Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Exo2:1-10 <br />1And there went a man of the house of Levi, and took to wife a ...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />3And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, a...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />5And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river; and her mai...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />7Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />9At sinabinganakniFaraon, sakaniya, Dalhin mo angbatangito, at alagaan mo sa aki...
ENGLISH VERSION<br />Exo 2:6 <br />And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Exo 11:5 <br />And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the f...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Act 7:22 <br />And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and wa...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Heb 11:24 <br />By faith Moses, when he was come to years, refused to be called...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Ecc 12:8 <br />Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity. <br />Ecc...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Ecc 12:13 <br />Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and k...
ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Eph 2:10 <br />For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good wo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The child with two mothers

929 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The child with two mothers

 1. 1.
 2. 2. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Exo2:1-10 <br />1And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi. <br />Exo2:1-10 <br />1At isanglalakesalipini Levi ay yumaon, at nagasawasaisanganaknababaenglipini Levi. <br />2And the woman conceived, and bare a son: and when she saw him that he was a goodly child, she hid him three months. <br />2At angbabae ay naglihi, at nanganakngisanglalake: at nangkaniyangmakitanamaganda, ay kaniyangitinagongtatlongbuwan. <br />
 3. 3. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />3And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein; and she laid it in the flags by the river's brink. <br />3At nanghindinaniyamaitatagongmalaon ay ikinuhaniyangisangtakbangyantok, at pinahiranniyangbetun at ngsahing; at kaniyangisinilidangbataroon, at inilagaysakatalahibansatabingilog. <br />4At tumayosamalayoangkaniyangkapatidnababae, upangmaalamanangmangyayarisabata.<br />4And his sister stood afar off, to wit what would be done to him.<br />
 4. 4. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />5And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river; and her maidens walked along by the river's side; and when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. <br />5At anganaknababaeniFaraon ay lumusongupangmaligosailog; at nagsipaglakadangkaniyangmgaabaysatabingilog; at kaniyangnakitaangtakbasakatalahiban, at ipinakuhasakaniyangabay. <br />6And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children.<br />6At kaniyangbinuksan, at nakitaniyaangbata: at narito, angsanggol ay umiyak. At kaniyangkinaawaan at sinabi, Ito'yisasamgaanakngmgaHebreo. <br />
 5. 5. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />7Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee? <br />7Nang magkagayo'ysinabingkaniyangkapatidnababaesaanakniFaraon, Yayaonbaako at itatawagkitangisangsisiwasamgababaingHebrea, namakapagalagasaiyongbatangito? <br />8And Pharaoh's daughter said to her, Go. And the maid went and called the child's mother. <br />8At sinabisakaniyanganakniFaraon, Yumaon ka. At angdalaga ay yumaon, at tinawaganginangbata.<br />
 6. 6. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />9At sinabinganakniFaraon, sakaniya, Dalhin mo angbatangito, at alagaan mo sa akin, at bibigyankitangiyongkaupahan. At kinuhangbabaeangbata, at inalagaan. <br />9 And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child, and nursed it. <br />10And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses: and she said, Because I drew him out of the water.<br />10 At angbata ay lumaki, at kaniyangdinalasaanakniFaraon, at siya'ykaniyanginaringanak. At kaniyangpinanganlangMoises, at sinabi, Sapagka'takingsinagipsiyasatubig. <br />
 7. 7. ENGLISH VERSION<br />Exo 2:6 <br />And when she had opened it, she saw the child: and, behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children. <br />Exo 2:6 <br />At kaniyangbinuksan, at nakitaniyaangbata: at narito, angsanggol ay umiyak. At kaniyangkinaawaan at sinabi, Ito'yisasamgaanakngmgaHebreo. <br />
 8. 8. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Exo 11:5 <br />And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts. <br />Exo 11:5 <br />At lahatngmgapanganaysalupainngEgipto ay mamamatay, mulasapanganayniFaraon, nanakalukloksakaniyangluklukan, hanggangsapanganayngalipingbabaingnasalikurannggilingan; at anglahatngmgapanganaysamgahayop. <br />
 9. 9. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Act 7:22 <br />And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. <br />Act 7:22 <br />At tinuruansiMoisessalahatngkarununganngmgaEgipcio: at siya ay makapangyarihansakaniyangmgasalita at mgagawa.<br />
 10. 10. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Heb 11:24 <br />By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter; <br />Heb 11:24 <br />Sa pananampalataya, nanglumakinasiMoises, ay tumanggingsiya'ytawaginganaknganaknababaeniFaraon; <br />
 11. 11. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Ecc 12:8 <br />Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity. <br />Ecc 12:8 <br />Walangkabuluhanngmgawalangkabuluhan, sabingMangangaral; lahat ay walangkabuluhan. <br />
 12. 12. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Ecc 12:13 <br />Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.<br />Ecc 12:13 <br />Ito angwakasngbagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakotsa Dios, at sundin mo angkaniyangmgautos; sapagka'titoangbuongkatungkulanngtao. <br />
 13. 13. ENGLISH VERSION<br />TAGALOG VERSION<br />Eph 2:10 <br />For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. <br />Eph 2:10 <br />Sapagka'ttayo'ykaniyanggawa, nanilalangkay Cristo Jesus parasamabubutinggawa, namgainihandang Dios nangunaupangsiyanatinglakaran. <br />

×