12. Nu ajută pe săraci, nu vizitează bolnavii.
 13. 13. Nu arețintespirituale.</li></li></ul><li>Nu poate controla problemele părinți-copii din propria familie.<br />Nu se implică în activitățile bisericii. <br />Este lacom de bani; își sacrifică prietenii tocmai din acest motiv.<br />
 14. 14. Este veșnic nemulțumit și critică predicile și conducerea Bisericii.<br />Nu are atitudine de respect în locașul de închinare.<br />Caută distracții în afara Bisericii: bingo,cinema,discotecă,…<br />Mândria și vanitatea se citesc pe fața, cuvintele și acțiunile lui.<br />
 15. 15. TOTUL SAU NIMIC<br />“Noi putem părăsi multe obiceiuri rele şi pentru câtva timp putem da la o parte tovărăşia lui Satana; dar fără o legãtură vie cu Dumnezeu prin predarea noastră faţă de El, în fiecare clipă putem fi biruiţi. Fără o cunoaştere personală a lui Hristos şi o legătură continuă cu El suntem supuşi bunului plac al lui Satana şi până la urmă vom împlini pretenţiile lui.” (Hristos Lumina lumii 33:9).<br />
 16. 16. “Lumea este un spital plin cu victime ale bolilor fizice și spirituale. Pretutindeni, oamenii pier din cauza necunoașterii adevărurilor care ne-au fost încredințate. <br />
 17. 17. “Membrii bisericii au nevoie să fie treziţi, ca să-și dea seama de răspunderea pe care o au, să facă și altora cunoscute aceste adevăruri…<br />
 18. 18. “Aceiacare au fost luminați prin adevăr trebuie să fie purtători de lumină în lume. A ascunde adevărul în timpul de față înseamnă a face o greșeală grozavă. Solia pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi este: "Ridică-te și luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine." (Marturii pentru comunitate 35:216)<br />
 19. 19. Apocalipsa 3:15<br />“Stiu faptele tale: cănu ești nici rece, nici în clocot. O, dacăai fi rece sau în clocot!”<br />Este Biserica trezită<br /> și pregătită<br />pentru a lumina lumea<br />?<br />
 20. 20. ATUNCI CÂND…<br /><ul><li>…biserica este adormitășiletargică
 21. 21. …există păcate nepărăsite
 22. 22. …lipsește lucrarea de binefacere
 23. 23. …nu există comunicare și armonie
 24. 24. …lipsește activitatea misionară</li></ul>Biserica devine moartă sau bolnavă = spital<br />
 25. 25. Atunci când adevărul divin nu însănătoșează sufletul, inima se împietrește, iar mintea va discerne cu greutate păcatul.<br /> Oamenii ajung să creadă că nu sunt bolnavi,…iar unii dintre ei se vor crede doctori și modele de sănătate…<br />
 26. 26. <ul><li>“Mulţi dintre aceia care acum par a fi sinceri şi autentici se vor dovedi a fi metale obișnuite, fără valoare.” (Mărturii vol.5,ed.1998,pag.143)</li></ul>Cei neconvertiți vor păstra în biserică obiceiurile lumii, împreună cu practicile ei dăunătoare, iar biserica se va întoarce în lume...<br />
 27. 27. Bineațivenit<br />la spitalul<br />de…doctori<br />
 28. 28. Ce pretind “doctorii” spirituali :<br /><ul><li>ei dețin adevărul despre mântuire
 29. 29. ei practică un bun stil de viață
 30. 30. ei sunt un exemplu pentru ceilalți
 31. 31. ei ajută la însănătoșirea păcătoșilor.</li></li></ul><li>Ce facînrealitate “doctorii”?<br /><ul><li>trăiesc o viață duplicitară
 32. 32. acceptă compromisuri
 33. 33. ascund diagnosticul </li></ul>păcatului<br /><ul><li> nu oferă rețete sănătoase
 34. 34. nu își iubesc slujba
 35. 35. nu respectă pacienții
 36. 36. nu vizitează bolnavii
 37. 37. nu își recunosc propriile boli</li></li></ul><li><ul><li>Fiecare credinciosscrie istoriabisericii prin faptele sale
 38. 38. Fiecare credincios este în rolul principal și este în centrul activității comunității
 39. 39. Fiecare credincios predică în felul său, iar viața lui este o predica vie sau moartă.</li></ul>Doctore, vindecă-te pe tine însuți !<br />
 40. 40. Luca 11:36<br />“Asa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”<br />
 41. 41. “În biserică, există păcate pe care Dumnezeu le urăşte, dar ele de-abia sunt atinse de teama de a nu-şi face vrăjmaşi. În biserică s-a ridicat o opoziţie faţă de mărturia deschisă, sinceră...<br />
 42. 42. “Când biserica se depărtează de Dumnezeu, atunci ei dispreţuiesc mărturia clară şi se plâng de severitate şi asprime. Aceasta este o dovadă tristă a stării de încropeală a bisericii.” (Daruri spirituale,vol.2,p.283-284).<br />
 43. 43. Încropealaeste o boalăprodusă de păcat.“...nu eşti nici rece, niciînclocot…<br />
 44. 44. Cele patruefecte ale păcatului::<br /><ul><li>“Întunecă mintea”-nu sunt bolnav
 45. 45. “Pervertește simțurile”-mă simt bine așa, sunt mai bun ca ceilalți
 46. 46. “Împietrește inima”- ceilalți nu au nevoie de mine, iar eu nu am nevoie de ei
 47. 47. “Slăbește voința”-voi face ceva, dar nu astăzi.</li></li></ul><li><ul><li>Numai când constatăm că suntem foarte bolnavi recurgem la măsuri urgente și luăm boala în serios
 48. 48. Numai când apare o criză în biserică apare atunci și nevoia de trezire si reformă
 49. 49. Numai încercările ne apropie de Dumnezeu.</li></li></ul><li>Cauza<br />neînţelegerilorşi a discordiei din familiişi din bisericăestedespărţirea de Hristos.<br />A fiaproape de Hristosînseamnă<br />a fiaproapeunul de altul.<br />Căminul Adventist/ Cap.27<br />
 50. 50. <ul><li>Nevoia cea mare a bisericii este ca ea să-și vadă starea reală, fără de care ea va rămâne o biserică oarbă și moartă.
 51. 51. Cum ne vede Dumnezeu?
 52. 52. Cum ne văd oamenii?</li></ul>O biserica vie, caldă, primitoare, misionară, biruitoare?<br /><ul><li>Cum ne vedem noi înșine?</li></li></ul><li>“Singura noastră siguranță este aceea de a fi sub pavăza harului lui Dumnezeu în fiecare clipă și de a nu închide<br /> ochiul spiritual, astfel încât să ajungem să spunem răului bine și binelui rău. Fără ezitare sau discuții, trebuie<br /> să închidem și să păzim ușile sufletului împotriva răului. Va trebui să facem un efort pentru a ne asigura viața veșnică. <br />Nu vom fi biruitori decât printr-un efort îndelungat și stăruitor, <br />printr-o disciplină strictă și printr-un <br />conflict crâncen.”(Màrturii vol.3,ed.1998,p.354).<br />
 53. 53. “Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credinţă în dreptatea Lui. Numai când suntem legaţi strâns de Dumnezeu putem rezista faţă de efectele nesfinţite ale iubirii de sine, ale îngăduinţei de sine şi tendinţei spre păcat.” (Hristos Lumina lumii 33:9)<br />
 54. 54. “Când sufletul se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima cea nouă. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată prin sine însuşi. Fiinţa care s-a predat lui Hristos devine propria Lui fortăreaţă. Un suflet luat astfel în stăpânire de puterile cereşti nu poate fi biruit de asalturile lui Satana.”<br />
 55. 55. Păşeşteîntr-o nouăviaţă<br /><ul><li>împrietenește-te cu Dumnezeu și cu oamenii
 56. 56. înnoieste sistemul de gândire: nu ești tu centrul, ci IsusHristos
 57. 57. abandonează idolii
 58. 58. educă obiceiurile tale
 59. 59. îmbunătățește calitatea închinării
 60. 60. roagă-te eficient, cere biruința
 61. 61. controlează-te în fiecare zi
 62. 62. studiază zilnic Biblia
 63. 63. fi un exemplu în familie
 64. 64. iubește-ți aproapele
 65. 65. fă sacrificii misionare
 66. 66. invită zilnic pe Isus la centrul de comandă….</li></li></ul><li>“Avemnevoiesăfimcălăuziţi de Duhuladevărului...Avemnevoiesă ne umilimînainteaDomnului, <br />cu post şi cu rugăciune,…<br />Artrebuisăcăutămacum o experienţă vie şiprofundăînlucrurileluiDumnezeu. <br />Nu avemnici o clipă de pierdut.”<br />Trag.veac./ Cap. Script.oapăraresigură<br />
 67. 67. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă…cele vechi s-au dus…iată că toate lucrurile s-au făcut noi...<br />FII GATA<br /> SĂ APARȚII LUI HRISTOS!<br />

×