Session 18 Christel Kautiala

244 views

Published on

Trafiksäkerhetsrevision införs även i Finland. Transportforum 2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 18 Christel Kautiala

 1. 1. Trafiksäkerhetsgranskning(revision) införs även i Finland Christel Kautiala
 2. 2. Varför trafiksäkerhetsgranskning ? • Genomförande av trafiksäkerhetsgranskning förbättrar trafiksäkerheten genom att identifiera trafiksäkerhetsrisker i olika skeden av vägbyggnadsprocessen. • Det är mer kostnadseffektivt att åtgärda fel och brister i tidiga skeden av planeringsprocessen.
 3. 3. Trafiksäkerhetsgranskningi Finland tidigare • Första utkasten till handbok gjordes åren 1995 o 1997, pilotprojekt genomfördes • Handbok : Ts-revisionsprosessen år 2002 • Handbok för granskaren år 2003 • Uppdateringar år 2008 och 2012 • Åren 2004-2007 gjordes ca 40 tsgranskningar, de senaste åren allt flera • Vem som helst har fått göra ts-granskning
 4. 4. EU-direktivet och vägtrafiklagen i FIN • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet • Vägtrafiklagen 446/2012, 43 § i FIN (gäller fr.o.m. 1.8.2012)
 5. 5. Vägtrafiklagen 446/2012 i Finland • Trafikverket (f.d Vägverket) ska sörja för att det för vägprojekt på TEN-T- vägnätet görs en trafiksäkerhetsrevision enligt vägsäkerhetsdirektivet när: 1. 2. 3. 4. utredningsplanen görs upp vägplanen görs upp innan vägen tas i drift i första driftfasen • Om det vid granskningen konstateras sådana brister i trafiksäkerheten som inte beaktas i planerna, ska skälet till detta uppges i det beslut genom vilket planen godkänns.
 6. 6. TEN-T- nätet i FIN - ca. 4.500 km - Röda och gula vägar på kartan
 7. 7. Trafiksäkerhetsgranskare (43 e §) • Den som utför granskningar ska ha lämplig erfarenhet eller utbildning i vägplanering, tekniska lösningar för säkrare vägar och olycksanalys. Han eller hon ska dessutom ha behörighetsintyg över godkänd grundutbildning som säkerhetsgranskare enligt 43 f §. Om granskningen eller bedömningen utförs av flera personer tillsammans, räcker det om en av dem har genomgått nämnda utbildning med godkänt resultat. • En trafiksäkerhetsgranskare får inte medan han eller hon utför en granskning delta i planeringen eller förverkligandet av det vägprojekt som granskas.
 8. 8. Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare (43 f §) • Trafiksäkerhetsverket i FIN (motsvarar Trafikinspektionen i S) svarar för utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare. Utbildningen är indelad i grundutbildning och regelbunden fortbildning. • Trafiksäkerhetsverket kan ordna utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare självt eller upphandla behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceproducenter. • Till den som genomgått grundutbildningen med godkänt resultat ger Trafiksäkerhetsverket ett intyg över behörighet som säkerhetsgranskare. • Bestämmelsen om grundutbildning och behörighetsintyg för trafiksäkerhetsgranskare tillämpas från och med den 1 januari 2014.
 9. 9. Hur infördes de nya kraven i Finland • • • • Trafiksäkerhetsverkets anbudsförfrågan 27.6.2013 Anbudets sista inlämningsdag 28.8.2013 13.9.2013 beslut av konsult: Destia+Ramboll fick uppdraget Innehåll: – – – – Skolningsmaterial Grundutbildningskurs 3 dagar Examen Fortbildningskurs 1 dag – Tidtabell: Skolningsmaterialet och första grundkursen före 31.12.2013 – Upphandlingstid 5 år (2013-2018) + 3 alternativa år
 10. 10. Kvalifikation • Krav: Han eller hon ska: • ha en teknisk utbildning (universitet/diplomingenjör eller yrkeshögskola/ingenjör) och minst fem års arbetslivserfarenhet från vägplanering, tekniska lösningar för säkrare vägar samt olycksanalys . Ifall utbildningskravet inte uppfylls, krävs 10 års arbetserfarenhet. • genomgå utbildning i ts-granskning (3 dagar), göra en godkänd ts-granskning (i samband med utbildningen) samt klara examen • Trafiksäkerhetsverket ger behörighetsintyget • Kvalifikationen gäller 5 år, därefter krävs fortbildningskurs (1 dag)
 11. 11. Skolningsmaterialet innehåller • Baserar sig på modell från EU (Euroaudits) samt modeller från övriga länder Innehåll: • Bakgrund och mål • Allmänt om trafiksäkerhet • Människans beteende och ts • Utförande av ts-granskning • Innehållet av en ts-granskningsrapport • Viktiga frågor inom ts-granskning och nya ts-arrangemang Utkast 11.12.2013
 12. 12. Kursplan Dag 1: Dag 2-3: • Bakgrund och mål • Utförande av ts-granskning • Innehållet av en tsgranskningsrapport • Utdelning av ts-granskningsuppgift (diskussion i grupp om utgångsläget/ problem) • Allmänt om trafiksäkerhet • Människans beteende och ts • Viktiga frågor inom ts-granskning och nya ts-arrangemang • Genomgång av hemuppgiften (” avslutande möte”) • Diskussion Hemuppgift: ts-granskning (ca 2 veckors paus mellan dag 1 och dagarna 2-3)
 13. 13. Tack!

×